Bankvrij financieren voor het MKB

Aantrekkelijke rentes

Laat je geld renderen met rentes vanaf 4% per jaar.

Nieuwe Europese wetgeving voor crowdfunding eind 2021 van kracht

Bron FD, Website EU.  

Link naar het artikel EU 

Link naar het artikel van FD ( achter inlog) 

In het kort
Het Europees Parlement heeft op 5 oktober een nieuwe wet aangenomen voor crowdfunding.

Het maximale bedrag dat ondernemers mogen ophalen is verhoogd van €2,5 mln naar €5 mln.

Crowdfunders mogen met vergunning in alle Europese lidstaten actief zijn.

Het maximale bedrag dat Nederlandse ondernemers mogen ophalen met crowdfunding wordt verdubbeld naar €5 mln. Bovendien wordt de wet van kracht in alle EU-lidstaten, zodat de platformen ook over de grens actief kunnen zijn. Dat staat in een nieuwe wet die maandag door het Europees Parlement is aangenomen. 

'Het wordt voor ondernemers makkelijker om geld op te halen', zegt Caroline Nagtegaal, namens de VVD lid van het Europees Parlement en voorvechter van de nieuwe wet. 'Dat is van groot belang aangezien banken aan steeds strengere eisen moeten voldoen en dus minder vrijgevig kunnen zijn.'

Risico's
Nu de wet is goedgekeurd, geldt een overgangsregime van ongeveer een jaar. Daarin kunnen de crowdfundingplatforms en de toezichthouders de noodzakelijke aanpassingen maken. Eind 2021 zal de nieuwe wet van kracht zijn. 

Door de wet worden er aanvullende eisen aan platforms gesteld. Die moeten ervoor zorgen dat de risico’s voor de investeerders verlaagd worden. Zo moeten platforms voldoen aan eisen op het gebied van IT en governance en worden ze verplicht een buffer aan te houden van een kwart van de kosten op jaarbasis.

Controle
Daarnaast mogen crowdfundingplatforms niet meer zelf de geldstromen beheren van investeerders, ook niet via een losse stichting. Dit moet gedaan worden door een officiële betalingsinstelling. Hierdoor zullen de platforms waarschijnlijk ook de processen rond witwassen moeten aanscherpen. 

De Europese toezichthouder, Esma, heeft controle op naleving gedelegeerd aan de lokale toezichthouders, in Nederland de AFM. Na de invoering van de wet is crowdfunding in alle EU-lidstaten toegestaan en is overal dezelfde vergunning van kracht.

'Buiten banken om' 
'Dit is een stap op weg naar een Europese kapitaalmarkt', zegt Nagtegaal. 'Nu de crowdfunders over de grens mogen werken, hoop ik dat hun aantal stijgt, de concurrentie en innovatie toenemen en voor ondernemers de kosten dalen.'

Nederland telt 48 platforms die via crowdfunding geld ophalen voor het midden- en kleinbedrijf. De 42 die met een ontheffing werken, moeten een vergunning gaan aanvragen. Dat geldt bijvoorbeeld voor platforms als Geldvoorelkaar.nl en October Nederland. De zes crowfunders die met een beleggingsvergunning werken, hoeven in principe niets te doen.

Ronald Kleverlaan van de Stichting MKB Financiering is blij met de nieuwe regelgeving. 'Hiermee wordt het weer eenvoudiger voor ondernemers om geld op te halen buiten banken om en wordt er een stevige juridische basis gelegd onder het financieren via crowdfunding.’

_________________________________

Er wordt op de nieuwspagina van de EU nog het volgende gezegd over aandacht voor het beschermen van investeerders binnen deze nieuwe regelgeving:

Investeerders beschermen: duidelijke informatie en transparantie

Beleggers krijgen een key investment information sheet investeringsinformatie (KIIS) dat door de projecteigenaar wordt opgesteld voor elk crowdfunding project of op platform niveau. Aanbieders van crowdfunding diensten zouden klanten duidelijke informatie moeten verstrekken over de financiële risico's en kosten die zij kunnen lopen, inclusief insolventie risico's en project selectiecriteria.

Kapitaal Op Maat is blij met deze belangrijke nieuwe stap voor crowdfunding en we bereiden ons voor om aan alle gestelde eisen te voldoen. Uiteraard houden we onze community op de hoogte van de stappen die we zetten in de komende maanden. 

 

christian-wiediger-ueLA4x2gZf8-unsplash.jpg
Heb je vragen?
Wij helpen je graag! 015 760 00 19
Nieuwsbrief

Blijf up-to-date van de laatste projecten en ontwikkelingen rondom crowdfunding!

ESCPR