Bankvrij financieren voor het MKB

Weelink Stalinnovatie

Ontwikkelaar van het mobiele voerhek introduceert nu M&M feeding, een nieuw voederconcept voor de veehouderij: lage kosten, hoog rendement en lage emissies van ammoniak en methaan.

Weelink Stalinnovatie
plus 1 Delen

M&M feeding is een nieuw voederconcept geïntroduceerd door de ondernemer achter het succesvolle Mobiele voerhek. Met M&M feeding is het mogelijk om de individuele melkkoe niet alleen het krachtvoer, maar ook ruwvoer en vochtige krachtvoeders op maat te voeren. Elke koe krijgt dus een eigen rantsoen en samenstelling van ruwvoer, krachtvoer en bijproducten op basis van de melkproductie. Dit verbetert de voeder efficiency, de diergezondheid en het welzijn van de koe. De kostprijs per liter melk daalt met 10-15 % en het geeft het een enorme arbeidsbesparing. De verwachting is dat dit voor veel melkveehouders een interessante investering is. Om M&M feeding uit te kunnen rollen is Taarlo beheer BV op zoek naar € 250.000,- en biedt investeerders een rentepercentage aan van 7,5% gedurende 60 maanden. 

Het Bedrijf
De ondernemers achter M&M feeding hebben als doelstelling om een nijpend probleem voor veel melkveehouders op te lossen en tegelijk de gezondheid en het welzijn van koeien op de melkveebedrijven in Nederland en omringende landen te verbeteren. Het nieuwe voederconcept M&M feeding stelt veehouderijbedrijven in staat om te overleven in een wereldmarkt waar de prijzen steeds lager worden en de concurrentie heviger. De roep om een lage kostprijs aan de ene kant en het handhaven van het welzijn van mens, dier en milieu aan de andere kant betekent een continue bron van stress voor melkveehouders. Middels de vernieuwende voedertechniek van M&M feeding kan nu de ideale balans gevonden worden en dit betekent een enorme verlichting voor veel veehouders.

M&M feeding combineert het al veelgebruikte Mobiele voerhek met de nieuwe Mixfeeder. Het ook door Weelink ontwikkelde mobiele voerhek wordt door veel veehouders gebruikt voor het voeren van ruwvoer, graskuil en maiskuil. Een wezenlijk deel van de melkproductie moet uit dit voer worden gerealiseerd.

De Mixfeeder maakt het mogelijk om het voer per koe geprogrammeerd samen te stellen en te voeren. De Mixfeeder is er voor droog en nat krachtvoer en krachtvoer vervangers. Het kunnen doseren van natte voeders middels de Mixfeeder is echt uniek in de markt. De Mixfeeder maakt het mogelijk voersoorten te voeren die tot op heden moeilijk verstrekt konden worden omdat het in geen enkel gangbaar systeem past, terwijl ze wel een hoge toegevoegde waarde hebben. Zo is zeewier een van deze voeders, welke onder andere de penswerking, en dus de voerbenutting, sterk verbetert.  Een ander voorbeeld zijn voederbieten, een zeer gezond en energierijk voer voor de koe, en bovendien milieuvriendelijk te telen. Ze passen moeilijk in de gangbare voertechnieken, maar zijn wel met de mixfeeder in te zetten. 

Middels de Mixfeeder, in combinatie met het mobiele voerhek en koeherkenning is het mogelijk elke koe een individueel rantsoen te verstrekken met op het individuele dier aangepaste hoeveelheden ruwvoer, natte en droge krachtvoeders. Dit leidt tot veel beter afgestemde rantsoenen. Het resultaat is een hogere melkproductie door een veel gezondere koe met een langere levensduur. De kostprijs per liter melk is met de Mixfeeder 5 cent lager dan met andere voersystemen en de uitstoot van schadelijke stoffen is ook aanzienlijk lager.

Onderdeel van M&M feeding is een uniek rantsoenprogramma en een blijvende begeleiding van een voeradviseur. Na aankoop van M&M feeding kan de veehouder blijvend voeradvies krijgen om zo verder het maximale resultaat te behalen. De veehouder zal voor dit voeradvies jaarlijks een abonnement afsluiten. De veehouder koopt dus een totaal-voerconcept. De initiatiefnemers achter M&M feeding zijn Johan Weelink en Hessel Altenburg. Johan Weelink heeft het concept en de techniek ontwikkeld en Hessel Altenburg heeft als voerspecialist het voerconcept ontwikkeld dat individueel voeren van melkvee mogelijk maakt. M&M Feeding is het eerste voersysteem dat dit mogelijk maakt en beschikt over de cruciale, beschermende patenten. Beide ondernemers hebben hun sporen in de melkveehouderij en voedertechniek ruimschoots verdiend. Er ligt meer dan 50 jaar gezamenlijke en praktische ervaring aan ten grondslag.

Organisatie
Meteen na de funding via Kapitaal Op Maat wordt Kroese-Voertech BV opgericht als werkmaatschappij van Taarlo Beheer BV.
Taarlo Beheer BV is voor 1/3 dochter van Weelink Participatie BV en voor 2/3 van Weelink Berendsen Beheer BV. Participatie is 100% dochter van WB Beheer. De aandelen van WB beheer zitten in de familie stichting. Alle huidige en toekomstige rechten van M & M feeding staan ter beschikking van Taarlo Beheer BV en Kroes-Voertech BV. Weelink Participatie BV beschikt over deze rechten en is eigenaar van de octrooien en stelt ze ter beschikking.

In Kroese-Voertech BV vindt de bedrijfsvoering plaats. De aan te stellen Directeur, Hessel Altenburg, wordt in Kroese-Voertech BV bevoegd bestuurder. Levering van M & M feeding vindt plaats rechtstreeks vanaf Kroese-Voertech BV aan de veehouders. Montage/installeren zal in hoofdzaak gedaan worden met inschakeling van contract- monteurs die betaald worden door de veehouder. Dat is in de sector gebruikelijk.  

De directeur verkoopt en werkt samen met ervaren monteur(s). Bij voldoende groei is in het tweede en derde jaar voorzien in een extra monteur. In het derde jaar bij voldoende groei is ook voorzien in een extra verkoper/voeradviseur. Taarlo Beheer BV en Kroese-Voertech BV zijn debiteur van deze financieringsaanvraag.

Omzet en groei
Het is in de melkveehouderij steeds gebruikelijker dat de veehouder betaalde voeradviseurs inhuurt. M&M feeding koppelt jaarlijkse abonnementen voor adviesdiensten aan de aankoop van het M&M feeding concept. Met M&M feeding verbetert de voeder efficiency, de diergezondheid en daarmee het welzijn van de koe. De kostprijs per liter melk daalt met 10-15 % en het zorgt voor een enorme arbeidsbesparing voor het melkveebedrijf.

De investering is aanmerkelijk lager dan voor gangbare voersystemen en eenvoudig in te passen in bestaande stallen. Ook dit werkt kostprijs verlagend. De doelgroep waarop we ons richten zijn in eerste instantie melkveehouders in Nederland en omringende landen. Bedrijven van 100 tot 600 koeien zijn de doelgroep, in Europa is dat 80% van de bedrijven. Aandachtsgebieden voor de eerste jaren zijn Nederland en Noordwest Duitsland. Dit werkgebied heeft een voldoende grote populatie melkveehouders die in de doelgroep vallen.

Financieringsbehoefte
De totale investeringsbehoefte bedraagt € 360.000,-. Taarlo Beheer legt zelf € 110.000,- in en vraagt de investeerders van Kapitaal Op Maat een lening van € 250.000,- die nodig is voor het opzetten en uitbouwen van deze nieuwe bedrijfsactiviteiten.
In ruil biedt Taarlo Beheer BV de investeerders een rentepercentage aan van 7,5% gedurende 60 maanden.

Waarom crowdfunding via Kapitaal Op Maat?
Wij introduceren een nieuw concept en daarom is het voor ons veel interessanter om dit via Kapitaal Op Maat te doen dan via de bank. We kunnen op deze manier veel mensen informeren over de mogelijkheden die M&M feeding te bieden heeft. We danken u voor uw interesse en vertrouwen en zijn uiteraard bereid al uw vragen te beantwoorden. 

Meer informatie? Bezoek onze website http://www.weelink-stalinnovatie.nl/nl 

Weelink StalinnovatieWeelink StalinnovatieWeelink StalinnovatieWeelink StalinnovatieWeelink StalinnovatieWeelink StalinnovatieWeelink StalinnovatieWeelink StalinnovatieWeelink StalinnovatieWeelink StalinnovatieWeelink StalinnovatieWeelink Stalinnovatie
Investeerder Bedrag
Anonieme investeerder € 200
Anonieme investeerder € 5.000
Anonieme investeerder € 1.500
Anonieme investeerder € 1.000
Rutger Modderkolk € 500
Anonieme investeerder € 200
Anonieme investeerder € 300
Anonieme investeerder € 1.500
Anonieme investeerder € 300
Anonieme investeerder € 1.500
Anonieme investeerder € 1.000
Anonieme investeerder € 100
Anonieme investeerder € 100
Anonieme investeerder € 100
Anonieme investeerder € 5.000
Anonieme investeerder € 1.000
Anonieme investeerder € 1.000
W Gorissen € 200
Anonieme investeerder € 2.500
Anonieme investeerder € 3.000
Henk Hoenink € 200
Anonieme investeerder € 300
Anonieme investeerder € 100
Anonieme investeerder € 100
Gerard Gerelings € 100
Gerard Gerelings € 100
Cornelis Jan Groeneveld € 100
Anonieme investeerder € 300
Anonieme investeerder € 300
Gert Mosterd € 500
Olga Fjodorowa € 100
Anonieme investeerder € 200
Anonieme investeerder € 500
Anonieme investeerder € 500
Anonieme investeerder € 1.500
Anonieme investeerder € 400
Anonieme investeerder € 1.500
Anonieme investeerder € 400
Anonieme investeerder € 1.000
Anonieme investeerder € 200
Anonieme investeerder € 100
Anonieme investeerder € 100
Anonieme investeerder € 100
Anonieme investeerder € 500
Jozef 't Hoen € 500
Jozef 't Hoen € 500
Anonieme investeerder € 500
Anonieme investeerder € 500
Anonieme investeerder € 200
Anonieme investeerder € 100
Anonieme investeerder € 200
Anonieme investeerder € 200
Anonieme investeerder € 100
Anonieme investeerder € 300
Anonieme investeerder € 500
Anonieme investeerder € 500
Anonieme investeerder € 1.000
Anonieme investeerder € 500
Anonieme investeerder € 300
Anonieme investeerder € 200
Anonieme investeerder € 100
Anonieme investeerder € 400
Anouk Meijers € 200
Laura Meijers € 200
Anonieme investeerder € 500
Anonieme investeerder € 200
Anonieme investeerder € 1.500
Anonieme investeerder € 1.500
Anonieme investeerder € 500
Anonieme investeerder € 2.000
Anonieme investeerder € 300
Martin van den brink € 200
Anonieme investeerder € 2.000
Anonieme investeerder € 500
Anonieme investeerder € 100
Anonieme investeerder € 300
Johanna Nootenboom--Lotte € 100
Anonieme investeerder € 500
Anonieme investeerder € 500
Anonieme investeerder € 100
Anonieme investeerder € 1.000
Anonieme investeerder € 500
Anonieme investeerder € 200
Anonieme investeerder € 100
Anonieme investeerder € 300
Anonieme investeerder € 1.000
Anonieme investeerder € 100
Anonieme investeerder € 200
Anonieme investeerder € 200
Wiebe van der Hoek € 200
Anonieme investeerder € 300
Gert Roseboom € 300
Anonieme investeerder € 500
Anonieme investeerder € 1.000
Anonieme investeerder € 100
Anonieme investeerder € 100
Anonieme investeerder € 600
Anonieme investeerder € 100
Anonieme investeerder € 300
Anonieme investeerder € 500
S.R. Sijtsma € 200
Jaap Crezee € 200
Anonieme investeerder € 100
Anonieme investeerder € 200
Anonieme investeerder € 1.000
Anonieme investeerder € 100
Peter Van Ittersum € 500
Anonieme investeerder € 2.000
Anonieme investeerder € 100
Anonieme investeerder € 1.000
Anonieme investeerder € 400
Anonieme investeerder € 100
Anonieme investeerder € 200
Anonieme investeerder € 200
Henk Davelaar € 500
mark van leeuwen € 200
Geert Jan Brink € 100
Anonieme investeerder € 100
Anonieme investeerder € 100
Anonieme investeerder € 500
Anonieme investeerder € 500
Anonieme investeerder € 300
Anonieme investeerder € 100
Willem De Mol € 400
willibrordus duits € 500
Anonieme investeerder € 100
Wim van Leijden € 2.000
Anonieme investeerder € 100
Anonieme investeerder € 100
Anonieme investeerder € 400
Anonieme investeerder € 500
Anonieme investeerder € 200
Anonieme investeerder € 300
Anonieme investeerder € 100
Anonieme investeerder € 400
Anonieme investeerder € 1.000
Anonieme investeerder € 100
Anonieme investeerder € 500
Anonieme investeerder € 2.000
Jan Maarten Fernig € 100
Anonieme investeerder € 2.000
Anonieme investeerder € 5.000
Anonieme investeerder € 200
Anonieme investeerder € 100
Anonieme investeerder € 100
Anonieme investeerder € 400
Anonieme investeerder € 100
Anonieme investeerder € 100
A Citizens Dividend € 100
Anonieme investeerder € 500
Anonieme investeerder € 300
Anonieme investeerder € 500
Anonieme investeerder € 1.000
Anonieme investeerder € 100
Willy Scheper € 300
Anonieme investeerder € 100
Anonieme investeerder € 100
Anonieme investeerder € 100
Anonieme investeerder € 100
George Germing € 500
Anonieme investeerder € 200
Anonieme investeerder € 100
Anonieme investeerder € 500
Anonieme investeerder € 500
Anonieme investeerder € 300
Anonieme investeerder € 200
Anonieme investeerder € 1.000
Anonieme investeerder € 100
Anonieme investeerder € 100
Anonieme investeerder € 100
Anonieme investeerder € 200
Anonieme investeerder € 100

Stichting Exsyting heeft de toetsing verzorgd van Taarlo Beheer BV (Weelink Participaties BV/Kroese-Voertech BV) in opdracht van Kapitaal Op Maat B.V. De inhoud is bestemd voor (potentiële) investeerders van Kapitaal Op Maat. De informatie wordt vertrouwelijk beschikbaar gesteld en mag op geen enkele wijze worden gedeeld.

Weelink Participaties BV/Kroese-Voertech BV is een onderneming die als doelstelling heeft om middels vernieuwende voedertechnieken (en de daarmee samenhangende voederconcepten) de voederbenutting en het dierwelzijn op de melkveebedrijven in Nederland en omringende landen te verbeteren. Het nieuwe voederconcept M&M feeding stelt familiebedrijven in staat om te overleven in een wereldmarkt waar de prijzen steeds lager worden en de concurrentie heviger.

Een lage kostprijs is van belang, maar dit mag niet ten koste gaan van dier, mens en milieu. Middels een vernieuwende voedertechniek in combinatie met een bijbehorende nieuwe voederbenadering zijn bovenstaande doelen te bereiken. De initiatiefnemers achter M&M feeding-concept zijn Johan Weelink die de techniek ontwikkeld heeft en Hessel Altenburg voerspecialist die een voerconcept ontwikkeld heeft voor individueel voeren van melkvee. Er is meer dan 50 jaar gezamenlijke én praktische ervaring binnen de melkveehouderij.

M&M Feeding voorziet de komende jaren in een grote behoefte omdat er veel vervangingsinvesteringen zullen worden gedaan op de melkveebedrijven in West-Europa. De lagere directe en indirecte investeringskosten, alsmede de unieke mogelijkheid iedere koe volledig individueel te voeren naar behoefte en lactatiestadium, maken dat veel bedrijven voor dit systeem zullen gaan kiezen. Ook voor bedrijven die kiezen voor een beheerste groeistrategie is M&M Feeding een bijzonder goede optie. Weelink Participaties BV / Kroese-Voertech BV ziet dan ook 80% van de West Europese melkveehouders als haar doelgroep.

 

Financieringsbehoefte
Er wordt een financiering gevraagd van €250.000 met een looptijd van 5 jaar. De financiering zal worden aangewend ter dekking van de kosten voor het opzetten en uitbouwen van de bedrijfsactiviteiten. Deze zijn:
- Besturing programma Mixfeeder
- Een nieuw bestel-voorraad en planning programma materiaal
- Een nieuw voer advies programma voor rantsoen berekening per koe
- Promotie en aanloop kosten
- Financiering inkoop voorraad hoofdzakelijk Mixfeeder
- Werkkapitaal
- Kosten financiering

Investeerders die zijn ingelogd kunnen het volledige rapport van de toetsing raadplegen.

Als u bent ingelogd ziet u de aanvullende financiële informatie van dit project.

Als u bent ingelogd kunt u de zekerheden zien die aan dit project zijn verbonden.

Als u bent ingelogd kunt u een reactie plaatsen die door de ondernemer wordt beantwoord.

Als u bent ingelogd en geïnvesteerd heeft in dit project kunt u de updates over dit project inzien.

Investeringsrisico
  • A
  • A-
  • B+
  • B
  • B-
  • C+
  • C

laaghoog

Financieringsduur

60 Maanden

Rente

7,5 %

Reeds geïnvesteerd
€ 93.200 van de € 250.000
Doel van investering
Opstart onderneming
Maak kennis met...
Johan Weelink & Hessel Altenburg
Johan Weelink & Hessel Altenburg
Johan Weelink & Hessel Altenburg

Johan Weelink
Mijn naam is Johan Weelink. Ik ben al jaren bezig met de ontwikkeling van systemen om het voederproces te verbeteren en veehouders te ontzorgen. Het is de laatste jaren steeds moeilijker om een succesvolle melkveehouder te zijn en tegelijk het belang voor dier en milieu te waarborgen. Met onze innovatie M&M feeding kan dit wel en ik ben ontzettend blij met de samenwerking met Hessel waardoor we heel veel voederrendement kunnen halen.

Hessel Altenburg
Ik ben in 1964 geboren als zoon van een melkveehouder. Na de opleiding aan de Bijzondere Hogere Landbouwschool te Leeuwarden (afgerond in 1986), ben ik altijd actief geweest in de rundveevoeding. Als boerenzoon is het voor mij nog steeds een uitdaging klanten te begeleiden om zo gezond mogelijk te komen tot een rendabele melkproductie. Ik merk echter steeds meer dat dit vanuit een onafhankelijke positie nog beter zou gaan. Immers, dan ben je in het geheel niet meer gehinderd door een opgelegd assortiment.
Ik begeleid in het Noorden van Nederland rundveehouders bij het samenstellen van de rantsoenen, waarbij uitsluitend sprake is van maatwerk. Wanneer het daarbij om krachtvoeders gaat, heeft elke veehouder zijn eigen Samenstelling. In de loop der jaren is een eigen rantsoen benadering ontwikkeld, welke succesvol is gebleken.
Ik ben er van overtuigd dat er met name door het juiste management nog veel meer rendement uit eigen ruwvoer is te behalen, zeker in combinatie met bepaalde bijproducten. Het basisrantsoen dient nog meer op de individuele dieren te worden afgestemd. De mixfeeder en het mobiele voerhek zijn daarbij m.i. zeer waardevolle hulpmiddelen. De betere voerefficiëntie, alsmede kostprijsverlaging door het nog gerichter kunnen inzetten van diverse bijproducten en enkelvoudige grondstoffen, zijn van prominent belang voor het realiseren van een lage kostprijs.

Geen project van uw keuze?

Mail mij bij nieuwe projecten.

Heb je vragen?
Wij helpen je graag! 015 760 00 19
Nieuwsbrief

Blijf up-to-date van de laatste projecten en ontwikkelingen rondom crowdfunding!