Bankvrij financieren voor het MKB

Aantrekkelijke rentes

Laat je geld renderen met rentes vanaf 4% per jaar.

GrondVrij Ontwikkelen BV vs GrondVrij Vastgoed Eploitatie BV

GrondVrij Ontwikkelen BV is inmiddels 6 jaar operationeel waarin ruim 50 posities zijn gefinancierd via Kapitaal op Maat. Projecten zoals o.a. Notthing Hill, Drentse Weelde en de Fontein kregen de kans om zich in verschillende fases te kunnen ontwikkelen. 

De samenwerking tussen GrondVrij en Kapitaal op Maat blijkt een groeibriljant.

Groei wordt gevoed door succesvol funden. Daarbij is van belang dat omvang en voorwaarden van projecten passen bij sentiment in de markt. GrondVrij Ontwikkelen speelt daarop in middels:

  •       Verkaveling van grondposities en doseren naar crowd;
  •       Spreiding van kavelaanbod in de tijd;
  •       Korte doorlooptijden (maximaal 2 jaar) met zekerheid van recht van 1e hypotheek;
  •       Afstemmen aantal kavels per project op capaciteit en bereidheid van de crowd;
  •       Afstemmen rentevergoeding op ontwikkeling van de kapitaalmarkt.

Dat is gelukt en inmiddels wordt GrondVrij met regelmaat gevraagd ook positie in te nemen onder commercieel vastgoed. Profiel en parameters zijn echter anders dan bij te ontwikkelen woningen.

Waar zitten de verschillen?

Bij GrondVrij Ontwikkelen BV neemt GrondVrij gedurende de ontwikkeling van een project de grond over van de ontwikkelaar. De ontwikkelaar krijgt zo kapitaal beschikbaar, om te kunnen ontwikkelen en het project verkoopklaar te maken. Met de verkaveling van de positie, spreiding in de tijd en waar nodig variatie in renteaanbod stemt GrondVrij af op het sentiment van de crowd.

Bij GrondVrij Vastgoed Exploitatie BV gaat het om bestaand vastgoed, veelal verhuurd of te verhuren, waarbij de eigenaar een deel van de vastgoedwaarde contant maakt door verkoop van de grond. Bij de vaak grotere posities is er echter niet persé de mogelijkheid de projectomvang te doseren en de fundingbehoefte te spreiden in de tijd, sleutels tot succesvol funden.

Daarom lanceert GrondVrij een nieuw concept – Funding met gestapelde zekerheid:

  •       Component A – 40% - 60% van funding met 1e recht van hypotheek, langste looptijd en laagste rentevergoeding (% varieert per positie)
  •       Component B – 20% - 40% van funding met 2de recht van hypotheek, kortere looptijd en hogere rentevergoeding (% varieert per positie)
  •       Component C – 0% - 40% van funding met 3de recht van hypotheek, kortste looptijd en hoogste rentevergoeding (% varieert per positie)
  •       Investeerders die meedoen met de financiering van Component A krijgen voorrang bij B en de Investeerders die meedoen met component B krijgen voorrang bij C.
  •       Alle componenten zijn aflossingsvrij met boetevrij vervroegd aflossen.

Zo krijgen factor tijd en rente toch de dynamiek van differentiatie waarmee kan worden afgestemd op het sentiment van de crowd.

Met de oprichting van GrondVrij Vastgoed Exploitatie BV heeft GrondVrij voor dit concept nu ook een omgeving staan. Opbouw van dit nieuwe deel van de blooteigendom portefeuille is recent gestart met het nieuwe eigen kantoorpand ‘Kerkewijk’.

GrondVrij is voornemens in de nabije toekomst meer vastgoed exploitatie investeringsmogelijkheden aan te bieden. GrondVrij investeerders zullen met voorrang worden uitgenodigd mee te doen met de mogelijkheden van mooi rendement bij comfortabel risicoprofiel.

Wilt u ook in aanmerking komen voor deze kansrijke posities? Neem contact met ons op via closedcrowd@kapitaalopmaat.nl

GrondVrij Ontwikkelen BV
Heb je vragen?
Wij helpen je graag! 015 760 00 19
Nieuwsbrief

Blijf up-to-date van de laatste projecten en ontwikkelingen rondom crowdfunding!