Bankvrij financieren voor het MKB

Verweijen Veehandel

Aanschaf van 400 kalveren geeft Veehandel Verweijen een Boost!

Verweijen Veehandel
plus 1 Delen
100% Gefinancierd! Met dank aan 84 investeerders!

Frans Verweijen is veehandelaar in hart en nieren. Hij heeft een landhuis in Mill Noord- Brabant en runt hier samen met zijn zoon Toon al meer dan 40 jaar een schapenfokkerij en een veehandel in gebruiksvee. De voornaamste activiteit van de eenmanszaak (F. Verweijen Veehandel) is het opfokken van kalveren. Met de gevraagde investering via crowdfunding kunnen in 1 keer 400 kalveren worden aangekocht en wordt de productiecapaciteit aanzienlijk uitgebreid.

Het bedrijf: de omzet en de prognose
Op dit moment zijn er 60 starters (kalveren van 2 weken oud) op het bedrijf voor eigen rekening en risico. Daarnaast zijn er 225 fokschapen voor de productie van slachtlammeren. De omzet van Veehandel Verweijen rust op drie peilers:
- Het opfokken van kalveren (aangekocht met 2 weken en weer verkocht met 10 weken)
- De veehandel in gebruiksvee (goed voor een omzet van 500 K per jaar)
- Omzet en aanwas van de fokschapen en de lammeren.

Frans heeft nu de mogelijkheid om de productiecapaciteit in starters (kalveren van 2 weken oud) in een keer met 400 stuks uit te breiden. De uitbreiding gebeurt in twee koppels van 200 kalveren met een interval van 5 weken. Deze mogelijkheid ontstaat door een gunstige huuraanbod van een nabijgelegen stal te Gastel. Het aanbod betreft een contract op voergeld tegen een bedrag van € 3,60 per kalf per week. Het is een contract waarbij de vergoeding alleen van toepassing is wanneer daadwerkelijk dieren zijn geplaatst! Bij leegstand is geen vergoeding verschuldigd. Frans heeft ook al goede afspraken met de afnemers kunnen maken waardoor een rendabele bedrijfsvoering verzekerd is. Hier ligt een overeenkomst aan ten grondslag van € 265,- per kalf bij een gewicht van 100 kg. Boven de 100 kg wordt een extra vergoeding betaald van € 1,25 per kg.

De financieringsbehoefte
Voor de aankoop van de kalveren en het plaatsen van de kalveren en opfokken in de stal in Gastel wordt via deze crowdfunding een financiering gevraagd van 50k. Dit ter financiering van de aankoop van de kalveren en de voerkosten. De overige liquiditeitsbehoefte (ca 50%) wordt gedekt uit eigen middelen. 

Om de omzetprognose inzichtelijk te maken hebben we een overzicht gemaakt:
Starters Rose kalveren:
Omzet: 4 ronden van 10 weken per jaar
Verkoopprijs: € 260,- bij een gewicht van 110 kg
Aankoopprijs kalf: € 100,-
Uitvalkosten: € 1,- per kalf (1%)
Kosten voergeld: € 3,60 per kalf per week (ex BTW)voor 400 kalveren

Voerkosten: € 1,35 per kg; 27 kg melkpoeder; opfokbrok 29,- per 100 kg; 80 kg; mais 135 kg; eigen teelt
Gezondheidszorg: € 10,- per kalf
Afleverkosten: € 10,- per kalf
Mestafvoer: € 5,25 per kalf (60 stuks)
Pacht van land: 19 ha
Kosten teelt snijmais: € 846,- per ha
Kosten onderhoud grasland: €822, - per ha

Schapenhouderij: 225 fokooien
Omzet en aanwas: € 183,30 per fokooi
Voerkosten: € 10,00 per fokooi (lager dan KWIN-norm door gebruik van grasland derden en eigen teelt van mais)
Gezondheidszorg: € 12,35 per ooi
Transportkosten: € 8,- per ooi

Herstart:
Zoals blijkt uit de overzichten in het businessplan is er sprake van een zeer solvabele bedrijfsvoering. Wat hier ook zichtbaar wordt is dat de ziekte en het overlijden van Mw Verweijen een hele zware periode is geweest voor de veehandelaar en zijn zoon. De bedrijfsvoering is zelfs tijdelijk gestopt in 2012/2013. In deze verdrietige periode is een forse verandering in de vermogensopstelling opgetreden. In het jaar 2014 is een levensverzekering tot uitkering gekomen, hiermee zijn alle bestaande schulden afgelost en is een reserve gevormd voor de toekomstige bedrijfsvoering. Er is immers sprake van een eigen woning met opstallen en bijbehorende gronden die volledig onbelast is. In 2014 is het bedrijf weer gestart met de aankoop van 60 kalveren en 225 schapen.

Het bedrijf is momenteel volledig schuldenvrij. De financieringslasten voor dit bedrijf zijn beperkt. Er is sprake van een eigen woning ter waarde van € 500.000,-. Een taxatierapport is beschikbaar. Met de uitkering uit de eerder genoemde levensverzekering en spaarpolis van ca € 320.000,- zijn alle schulden weggewerkt en is er sprake van een financiële buffer. Ook de VOF Verweijen veehandel is destijds opgeheven. Wat dit betreft is er echt sprake van een herstart van het bedrijf. Een nieuw begin voor vader en zoon!

Crowdfunding
Veehandel Verweijen kiest voor crowdfunding op Kapitaal op Maat omdat de bank een kleine kredietverstrekking simpelweg niet interessant vindt, want niet rendabel. Daarnaast vindt Frans van 69 het ook interessant om te ervaren hoe deze moderne financieringsvorm werkt!

Verweijen VeehandelVerweijen VeehandelVerweijen VeehandelVerweijen VeehandelVerweijen Veehandel
Investeerder Bedrag Datum
Anonieme investeerder € 100 06 november
Anonieme investeerder € 200 06 november
Anonieme investeerder € 100 06 november
Anonieme investeerder € 200 06 november
Anonieme investeerder € 300 06 november
Anonieme investeerder € 500 06 november
Anonieme investeerder € 2.400 06 november
Anonieme investeerder € 500 06 november
Anonieme investeerder € 4.000 06 november
Anonieme investeerder € 500 06 november
Anonieme investeerder € 100 06 november
Anonieme investeerder € 500 06 november
Anonieme investeerder € 500 06 november
Anonieme investeerder € 1.000 06 november
Anonieme investeerder € 200 06 november
Anonieme investeerder € 2.500 06 november
Anonieme investeerder € 400 06 november
Anonieme investeerder € 500 06 november
Anonieme investeerder € 200 06 november
Anonieme investeerder € 500 06 november
Anonieme investeerder € 200 06 november
Anonieme investeerder € 400 06 november
Anonieme investeerder € 100 06 november
Anonieme investeerder € 100 06 november
Anonieme investeerder € 200 06 november
Anonieme investeerder € 100 06 november
Anonieme investeerder € 1.000 06 november
Anonieme investeerder € 400 06 november
Anonieme investeerder € 200 06 november
Anonieme investeerder € 300 06 november
Anonieme investeerder € 300 06 november
Anonieme investeerder € 300 06 november
Anonieme investeerder € 500 06 november
Aad Smits € 500 06 november
Anonieme investeerder € 300 06 november
Anonieme investeerder € 1.000 06 november
Anonieme investeerder € 400 06 november
Anonieme investeerder € 500 06 november
Anonieme investeerder € 500 06 november
Anonieme investeerder € 200 06 november
Anonieme investeerder € 200 06 november
Anonieme investeerder € 1.500 06 november
Anonieme investeerder € 100 06 november
Anonieme investeerder € 200 06 november
Anonieme investeerder € 100 06 november
Anonieme investeerder € 100 06 november
Anonieme investeerder € 500 06 november
Anonieme investeerder € 700 06 november
Anonieme investeerder € 500 06 november
Anonieme investeerder € 500 06 november
Anonieme investeerder € 500 06 november
Jan Janssen € 400 06 november
Anonieme investeerder € 300 06 november
Anonieme investeerder € 500 06 november
Anonieme investeerder € 300 06 november
Anonieme investeerder € 400 06 november
Anonieme investeerder € 200 06 november
Anonieme investeerder € 1.000 06 november
Anonieme investeerder € 100 06 november
Anonieme investeerder € 500 06 november
Anonieme investeerder € 1.500 06 november
Anonieme investeerder € 500 06 november
Anonieme investeerder € 400 06 november
Anonieme investeerder € 200 06 november
Anonieme investeerder € 200 06 november
Anonieme investeerder € 200 06 november
Anonieme investeerder € 500 06 november
Anonieme investeerder € 500 06 november
Ab Castel € 3.000 06 november
Anonieme investeerder € 300 06 november
Anonieme investeerder € 100 06 november
Anonieme investeerder € 100 06 november
Anonieme investeerder € 500 06 november
Anonieme investeerder € 100 06 november
Anonieme investeerder € 200 06 november
Anonieme investeerder € 1.000 06 november
Anonieme investeerder € 400 06 november
Anonieme investeerder € 500 06 november
Anonieme investeerder € 200 06 november
Anonieme investeerder € 100 06 november
Anonieme investeerder € 300 06 november
Anonieme investeerder € 300 06 november
Anonieme investeerder € 100 06 november
Anonieme investeerder € 500 06 november
Anonieme investeerder € 200 06 november
Anonieme investeerder € 500 06 november
Bart Vanwijnsberghe € 100 06 november
Anonieme investeerder € 1.000 06 november
Anonieme investeerder € 1.000 06 november
Anonieme investeerder € 500 06 november
Anonieme investeerder € 100 06 november
Anonieme investeerder € 500 06 november
Anonieme investeerder € 100 06 november
Anonieme investeerder € 1.000 06 november
Anonieme investeerder € 100 06 november
Anonieme investeerder € 1.000 06 november
Anonieme investeerder € 300 06 november
Anonieme investeerder € 500 06 november
Anonieme investeerder € 100 06 november

Agium Finance & Control heeft de toetsing verzorgd van F. Verweijen Veehandel (eenmanszaak) gevestigd te Mill. De eigenaar is de heer F.H. Verweijen. Op dit adres is ook Verweijen Schapenfokkerij BV gevestigd. Echter deze BV wordt opgeheven. De activiteiten die daar nog in zaten zijn ondergebracht in F. Verweijen Veehandel.     

Bedrijfsinformatie
Het bedrijf is opgericht op 1 januari 1999. Het bedrijf staat op naam van vader Frans, maar wordt grotendeels gerund door zoon Toon. De heer F. Verweijen ontplooit verschillende activiteiten in zijn onderneming die allemaal gerelateerd zijn aan het houden van vee. Eén van de activiteiten is het houden van ‘starters’, dit zijn jonge kalveren die na circa 10 weken worden verkocht. Momenteel heeft de heer F. Verweijen de mogelijkheid om de productiecapaciteit voor ‘starters’ uit te bereiden. Hij kan een stal huren bij de familie Verhoeven te Gastel. Dit is een contract op basis van voergeld, wat in de praktijk inhoudt dat er alleen betaald wordt als er ook daadwerkelijk kalveren gestald worden in de stal van de familie Verhoeven. De kosten voor de stalling van de kalveren zijn dus volledig variabel.

Financieel
Het bedrijfsresultaat voor 2014 is € 25k winst bij een omzet van € 199k. Voor 2015 komt dit uit op €84k winst bij een verwachte omzet van € 1.009k.

Verklaring omzettoename.
De omzet in 2014 is laag. Vanwege familieomstandigheden waren de bedrijfsactiviteiten voor een half jaar gestaakt. Voor 2015 en in 2016 zal de omzet fors toenemen vanwege:
1) de investering in extra schaapskooien
2) het opleggen van rosékalveren in de veehandel
3) uitbreiding van de productiecapaciteit in ‘starters’.
De marge die anders de tussenhandel krijgt, blijft nu binnen het bedrijf.

Financiering
De financiering van € 50k wordt aangewend voor de uitbouw van het houden van rosékalveren in de vorm van aankoop van de kalveren en de voerkosten.
De overige liquiditeitsbehoefte (circa 50%) wordt gedekt uit eigen middelen.

Leenbedrag: € 50.000
Rente: 7,0%
Looptijd: 36 maanden

Cijfermatige uitwerking
Kapitaal Op Maat beschikt over het fiscaalrapport van 2014 van de heer F. Verweijen opgesteld door C&C Administratieve en Fiscale Dienstverlening. Het financieel advies is opgesteld door Van Rijbroek Financieel Advies (waarin de prognose van 2015) en het taxatierapport van de woning. De uitkomsten van de Agium toetsing zijn bijgesloten bij het project en geven een positieve uitkomst. De liquiditeitsprognose en ook de uitwerking van het werkkapitaal laten voldoende ruimte over in 2015, maar ook in de toekomst om aan de termijnbetalingen te kunnen voldoen die gerelateerd zijn aan de gewenste financiering. De cashflowpositie is daarin voldoende om de financiële verplichtingen te kunnen voldoen.

Risico
In combinatie met de geleverde cijfers en de gehanteerde uitgangspunten stellen we vanuit Kapitaal Op Maat vast dat dit een laag risico is voor de investeerders.

Agium Risico Rating
De toetsing is bijgesloten bij het project en voor investeerders inzichtelijk.

Rentabiliteit
De rentabiliteitsscore zijn qua uitkomst een laag risico. De bijkomende rentelast van de KOM financiering past binnen de marge van het verdienmodel. Er is voldoende eigen vermogen (€ 58k) en er zijn/worden positieve resultaten geboekt voor 2014 en 2015.

Solvabiliteit
De solvabiliteit is met circa 76% ruim voldoende.

Liquiditeit
De liquiditeit is eveneens goed. De heer F. Verweijen heeft een solide veehandel opgebouwd. De aflossingscapaciteit en cash flow is een laag risico door de winst in 2014 en in 2015.

Samenvattend:
De uitkomst van de totale beoordeling leidt in combinatie met het onderpand tot een laag risico op basis van de aangeleverde financiële cijfers door de financiële adviseurs van de heer Verweijen.

Als u bent ingelogd ziet u de aanvullende financiële informatie van dit project.

Als u bent ingelogd kunt u de zekerheden zien die aan dit project zijn verbonden.

Als u bent ingelogd kunt u een reactie plaatsen die door de ondernemer wordt beantwoord.

Als u bent ingelogd en geïnvesteerd heeft in dit project kunt u de updates over dit project inzien.

100% Gefinancierd! Met dank aan 84 investeerders!
Investeringsrisico
  • AA
  • A+
  • BBB+
  • A
  • A-
  • BBB
  • BBB-

laaghoog

Financieringsduur

36 Maanden

Rente

7 %

Reeds geïnvesteerd
€ 50.000 van de € 50.000
Doel van investering
Financiering werkkapitaal
Maak kennis met...
Frans Verweijen
Frans Verweijen

Frans Verweijen is 69 en zijn leven staat in het teken van de zorg voor dieren en de handel in vee. Hij is volgens anderen een opgewekte degelijke man met gevoel voor humor. Als veehandelaar is hij recht door zee en betrouwbaar, hij ziet kansen en zal deze altijd grijpen. Hij doet wat hij zegt en hij zegt wat hij doet.

Samen met zijn zoon Toon van 39 woont hij in het dorp Mill in Noord Brabant en geniet daar van het leven dat bepaald wordt door het ritme van de natuur en de 24-uurs zorg voor de dieren.

Hoewel Frans waarschijnlijk nooit helemaal zal stoppen met werken is het wel de verwachting dat zoon Toon het bedrijf binnen 4 jaar volledig zal overnemen. Toon is een hardwerkende man met een groot hart voor het bedrijf heeft. Toon werkt nu in loondienst bij zijn vader, hij voert het grootste gedeelte van alle werkzaamheden uit en zal dit in de toekomst volledig op zich nemen.

Na een moeilijke periode door de ziekte en het overlijden van zijn vrouw in 2013 laat Frans zien een zeer weerbaar en sterk mens te zijn. Daar kwam ook nog eens bij dat Toon in februari 2014 geconfronteerd werd met een faillissement van zijn bedrijf wat te maken had met een verkoop waarbij de koper verdween zonder te betalen. Al met al een nare tijd die vader en zoon achter zich laten. Frans en Toon hebben nu de kans om de productiecapaciteit van het bedrijf van vader Frans te vergroten en het bedrijf weer op het gewenste niveau te brengen.

Geen project van uw keuze?

Mail mij bij nieuwe projecten.

Heb je vragen?
Wij helpen je graag! 015 760 00 19
Nieuwsbrief

Blijf up-to-date van de laatste projecten en ontwikkelingen rondom crowdfunding!