Bankvrij financieren voor het MKB

EPW+ Eijckenwijck Chaam - bouwnr 13

Financiering ontwikkeling twee-onder-een-kapwoning in project Eijckenwijck te Chaam

EPW+ Eijckenwijck Chaam - bouwnr 13
Delen

Projectontwikkelaar (derde generatie) en ondernemer Peter Roos financierde reeds begin 2020 de aankoop van een grondpositie in Chaam. Op dat moment was er slechts een voornemen om het bestemmingsplan te wijzigen naar Wonen. Inmiddels is het het project volledig ontwikkeld en in de verkoopfase. Vanwege turbulente marktomstandigheden, onder meer als gevolg van de Corona-crisis en de oorlog in Oekraine, de afgelopen jaren, bleek het noodzakelijk het plan meermaals te herontwikkelen. De oorspronkelijke tijdlijn is daarom niet haalbaar gebleken en is er meer tijd nodig om de woningen te verkopen. De ondernemers hebben middels de inbreng van eigen middelen ervoor gezorgd de kosten van deze vertraging zelf te dragen, zodat zij dit project succesvol kunnen gaan afronden. 
Voor de aankoop en ontwikkeling van, oorspronkelijk, 14 woningen te Chaam (project Eijckenwijck) is in totaal voor €2.364.000,- gefinancierd via Kapitaal op Maat. Inmiddels is daarvan €801.786 afgelost (pro rata aflossing op basis van de verkoop en levering van 5 woningen) en de rente is zonder uitzondering maandelijks tijdig voldaan.

Het restant bijna van € 1.600.000 vervalt in mei en daarom is Rosa Amber Queen BV op zoek naar een herfinanciering middels naar verwachting 9 afzonderlijke projecten via dit platform. Dit is het 5e project in een reeks van vermoedelijk 9 aflossingsvrije leningen met een individueel doelbedrag van € 150.000,- tot € 300.000 waarbij de investeerders 7,0% rente plus 1,52% extra vergoeding bij aflossing ontvangen, gedurende maximaal 12 maanden. Als zekerheid wordt een eerste hypotheek verstrekt op een specifieke kavel met onherroepelijk bestemmingsplan en marktconform ontwikkelplan. Aflossing vindt in zijn geheel plaats uiterlijk aan het einde van de looptijd of eerder, bij verkoop van de woning.

Het 1e, 2e, 3e EN 4e project van de reeks herfinancieringsprojecten werd in de afgelopen periode succesvol gefund.

Project Eijckenwijck 
Het project is volledig ontwikkeld en deze stappen zijn succesvol afgerond:

1. Aankoop van de grond 
2. Bestemmingslpan is gewijzigd naar woonbestemming en definitief 
3. De locatie is bouwrijp gemaakt 
4. Voorbereiden aanvragen omgevingsvergunning 
5. Voorbereiden verkoop van de woningen 
6. Meerdere woningen verkocht 
7. 1e woning (bouwnummer 8) wordt binnenkort opgeleverd 
8. Start bouw van woningen 4 & 5 in mei 
9. Lopend marketing traject voor verkoop overige woningen 
10. Meerdere verkoopkanalen, TQ makelaars en Home-Invest 
11. Eigen middelen ingezet om herontwikkeling- en rentekosten te betalen 


De laatste fase bestaat uit de verkoop van de woning. De verkoopsindicatie van deze woning is € 510.000,- VON. Aangezien het project volledig is ontwikkeld wordt de herfinanciering volledig aangewend voor het aflossen van de huidige financiering, financieringskosten, en transactiekosten. Rosa Amber Queen BV is op zoek naar een aflossingsvrije lening van €171.000,- gedurende 12 maanden. Daartegenover staat voor de investeerder een rentepercentage van minimaal 8,52% op jaarbasis. Voor de aflossingsvrije lening wordt als zekerheid een eerste hypotheek gevestigd ten gunste van Stichting Zekerheden Kapitaal Op Maat. 
 
Locatie en Object 
Het betreft hier een locatie in Chaam, een dorp in de gemeente Alphen-Chaam, in de Nederlandse provincie Noord-Brabant. Het ligt tussen Ulvenhout, Baarle-Nassau en Baarle-Hertog. Grote plaatsen in de buurt zijn Breda en Tilburg. In mei 2019 bedroeg het aantal inwoners in de gemeente 10.149 (bron: CBS). De bevolkingstoename in de gemeente Alphen-Chaam is (van 2009 tot 2019) 7,7%. Hoewel Chaam omgeven is door landbouwgebied, vindt men op enige afstand een aantal uitgestrekte natuurgebieden, namelijk de Chaamse Bossen in het noordoosten, de Strijbeekse Heide in het westen en het landgoed Hondsdonk in het noordwesten, alsmede het natuurgebied Chaamse Beken. 

De laatste fase bestaat uit de verkoop van de woning. In dit project gaat het om bouwnummer 13, een kavel met een oppervlakte van 228 m2. De verkoopsindicatie van de woning is € 510.000,- VON.
 
Marktsituatie en projectwaarde
In het plan zijn van de tien twee-onder-een-kapwoningen er reeds 4 verkocht, te weten bouwnummers 4, 5, 9 & 10. Dit biedt perspectief voor de vraag naar deze woningen.
Op basis van de vernieuwde verkoopsindicatie bedraagt de VON-waarde circa € 510.000,-. Er is een NWWI taxatie aangevraagd, deze wordt bijgevoegd wanneer hij beschikbaar is, doch voorafgaand aan de verstrekking van de lening. Vooruitlopend op het certificeringsproces heeft de taxateur een verkoopsindicatie gegeven van € 510.000,- VON. 

De verkoop vindt plaats onder meer via TQ Makelaars en op FUNDA.

Project Dekkingswaarde en financiering - LTV 83,8%
De huidige marktwaarde van bouwnummer 13 is € 510.000,- VON. Bij een grondquote van 40% bedraagt de waarde van de grond 40% van de V.O.N.-prijs (incl. BTW) ofwel € 204.000. Op basis hiervan bedraagt de LTV dus (€ 171.000 / € 204.000) 83,8%. Het project is volledig ontwikkeld en de herfinanciering wordt volledig aangewend voor het aflossen van de huidige financiering, de financieringskosten en de transactiekosten.

1e Hypotheek
Als zekerheid verstrekt Rosa Amber Queen BV recht van 1e hypotheek op de specifieke kavel ten gunste van de geldverstrekker.

Investeerder Bedrag Datum
Anonieme investeerder € 500 14 juli
Anonieme investeerder € 500 13 juli
Anonieme investeerder € 1.000 13 juli
Anonieme investeerder € 500 13 juli
Anonieme investeerder € 500 13 juli
Anonieme investeerder € 500 13 juli
Anonieme investeerder € 5.000 13 juli
Charl Klein Woolthuis € 1.000 13 juli
Anonieme investeerder € 500 12 juli
Anonieme investeerder € 1.000 12 juli
Anonieme investeerder € 500 12 juli
Anonieme investeerder € 500 12 juli
Anonieme investeerder € 1.000 12 juli
Anonieme investeerder € 500 12 juli
Anonieme investeerder € 3.000 12 juli
Anonieme investeerder € 1.000 12 juli
Anonieme investeerder € 500 11 juli
Anonieme investeerder € 1.000 11 juli
Anonieme investeerder € 1.000 11 juli
Anonieme investeerder € 1.000 11 juli
Anonieme investeerder € 500 11 juli
Anonieme investeerder € 500 11 juli
Anonieme investeerder € 500 11 juli
Anonieme investeerder € 1.000 11 juli
Anonieme investeerder € 1.000 11 juli
Anonieme investeerder € 1.000 11 juli
Anonieme investeerder € 500 11 juli
Anonieme investeerder € 500 10 juli
Anonieme investeerder € 1.000 10 juli
Anonieme investeerder € 1.000 10 juli
Anonieme investeerder € 1.000 10 juli
Anonieme investeerder € 500 10 juli
Anonieme investeerder € 4.000 10 juli
Anonieme investeerder € 500 10 juli
Anonieme investeerder € 2.500 10 juli
Anonieme investeerder € 500 10 juli
Anonieme investeerder € 500 10 juli
Anonieme investeerder € 500 09 juli
Anonieme investeerder € 20.000 09 juli
Anonieme investeerder € 1.000 09 juli
Johannes Van Duijn € 500 09 juli
Ruben Smits € 2.000 09 juli
Anonieme investeerder € 1.000 09 juli
Anonieme investeerder € 500 09 juli
Anonieme investeerder € 1.000 09 juli
Hendrik Job Langbroek € 2.000 08 juli
Line Up BV € 2.500 08 juli
Anonieme investeerder € 2.500 08 juli
Anonieme investeerder € 500 08 juli
Anonieme investeerder € 500 08 juli
Anonieme investeerder € 1.000 08 juli
Anonieme investeerder € 1.000 08 juli
Anonieme investeerder € 1.000 08 juli
Anonieme investeerder € 1.000 08 juli
Anonieme investeerder € 500 07 juli
Anonieme investeerder € 500 07 juli
Anonieme investeerder € 2.000 07 juli
Anonieme investeerder € 500 06 juli
Anonieme investeerder € 500 06 juli
Anonieme investeerder € 500 06 juli
Franciscus Johannes Nicolaas van Diepen € 500 06 juli
Anonieme investeerder € 500 06 juli
Anonieme investeerder € 1.000 06 juli
willem keijzer € 10.000 05 juli
Anonieme investeerder € 500 05 juli
Anonieme investeerder € 5.000 05 juli
Anonieme investeerder € 500 05 juli
Anonieme investeerder € 500 05 juli
Anonieme investeerder € 500 05 juli
Anonieme investeerder € 1.000 05 juli
Anonieme investeerder € 2.500 05 juli
Stefan Anthony Schoegje € 500 05 juli
Anonieme investeerder € 500 05 juli
Anonieme investeerder € 1.000 05 juli
Anonieme investeerder € 1.000 05 juli
Anonieme investeerder € 1.000 05 juli
Anonieme investeerder € 1.000 04 juli
Anonieme investeerder € 2.000 04 juli
Anonieme investeerder € 500 04 juli
Franciscus Hendrikus Adrianus Massuger € 1.000 04 juli
Anonieme investeerder € 500 04 juli
Anonieme investeerder € 1.000 04 juli
Anonieme investeerder € 1.000 04 juli
Anonieme investeerder € 500 04 juli
Anonieme investeerder € 2.000 04 juli
Anonieme investeerder € 1.000 04 juli
Anonieme investeerder € 500 04 juli
Anonieme investeerder € 500 04 juli
Anonieme investeerder € 1.000 04 juli
Anonieme investeerder € 500 04 juli
Sake Reinder Sijtsma € 500 04 juli
Anonieme investeerder € 1.000 04 juli
Anonieme investeerder € 1.000 04 juli
Martinus Maria Jacobus Rosier € 500 04 juli
Anonieme investeerder € 1.000 04 juli
Anonieme investeerder € 500 04 juli
Anonieme investeerder € 500 04 juli
Anonieme investeerder € 500 04 juli
Anonieme investeerder € 1.000 04 juli
Anonieme investeerder € 500 04 juli
Anonieme investeerder € 1.000 04 juli
Anonieme investeerder € 500 04 juli
Anonieme investeerder € 500 04 juli
Anonieme investeerder € 1.000 04 juli
Herbe van de Merbel € 1.000 04 juli
Anonieme investeerder € 500 04 juli
Anonieme investeerder € 1.000 04 juli
Anonieme investeerder € 2.000 04 juli
Anonieme investeerder € 1.500 04 juli
Anonieme investeerder € 500 04 juli
Anonieme investeerder € 1.000 03 juli
Anonieme investeerder € 500 03 juli
Anonieme investeerder € 500 03 juli
Anonieme investeerder € 500 03 juli
Anonieme investeerder € 1.000 03 juli
Anonieme investeerder € 500 03 juli
Anonieme investeerder € 1.500 03 juli
Anonieme investeerder € 500 03 juli
Anonieme investeerder € 500 03 juli
Anonieme investeerder € 1.000 03 juli
Anonieme investeerder € 2.000 03 juli
Anonieme investeerder € 500 03 juli
Anonieme investeerder € 500 03 juli
Evert Wim Floor € 7.500 03 juli
Anonieme investeerder € 2.000 03 juli
Anonieme investeerder € 500 03 juli
Anonieme investeerder € 500 03 juli
Anonieme investeerder € 1.000 03 juli
Anonieme investeerder € 1.000 03 juli
Anonieme investeerder € 100 03 juli
Anonieme investeerder € 2.500 03 juli
Anonieme investeerder € 500 03 juli
Anonieme investeerder € 1.000 03 juli
Anonieme investeerder € 100 03 juli

Als u bent ingelogd kunt u de essentiële beleggersinformatie van dit project zien.

Als u bent ingelogd kunt u de zekerheden zien die aan dit project zijn verbonden.

Als u bent ingelogd kunt u een reactie plaatsen die door de ondernemer wordt beantwoord.

Als u bent ingelogd en geïnvesteerd heeft in dit project kunt u de updates over dit project inzien.

Investeringsrisico
  • AA
  • A
  • BB
  • B
  • CC
  • C

laaghoog

Financieringsduur

12 Maanden

Rente

8,52 %

Reeds geïnvesteerd
€ 164.200 van de € 171.000
Doel van investering
Financiering kapitaalgoederen
Maak kennis met...
Peter Roos
Peter Roos

Ondernemer Peter Roos (1975) is na zijn een studie aan de Design Academy altijd werkzaam geweest in de vastgoed branche. Hij werkte voor Architectenbureaus, Woningcorporaties en diverse toeleveranciers en aannemers. Als zoon van een aannemer kreeg hij het vak met de paplepel ingegoten. Peter is betrokken geweest bij meerdere Projectontwikkelings-projecten en heeft nu een positie verworven in Chaam, waar 14 woningen worden ontwikkeld.

Dit project wordt begeleid door een intermediair

Kapitaal op Maat
Heb je vragen?
Wij helpen je graag! 015 760 00 19
Nieuwsbrief

Blijf up-to-date van de laatste projecten en ontwikkelingen rondom crowdfunding!