Bankvrij financieren voor het MKB

Mondzorg centrum Enkhuizen B.V. II

Ondernemer op zoek naar financiering voor de verbouwing van de mondzorg praktijk

Mondzorg centrum Enkhuizen B.V. II
Delen
100% Gefinancierd! Met dank aan 94 investeerders!

Ondernemer Fredi Ionescu (1975) is voor zijn onderneming Mondzorg Centrum Enkhuizen B.V. op zoek naar kapitaal, voor de verbouwing van zijn mondzorgpraktijk te Enkhuizen. Sinds 2015 is hij werkzaam als tandarts in Nederland en in 2018 heeft hij met behulp van een succesvolle financiering via de investeerders van Kapitaal op Maat de praktijk in Enkhuizen overgenomen. Die financiering is inmiddels volledig afgelost en alle betalingsafspraken zijn tijdig nagekomen. De totale financieringsbehoefte voor de verbouwing van de praktijk bedraagt €110.000. De ondernemer brengt zelf €35.000,- in. Voor het restant vraagt Mondzorg Centrum Enkhuizen B.V. de investeerders van Kapitaal op Maat om een annuïtaire lening van €75.000,- en biedt in ruil een rentepercentage van 9% met een looptijd van 36 maanden. De ondernemer aanvaardt hoofdelijke aansprakelijkheid in privé en ter dekking wordt er een 1e pandrecht gevestigd op de huidige en toekomstige inventaris, voorraad, vordering en immateriële activa ten gunste van de investeerders van Kapitaal op Maat.

Mondzorg Centrum Enkhuizen B.V.
Ondernemer Fredi Ionescu heeft na zijn opleiding tot tandarts van 2002 tot 2015 als tandarts in zijn geboorteland Roemenië gewerkt. Sinds 2015 is hij werkzaam als tandarts in Nederland en in 2018 heeft hij een bestaande mondzorg praktijk in Enkhuizen overgenomen, waar hij daarvoor al eens als invallend tandarts werkzaam was. In 2022 is Mondzorg Enkhuizen B.V. opgericht, waarvan Fredi Ionescu directeur en 100% eigenaar is. Sinds de overname zijn de aantallen behandelingen fors toegenomen. In de praktijk zijn nu, naast Fredi en ondersteunende medewerkers, nog een tandarts en een mondhygiënist werkzaam. 

Naast zijn werk als tandarts in de praktijk, gaat Fredi zich met behulp van een ondernemerscoach richten op zijn leidinggevende rol. Voor de boekhouding werkt hij samen met een administratiekantoor. Deze is bevoegd handelingen te verrichten en declaraties te verrichten. Deze facturaties zullen verlopen via het bedrijf Anders Medical Factoring, dat veel facturatie verricht voor ondernemers in de gezondheidszorg.

De overname was in 2018 mogelijk dankzij een financiering van €130.000,- via de investeerders van Kapitaal op Maat, die volgens schema probleemloos is voldaan. Het pand van de praktijk aan de van Bleiswijkstraat 66 ten Enkhuizen heeft de ondernemer aangekocht middels een financiering bij de ABN AMRO en een private investeerder. De afgelopen jaren is het aantal patiënten en daarmee ook de omzet van de praktijk aanzienlijk toegenomen. Hierdoor ontstond de dringende behoefte tot een betere indeling van de praktijkruimte. In augustus van dit jaar is er een rigoureuze interne verbouwing van de praktijkruimte gestart. Aan de voor- en achterzijde zijn de puien vervangen door kunststof kozijnen. Binnen is een nieuwe indeling van ontvangst- en wachtruimte en behandelkamers gemaakt. De privacy van de patiënten en de doelmatigheid voor de medewerkers worden hierdoor aanmerkelijk verbeterd. Ook isolatie (geluid en klimaat) en hygiënisch onderhoud zijn geoptimaliseerd, hetgeen een kwaliteit verhogend en kostenbesparend effect heeft. Het appartement boven de praktijkruimte heeft tevens een nieuwe en gescheiden toegang gekregen. Omdat de bouw langer duurde dan gepland betekende dit ook uitstel van behandelingen. Ook de investering blijkt door tegenvallers hoger dan begroot. Om deze reden is de ondernemer gebaat bij een snelle fundingscampagne en heeft daarom de keuze gemaakt de investeerders een jaarlijkse rente van 9% aan te bieden. 

Omzet en groei
Mondzorg Centrum Enkhuizen BV is een onderneming die in 2018 van start is gegaan. In 2021 is er een omzet gerealiseerd van €394.045 en in 2022 €354.939. De brutowinstmarge over de omzet in 2021 is 61,4% en in 2022 71,2%. De geprognotiseerde omzet voor 2023 bedraagt €360.000. In augustus van dit jaar heeft er een interne verbouwing van de praktijkruimte plaatsgevonden. Hierdoor is de praktijk tijdelijk gesloten geweest, wat heeft gezorgd voor uitstel van behandelingen, daardoor heeft er in 2023 geen groei van de omzet plaatsgevonden, maar is deze wel in lijn gebleven ten opzichte van eerdere jaren.

Financieringsbehoefte
Het doel van de lening betreft het renoveren van de praktijk. De totale financieringsbehoefte bedraagt €110.000, waarvan de ondernemer €35.000 aan eigen middelen heeft ingebracht. In augustus van dit jaar is de interne verbouwing gestart, waardoor een deel van de werkzaamheden al uit eigen middelen is voldaan. De aannemer is in de afronde fase van de renovatie, waardoor Fredi inmiddels zijn werkzaamheden vanuit de praktijk weer heeft kunnen voortzetten. De al betaalde facturen en de nog te voltooien facturen, zijn aanwezig in het dossier bij Kapitaal op Maat. Door de investeerders van Kapitaal op Maat wordt een annuïtaire lening van €75.000,- verstrekt met een looptijd van 36 maanden en een jaarlijkse rente van 9%.

Investeerder Bedrag Datum
Anonieme investeerder € 500 24 oktober
Anonieme investeerder € 100 24 oktober
Anonieme investeerder € 100 24 oktober
Anonieme investeerder € 100 23 oktober
Anonieme investeerder € 500 23 oktober
Anonieme investeerder € 300 23 oktober
Anonieme investeerder € 100 23 oktober
Anonieme investeerder € 5.000 23 oktober
Anonieme investeerder € 100 23 oktober
Anonieme investeerder € 200 23 oktober
Anonieme investeerder € 200 23 oktober
Anonieme investeerder € 1.200 23 oktober
Anonieme investeerder € 1.000 23 oktober
Anonieme investeerder € 500 23 oktober
Anonieme investeerder € 100 23 oktober
Anonieme investeerder € 500 23 oktober
Anonieme investeerder € 300 23 oktober
Anonieme investeerder € 200 23 oktober
Anonieme investeerder € 200 23 oktober
jaap groenhof € 100 23 oktober
Anonieme investeerder € 500 23 oktober
Anonieme investeerder € 500 23 oktober
Anonieme investeerder € 200 23 oktober
Anonieme investeerder € 300 23 oktober
Anonieme investeerder € 100 23 oktober
Anonieme investeerder € 500 23 oktober
Anonieme investeerder € 500 23 oktober
Anonieme investeerder € 500 23 oktober
Anonieme investeerder € 100 23 oktober
Anonieme investeerder € 200 23 oktober
Anonieme investeerder € 500 23 oktober
Anonieme investeerder € 200 21 oktober
Johannes Van Duijn € 1.000 21 oktober
Anonieme investeerder € 400 21 oktober
Anonieme investeerder € 300 21 oktober
Anonieme investeerder € 5.000 21 oktober
Anonieme investeerder € 500 21 oktober
Anonieme investeerder € 100 21 oktober
Anonieme investeerder € 100 21 oktober
Anonieme investeerder € 1.000 21 oktober
Anonieme investeerder € 100 21 oktober
Anonieme investeerder € 500 21 oktober
Anonieme investeerder € 500 21 oktober
Anonieme investeerder € 500 20 oktober
Anonieme investeerder € 1.000 20 oktober
Aad Smits € 300 20 oktober
Anonieme investeerder € 100 20 oktober
Anonieme investeerder € 500 20 oktober
Jan Uitbeijerse € 100 20 oktober
Anonieme investeerder € 500 20 oktober
Anonieme investeerder € 500 20 oktober
Anonieme investeerder € 300 20 oktober
Anonieme investeerder € 100 20 oktober
Anonieme investeerder € 3.000 20 oktober
Anonieme investeerder € 100 20 oktober
Anonieme investeerder € 200 20 oktober
Anonieme investeerder € 1.000 20 oktober
Anonieme investeerder € 1.000 20 oktober
Anonieme investeerder € 1.000 20 oktober
Anonieme investeerder € 7.500 20 oktober
Johannes Theodorus Maria Staps € 1.000 20 oktober
Anonieme investeerder € 1.000 20 oktober
Anonieme investeerder € 500 20 oktober
Jan Willem Meijberg € 200 20 oktober
Anonieme investeerder € 100 20 oktober
Anonieme investeerder € 100 20 oktober
Anonieme investeerder € 200 20 oktober
Anonieme investeerder € 300 20 oktober
Anonieme investeerder € 1.000 20 oktober
Anonieme investeerder € 500 20 oktober
Anonieme investeerder € 500 20 oktober
Anonieme investeerder € 500 20 oktober
Anonieme investeerder € 3.500 20 oktober
Anonieme investeerder € 300 20 oktober
Anonieme investeerder € 2.000 20 oktober
Martinus Johannes De Rijk € 500 20 oktober
Guda Slotboom € 500 20 oktober
Anonieme investeerder € 1.000 20 oktober
Anonieme investeerder € 500 20 oktober
Anonieme investeerder € 500 20 oktober
Anonieme investeerder € 100 20 oktober
Anonieme investeerder € 500 20 oktober
Anonieme investeerder € 100 20 oktober
Wilhelmus Johannes Godefridus Hommes € 200 20 oktober
Anonieme investeerder € 400 20 oktober
Anonieme investeerder € 1.000 20 oktober
Debora aloïse Uitenbroek € 500 20 oktober
M Vijverberg € 5.000 20 oktober
G. F. M. Mooren € 500 20 oktober
Anonieme investeerder € 1.000 20 oktober
Lode Brosens € 500 20 oktober
Anonieme investeerder € 1.000 20 oktober
Anonieme investeerder € 3.000 20 oktober
Anonieme investeerder € 100 20 oktober
Anonieme investeerder € 100 20 oktober
Jeroen Nijland € 900 20 oktober
Anonieme investeerder € 500 20 oktober
Anonieme investeerder € 5.000 20 oktober
Andries Heidema € 500 20 oktober

Als u bent ingelogd kunt u de essentiële beleggersinformatie van dit project zien.

Als u bent ingelogd kunt u de zekerheden zien die aan dit project zijn verbonden.

Als u bent ingelogd kunt u een reactie plaatsen die door de ondernemer wordt beantwoord.

Als u bent ingelogd en geïnvesteerd heeft in dit project kunt u de updates over dit project inzien.

100% Gefinancierd! Met dank aan 94 investeerders!
Investeringsrisico
  • AA
  • A
  • BB
  • B
  • CC
  • C

laaghoog

Financieringsduur

36 Maanden

Rente

9 %

Reeds geïnvesteerd
€ 78.200 van de € 78.200
Doel van investering
Financiering werkkapitaal
Maak kennis met...
F.R. Ionescu
F.R. Ionescu

Fredi Ionescu is 48 jaar, en woont in Lelystad. Na zijn opleiding tot tandarts heeft hij van 2002 tot 2015 in zijn geboorteland Roemenië als tandarts gewerkt. In 2015 is hij naar Nederland gekomen en vanaf toen tot 2018 heeft hier onder andere via Winstar als invallend tandarts gewerkt .
Fredi: "Mijn universitaire studie tot tandarts is in Nederland erkend. Hiertoe, na voldoende handelingen in Nederland te hebben verricht, heb ik een BIG-nummer ontvangen, te weten 59919187302 en deze is geldig tot en met augustus 2027.
Als BIG geregistreerde tandarts heeft Fredi in 2018 Mondzorg Centrum Enkhuizen overgenomen, waar hij daarvoor al eens als invallend tandarts werkzaam was geweest. Naast zijn werk als tandarts in deze praktijk gaat Fredi zich met behulp van een ondernemerscoach op zijn leidinggevende rol richten. Voor de boekhouding werkt hij samen met een administratiekantoor. Ik ben bevoegd handelingen te verrichten en kan declaraties versturen. Deze facturaties zal ik laten verlopen via het bedrijf Anders Medical Factoring, dat veel facturatie verricht voor ondernemers in de gezondheidszorg.
De overname was vooral mogelijk dankzij een financiering van 130.000 middels crowdfunding via Kapitaal op Maat. De aflossing en rente zijn in 48 termijnen volgens schema probleemloos voldaan.

Heb je vragen?
Wij helpen je graag! 015 760 00 19
Nieuwsbrief

Blijf up-to-date van de laatste projecten en ontwikkelingen rondom crowdfunding!