Bankvrij financieren voor het MKB

Aantrekkelijke rentes

Laat je geld renderen met rentes vanaf 4% per jaar.

Uitkomsten AFM Covid-19-onderzoek Nederlandse crowdfunding-platformen

Van alle actieve platformen heeft uiteindelijk 85% meegewerkt aan dit onderzoek.

Belangrijk nieuws platformen zelf

Belangrijk nieuws vanuit de platformen zelf is dat geen enkel platform voorziet zelf in de problemen te komen. Sommige platformen zijn erg getroffen door de impact van Covid-19, andere zien kansen (liquiditeitsverschaffing) of richten zich op sectoren die niet of nauwelijks getroffen zijn. Zoals gerapporteerd verwachten wij niet in de problemen te komen, onze vaste kosten zijn te overzien en beheersbaar.


De Borgstelling MKB Kredieten status voor niet-bancair financieren lijkt moeilijk bereikbaar voor de Nederlandse crowdfunding-platformen. Door 7 van de 24 platformen, waaronder wij zelf, die aan dit onderzoek hebben meegewerkt is een aanvraag ingediend. Tot nu toe is maar 1 aanvraag gehonoreerd en zijn 3 aanvragen afgewezen.

Wij ondersteunen alle initiatieven, met name die van de Stichting MKB Financiering, om ook crowdfunding-platformen op een gelijkwaardige manier gebruik te kunnen laten maken van regelingen vanuit de overheid (open brief aan staatssecretaris Economische Zaken en Klimaat en minister van Financiën).


Zeven van de platformen hebben aanspraak gemaakt van de Noodmaatregel Overbrugging Werkbehoud (NOW). In hoeverre aanspraak gemaakt zal worden op de NOW2 regeling is niet bekend. Wij hebben en zullen geen aanspraak maken, hier is geen noodzaak toe.


Projecten

Vanuit de projectaanvragen over de afgelopen periode wordt duidelijk zichtbaar dat horeca, retail, sport (fitness/yoga), recreatie, toerisme, kappers, evenementen en marketing de zwaarst getroffen sectoren zijn. Ongeveer 66% van de platformen heeft uitstel van aflossing (en soms ook rente) gegeven aan projecten wanneer daarom werd verzocht.

De helft van de platformen geeft aan dat de aanwas van nieuwe projecten afgenomen is, voor de andere helft is dit hetzelfde gebleven of niet van toepassing. Wij behoren tot de eerste helft, na een fantastisch laatste kwartaal 2019 en eerste kwartaal 2020 zien wij dat de Covid-19 crisis ook onze aanwas van projecten heeft bemoeilijkt.

Het aantal geïnteresseerde investeerders is over het algemeen afgevlakt. Aangegeven wordt dat investeerders voorzichtiger zijn geworden en langer doen over het nemen van een investeringsbeslissing. Een enkel platform geeft aan dat er een groei is in het aantal nieuwe investeerders.


Ambitie

De groeiambitie is er zeker nog bij verschillende platformen (15%), wij scharen ons tot deze 15%. De zes maanden voor de Covid-19 crisis en het positief veranderende sentiment na de laatste Covid-19 update vanuit onze overheid (24 juni 2020) geven ons het vertrouwen dat dit zeker staat te gebeuren. Ruim 40% geeft aan met een (flinke) omzetdaling rekening te houden, waarbij de rest aangeeft dat het te vroeg is om te duiden of niet van toepassing is.


Wat betekent een tweede Covid-19 golf?

Veel platformen geven aan dat een tweede Covid-19 golf een substantiële impact kan hebben op alle facetten van crowdfunding. Dit betreft zowel de financiële gezondheid van platformen zelf, veroorzaakt door:

Impact op lopende projecten
Impact op de aanwas van nieuwe projecten
Investeringen lager en minder
Een enkel platform geeft aan dit in haar Business Continuity Management-procedure op te nemen en de mogelijke scenario’s en impact aan te scherpen.


Mocht je na het lezen van dit nieuwsbericht nog vragen hebben dan staan onze collega’s uiteraard voor jou klaar (investeerders@kapitaalopmaat.nl en ondernemers@kapitaalopmaat.nl).


Blijf gezond, met vriendelijke groet,


Team Kapitaal op Maat

 

 

unnamed-2.png
Heb je vragen?
Wij helpen je graag! 015 760 00 19
Nieuwsbrief

Blijf up-to-date van de laatste projecten en ontwikkelingen rondom crowdfunding!

ESCPR