Bankvrij financieren voor het MKB

Kansrijke ideeën

Laat je geld renderen met rentes vanaf 4% per jaar.

Kapitaal op Maat aan het woord

Beste Investeerders en Ondernemers,

Meestal is het gedurende de zomerperiode iets rustiger in de crowdfunding markt, maar dit jaar was er juist een verhoogde activiteit in de markt. Zowel voor de crowdfundingbranche in zijn geheel als voor Kapitaal op Maat in het bijzonder zien we de groei doorzetten. Voor Kapitaal op Maat betekent dit meer nieuwe projecten, zowel in de public als de closed crowd en ook veel projecten die aan het einde van hun looptijd aankomen en conform afspraak worden afgerond.

Tegelijkertijd merken we dat een aantal ondernemers nog last ondervindt van de Corona situatie en nog niet volledig hun verplichtingen kunnen nakomen. Wij blijven met deze ondernemers in gesprek en proberen samen met hen de juiste 'op maat' oplossing te vinden voor hun specifieke situatie. Tevens blijven wij alle ondernemers stimuleren om hun investeerders, zowel in goede als in minder goede tijden, te informeren over hun actuele situatie.

Daarnaast zullen we de komende periode alle betrokkenen bij het Kapitaal op Maat platform informeren over de ontwikkelingen in de crowdfundbranche met betrekking tot de aankomende Europese Regelgeving die in november van kracht wordt en de wijze waarop Kapitaal op Maat zich hierop voorbereid op organisatorisch vlak en de impact die de nieuwe regelgeving zal hebben op het platform.

In de Nieuwsbrief brengen we nog een aantal nieuwsitems onder de aandacht die de afgelopen periode via het platform zijn gedeeld. Wij waarderen ieders betrokkenheid bij het platform en wensen u veel leesplezier!

Met vriendelijke groet,


Namens de Directie van Kapitaal op Maat
Wilbert Knol & Peter-Paul van Dijk

Heb je vragen?
Wij helpen je graag! 015 760 00 19
Nieuwsbrief

Blijf up-to-date van de laatste projecten en ontwikkelingen rondom crowdfunding!