Bankvrij financieren voor het MKB

Allshield Groep III

Allshield BV is producent van coatings en cementvervangers die door milieuvriendelijke samenstelling een baanbrekend alternatief zijn voor huidige oplossingen in de markt.

Allshield Groep III
Delen
100% Gefinancierd! Met dank aan 185 investeerders!

Introductie
Ondernemer Krijn Leendertse is voor zijn onderneming Allshield Holding BV / de Allshield Groep op zoek naar werkkapitaal. In januari 2020 werd de eerste succesvolle funding campagne gerealiseerd. Deze lening is inmiddels vrijwel geheel afgelost. Sindsdien heeft Dura Vermeer Participaties een minderheidsbelang (45%) verworven en werd een licentie-overeenkomst met Kingspan/Unidek getekend. Vervolgens werd een 2e funding campagne gerealiseerd en nadat de Allshield coatings de technische evaluatie door Kingspan-Unidek succesvol hadden doorstaan, is middels een 3e funding campagne via Kapitaal op Maat additioneel werkkapitaal opgehaald ter opvoering van de productie van Allshield coatings. Recent heeft Leendertse Holding met behulp van een drietal strategische informal investors Dura Vermeer, weer uitgekocht om in de komende jaren naar een volledige exit toe te werken.

Gezien de toenemende vraag naar grondstoffen voor het INpakt gevelisolatie systeem en ook naar de Allshield coating voor platte daken voor Kingspan Unidek verstrekte KoM met haar investeerders in oktober 2022 een nieuwe lening voor een professionele mengfabriek met een capaciteit van 12 Ton per dag. Deze fabriek is inmiddels gebouwd en in bedrijf in Nieuwerkerk aan den IJssel. Hiermede is de grondstoffen voorziening zowel voor Kingspan Unidek als voor de INpakt systemen voor de komende twee jaar gewaarborgd.
Met het oog op het enorme succes en de dientengevolge sterk groeiende vraag in Nederland en vooral Belgie, naar het INpakt buiten isolatie Gevelsysteem wil Allshield graag de productie van deze steenplaten gaan professionaliseren via een moderne fabriek. Zij is hiervoor een samenwerking aangegaan met Dutch Mushroom Equipment in Kinrooi (Belgie) waardoor de gebouwen, know-how en expertise, energie en arbeid voorhanden zijn. De totale investeringsbegroting bedraagt € 300k en op basis van de samenwerkingsovereenkomst tussen Allshield en DME dienen beide partijen 50% van de investering voor hun rekening te nemen. Allshield Holding BV vraagt daarom  de investeerders van Kapitaal op Maat een lening van € 150.000 en biedt in ruil een rentepercentage aan van 8,5% gedurende 42 maanden, waarvan de eerste 6 maanden aflossingsvrij.

Leendertse Holding BV is volledig aansprakelijk en ter dekking wordt een 1e pandrecht gevestigd op de huidige en toekomstige materiele en immateriele activa van Allshield Holding BV.

De Onderneming
Allshield Holding BV is onderdeel van de Allshield Groep. Allshield ontwerpt en vervaardigd minerale coatings die 90 % van de bouwmaterialen beschermen tegen verval door o.a het weer en vuur. Inmiddels wordt deze coating al voor 5 jaar met goed resultaat geleverd aan de bouw industrie o.a. aan Kingspan Unidek in Gemert voor de fabricage van brandwerende isolatie platen. 

Toen destijds, in het najaar van 2019, het contact tussen Allshield en Kapitaal op Maat tot stand kwam had Allshield een duidelijke strategie voor ogen: het beschermen van gebouwen en infrastructuur tegen invloeden van buitenaf waardoor de levensduur verlengd wordt en er dus minder vervanging noodzakelijk is en derhalve het milieu gespaard wordt.

Het is inmiddels duidelijk dat door de stikstofcrisis en/of de hogere energie kosten Allshield met de steun van de investeerders van Kapitaal op Maat de juiste weg is ingeslagen 

Sinds vorig jaar produceert Allshield complete gevel isolatie systemen voor INpakt in Rotterdam, Dit systeem is vooral bedoeld voor de isolatie aan de buitenzijde van de woning en dient vooral om de oudere typen rijtjes huizen naar een nul op de meter waarde te brengen. Een oplossing voor een groot maatschappelijk probleem. Dit systeem is uniek en heeft eigenlijk geen directe concurrent. 

Met Kingspan Unidek zijn afspraken gemaakt voor de productie van coatings in een pilot fase en een opschaalfase:

  • Pilot fase: de fase waarin de productie installatie wordt gebouwd en projecten geheel voor rekening en risico van Allshield zijn, met alle revenuen in AS.
  • Opschaalfase: de fase waarin gewerkt wordt met de productie installatie in een Toll Manufacturing constructie, en de projecten voor rekening en risico van Kingspan Unidek zijn, inclusief de revenuen. Allshield wordt dan betaald middels royalty’s en een kg-prijs voor de productie kosten.

Omzet en Groei 
Allshield heeft een aantal producten gelanceerd, die zeer toepasbaar zijn in het marktsegment van de prefab woning bouw: de toekomst.

Op basis van de licentie-overeenkomst met Kingspan Unidek is de verwachting dat de jaarlijkse royalty-inkomsten in de opschaalfase zullen toenemen tot ruim € 5 miljoen in 2025 en verder groeien naar ca. € 10 miljoen in 2028. Gegeven het karakter van de royalty-inkomsten zal het bedrijfsresultaat ruim 90% van de royalty-inkomsten bedragen. 

Financieringsbehoefte
De totale investeringsbegroting (bijgevoegd) voor de productielocatie in Kinrooi bedraagt € 300.000. Zowel Allshield als Dutch Mushroom Equipment BV nemen op basis van de samenwerkingsovereenkomst 50% van de investering voor hun rekening. De eigenaren van DME BV zijn Henk en Gerard Schreurs. Zij houden zich vooral bezig, met 20 man personeel, met ventilatie systemen en machines voor de champignonteelt. DME heeft onder meer voor Kingspan Unidek de robot gebouwd die op het dak de coating aanbrengt.

Voor haar bijdrage aan de investeringen is Allshield Holding BV op zoek naar een lening van € 150.000,-, gedurende 42 maanden. Na 6 maanden aflossingsvrij wordt de lening in 36 maanden annuitair afgelost. In ruil hiervoor biedt zij de investeerders een rentepercentage van 8,5%.

Waarom crowdfunding via Kapitaal Op Maat
Ondernemer Krijn Leendertse: "Zoals algemeen bekend zijn de mogelijkheden om kapitaal op te halen minder eenvoudig. Kapitaal Op Maat zien wij als een geweldig alternatief om ons volgende project te financieren met als meerwaarde dat crowdfunding ons helpen om onze producten kenbaar te maken aan een breed publiek. We zien dit als toegevoegde waarde omdat we willen dat meer mensen bewust zijn van de andere oplossingen die er moeten komen in alle sectoren om de wereld langer leefbaar te houden. De samenwerking met het Kapitaal op Maat team is geweldig. Ondanks dat het risicoprofiel van de Allshield Groep ten opzichte van de vorige funding zeker niet hoger is geworden nu we ook de technische evaluatie door Kingspan hebben doorstaan, laten wij de trouwe en loyale investeerders van Kapitaal op Maat graag meedelen in het succes van Allshield, mede mogelijk gemaakt door diezelfde investeerders, en gunnen wij hen een rente van 8,5%. We zijn uiteraard bereid om al uw vragen te beantwoorden."   

 

Allshield Groep IIIAllshield Groep IIIAllshield Groep IIIAllshield Groep III
Investeerder Bedrag Datum
Anonieme investeerder € 100 23 februari
Anonieme investeerder € 500 22 februari
Anonieme investeerder € 500 22 februari
Anonieme investeerder € 500 22 februari
Anonieme investeerder € 100 15 februari
Anonieme investeerder € 1.300 14 februari
Anonieme investeerder € 25.000 14 februari
Anonieme investeerder € 200 13 februari
Anonieme investeerder € 100 13 februari
Nico Willeminus Stijns € 500 13 februari
Anonieme investeerder € 600 13 februari
Anonieme investeerder € 300 12 februari
mark Verbeek € 500 12 februari
Anonieme investeerder € 500 11 februari
Anonieme investeerder € 1.000 11 februari
Nico Willeminus Stijns € 500 11 februari
Anonieme investeerder € 2.500 11 februari
Anonieme investeerder € 100 10 februari
Riemer Bouwmeester € 300 10 februari
Anonieme investeerder € 100 10 februari
Robert Johannes Langejan € 1.000 10 februari
Anonieme investeerder € 300 10 februari
Anonieme investeerder € 500 10 februari
Anonieme investeerder € 300 10 februari
Anonieme investeerder € 1.000 10 februari
Johannes Wilhelmus Naarding € 10.000 10 februari
Anonieme investeerder € 1.000 10 februari
Anonieme investeerder € 400 10 februari
Anonieme investeerder € 300 09 februari
Martinus Maria Jacobus Rosier € 200 09 februari
Anonieme investeerder € 300 09 februari
Anonieme investeerder € 200 09 februari
Anonieme investeerder € 200 09 februari
Christine Rene M Keppens € 500 09 februari
Anonieme investeerder € 100 09 februari
Anonieme investeerder € 500 09 februari
Edwin Müller € 200 09 februari
Anonieme investeerder € 200 09 februari
Ruben Smits € 700 09 februari
Anonieme investeerder € 1.000 08 februari
Anonieme investeerder € 500 08 februari
Anonieme investeerder € 500 08 februari
Willibrordus Martinus Adrianus Maria Herbers € 1.000 08 februari
Anonieme investeerder € 200 08 februari
Anonieme investeerder € 500 08 februari
Anonieme investeerder € 100 08 februari
Anonieme investeerder € 5.000 08 februari
Anonieme investeerder € 200 08 februari
Anonieme investeerder € 500 08 februari
Koen van Osch € 1.000 08 februari
Anonieme investeerder € 2.000 08 februari
Anonieme investeerder € 500 08 februari
Anonieme investeerder € 400 08 februari
Anonieme investeerder € 200 08 februari
Anonieme investeerder € 100 08 februari
Anonieme investeerder € 1.000 08 februari
Anonieme investeerder € 1.000 08 februari
Herbe van de Merbel € 500 08 februari
Anonieme investeerder € 0 07 februari
Anonieme investeerder € 100 07 februari
Peter Mathijs Jacobus Plomp € 200 07 februari
Anonieme investeerder € 100 07 februari
Anonieme investeerder € 100 07 februari
Anonieme investeerder € 1.000 07 februari
Anonieme investeerder € 200 07 februari
Anonieme investeerder € 2.500 07 februari
Anonieme investeerder € 5.000 07 februari
Anonieme investeerder € 200 07 februari
Anonieme investeerder € 100 07 februari
Anonieme investeerder € 200 07 februari
Anonieme investeerder € 200 06 februari
Anonieme investeerder € 300 06 februari
Anonieme investeerder € 300 06 februari
Anonieme investeerder € 100 06 februari
Anonieme investeerder € 100 06 februari
Anonieme investeerder € 500 06 februari
Anonieme investeerder € 3.000 06 februari
Anonieme investeerder € 500 06 februari
Anonieme investeerder € 500 06 februari
Anonieme investeerder € 500 06 februari
Anonieme investeerder € 200 06 februari
Anonieme investeerder € 500 06 februari
Anonieme investeerder € 100 06 februari
Anonieme investeerder € 300 06 februari
Anonieme investeerder € 200 06 februari
Anonieme investeerder € 500 06 februari
Anonieme investeerder € 100 06 februari
Anonieme investeerder € 300 06 februari
Anonieme investeerder € 100 06 februari
Martijn Goosen € 300 06 februari
Anonieme investeerder € 500 06 februari
Anonieme investeerder € 200 06 februari
Anonieme investeerder € 0 06 februari
Anonieme investeerder € 500 06 februari
Suzanne Josefa Verbeek € 100 06 februari
Anonieme investeerder € 500 06 februari
Roelof Johan Broersma € 5.000 06 februari
Anonieme investeerder € 300 06 februari
Anonieme investeerder € 100 06 februari
Anonieme investeerder € 100 06 februari
Anonieme investeerder € 0 06 februari
Anonieme investeerder € 500 06 februari
Anonieme investeerder € 300 06 februari
Anonieme investeerder € 500 06 februari
Anonieme investeerder € 1.000 06 februari
Anonieme investeerder € 500 06 februari
Anonieme investeerder € 100 06 februari
Anonieme investeerder € 500 06 februari
Cornelis Pieter Douma € 100 06 februari
Anonieme investeerder € 100 06 februari
Anonieme investeerder € 300 06 februari
Reinout Den Hollander € 100 06 februari
Anonieme investeerder € 100 06 februari
Anonieme investeerder € 1.500 06 februari
Anonieme investeerder € 200 06 februari
Anonieme investeerder € 100 06 februari
Arie Hendrik Bokhorst € 100 06 februari
Anonieme investeerder € 400 06 februari
Anonieme investeerder € 1.000 06 februari
Anonieme investeerder € 2.000 06 februari
Anonieme investeerder € 1.000 06 februari
Anonieme investeerder € 200 06 februari
Anonieme investeerder € 500 06 februari
Anonieme investeerder € 500 06 februari
Anonieme investeerder € 300 06 februari
Anonieme investeerder € 200 06 februari
Anonieme investeerder € 100 06 februari
Anonieme investeerder € 500 06 februari
Anonieme investeerder € 500 06 februari
Anonieme investeerder € 300 06 februari
Anonieme investeerder € 200 06 februari
Anonieme investeerder € 1.000 06 februari
Anonieme investeerder € 100 06 februari
jaap groenhof € 100 06 februari
Leonora Anselma José Groenhof € 100 06 februari
Anonieme investeerder € 1.000 06 februari
Anonieme investeerder € 600 06 februari
Anonieme investeerder € 100 06 februari
Anonieme investeerder € 500 06 februari
Anonieme investeerder € 100 06 februari
Anonieme investeerder € 100 06 februari
Anonieme investeerder € 500 05 februari
Anonieme investeerder € 300 05 februari
Anonieme investeerder € 200 05 februari
Anonieme investeerder € 200 05 februari
Anonieme investeerder € 500 05 februari
Anonieme investeerder € 1.500 05 februari
Johannes Henricus Maria Heeffer € 500 05 februari
Anonieme investeerder € 300 05 februari
Anonieme investeerder € 5.000 05 februari
Anonieme investeerder € 500 04 februari
Joost Verduijn € 200 04 februari
Johannes Petrus Gerard Geraats € 400 04 februari
Albertjan Rijswijk € 300 04 februari
Anonieme investeerder € 800 04 februari
Anonieme investeerder € 1.000 04 februari
Anonieme investeerder € 1.000 04 februari
Anonieme investeerder € 100 04 februari
Anonieme investeerder € 200 04 februari
Anonieme investeerder € 1.000 04 februari
Anonieme investeerder € 200 04 februari
Anonieme investeerder € 800 04 februari
Anonieme investeerder € 100 04 februari
Anonieme investeerder € 400 04 februari
Anonieme investeerder € 100 04 februari
Anonieme investeerder € 100 04 februari
Anonieme investeerder € 2.000 04 februari
Anonieme investeerder € 2.000 04 februari
Anonieme investeerder € 300 04 februari
Anonieme investeerder € 1.000 03 februari
Anonieme investeerder € 100 03 februari
Anonieme investeerder € 100 03 februari
Anonieme investeerder € 1.000 03 februari
Anonieme investeerder € 2.500 03 februari
Anonieme investeerder € 500 03 februari
Anonieme investeerder € 500 03 februari
Jesper Leonardus Christianus Schuts € 100 03 februari
Anonieme investeerder € 200 03 februari
Anonieme investeerder € 200 03 februari
Anonieme investeerder € 500 03 februari
Anonieme investeerder € 500 03 februari
Anonieme investeerder € 300 03 februari
Anonieme investeerder € 100 03 februari
Anonieme investeerder € 500 03 februari
Anonieme investeerder € 200 03 februari
Jacob Arie Vermeer € 500 03 februari
Anonieme investeerder € 100 03 februari
Anonieme investeerder € 100 03 februari
Erwin de Groot € 300 03 februari
Jan Uitbeijerse € 300 03 februari
Anonieme investeerder € 500 03 februari
Anonieme investeerder € 100 03 februari
Anonieme investeerder € 100 03 februari
Wilhelmus Johannes Godefridus Hommes € 500 03 februari
Anonieme investeerder € 500 03 februari
Anonieme investeerder € 300 03 februari
Anonieme investeerder € 500 03 februari
Anonieme investeerder € 100 03 februari

Als u bent ingelogd kunt u de essentiële beleggersinformatie van dit project zien.

Als u bent ingelogd kunt u de zekerheden zien die aan dit project zijn verbonden.

Als u bent ingelogd kunt u een reactie plaatsen die door de ondernemer wordt beantwoord.

Als u bent ingelogd en geïnvesteerd heeft in dit project kunt u de updates over dit project inzien.

100% Gefinancierd! Met dank aan 185 investeerders!
Investeringsrisico
  • AA
  • A
  • BB
  • B
  • CC
  • C

laaghoog

Financieringsduur

42 Maanden

Rente

8,5 %

Reeds geïnvesteerd
€ 145.000 van de € 145.000
Doel van investering
Financiering werkkapitaal
Maak kennis met...
Krijn Leendertse
Krijn Leendertse

Krijn Leendertse (1944) is na de Hogere landbouwschool gaan werken bij onder andere het Ministerie van Landbouw, Albert Heijn. Hij heeft lange tijd gewerkt als directeur van agrarische projecten wereldwijd (in Europa, USA, Rusland, China, Midden-Oosten en Zuid-Afrika).
De laatste 10 jaar is hij zich gaan richten op het onderwerp duurzaamheid en heeft zich tot doel gesteld om producten en processen te ontwikkelen die een positieve impact hebben op het milieu en duurzaamheid bevorderen.

De door Allshield BV ontwikkelde coatings ( en spin-offs) zijn hiervan het voorbeeld van innovatie dat door Krijn en zijn kleine en zeer gemotiveerd team is gerealiseerd.

Dit project wordt begeleid door een intermediair

Kapitaal op Maat BV
Heb je vragen?
Wij helpen je graag! 015 760 00 19
Nieuwsbrief

Blijf up-to-date van de laatste projecten en ontwikkelingen rondom crowdfunding!