Bankvrij financieren voor het MKB

Verhoeven

Agrarisch ondernemer bouwt zijn rusthuis voor paarden om naar een meer rendabel paardenpension en is op zoek naar kapitaal om dit te kunnen doen.

Verhoeven
plus 1 Delen
100% Gefinancierd! Met dank aan 108 investeerders!

Agrarisch ondernemer Ad Verhoeven is op verschillende manieren actief in deze sector. Hij houdt kalveren op voercontract in zijn stal, hij verhuurt zijn grond aan asperge, mais- en aardappelteler en tot voor kort runde hij een paardenrusthuis. Dit laatste was een prachtig concept dat door paardenliefhebbers heel erg gewaardeerd werd, maar in de praktijk was het niet rendabel. Nu wil deze ondernemer samen met een professional op het gebied van paardenverzorging een paardenpension starten. Om de huidige paardenstal om te bouwen naar moderne pensionstallingen inclusief rijbak voor de paarden is hij op zoek naar een lening van € 85.000,-. In ruil biedt hij de investeerders via Kapitaal Op Maat een rentepercentage aan van 7,5% gedurende 72 maanden (annuïtair).

Het bedrijf
Agrarisch ondernemer Ad Verhoeven heeft een klein boerenbedrijf met grond in Gastel en realiseert hier op verschillende manieren zijn inkomsten. Een van die activiteiten betreft het runnen van een paardenpension en tot voor kort een paardenrusthuis. Het paardenrusthuis wordt door een kleine groep mensen heel erg gewaardeerd, maar in de praktijk blijkt dit niet een duurzaam verdienmodel. Nu de vraag om pension plekken toeneemt heeft Ad besloten om het paardenrusthuis af te bouwen en zo snel mogelijk te stoppen om zich vervolgens volledig te richten op de uitbreiding van het paardenpension. Voor veel paardenbezitters is er aan huis geen geschikte plek om het paard onder te brengen en dan biedt het paardenpension uitkomst.

Ad runt het paardenpension samen met Vivienne van Aalst, zij heeft veel ervaring in dit vakgebied en heeft ook een speciale opleiding hiervoor gevolgd. Vanuit zijn eenmanszaak verhuurt Ad zijn grond aan asperge- mais- en aardappeltelers uit de directe omgeving van Gastel. Daarnaast worden er sinds medio 2015 kalveren gehouden op een voergeldcontract. Dit gebeurt in een nieuwe stal die gebouwd is in 2007. 

De organisatie
Verhoeven runt het bedrijf in de vorm van een eenmanszaak die is opgericht in 1961. Vivienne van Aalst neemt de verzorging van de paarden in het paardenpension voor haar rekening. Vivienne heeft een speciale paardenopleiding gevolgd en heeft ruime ervaring met pensionstallingen. Ze heeft gewerkt met de betere instructeurs van Nederland en is als professional erg sterk in het servicegericht werken.

Omzet en Groei
Ad Verhoeven wil zich volledig op de paardenstalling in het paardenpension gaan richten omdat hij merkt dat de vraag naar pensionstalling voor paarden toeneemt. Dit betekent dat de plaatsen in het paardenrusthuis stopgezet en afgebouwd worden. Hier is al een begin mee gemaakt en het streven is om per september 2017 volledig leeg te zijn. Er wordt dan een verbouwing gestart om de huidige stal om te bouwen tot een moderne pensionstalling met daarbij ook een zogenaamde paardenbak (buiten), waar de paarden bereden kunnen worden.

Het idee voor het paardenpension is ontstaan omdat Ad Verhoeven steeds vaker gevraagd werd of hij paarden kon stallen.
De prognose voor de vraag naar pensionstallingen zijn gebaseerd op een onderzoek in de regio naar het aantal geboden plekken en op basis hiervan is besloten de stap te zetten. Het aanbod in deze regio voor pensionstalling is aanzienlijk, maar niet professioneel. Vaak wordt er in een vervallen schuurtje of verdwaalde hoek van het boerenbedrijf ruimte gemaakt. Ad Verhoeven wil nu een betere oplossing bieden en meer plekken bieden en zich zo onderscheiden van de andere aanbieders van pensionstallingen voor paarden. De 36 stallingsplaatsen na de verbouwing worden per maand verhuurd voor €225,-, momenteel zijn er 16 bezet. Daarnaast geniet Ad Verhoeven zijn inkomsten uit overige activiteiten zoals de kalverenopfok die op voergeld in de stal van Verhoeven gehouden worden én de verhuur van het land.

Financieringsbehoefte
Om volwaardige pensionstallingen aan te kunnen bieden is een verbouwing noodzakelijk. De benodigde investering om de huidige stal aan te passen is begroot op € 100.000,- waarvan € 15.000,- door de ondernemer uit eigen middelen zal worden gefinancierd. Ad Verhoeven vraagt de investeerders via Kapitaal Op Maat een lening van € 85.000,- en biedt hen in ruil een rentepercentage aan van 7,5% gedurende 72 maanden.

Waarom crowdfunding via Kapitaal Op Maat?
Voor ondernemers in de agrarische sector is crowdfunding een geweldige mogelijkheid om kapitaal te verkrijgen. Het contact met de mensen van dit crowdfunding platform was vanaf het eerste moment heel goed en open en dit maakte de keuze gemakkelijk. De meerwaarde van crowdfunding is wat ons betreft dat wij op deze manier aan veel mensen kunnen vertellen dat we het paardenpension starten. Tenslotte een woord tot de investeerders: We waarderen het vertrouwen van u als investeerder heel erg en we zullen ons uiterste best doen om van het pension een daverend succes te maken. Het spreekt voor zich dat investeerders altijd van harte welkom zijn om een kijkje te komen nemen op ons bedrijf.

Verhoeven Verhoeven Verhoeven Verhoeven Verhoeven Verhoeven Verhoeven Verhoeven Verhoeven Verhoeven Verhoeven Verhoeven Verhoeven
Investeerder Bedrag
Anonieme investeerder € 700
Anonieme investeerder € 200
Anonieme investeerder € 100
Anonieme investeerder € 100
Anonieme investeerder € 200
Anonieme investeerder € 500
Anonieme investeerder € 100
Anonieme investeerder € 200
Anonieme investeerder € 100
Anonieme investeerder € 200
Anonieme investeerder € 500
Anonieme investeerder € 1.000
Anonieme investeerder € 300
Anonieme investeerder € 300
Jerry Bouman € 1.000
Anonieme investeerder € 200
Anonieme investeerder € 100
Anonieme investeerder € 1.000
Anonieme investeerder € 2.000
Anonieme investeerder € 100
Anonieme investeerder € 500
Anonieme investeerder € 100
Anonieme investeerder € 1.500
Anonieme investeerder € 300
Anonieme investeerder € 400
Anonieme investeerder € 1.000
Anonieme investeerder € 1.000
Anonieme investeerder € 300
mark van leeuwen € 200
Anonieme investeerder € 1.000
Anonieme investeerder € 100
Anonieme investeerder € 400
Anonieme investeerder € 3.600
Anonieme investeerder € 200
Anonieme investeerder € 400
Anonieme investeerder € 500
Anonieme investeerder € 500
Anonieme investeerder € 100
Anonieme investeerder € 500
Anonieme investeerder € 300
Anonieme investeerder € 100
Anonieme investeerder € 100
Anonieme investeerder € 100
Anonieme investeerder € 200
Anonieme investeerder € 200
j jongerius € 1.000
Anonieme investeerder € 200
Anonieme investeerder € 500
Anonieme investeerder € 500
Andries Heidema € 600
Anonieme investeerder € 4.000
Anonieme investeerder € 5.000
Anonieme investeerder € 500
Anonieme investeerder € 300
Anonieme investeerder € 500
Anonieme investeerder € 100
Anonieme investeerder € 500
Anonieme investeerder € 200
Anonieme investeerder € 300
Anonieme investeerder € 500
Anonieme investeerder € 300
Anonieme investeerder € 4.000
Anonieme investeerder € 500
Wiebe van der Hoek € 200
Anonieme investeerder € 300
Anonieme investeerder € 100
Anonieme investeerder € 100
Anonieme investeerder € 2.000
Anonieme investeerder € 500
Anonieme investeerder € 7.000
Anonieme investeerder € 500
Anonieme investeerder € 100
Anonieme investeerder € 500
Anonieme investeerder € 300
Jaap Crezee € 100
Anonieme investeerder € 100
Anonieme investeerder € 500
Anonieme investeerder € 1.500
Anonieme investeerder € 200
Anonieme investeerder € 500
Anonieme investeerder € 6.000
Anonieme investeerder € 500
Gert mulder € 200
Anonieme investeerder € 100
Anonieme investeerder € 1.000
Anonieme investeerder € 100
Anonieme investeerder € 100
Jan Maarten Fernig € 100
Anonieme investeerder € 2.000
Anonieme investeerder € 1.000
Anonieme investeerder € 4.000
Anonieme investeerder € 1.000
Anonieme investeerder € 200
Anonieme investeerder € 500
Anonieme investeerder € 300
Anonieme investeerder € 3.000
Anonieme investeerder € 1.000
Anonieme investeerder € 100
Anonieme investeerder € 300
Anonieme investeerder € 100
Anonieme investeerder € 100
Anonieme investeerder € 100
Anonieme investeerder € 200
Anonieme investeerder € 500
Anonieme investeerder € 100
Anonieme investeerder € 100
Anonieme investeerder € 1.500
Anonieme investeerder € 1.000
Anonieme investeerder € 100
mark van leeuwen € 200
Anonieme investeerder € 200
Anonieme investeerder € 200
Anonieme investeerder € 100
Anonieme investeerder € 200
Anonieme investeerder € 500
Anonieme investeerder € 500
Anonieme investeerder € 300
Anonieme investeerder € 100
Anonieme investeerder € 100
Anonieme investeerder € 500
Anonieme investeerder € 200
Anonieme investeerder € 100

Stichting Exsyting heeft de toetsing verzorgd van Verhoeven (eenmanszaak) in opdracht van Kapitaal Op Maat B.V. De inhoud is bestemd voor (potentiële) investeerders van Kapitaal Op Maat. De informatie wordt vertrouwelijk beschikbaar gesteld en mag op geen enkele wijze worden gedeeld.

De heer Verhoeven is van huis uit een agrarisch ondernemer, maar heeft vanwege de beperkte omvang van zijn bedrijf de keuze gemaakt voor tijdelijk in ZZP verband werkzaamheden te verrichten voor AB detacheringsbureau en werkte hierbij als gedetacheerde in de agrarische sector.

De gronden van de ondernemer worden verhuurd aan derden waarbij een belangrijk deel is beplant met asperges en andere teelten (maïs, aardappelen etc.). Deze pachtinkomsten zorgen in ieder geval al voor een eerste vaste geldstroom tezamen met de verhuur van de tweede woning aan de Venneweg 14 (seniorenwoning: huurinkomsten in box 3) van €7.200,- per jaar. Daarnaast wordt op het bedrijf een paardenpension gerund en worden er sinds medio 2015 kalveren gehouden op een voergeldcontract.

Het voergeldcontract houdt in dat de ondernemer rondes van 10 tot 12 weken 400 kalveren voert en laat opgroeien. De contractgever betaalt per goed afgeleverd kalf 115 euro. Dit geldt voor kalveren in goede gezondheid met een leeftijd van 9-12 weken oud, met een gewicht van 100 kilo. Als de kalveren boven de 100kg zijn wordt er €1,25 extra betaald per kilo boven de 100kg.

Deze aanvraag betreft de uitbreiding van een paardenpension op een bestaande locatie. Momenteel is er ook nog sprake van een paardenrusthuis. Het rusthuis wordt afgebouwd en er worden geen nieuwe paarden meer aangenomen. Het rusthuis verloopt in het algemeen moeizaam. De paarden mogen niet worden geslacht en verder is het voor de eigenaar een kostenpost. Het rusthuis is een erfenis van zijn ex-vrouw. De scheiding is overigens volledig afgewikkeld.

De vraag naar pensionstalling neemt toe. Van de huidige capaciteit van 24 plaatsen zullen er 16 bezet blijven. De overige plaatsen worden afgebroken en herbouwd om te voldoen aan de moderne eisen. Met de uitbreiding wil men het aantal plaatsen vergroten tot maximaal 32 paarden. Daarnaast wil men de faciliteiten verbeteren, middels de aanleg van een rijbak, om hiermee extra aanvullende inkomsten te realiseren zoals de verhuur van de rijbak en daarmee het dienstenpakket uit te breiden. Het aanbieden van een compleet pakket voor de ruiter met een excellente service. Dit is onderscheidend van anderen pensions voor de klant die wedstrijden wil rijden. Hiermee gaat de pensionprijs omhoog en kan men zich in hoger segment positioneren waardoor het verdienmodel beter wordt.

Het paardenpension is koren op de molen van zijn partner (Vivienne van Aalst). Zij is een zakelijke partner en de twee hebben geen relatie met elkaar. Vivienne is gek van paarden en wil dit goed opzetten. Dat past ook bij haar achtergrond. Vivienne van Aalst gaat het paardendeel runnen. Zij heeft ruime ervaring met pensionstallingen. Ze heeft gewerkt met de betere rijinstructeurs van Nederland. Een belangrijke eigenschap van haar is dat zij weet wat een cliënt vraagt en hiernaar kan handelen. Ze heeft een inkomen los van het pension en is wat betreft haar inkomen niet afhankelijk van dit pension.

De investering is totaal begroot op € 100.000,- waarvan € 15.000,- door de ondernemer uit eigen middelen zal worden gefinancierd. De cashflow in de afgelopen jaren is beperkt, maar door het onder andere afsluiten van het goed onderliggende voergeldcontract voor kalveren is een belangrijke aanvullende en vaste inkomstenbron. Daarnaast is er sprake van zeer ruime vermogenspositie en kan aan de investeerders zekerheid worden geboden in de vorm van hypothecaire inschrijving.

Investeerders die zijn ingelogd kunnen het volledige rapport van de toetsing raadplegen.

Als u bent ingelogd ziet u de aanvullende financiële informatie van dit project.

Als u bent ingelogd kunt u de zekerheden zien die aan dit project zijn verbonden.

Als u bent ingelogd kunt u een reactie plaatsen die door de ondernemer wordt beantwoord.

Als u bent ingelogd en geïnvesteerd heeft in dit project kunt u de updates over dit project inzien.

100% Gefinancierd! Met dank aan 108 investeerders!
Investeringsrisico
  • A+
  • A
  • A-
  • B+
  • B
  • B-
  • C+

laaghoog

Financieringsduur

72 Maanden

Rente

7,5 %

Reeds geïnvesteerd
€ 85.000 van de € 85.000
Doel van investering
Huisvesting
Maak kennis met...
Ad Verhoeven
Ad  Verhoeven

Mijn naam is Ad Verhoeven en ik ben 54 jaar oud. ik ben 13 jaar getrouwd geweest en heb een dochter van 18 jaar. Ik woon al meer dan 40 jaar in Gastel en om precies te zijn ook al meer dan 40 jaar op dezelfde plek. Na het MBO ben ik in de agrarische sector gaan werken. Ik ben mijn hele loopbaan in deze sector actief geweest als agrarisch ondernemer en heb vooral kalveren en paarden gehouden.
Ik rij al sinds mijn 8e jaar paard en ik heb veel ervaring in veel facetten van de paardensport zoals
dressuur, springen en western. Ik beleef er erg veel plezier aan om met dieren en vooral paarden te werken.
Met mijn ex vrouw heb ik gedurende een lange periode een grote pensionstal gerund dus ik ben bekend met de bedrijfsvoering. Ik heb al sinds 2013 een kalverhouderij waar goede resultaten worden geboekt waarmee wij steeds ruim tot zeer ruim boven het landelijke gemiddelde zitten.


Geen project van uw keuze?

Mail mij bij nieuwe projecten.

Heb je vragen?
Wij helpen je graag! 015 760 00 19
Nieuwsbrief

Blijf up-to-date van de laatste projecten en ontwikkelingen rondom crowdfunding!