Bankvrij financieren voor het MKB

Aantrekkelijke rentes

Laat je geld renderen met rentes vanaf 4% per jaar.

Mkb financiering

In Het Financiële Dagblad van 6 februari schrijft Jaap Koelewijn dat het midden- en kleinbedrijf maar mondjesmaat financiering rond krijgt. Er is in corporate Nederland een stuwmeer met spaargeld en banken zijn terughoudend met het verlenen van starterskredieten.

Zoals gebruikelijk in ondernemend Nederland zijn er echter altijd wel weer slimme vogels die een oplossing bieden voor dit hiaat. Om deze onwenselijke situatie te doorbreken zijn namelijk crowdfunding- of beter crowdlending platforms zoals Kapitaal Op Maat opgericht. Hierbij investeren particulieren of ondernemingen in nieuwe zakelijke initiatieven.

Herhaaldelijk worden deze platforms door macro-economen als ‘niet relevant’ terzijde geschoven ‘omdat het fenomeen (nog) zo klein is’. Een merkwaardige redenering. Immers, crowdlending voorziet bewijsbaar in een grote behoefte en is sterk groeiende. Corporates richten zich af en toe wel op microfinanciering in arme landen, omdat dat hip is en zo leuk past in hun beleid van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Het Nederlandse mkb heeft het nakijken, zeker wanneer het weinig innovatieve kleine ondernemers betreft die bijvoorbeeld een fitnesszaak of kapperszaak willen starten. Die ondernemers vissen steeds achter het net, omdat hun activiteit de investeerder te weinig zou opleveren en/ of te weinig sexy is.

Crowdlending kan dan de oplossing zijn. Het is eenvoudig en hoeft niet risicovol te zijn, mits goed gemanaged. Want een solide ondernemingsplan blijft ook bij ons de basis voor het publiceren van een (starters)krediet. Zo dragen wij ons steentje bij aan de oplossing van het probleem dat vele (startende) mkb’ers in Nederland ondervinden: er is geld te over, maar traditioneel ondernemerschap vindt nog maar zelden traditionele financiers.

En de overheid? Die doet er het beste aan de marktwerking zijn werk te laten doen. Al dan niet met stimuleringsmaatregelen voor investeerders zoals in de UK en recent in België.

Heb je vragen?
Wij helpen je graag! 015 760 00 19
Nieuwsbrief

Blijf up-to-date van de laatste projecten en ontwikkelingen rondom crowdfunding!