Bankvrij financieren voor het MKB

Verloskundige Praktijk Vive la Vie

Verloskundigenpraktijk Vive la Vie neemt afscheid van 1 Maat en zoekt Kapitaal om het aandeel over te nemen.

Verloskundige Praktijk Vive la Vie
plus 1 Delen
100% Gefinancierd! Met dank aan 34 investeerders!

Verloskundigenpraktijk Vive la Vie is gevestigd in Naaldwijk. De praktijk is opgericht in 2007 en wordt -nu nog- geleid door vijf verloskundigen die samen een maatschap vormen. Ondersteund door 2 praktijkassistentes zorgen zij voor de optimale begeleiding van hun zwangere cliënten. Per 1 januari 2016 gaat een van de maten met pensioen en gaat Vive la Vie door als maatschap van 4 jonge, ambitieuze verloskundigen. Zij willen het huidige 20% aandeel in de maatschap gezamenlijk overnemen zodat elke maat een aandeel heeft van 25%. Om dit mogelijk te maken vragen de 4 verloskundigen een financiering van € 39.000,- en bieden investeerders in ruil 5.5% rente gedurende 24 maanden.

Het bedrijf
‘Leve het Leven’ is het motto van de verloskundigenpraktijk Vive La Vie uit Naaldwijk. Deze opgewekte levenshouding keert terug in de manier van werken en de uitingen van de praktijk. Vive la Vie staat bekend als een vrolijke, toegewijde, laagdrempelige en no-nonsens praktijk die 24 uur per dag voor haar cliënten bereikbaar is. Vive la Vie is gevestigd in het centrum van het Westland en naast cliënten uit Naaldwijk begeleiden de verloskundigen ook zwangere vrouwen in de omliggende kernen Monster, De Lier, Honselersdijk en Maasdijk.

In Naaldwijk heeft Vive la Vie een ruime praktijk met 2 spreekkamers en een gezellige wachtkamer. De zwangere vrouwen komen gedurende de zwangerschap meerdere keren op consult en kunnen hier terecht voor allerlei advies over het aanstaande ouderschap. In één van de spreekkamers is een echostudio ingericht. Hier worden de echo’s gemaakt door zowel de verloskundigen zelf als door externe echoscopisten. Iedereen die zwanger is krijgt gedurende de zwangerschap meerdere echo’s en het is heel prettig dat het direct bij ons op de praktijk gedaan kan worden. De meest uitgebreide echo wordt ongeveer op de helft van de zwangerschap gemaakt. Deze 20 weken echo en de groei echo’s worden bij ons gemaakt door 2 externe echoscopistes die gespecialiseerd zijn in het heel nauwkeurig kijken en duiden van de echo’s.

Iedere toekomstige ouder kent wel het gevoel door een luikje naar binnen te willen kijken. Even een glimp opvangen van de baby waar nog maanden opgewacht moet worden. Naast de medische echo’s is er daarom bij ons ook volop ruimte voor de zogenaamde ‘pret-echo’s . Wij hebben een eigen Pretechocentrum met de naam Ukkie en hier kunnen nieuwsgierige ouders 3D en zelfs bewegende 4D echo’s laten maken door onze echoscopistes die ook gediplomeerd/ bevoegd zijn tot het maken van de screeningsecho's en andere medische echo's.

Organisatie
De maatschap wordt nu nog geleid door vijf verloskundigen namelijk mevrouw Gerdien de Visser, mevrouw Ivonne Bouthoorn, mevrouw Kim Riphagen, mevrouw Diana Lobert en mevrouw Marye Mostert. De burgerlijke maatschap is opgericht op 1 januari 2007 en sindsdien zorgen de bevlogen verloskundigen voor de optimale begeleiding van vrouwen tijdens de zwangerschap, de bevalling en het kraambed. Er wordt gewerkt met een dienstenrooster. Als zwangere krijg je zo alle verloskundigen gedurende je zwangerschap te zien en staat er geen onbekende aan je bevallingsbed. De verloskundigen worden bij hun werkzaamheden ondersteund door twee praktijkassistentes die de organisatorische en administratieve taken uit handen nemen.

Omzet en groei
Het bedrijfsresultaat van Vive voor 2013 is € 425K winst bij een omzet van € 633k.
Het bedrijfsresultaat van Vive voor 2014 komt uit op € 422K winst bij een omzet van € 623k.
Omdat er geen tussentijdse rapportages worden gemaakt zijn de financiële gegevens voor 2015 nog niet beschikbaar.
Onlangs heeft Vive la Vie de laatste aflossing van € 21K gedaan op het echo apparaat lease contract met de Lage Landen. Er zijn nu geen lang lopende leningen meer en het echo apparaat is nu 100% eigendom van de maatschap Vive la Vie.

Nu de maatschap per januari 2016 in een nieuwe constructie verder gaat wil Vive la Vie tijd besteden aan de professionalisering van de bedrijfsvoering en bekijken hoe de bestaande diensten uit te breiden. Om hier tijd voor vrij te maken wordt het team uitgebreid met 2 waarneemsters. Vive la Vie wil naar een bedrijfsvoering waar nóg betere en uitgebreidere zorg voor de zwangere vrouw mogelijk is.

Financieringsbehoefte
De financiering van € 39.000,- wordt gevraagd om het nu nog vijfde maatschaplid uit te kopen. Per 1 januari 2016 gaat een van de maten met pensioen en Vive la Vie wordt dan een maatschap van 4 jonge, ambitieuze verloskundigen. Zij willen het huidige 20% aandeel in de maatschap gezamenlijk overnemen zodat elke maat een aandeel heeft van 25%. Om dit mogelijk te maken vragen de 4 verloskundigen een financiering van €39.000,- en bieden investeerders 5.5% rente gedurende 24 maanden.

Waarom crowdfunding bij Kapitaal Op Maat?
In de woorden van een van de verloskundigen: ‘Een van de redenen waarom we gekozen hebben voor crowdfunding is dat we heel enthousiast worden van het feit dat mensen die in ons geloven, kunnen meeprofiteren van ons succes door in ons te investeren. Op deze manier kunnen we de mensen die ons helpen ook iets terug geven.’

Verloskundige Praktijk Vive la VieVerloskundige Praktijk Vive la VieVerloskundige Praktijk Vive la VieVerloskundige Praktijk Vive la VieVerloskundige Praktijk Vive la VieVerloskundige Praktijk Vive la VieVerloskundige Praktijk Vive la VieVerloskundige Praktijk Vive la VieVerloskundige Praktijk Vive la Vie
Investeerder Bedrag Datum
Anonieme investeerder € 100 08 december
Anonieme investeerder € 100 08 december
Anonieme investeerder € 1.000 08 december
Anonieme investeerder € 100 08 december
Anonieme investeerder € 300 08 december
Anonieme investeerder € 200 08 december
Anonieme investeerder € 100 08 december
Anonieme investeerder € 500 08 december
Anonieme investeerder € 500 08 december
Anonieme investeerder € 100 08 december
Anonieme investeerder € 900 08 december
Anonieme investeerder € 1.000 08 december
Ruud Peters € 1.100 08 december
Anonieme investeerder € 100 08 december
Anonieme investeerder € 500 08 december
Anonieme investeerder € 200 08 december
Anonieme investeerder € 100 08 december
Anonieme investeerder € 4.500 08 december
Anonieme investeerder € 10.000 08 december
Anonieme investeerder € 10.000 08 december
Anonieme investeerder € 100 08 december
Anonieme investeerder € 1.000 08 december
Anonieme investeerder € 100 08 december
Anonieme investeerder € 500 08 december
Anonieme investeerder € 800 08 december
Anonieme investeerder € 200 08 december
Anonieme investeerder € 500 08 december
Anonieme investeerder € 500 08 december
Anonieme investeerder € 200 08 december
Anonieme investeerder € 1.000 08 december
Anonieme investeerder € 100 08 december
Anonieme investeerder € 1.000 08 december
Anonieme investeerder € 100 08 december
Anonieme investeerder € 1.000 08 december
Anonieme investeerder € 100 08 december
Anonieme investeerder € 100 08 december
Anonieme investeerder € 200 08 december
Anonieme investeerder € 100 08 december

Agium Finance & Control heeft de toetsing verzorgd van de verloskundigenpraktijk VIVE “La Vie” gevestigd in Naaldwijk. De maatschap wordt geleid door vijf verloskundigen namelijk mevrouw Gerdien de Visser, mevrouw Ivonne Bouthoorn, mevrouw Kim Riphagen, mevrouw Diana Lobert en mevrouw Marye Mostert.

Bedrijfsinformatie
De burgerlijke maatschap in de huidige samenstelling is opgericht  1 november 2007, de praktijk zelf bestaat al meer dan 40 jaar. Verloskundigenpraktijk "VIVE" La Vie is gevestigd aan de Schaepmanstraat 38a te Naaldwijk en is actief in de branche Praktijken van verloskundigen. Het bedrijf is bij de Kamer van Koophandel geregistreerd onder nummer 27325910.

Financieel
Het bedrijfsresultaat van de maatschap VIVE “la Vie” voor 2014 is € 422k winst bij een omzet van € 622k. De financiële gegevens voor 2015 zijn niet beschikbaar vanwege het feit dat er geen tussentijdse rapportages worden gemaakt. Gezien de stabiele omstandigheden heeft Agium het geprognotiseerd op het resultaat van 2014. Voor 2016 is dit geprognotiseerd op € 444k bij een omzet van € 623k.

VIVE “la Vie” heeft dit jaar de laatste aflossing van € 21k gedaan op het lease contract met de Lage Landen waardoor er geen langlopende leningen meer zijn en het echoapparaat 100% eigendom is van de maatschap.

Financiering
De financiering van € 39k wordt aangewend voor het uitkopen van het 5e maatschap lid die met pensioen gaat.

Leenbedrag: € 39.000,-
Rente: 5,5%
Looptijd: 24 maanden

Cijfermatige uitwerking
Kapitaal Op Maat beschikt over het financieel jaarverslag over 2013 en 2014 van de maatschap, welke is opgesteld door het bureau van Management Begeleiding Vrije Beroepen te Nijkerk. De uitkomsten van de Agium toetsing zijn bijgesloten bij het project en geven een positieve uitkomst. De liquiditeitsprognose en ook de uitwerking van het werkkapitaal laten zeker voldoende ruimte over in 2015 maar ook in de toekomst om aan de aflossingen te kunnen voldoen, gerelateerd aan de gewenste financiering. De cashflowpositie is zeker voldoende om de financiële verplichtingen te kunnen voldoen.

Risico
In combinatie met de geleverde cijfers en de gehanteerde uitgangspunten stellen we vanuit Kapitaal Op Maat vast dat dit een zeer laag risico is voor de  investeerders gezien de zekerheden (echo apparaat van € 150k).

Agium Risico Rating
De toetsing is bijgesloten bij het project en voor investeerders inzichtelijk.

Rentabiliteit
De rentabiliteitsscore is qua uitkomst een laag risico. De bijkomende rentelast van de KOM financiering past binnen de marge van het verdienmodel. Er is voldoende eigen vermogen (€35k) en worden positieve resultaten geboekt in de maatschap.

Solvabiliteit
De solvabiliteit is met 39% een gemiddeld risicoscore omdat het eigen vermogen ten opzichte van totale vermogen relatief laag is.

Liquiditeit
De maatschap heeft voldoende werkkapitaal om aan de aflossingen te kunnen voldoen. Verder zijn de financiële resultaten stabiel. De current en quick ratio leveren ook een laag risico op.

Kostenvoet vreemd vermogen
De uitkomst van de ratio van de kostenvoet is met 5,5% een risicoscore van gemiddeld.

Samenvattend:
De uitkomst van de totale beoordeling leidt in combinatie met het onderpand tot een zeer laag risico op basis van de aangeleverde financiële cijfers. Het betreft een lening voor het uitkopen van het vijfde maatschap lid die met pensioen gaat.

Als u bent ingelogd ziet u de aanvullende financiële informatie van dit project.

Als u bent ingelogd kunt u de zekerheden zien die aan dit project zijn verbonden.

Als u bent ingelogd kunt u een reactie plaatsen die door de ondernemer wordt beantwoord.

Als u bent ingelogd en geïnvesteerd heeft in dit project kunt u de updates over dit project inzien.

100% Gefinancierd! Met dank aan 34 investeerders!
Investeringsrisico
  • A+
  • A
  • A-
  • B+
  • B
  • B-
  • C+

laaghoog

Financieringsduur

24 Maanden

Rente

5,5 %

Reeds geïnvesteerd
€ 39.000 van de € 39.000
Doel van investering
Overname
Maak kennis met...
Marye Mostert
Marye  Mostert

We gaan nu verder als 4 jonge verloskundigen en dat voelt erg stoer!

Ivonne Bouthoorn, 36 jaar en sinds 2001 werkzaam als verloskundige bij Vive La Vie
Kim Riphagen, 33 jaar en sinds 2004 werkzaam als verloskundige bij Vive La Vie
Diana Lobert, 33 jaar en sinds 2006 werkzaam als verloskundige bij Vive La Vie
Marye Mostert, 37 jaar en sinds 2006 werkzaam als verloskundige bij Vive La Vie

We hebben allemaal onze studie verloskunde gevolgd aan de toenmalige Stichting Rotterdamse Opleiding tot Verloskundige. Een HBO + opleiding in Rotterdam. Tegenwoordig heet deze opleiding Verloskunde Academie Rotterdam.
Verloskundige worden is vaak een roeping. Het is dus vanzelfsprekend dat we alle vier zeer gepassioneerd zijn wat betreft ons vak. Het aanwezig zijn bij de groei en het begin van nieuw leven is ontzettend bijzonder werk. We zijn alle vier moeder en we merken dat cliënten dit prettig vinden. We hebben al eens doorgemaakt waar zij voor staan, dat geeft extra vertrouwen.

Kim Riphagen, woont in Naaldwijk samen met dochter Isabela (11 jaar) en zoon Antonio
( 8 jaar),
Diana Lobert is getrouwd met Niek van Eldert en woont in Monster met haar 2 zoons Mees (4 jaar) en Siem (2 jaar)
Ivonne Bouthoorn, getrouwd met Barry Heskes, woont in Naaldwijk en is moeder van zoons Jordy (10 jaar), Nick (6 jaar) en Steijn (4 jaar)
Marye Mostert, samenwonend met Michel van Zanten is moeder van dochter Noor (7 jaar) en zoon Mats (3 jaar)

Het is onze ambitie om verder te professionaliseren en onze diensten ten behoeve van de zwangere vrouw en prille moeder uit te breiden. We zijn dankbaar dat investeerders ons daarbij helpen.

Geen project van uw keuze?

Mail mij bij nieuwe projecten.

Heb je vragen?
Wij helpen je graag! 015 760 00 19
Nieuwsbrief

Blijf up-to-date van de laatste projecten en ontwikkelingen rondom crowdfunding!