Bankvrij financieren voor het MKB

We zitten er bovenop

De laatste nieuwtjes op het gebied van crowdfunding

Het laatste crowdfunding nieuws

iStock-508098980.jpg

Uitbetalen aflossingen in 1 bedrag

Op veler verzoek worden de aflossingen van meerdere projecten waarin u heeft geïnvesteerd in één bedrag uitbetaald. Voor het eerst per juni 2017. Op de vervaldatum (de 4e werkdag van de maand) vindt de betaling plaats. De ontvangen aflossingen worden per vervaldatum in een bedrag uitbetaald. Aflossingen die wij later ontvangen worden na ontvangst per dag aan u uitbetaald. Nadat wij de volgende werkdag de bankmutaties hebben verwerkt, kunt u in uw account bij ‘transacties’, een detailoverzicht van deze maandelijkse aflossingen raadplegen. Ook is het weer mogelijk om de data en bedragen van toekomstige aflossingen van projecten op te vragen.

16142431_728265940667602_5659039947892539128_n.jpg

Nieuwe mijlpaal: 200e project gefund!

Afgelopen week zijn er maar liefst 3 projecten live gegaan en vervolgens 100% gefund. Dit zorgde voor een goede stemming hier op kantoor en vooral omdat we deze week een nieuwe mijlpaal bereikt hebben. Het project De Belhamels was het 200e project dat dankzij onze geweldige investeerders succesvol gefund is.

Halotherapie.jpg

Update project VitaHeal

Het crowdfunding project VitaHeal heeft helaas onvoldoende steun gekregen vanuit de crowd. Ondernemer Fatih: "Jammer genoeg is er te weinig interesse vanuit de investeerders. Crowdfunding is helaas niet altijd een alternatief voor bankfinanciering. Ik had er echt veel hoop in aangezien ik een heel mooi concept heb. Hierbij wil ik u, de investeerders en het team van Kapitaal Op Maat hartelijk bedanken voor jullie inzet."

1737-740-395.jpg

Update True Line Hairextensions

Na overleg met de ondernemers van True Line Hairextensions is besloten de huidige crowdfunding via Kapitaal Op Maat te beëindigen. De kans op een succesvolle financiering via ons platform was zeer gering geworden. Laat onverlet dat de ondernemers geloven in de plannen en producten van True Line Hairextensions en hier onverkort mee doorgaan. Zij zullen op zoek gaan naar kapitaal via een ander kanaal. Mede namens de ondernemers danken wij de investeerders die vertrouwen in hen hadden.

iStock_000024015976Small.jpg

Crowdfunding leningen afgelost!

Je kunt pas echt spreken van een succesvolle crowdfunding lening als de gehele lening volgens plan is afgelost. Recent zijn er weer drie leningen geheel afgelost: HeelBewust (36 maanden, 6% én de allereerste lening via kapitaalopmaat.nl!), Trikke Europe (36 maanden, 7,5%) en Lohuis Ledverlichting (24 maanden, 6%). Eerder zijn onder andere de drie projecten van JobManiac vervroegd afgelost (inclusief renteverplichting) in verband met het aangaan van een bancaire lening. Het totaal van leningen die geheel zijn afgelost komt hiermee op negen. Wij wensen de ondernemers veel succes toe en danken de investeerders voor het vertrouwen in hen!

Knipsel.JPG

Interview Kapitaal Op Maat

Nederland Crowdfunding is de branchevereniging van crowdfunding platforms voor bedrijfsfinanciering. De branchevereniging is in 2014 opgericht en heeft ten doel de ontwikkeling van crowdfunding als instrument voor aanvullend financieren en investeren, verder te versterken en te verduurzamen. Uiteraard is Kapitaal Op Maat lid van deze belangenvereniging. Onlangs werd Pim van de Velde van Kapitaal Op Maat door hen geïnterviewd.

Odyssse.JPG

Behouden vaart Odyssee

Met dank aan 339 investeerders is het project Scheepvaartbedrijf Odyssee succesvol gefund. Binnen 6 dagen tijd was het doelbedrag van € 320.000,- door de crowd bijeen gebarcht. Dit is de 2e aanvraag getoetst & ingediend door Cygnus Finance Support met wie Kapitaal Op Maat een samenwerking is aangegaan. Cygnus Finance Support is een netwerkorganisatie van zelfstandige financieringsspecialisten met een lange ervaring als bankier én zelfstandig adviseur voor het MKB.

171717.jpg

burgerme Arnhem niet gefund

Op verzoek van de ondernemer, en na overleg met zijn adviseur, is besloten de financieringsaanvraag van burgerme Arnhem in te trekken. De kans op een succesvolle funding was helaas zeer klein geworden. Emre: "Ik wil de 89 investeerders hartelijk danken voor het vertrouwen die zij in mij hadden. Ik vind het heel jammer dat de crowdfunding financiering niet tot stand is gekomen. Samen met mijn adviseur ga ik mij nu beraden hoe verder. Wellicht kom ik de toekomst weer terug met een aangepaste aanvraag. Voor een jonge ondernemende starter zoals ik, en zonder werkervaring, is het zeer lastig om aan kapitaal te komen. Nogmaals dank voor het vertrouwen en wellicht tot ziens." Wij wensen Emre veel succes met zijn toekomstplannen.

spaarvarken_100.jpg

Bandbreedte rentepercentages aangepast

Minimaal eens per jaar bepalen wij de rentepercentages van de vijf risicoklassen. Dit doen wij aan de hand van de actuele marktrente & marktontwikkelingen. Op basis van de kengetallen die de ondernemer aandraagt, toetsen de financiële experts het plan. Vervolgens wordt een aanvraag ingedeeld in één van de vijf risicoklassen (van hoog tot laag risico). Met deze classificatie hebben investeerders een goed beeld van de commerciële haalbaarheid van de projecten. De indeling bepaalt ook de rente die de ondernemer gaat betalen. Naarmate het risico van de aanvraag groter is, is de rentevergoeding hoger. Bekijk hier de tabel.

gebruikteauto_pf.JPG

Update project gebruikteauto.nl

In overleg met ondernemer Harald Neumann is zijn financieringsaanvraag voor de overname van gebruikteauto.nl ingetrokken. Er bleek vanuit de crowd onvoldoende steun voor deze aanvraag. Laat onverlet dat Harald stellig gelooft in het concept en binnenkort een nieuw project lanceert op ons platform. Nu niet voor de overname van een bestaand platform, maar om het zelf te gaan opzetten. In zijn directe kring heeft hij al een groot gedeelte van de benodigde financiering weten te realiseren. Aanvullen is hij nog op zoek naar € 65.000,-. Binnenkort publiceren wij zijn nieuwe aanvraag!

Heb je vragen?
Wij helpen je graag! 015 760 00 19
Nieuwsbrief

Blijf up-to-date van de laatste projecten en ontwikkelingen rondom crowdfunding!