Bankvrij financieren voor het MKB

EPW+ woningen fase IV - leningdeel A

Energie Producerende Woningen - 73% LTV

EPW+ woningen fase IV - leningdeel A

Projectontwikkelaar (derde generatie) en ondernemer Peter Roos heeft de grondpositie in Chaam verworven en heeft binnen het bestemmingsplan van Den Brabander een marktconform plan om 14 woningen te ontwikkelen. Na een succesvolle eerste en tweede financiering via Kapitaal Op Maat voor aankoop van de grond en deelbetaling van de gemeentelijke bijdragen gaan we nu de derde fase in. Inmiddels heeft het College B&W en de Gemeenteraad het bestemmingsplan vastgesteld. Het bestemmingsplan is begin juli 2020 onherroepelijk geworden. Hierdoor vindt er een waardevermeerdering van de grond plaats (zie bijlage taxatie fase III en IV). Om de verdere ontwikkeling ter hand te nemen, ben ik op zoek naar een aflossingsvrije lening van €125.000,- gedurende 36 maanden. In ruil bied ik een rentepercentage van 4,5% op jaarbasis en een extra kicker van 0,75% per jaar looptijd bij de integrale aflossing. Als zekerheid wordt een 2e hypotheek gevestigd, welke aansluit op de eerder gevestigde eerste hypotheek, beide ten gunste van de Stichting Zekerheden Kapitaal Op Maat.

Locatie en Object
Het betreft hier een locatie in Chaam, een dorp in de gemeente Alphen-Chaam, in de Nederlandse provincie Noord-Brabant. Het ligt tussen Ulvenhout, Baarle-Nassau en Baarle-Hertog. Grote plaatsen in de buurt zijn Breda en Tilburg. In mei 2019 bedroeg het aantal inwoners in de gemeente 10.149 (bron: CBS). De bevolkingstoename in de gemeente Alphen-Chaam is (van 2009 tot 2019) 7,7%.
Hoewel Chaam omgeven is door landbouwgebied, vindt men op enige afstand een aantal uitgestrekte natuurgebieden, namelijk de Chaamse Bossen in het noordoosten, de Strijbeekse Heide in het westen en het landgoed Hondsdonk in het noordwesten, alsmede het natuurgebied Chaamse Beken.

Marktsituatie en projectwaarde
Er worden 14 woningen gerealiseerd, opgebouwd uit tien 2-onder-1 kap woningen, vier vrijstaande woningen.
Op basis van marktgegevens in Noord-Brabant, rekening houdend met ligging en oppervlakte bedraagt de verwachte VON-waarde van dit cluster woningen circa €6.9 miljoen inclusief BTW. Dit is €5,7 miljoen exclusief BTW. 

Project dekkingswaarde/LTV
Volgens bijgevoegd taxatierapport (zie bijlage taxatierapport fase III en IV) bedraagt de huidige marktwaarde €1.450.000,- met bijzonder uitgangspunt dat College B&W en de Gemeenteraad het bestemmingsplan hebben vastgesteld  en dat de bestemming onherroepelijk is (zie bijlage BevestigingBestemmingsplanOnherroepelijk.jpg).
Het doelbedrag van fase IV leningdeel A is €125.000,-. Hierdoor bedraagt de LTV van financieringen Fase I, II, III en IV leningdeel A te samen ten opzichte van de huidige getaxeerde waarde 73%. 

Bij de gehanteerde projectgrootte van €5,7 miljoen en bij in de regio gehanteerde grondquote-model van 25% voor deze categorie, komt de totale project grondwaarde uit op €1.425.000. Daarmee is de hoogte van het doelbedrag samen met de reeds afgeronde fase I (grootte €439.000,-), fase II (grootte €250.000,-) en fase III (grootte €250.000,-) slechts 75% ten opzichte van het eindtotaal waarde van de grond.

Rentebetalingen
Rentebetaling vindt maandelijks plaats.

Zekerheden
Als zekerheid wordt recht van 2e hypotheek verstrekt op de grondpositie ten gunste van Stichting Zekerheden Kapitaal op Maat. Deze hypotheek sluit aan bij de eerdere verstrekte recht van eerste en tweede hypotheek, welke geldt als zekerheid ten gunste van fase I, II en III.

Investeerder Bedrag Datum
Anonieme investeerder € 2.500 28 september
Anonieme investeerder € 2.500 28 september
Rene van Geest € 5.000 28 september
de rick € 5.000 24 september
Anonieme investeerder € 2.500 24 september
Anonieme investeerder € 2.500 24 september
Anonieme investeerder € 2.500 24 september
J. van Duijn € 2.500 23 september
Anonieme investeerder € 2.500 23 september
Anonieme investeerder € 2.500 22 september
Anonieme investeerder € 2.500 22 september
Anonieme investeerder € 2.500 22 september
Line Up BV € 2.500 21 september
Anonieme investeerder € 2.500 21 september
Anonieme investeerder € 2.500 21 september
Anonieme investeerder € 2.500 21 september
Anonieme investeerder € 2.500 21 september
Anonieme investeerder € 2.500 21 september
Anonieme investeerder € 2.500 21 september
Anonieme investeerder € 4.000 21 september
Anonieme investeerder € 2.500 21 september
Anonieme investeerder € 2.500 21 september
Anonieme investeerder € 2.500 20 september
Anonieme investeerder € 2.500 19 september
Anonieme investeerder € 2.500 19 september
Anonieme investeerder € 4.900 18 september
Anonieme investeerder € 2.500 18 september
Anonieme investeerder € 2.500 18 september
Leo van der Vlist € 2.500 18 september
Anonieme investeerder € 2.500 18 september
Anonieme investeerder € 5.000 18 september
Anonieme investeerder € 200 17 september
Paola Micaela dal Bianco € 100 17 september
Anonieme investeerder € 100 17 september
martin rosier € 200 17 september
Anonieme investeerder € 1.000 17 september
Anonieme investeerder € 200 17 september
Anonieme investeerder € 500 17 september
Dries Denys € 200 17 september
Anonieme investeerder € 300 17 september
A Citizens Dividend € 100 17 september
Anonieme investeerder € 300 17 september
Anonieme investeerder € 500 17 september
Remco Kuipers € 100 17 september
Michiel Veldman € 100 17 september
Cornelis Jan Groeneveld € 100 17 september
Anonieme investeerder € 1.000 17 september
Gert Roseboom € 200 17 september
Anonieme investeerder € 2.500 17 september
Anonieme investeerder € 1.000 17 september
Anonieme investeerder € 200 17 september
Anonieme investeerder € 100 17 september
Anonieme investeerder € 100 17 september
Anonieme investeerder € 100 17 september
Anonieme investeerder € 100 17 september

DIT BETREFT EEN FINANCIERING VIA CLOSED CROWD

In dit project kunt u alleen investeren als u een uitnodiging gehad heeft namens de geldnemer van dit project. Tenzij anders vermeld is een closed crowd project niet door Kapitaal Op Maat getoetst en voorzien van een risico analyse. Bij closed crowd projecten maakt de geldnemer gebruik van de faciliteiten van het platform (communicatie met zijn investeerders) en de diensten vanuit Stichting Derdengelden Kapitaal Op Maat (voor het betalingsverkeer) en Stichting Zekerheden Kapitaal op Maat (voor de juridische aspecten). De algemene voorwaarden en de door de investeerders te accepteren raamovereenkomst zijn hiervoor onverkort van toepassing. 

Financieringsbehoefte:
Rosa Amber Queen BV wenst ten behoeve van Fase IV combinatielening deel A, een financiering van €125.000,-.

Doel van de financiering:
De financiering wordt gebruikt voor de verdere ontwikkeling van het project, gedeeltelijke betaling van de nabetaling en het betalen van de exploitatiebijdrage en gedeeltelijke bouwrijp maakkosten aan de gemeente. 

Aangeboden lening:
De aangeboden lening voorwaarden omvatten een looptijd van 36 maanden en een jaarlijkse rente van 4,5%. De rente wordt maandelijks uitbetaald. Per jaar looptijd wordt 0,75% extra kicker betaald bij integrale aflossing. De aangeboden lening wordt na 36 maanden ineens en volledig afgelost. Vervroegde aflossing is toegestaan zonder extra kosten.

Minimaal investeringsbedrag voor dit project:
Het minimale investeringsbedrag per investeerder is vastgesteld op: €2.500,-

Gepubliceerde informatie:
- Taxatierapport "Den Brabander" / Heerebeemd dd 22 mei 2020
- Ter visie gelegde bestemmingsplan
- Bevestiging gemeente onherroepelijk bestemmingsplan dd 22 juli 2020 
- Hypotheekakte voor fase I en II

Toelichting op de Gepubliceerde Informatie:
Volgens bijgevoegd taxatierapport bedraagt de huidige marktwaarde €1.450.000,- met bijzonder uitgangspunt dat College B&W en de Gemeenteraad het bestemmingsplan hebben vastgesteld en het bestemmingsplan onherroepelijk is (zie bijlage BevestigingBestemmingsplanOnherroepelijk).
Bij een huidige marktwaarde van €1.450.000,- en een doelbedrag van de lening van €125.000,- samen met de reeds afgeronde fase I (€439.000,-), fase II ( €250.000,-) en fase III ( €250.000,-) bedraagt de LTV 73%.

Bij de gehanteerde projectgrootte van €5,7 miljoen en bij in de regio gehanteerde grondquote-model van 25% voor deze categorie, komt de totale project grondwaarde uit op € 1.425.000 V.O.N.

Risicoklasse:
Deze aanvraag is geclassificeerd als een zeer laag risico (klasse AA).

Als u bent ingelogd ziet u de aanvullende financiële informatie van dit project.

Als u bent ingelogd kunt u de zekerheden zien die aan dit project zijn verbonden.

Als u bent ingelogd kunt u een reactie plaatsen die door de ondernemer wordt beantwoord.

Als u bent ingelogd en geïnvesteerd heeft in dit project kunt u de updates over dit project inzien.

Investeringsrisico
  • AA
  • A
  • BB
  • B
  • CC
  • C

laaghoog

Financieringsduur

36 Maanden

Rente

5,25 %

Reeds geïnvesteerd
€ 98.200 van de € 125.000
Maak kennis met...
Peter Roos
Peter Roos

Ondernemer Peter Roos (1975) is na zijn een studie aan de Design Academy altijd werkzaam geweest in de vastgoed branche. Hij werkte voor Architectenbureaus, Woningcorporaties en diverse toeleveranciers en aannemers. Als zoon van een aannemer kreeg hij het vak met de paplepel ingegoten. Peter is betrokken geweest bij meerdere Projectontwikkelings-projecten en heeft nu een positie verworven in Chaam, waar 14 woningen worden ontwikkeld.

Dit project wordt begeleid door een intermediair

Kapitaal op Maat BV
Heb je vragen?
Wij helpen je graag! 015 760 00 19
Nieuwsbrief

Blijf up-to-date van de laatste projecten en ontwikkelingen rondom crowdfunding!