Bankvrij financieren voor het MKB

Kansrijke ideeën

Laat je geld renderen met rentes vanaf 4% per jaar.

Crowdfunding in de tuinbouw

Rabobank als grote kredietverschaffer in de tuinbouw maakt de afgelopen jaren een ‘terugtrekkende’ beweging. Het verstrekken van krediet aan kwekers wordt sterk teruggebracht. Toch liggen er juist in deze moeilijke markt kansen. De waarde van grond en opstallen is de laatste jaren sterk gedaald. Het aankopen van een tuinbouwbedrijf kan tegen een veel lager investeringsbedrag als vijf/zes jaar geleden. Kostprijzen kunnen flink lager liggen voor een kweker die nu start.

Doordat er in de tuinbouw veel schaalvergroting is geweest is het tuinbouwbedrijf veel kapitaalintensiever geworden. Banken lenen veel minder uit. Door de invoering van Basel III zal daar op korte termijn niet veel aan veranderen. Scherpe kapitaaleisen leiden tot lage verstrekkingen en hoge rentes. Zijn er opties om op een andere manier te financieren?

Crowdfunding
Crowdfunding zou (ten dele) een alternatief kunnen zijn. Crowdfunding leent zich tot bedragen van circa € 500.000 en inmiddels is er in Nederland voor circa 40 miljoen aan financieringen verstrekt via crowdfunding. Dat is een forse stijging ten opzichte van eerdere jaren. Ook groeit het bedrag per financieringsproject. De verwachting is dat de markt voor crowdfunding de komende jaren alleen maar door zal groeien.

Het risico van de verstrekte financiering ligt bij ‘de crowd’. Er zullen platforms ontstaan die op een volwaardige manier deze risico’s inschatten en transparant vermelden op de site.

Ook binnen de tuinbouw en de agrarische sector liggen er kansen voor kwekers om via crowdfunding in hun bedrijfsfinanciering te voorzien. Wegens recente voedselschandalen en de Russische boycot besluiten consumenten steeds vaker om te investeren in initiatieven van lokale kwekers.

Een financieringsaanvraag wordt uitgezet en de crowd wordt uitgenodigd om vanaf 100 euro per persoon te financieren in ruil voor een annuïtaire aflossing met rente. Zekerheden worden veelal geboden door verpandingen van de grond of de opstallen. Het platform regelt alles in met betrekking tot de contracten, pandakten en uitbetalingsstroom. 

Crowdfunding kan dus vooral als aanvullende financiering binnen de land- en tuinbouw een interessant financieringsmodel zijn, indien een project potentiele participanten aanspreekt en binding creëert. Hierbij vormt de immateriële beloning een belangrijke prikkel om geld te storten. Met financiering via crowdfunding hoeft minder geld geleend te worden van de bank en zal de bank zelf ook eerder meedoen. De bank ziet het als een teken van vertrouwen als mensen ergens in willen investeren. De perspectieven van crowdfunding zijn binnen de agrarische sector het grootst bij afzet op nichemarkten.

Heb je vragen?
Wij helpen je graag! 015 760 00 19
Nieuwsbrief

Blijf up-to-date van de laatste projecten en ontwikkelingen rondom crowdfunding!