Bankvrij financieren voor het MKB

EPW+ woningen - Groot Heideveld Chaam fase I - Combinatielening D

Financiering aankoop grondpositie met 1e hypotheek - LTV 67%

EPW+ woningen - Groot Heideveld Chaam fase I - Combinatielening D
100% Gefinancierd! Met dank aan 64 investeerders!

Projectontwikkelaar (derde generatie) en ondernemer Peter Roos financierde al eerder de aankoop van een grondpositie in Chaam, waarvan het voornemen om de bestemming te wijzigen tot wonen inmiddels heeft geresulteerd in een onherroepelijke bestemmingswijziging. Nu doet zich wederom de mogelijkheid voor om een grondpositie te verwerven in Chaam op de locatie Groot Heideveld. Peter Roos beschikt over een marktconform ontwikkelingsplan dat bestaat uit 32 EPW+ woningen en een geriatrisch centrum voor demente personen. Hiertoe is Rosa Blush Noisette BV opgericht. Voor de financiering van de aankoop van de grond en planontwikkeling is in totaal € 600.000 benodigd De eerste drie delen (combinatielening A, B en C, tezamen € 300.000) zijn zeer snel volgeschreven. Daarom wordt nu Combinatielening D geopend. Het betreft wederom een aflossingsvrije lening van €100.000,- gedurende 48 maanden. In ruil biedt de ondernemer een rentepercentage van 3,5% op jaarbasis en een extra kicker van 2,0% per jaar looptijd bij de integrale aflossing.
Als zekerheid wordt een 1e hypotheek gevestigd ten gunste van de Stichting Zekerheden Kapitaal op Maat.

Locatie en Object
Het betreft hier een locatie in Chaam, een dorp in de gemeente Alphen-Chaam, in de Nederlandse provincie Noord-Brabant. Het ligt tussen Ulvenhout, Baarle-Nassau en Baarle-Hertog. Grote plaatsen in de buurt zijn Breda en Tilburg. In mei 2019 bedroeg het aantal inwoners in de gemeente 10.149 (bron: CBS). De bevolkingstoename in de gemeente Alphen-Chaam is (van 2009 tot 2019) 7,7%.
Hoewel Chaam omgeven is door landbouwgebied, vindt men op enige afstand een aantal uitgestrekte natuurgebieden, namelijk de Chaamse Bossen in het noordoosten, de Strijbeekse Heide in het westen, en het landgoed Hondsdonk in het noordwesten, alsmede het natuurgebied Chaamse Beken.

Marktsituatie en projectwaarde
Er worden 32 woningen en een geriatrisch centrum voor demente personen gerealiseerd.
Op basis van marktgegevens in Noord-Brabant, rekening houdend met ligging en oppervlakte bedraagt de verwachte VON-waarde van dit cluster woningen circa €15.250.000 inclusief BTW.

Project dekkingswaarde/LTV
Volgens bijgevoegd taxatierapport bedraagt de huidige marktwaarde €600.000,- met bijzonder uitgangspunt dat de gemeente voornemens is om de bestemming te wijzigen tot wonen.
Bij een doelbedrag van combinatielening D van €100.000 en de reeds gerealiseerde combinatieleningen A, B en C (samen € 300.000) bedraagt de LTV 67% ten opzichte van de huidige getaxeerde waarde.
Bij de gehanteerde projectgrootte van €15.250.000,- en bij in de regio gehanteerde grondquote-model van 22% gemiddeld voor deze categorieën, komt de totale project grondwaarde uit op €3.355.000 inclusief BTW. Daarmee is de hoogte van het doelbedrag tezamen met reeds geraliseerde combinatielening A slechts 12% (leningbedrag vs project dekkingswaarde) ten opzichte van het eindtotaal waarde van de grond.

Rentebetalingen
Rentebetaling vindt maandelijks plaats.

Zekerheden
Als zekerheid wordt recht van 1e hypotheek verstrekt op de grondpositie ten gunste van Stichting Zekerheden Kapitaal op Maat.

Investeerder Bedrag Datum
Anonieme investeerder € 2.600 08 oktober
Anonieme investeerder € 1.000 08 oktober
Anonieme investeerder € 1.000 08 oktober
Anonieme investeerder € 1.000 07 oktober
Anonieme investeerder € 1.000 07 oktober
Anonieme investeerder € 1.000 07 oktober
Anonieme investeerder € 1.500 07 oktober
Anonieme investeerder € 1.000 07 oktober
Anonieme investeerder € 1.000 07 oktober
R Smits € 1.000 07 oktober
Anonieme investeerder € 1.000 06 oktober
Anonieme investeerder € 1.000 05 oktober
Anonieme investeerder € 1.000 05 oktober
Anonieme investeerder € 1.000 02 oktober
Anonieme investeerder € 7.500 02 oktober
Anonieme investeerder € 2.000 02 oktober
Anonieme investeerder € 1.000 01 oktober
Anonieme investeerder € 1.000 01 oktober
martin rosier € 1.000 01 oktober
Anonieme investeerder € 1.000 30 september
Anonieme investeerder € 1.000 30 september
Anonieme investeerder € 1.000 30 september
Anonieme investeerder € 1.000 30 september
Anonieme investeerder € 1.000 30 september
Jerry Bouman € 2.000 30 september
Anonieme investeerder € 1.000 30 september
Anonieme investeerder € 1.000 30 september
Anonieme investeerder € 1.000 30 september
Anonieme investeerder € 1.000 30 september
Pieter Meeusen € 1.000 29 september
Anonieme investeerder € 5.000 28 september
Anonieme investeerder € 1.000 27 september
Anonieme investeerder € 1.000 25 september
Anonieme investeerder € 5.000 25 september
Anonieme investeerder € 1.000 24 september
Anonieme investeerder € 1.000 24 september
Anonieme investeerder € 1.000 24 september
Marinus Sinke € 1.000 24 september
Gert Roseboom € 1.000 24 september
J. van Duijn € 1.000 23 september
G. Vis € 2.000 23 september
Leo van der Vlist € 2.500 23 september
Anonieme investeerder € 1.000 23 september
Anonieme investeerder € 1.000 23 september
Anonieme investeerder € 1.000 23 september
Anonieme investeerder € 2.000 23 september
Peter Jaarsveld € 1.000 23 september
Anonieme investeerder € 1.000 23 september
Anonieme investeerder € 1.000 23 september
Anonieme investeerder € 1.000 23 september
Anonieme investeerder € 2.500 23 september
Anonieme investeerder € 2.000 23 september
Anonieme investeerder € 3.000 23 september
Anonieme investeerder € 1.000 23 september
Anonieme investeerder € 1.000 23 september
Anonieme investeerder € 1.000 23 september
Anonieme investeerder € 5.000 23 september
Anonieme investeerder € 1.000 23 september
Anonieme investeerder € 1.000 23 september
Anonieme investeerder € 4.900 23 september
Anonieme investeerder € 1.000 23 september
Anonieme investeerder € 1.000 23 september
Anonieme investeerder € 2.500 23 september
Anonieme investeerder € 1.000 23 september

DIT BETREFT EEN FINANCIERING VIA CLOSED CROWD
In dit project kunt u alleen investeren als u een uitnodiging gehad heeft namens de geldnemer van dit project. Tenzij anders vermeld is een closed crowd project niet door Kapitaal Op Maat getoetst en voorzien van een risico analyse. Bij closed crowd projecten maakt de geldnemer gebruik van de faciliteiten van het platform (communicatie met zijn investeerders) en de diensten vanuit Stichting Derdengelden Kapitaal Op Maat (voor het betalingsverkeer) en Stichting Zekerheden Kapitaal op Maat (voor de juridische aspecten). De algemene voorwaarden en de door de investeerders te accepteren raamovereenkomst zijn hiervoor onverkort van toepassing. Alle teksten van het aanbod, de toelichting hierop en de presentatie van de cijfers zijn afkomstig van de ondernemer. De ondernemer is of wordt bekend met de e-mail gegevens van de investeerders. 

Financieringsbehoefte:
Rosa Blush Noisette B.V. wenst een financiering van € 100.000,-.

Uitleg financieringsstructuur - Combinatie lening
Deze lening D, is de vierde van een stelsel van 6 combinatie leningen van elk € 100.000,- voor een totale som van € 600.000,-.

Er wordt een eerste hypotheekrecht vastgelegd voor een bedrag van hoofdsom en rente van de gezamenlijke lening-delen, te vermeerderen met de kosten, ter dekking van deze combinatie leningen. In de overeenkomst van geldlening wordt opgenomen dat mocht het tot uitwinning van deze zekerheid komen dan zal uit de verkoopopbrengst in eerste instantie lening A te vermeerderen met de kosten aan de investeerders in lening A worden terugbetaald. Vervolgens zal uit de meerdere verkoopopbrengst lening B te vermeerderen met de kosten aan de investeerders in lening B worden terugbetaald. Vervolgens zal uit de meerdere verkoopopbrengst lening C te vermeerderen met de kosten aan de investeerders in lening C worden terugbetaald. Vervolgens zal uit de meerdere verkoopopbrengst lening D te vermeerderen met de kosten aan de investeerders in lening D worden terugbetaald.

Zodra lening D is volgeschreven worden het leningbedrag in depot geplaatst en bewaard door de Stichting Zekerheden Kapitaal op Maat. Vanaf dat moment wordt er dus ook rente betaald aan de investeerders.

Eerst nadat de overige combinatieleningen zijn volgeschreven wordt de totale som van € 600.000 overgemaakt naar de kwaliteitsrekening van de notaris, waar 1e hypotheek wordt gevestigd.

Doel van de financiering:
De financiering wordt gebruikt voor aankoop van de grondpositie en de verdere planontwikkeling. 

Aangeboden lening:
De aangeboden leningsvoorwaarden omvatten een looptijd van 48 maanden en een jaarlijkse rente van 3,5% en een extra kicker van 2,0% per jaar looptijd bij de integrale aflossing. De rente wordt maandelijks uitbetaald. De aangeboden lening wordt na uiterlijk 48 maanden ineens en volledig afgelost. Vervroegde aflossing is toegestaan zonder extra kosten.

Minimaal investeringsbedrag voor dit project:
Het minimale investeringsbedrag per investeerder is vastgesteld op: €1.000,-

Gepubliceerde informatie:
- Getekende taxatie Groot Heideveld Chaam

Toelichting op de Gepubliceerde Informatie:
Volgens bijgevoegd taxatierapport bedraagt de huidige marktwaarde € 600.000,-
Bij een huidige marktwaarde van € 600.000,- en een doelbedrag van deze combinatielening D van € 100.000 gevoegd bij de combinatieleningen A, B en C (samen € 300.000,-) bedraagt de LTV 67%.

Bij de gehanteerde projectgrootte van € 15.250.000,- inclusief BTW en bij in de regio gehanteerde grondquote-model van 22% voor deze categorieën, komt de totale project grondwaarde uit op € 3.355.00,- inclusief BTW. Daarmee is de hoogte van het doelbedrag slechts 12% ten opzichte van de totale project grondwaarde.

Risicoklasse:
Deze aanvraag is geclassificeerd als een laag risico (klasse A)

Als u bent ingelogd ziet u de aanvullende financiële informatie van dit project.

Als u bent ingelogd kunt u de zekerheden zien die aan dit project zijn verbonden.

Als u bent ingelogd kunt u een reactie plaatsen die door de ondernemer wordt beantwoord.

Als u bent ingelogd en geïnvesteerd heeft in dit project kunt u de updates over dit project inzien.

100% Gefinancierd! Met dank aan 64 investeerders!
Investeringsrisico
  • AA
  • A
  • BB
  • B
  • CC
  • C

laaghoog

Financieringsduur

48 Maanden

Rente

5,5 %

Reeds geïnvesteerd
€ 100.000 van de € 100.000
Maak kennis met...
Peter Roos - RBN
Peter Roos - RBN

Ondernemer Peter Roos (1975) is na zijn een studie aan de Design Academy altijd werkzaam geweest in de vastgoed branche. Hij werkte voor Architectenbureaus, Woningcorporaties en diverse toeleveranciers en aannemers. Als zoon van een aannemer kreeg hij het vak met de paplepel ingegoten. Peter is betrokken geweest bij meerdere ontwikkelingsprojecten. Vorig jaar verwierf hij reeds een grondpositie in Chaam waarbij het voornemen van de gemeente het bestemmingsplan te wijzigen inmiddels een onherroepelijk bestemmingsplan is geworden en binnenkort een aanvang wordt gemaakt met de bouw van 14 woningen. Daar komt nu een 2e positie in Chaam bij waar onder meer 32 EPW+ woningen worden ontwikkeld.

Dit project wordt begeleid door een intermediair

Kapitaal op Maat BV
Heb je vragen?
Wij helpen je graag! 015 760 00 19
Nieuwsbrief

Blijf up-to-date van de laatste projecten en ontwikkelingen rondom crowdfunding!