Bankvrij financieren voor het MKB

Aantrekkelijke rentes

Laat je geld renderen met rentes vanaf 4% per jaar.

Investeringsprocedure aangepast aan de Europese Wetgeving

Eerder informeerden we u al over de aankomende wijzigingen als gevolg van de Europese Wetgeving. Na de onboarding en het onderbrengen van het betalingsverkeer bij onze betaaldienstverlener GoCredible hebben we nu de procedure voor het plaatsen van investeringen aangepast aan de nieuwe regelgeving. Dit heeft nogal wat consequenties, dus graag uw aandacht voor deze aanpassingen die inmiddels zijn doorgevoerd op het platform en dus gelden voor alle nieuwe projecten vanaf heden.

Automatisch investeren niet meer mogelijk

Allereerst is het belangrijk om te melden dat onder de Europese Wetgeving onze huidige vorm van 'Automatisch Investeren' helaas niet meer is toegestaan. In de Verordening wordt dit als 'Individueel Portefeuillebeheer' gedefinieerd en brengt zodanige aanvullende eisen en verplichtingen met zich mee dat Kapitaal op Maat vooralsnog heeft besloten dit niet aan te bieden aan haar investeerders. Wij weten dat veel investeerders gebruik maken van het automatisch investeren en wij zullen hiervoor in de toekomst een vergelijkbare oplossing aanbieden die voldoet aan de actuele regelgeving.

Ter vervanging van het automatisch investeren, kunnen investeerders nu al tijdens de oriëntatieperiode een zgn. 'Toezegging in een project' doen. Een Toezegging is in feite een reservering voor een uiteindelijke Investering in een project. Gedurende de oriëntatieperiode worden tot 90% van het doelbedrag Toezeggingen geaccepteerd. Als de oriëntatieperiode voorbij is, kan direct in een project geïnvesteerd worden. Het verschil met een Toezegging is dat een Investering direct betaald moet worden. Zodra aan een project voor 90% aan Toezeggingen en Investeringen zijn toegewezen, kan alleen nog worden geïnvesteerd, dus zullen nieuwe Investeringen direct moeten worden betaald. Op dat moment ontvangen alle Investeerders met een Toezegging in een project een betaalverzoek om de Toezegging om te zetten in een Investering. Vanaf dat moment worden gedurende 3 opeenvolgende dagen betalingsherinneringen verstuurd zolang een Toezegging nog niet is betaald. Na deze 3 dagen kan een nieuwe Investering een Toezegging overschrijven. Zolang de funding circel op de projecttegel blauw is, zijn nog niet alle Investeringen definitief. Zolang de oranje Investeringsknop bij een project nog beschikbaar is, kunnen nog nieuwe Investeringen geplaatst worden tot max. 110% van het doelbedrag.

Bedenktijd na investering

Daarnaast wordt een bedenktijd geïntroduceerd. Conform de nieuwe Europese Wetgeving krijgt iedere investeerder 4 kalenderdagen bedenktijd om een Investering zelfstandig te annuleren. Hierna is een Investering definitief. Een Toezegging kan te allen tijde worden geannuleerd door een investeerder.

Belangrijk hierbij is dat na het bereiken van de 90%-drempel, een openstaande Toezegging kan worden overschrijven door een daadwerkelijke Investering. Het is dus van belang om bij een Toezegging z.s.m. te betalen om uw plek in het project niet kwijt te raken. Kapitaal op Maat zal u hier veelvuldig op wijzen.

Tot slot zijn wij verplicht om u bij iedere Toezegging/Investering u te wijzen op het risico dat u loopt met het investeren in Crowdfundingprojecten. Hiertoe is de Investeerdertoets vervangen door de Toelatingskennistest. Deze test moet iedere 2 jaar herhaald worden en is totdat we de vergunning daadwerkelijk verkregen hebben nog niet verplicht. Daarnaast tonen we u bij iedere Toezegging/Investering een pop-up scherm met een risicowaarschuwing (zie onderstaande afbeelding). 

Wij begrijpen het als deze aanpassingen vragen bij u oproepen. Daarom hebben we dit proces ook op de site beschreven en uitgelegd onder het kopje 'Wat betekent de Europese Crowdfunding wetgeving voor u?' op onze website. Maar natuurlijk kunt u ons altijd bellen of een mailtje sturen als u nog vragen hebt.

Tot slot willen wij al onze investeerders bedanken voor hun medewerking in het kader van de aanpassingen a.g.v. de Europese Wetgeving en voor hun betrokkenheid bij Kapitaal op Maat. Jullie suggesties en kritische vragen helpen Kapitaal op Maat om een vooruitstrevend en een zo laagdrempelig en gebruiksvriendelijk mogelijk platform te blijven.

met vriendelijke groet,

Team Kapitaal op Maat

Heb je vragen?
Wij helpen je graag! 015 760 00 19
Nieuwsbrief

Blijf up-to-date van de laatste projecten en ontwikkelingen rondom crowdfunding!