Bankvrij financieren voor het MKB

Terras voor de Koffiedrinkers

Uitbreiding lunchroom in het Vincent van Gogh jaar.

plus 1 Delen
100% Gefinancierd! Met dank aan 41 investeerders!

De Koffiedrinkers is een lunchroom in Nuenen waar je wordt geholpen door mensen met een beperking. De Koffiedrinkers geeft hen de kans zich binnen het bedrijf verder te ontwikkelen. De koffiedrinkers heeft zitplaatsen voor 30 personen. 2015 is het van Gogh jaar in Nuenen. Met steun van de gemeente Nuenen willen wij een groot terras tegenover ons pand gaan realiseren.

U kent ons wellicht nog van het project wat wij eerder succesvol via kapitaalopmaat.nl hebben gefund. Ik was toen op zoek naar € 35.000,- werkkapitaal. Per 1 april 2014 heb ik De Koffiedrinkers (1-manszaak) overgenomen. De Koffiedrinkers is een lunchroom in Nuenen waar je wordt geholpen door mensen met een beperking. Je kunt er genieten van een heerlijk kopje koffie met gebak, een heerlijke lunch of een high tea.

Ik ben nu op zoek naar € 25.000,- om een mooi groot terras te realiseren, de capaciteit in de keuken uit te breiden en er is een extra jobcoach nodig. Het toegezegde terras ligt op 10 meter afstand van de Koffiedrinkers precies in het midden tussen het Van Gogh museum Vincentre en De Koffiedrinkers. Een A-locatie dus. De Koffiedrinkers gaat voortaan ook op zondag open.

Sinds april 2014 hebben wij hard gewerkt om De Koffiedrinkers op de kaart te zetten. Zeker de eerste maanden waren zeer uitdagend. We moesten praktisch starten vanaf niets. De laatste maanden zit De Koffiedrinkers goed vol. De laatste 8 zaterdagen van 2014 waren zelfs volledig bezet! Dit is uiteraard het gevolg van de bekendheid die wij inmiddels hebben opgebouwd en de kwaliteit van onze dienstverlening en producten.

Tot nu toe bied ik werkgelegenheid aan 1 Wajonger en 1 dagbesteder. Tevens is er voor 2 stagiaires de mogelijkheid om een praktijkvorming als gastvrouw of gastheer te volgen.

Van Gogh jaar!
Dit jaar (2015) is het 125 jaar geleden dat Vincent van Gogh stierf. Nuenen staat dit jaar in het teken van Van Gogh, daar is door hem in 1885 de "Aardappeleters" geschilderd. De gemeente Nuenen wil in dat kader kunnen voldoen aan de vraag naar horecamogelijkheden voor de toeristen. De gemeente Nuenen heeft ons benaderd om een groot terras op te zetten. Een en ander betekent dat De Koffiedrinkers dit jaar de kans krijgt snel door te stoten als onderneming en praktijkopleiding.

Voor dit traject is een samenwerking aangegaan met Start Sociaal uit Best een organisatie op het gebied van integratie en participatie. Meer WAjongers betekent meer uren jobcoach. We proberen te komen tot een soort praktijkopleidingscentrum en hebben hiervoor subsidies aangevraagd bij het ESF en de gemeente. Voor de WAjonger krijgt De Koffiedrinkers een korting van 50%. Ook geeft de belastingdienst nog een grote korting op de aanslag loonbelasting.

Omdat de gemeente Nuenen, in het kader van de participatie wet, voortaan moet zorgen voor de mogelijke participatie van Wajongers en dagbesteders, heeft de gemeente contact gezocht met De Koffiedrinkers. De gemeente wil dat wij meer Wajongers en dagbesteders de mogelijkheid geven praktijkervaring op te doen. Daarvoor wil de gemeente meewerken aan een groot terras aan de overkant van de straat. Dat is de punt van een parkje tegenover de Koffiedrinkers op ongeveer 10 meter afstand met op de achtergrond de befaamde “Lindeboom“.

Naast het aspect van de Wajongers en dagbesteders heeft de gemeente nog een ander belang nu blijkt dat er in het kader van het van Gogh-jaar vanaf maart tot oktober per maand 13 bussen vol van Gogh-toeristen naar Nuenen komen. Hierdoor wordt het aantal toeristen enorm vergroot.

De financiering
De keukencapaciteit zal voor ongeveer € 2.000,- moeten worden uitgebreid. Voor de aanschaf van de terrasinventaris, het serviesgoed en dergelijke zal ongeveer € 5.000,00 euro nodig zijn. De rest is werkkapitaal, voornamelijk voor personeelskosten. De personeelskosten zouden mee kunnen vallen bij het verkrijgen van subsidie voor de benodigde job-coach. Een extra vorm van inkomsten voor de toekomst is de mogelijkheid voor dagbesteders die dan als het ware hun praktijkopleiding bekostigen met een deel van hun PGB.

U kunt meer informatie vinden op www.dekoffiedrinkers.com of neem een kijkje op facebook.

Terras voor de KoffiedrinkersTerras voor de KoffiedrinkersTerras voor de KoffiedrinkersTerras voor de KoffiedrinkersTerras voor de KoffiedrinkersTerras voor de Koffiedrinkers
Investeerder Bedrag Datum
Anonieme investeerder € 500 13 februari
Anonieme investeerder € 100 13 februari
Anonieme investeerder € 500 13 februari
Anonieme investeerder € 100 13 februari
Anonieme investeerder € 500 13 februari
Raymond Nootenboom € 100 13 februari
Anonieme investeerder € 300 13 februari
Anonieme investeerder € 100 13 februari
Anonieme investeerder € 500 13 februari
Anonieme investeerder € 2.000 13 februari
Anonieme investeerder € 500 13 februari
Anonieme investeerder € 200 13 februari
Anonieme investeerder € 500 13 februari
Anonieme investeerder € 100 13 februari
Anonieme investeerder € 500 13 februari
Anonieme investeerder € 2.000 13 februari
Anonieme investeerder € 1.000 13 februari
Anonieme investeerder € 1.500 13 februari
Anonieme investeerder € 200 13 februari
Anonieme investeerder € 2.500 13 februari
Anonieme investeerder € 1.000 13 februari
Frank Massuger € 300 13 februari
Anonieme investeerder € 100 13 februari
Anonieme investeerder € 500 13 februari
Anonieme investeerder € 200 13 februari
Anonieme investeerder € 700 13 februari
Anonieme investeerder € 400 13 februari
Anonieme investeerder € 100 13 februari
Anonieme investeerder € 1.000 13 februari
Anonieme investeerder € 1.000 13 februari
Anonieme investeerder € 400 13 februari
Anonieme investeerder € 500 13 februari
Anonieme investeerder € 200 13 februari
Anonieme investeerder € 1.000 13 februari
Anonieme investeerder € 200 13 februari
Anonieme investeerder € 500 13 februari
Anonieme investeerder € 200 13 februari
Anonieme investeerder € 1.000 13 februari
Anonieme investeerder € 200 13 februari
Anonieme investeerder € 100 13 februari
Anonieme investeerder € 1.000 13 februari
Anonieme investeerder € 600 13 februari
Anonieme investeerder € 100 13 februari

Financieringsbehoefte
Agium Finance & Control heeft de toetsing verzorgd van de lunchroom ‘De Koffiedrinkers’ in Nuenen. Eigenaar de heer van Santvoort is in april 2014 gestart met zijn lunchroom waarbij hij Wajongers en dagbesteders inzet voor de bemanning van zijn concept. De financiering van de lunchroom is vorig jaar succesvol gerealiseerd via Kapitaal Op Maat. Agium Finance & Control heeft indertijd het ondernemingsplan getoetst. De realisatie in de praktijk ligt boven de prognoses van het plan. De omzet is hoger en ook aan de kostenkant heeft de heer van Santvoort binnen zijn begroting kunnen sturen.

Vanuit de gemeente is het verzoek gekomen om meer dagbesteders en Wajongers in te zetten bij De Koffiedrinkers. Hiertoe faciliteren zij qua vergunning een terras aanpalend aan de lunchroom. De combinatie met het Van Gogh museum (2015 is het Van Gogh jaar) leidt tot een flinke toestroom van toeristen. De heer van Santvoort kan het terras betrekken bij zijn concept en heeft hiertoe zijn plannen bijgewerkt. 
Ter financiering van de inrichting van het terras is € 25.000,- benodigd. De heer van Santvoort zou dit graag wederom financieren via Kapitaal Op Maat.

De cijfers laten een meer dan positieve ontwikkeling zien ten opzichte van het in 2014 opgestelde businessplan.

Leenbedrag: € 25.000,-
Rente: 7%
Looptijd: 60 maanden

Zekerheden
De heer van Santvoort zal ook voor deze aanvullende financiering (ad € 25.000,-) persoonlijk borg staan. Hiermee staat hij borg voor de totale financiering via Kapitaal Op Maat van € 55.000,-. Daarbij zal de inventaris welke benodigd is voor de terrasinvulling (parasols, tafels e.d.) worden verpand aan de financiering.

Cijfermatige uitwerking
Kapitaal Op Maat beschikt over de prognoses van de uitbreiding van ‘De Koffiedrinkers’ in combinatie met het buitenterras. Ook zijn de cijfers 2014 bijgesloten. De uitkomsten van de Agium toetsing zijn bijgesloten bij het project en geven een positieve uitkomst. De liquiditeitsprognose en ook de uitwerking van het huidige werkkapitaal  laten voldoende ruimte om de aflossingen te kunnen voldoen gerelateerd aan de gewenste financiering. De cashflowpositie is daarin voldoende om de financiële verplichtingen te kunnen voldoen.

Risico
In combinatie met de geleverde cijfers en de gehanteerde uitgangspunten stellen we vanuit Kapitaal Op Maat vast dat dit een gemiddeld risico is voor de Kapitaal Op Maat investeerders.

Agium Risico Rating
De toetsing in bijgesloten bij het project en voor investeerders inzichtelijk.

Rentabiliteit
In 2014 is er een hogere omzet gerealiseerd en zijn de marges goed gebleken.De rentabiliteitsscore is daardoor qua uitkomst goed. Marge inschattingen zijn reëel en de kosten passen binnen het verdienmodel. De bijkomende rentelast van de financiering past binnen marge van het verdienmodel.

Solvabiliteit
De solvabiliteit (obv de prognose) van de onderneming is met circa 20% dun. Dit is echter verklaarbaar vanuit de opstart van de onderneming. De onderneming is slechts een klein jaar aan de slag met een positief resultaat. Dit is echter nog niet dusdanig dat het reeds een sterke vermogenspositie heeft kunnen opbouwen.

Liquiditeit
De liquiditeit is in tegenstelling tot de solvabiliteit gemiddeld. De onderneming betreft een lunchroom dus de voorraad is relatief laag. Verder herstel van het vermogen zal een positief impact hebben op deze ratio. Daarbij komt dat de omzet zorgt voor een positief werkkapitaal (geen debiteuren, direct afrekenen).

Samenvattend:
De uitkomst van de totale beoordeling leidt gezien de zekerheden tot een gemiddeld risico. Met de hoofdelijke aansprakelijkheid in combinatie met de verpanding van de inventaris is er een aanvullende zekerheid van de investeerders. De heer van Santvoort zal indien de prognoses gehaald wordt circa € 1.250,- privé opnemen om in zijn eigen levensonderhoud te kunnen voorzien.

Als u bent ingelogd ziet u de aanvullende financiële informatie van dit project.

Als u bent ingelogd kunt u de zekerheden zien die aan dit project zijn verbonden.

Als u bent ingelogd kunt u een reactie plaatsen die door de ondernemer wordt beantwoord.

Als u bent ingelogd en geïnvesteerd heeft in dit project kunt u de updates over dit project inzien.

100% Gefinancierd! Met dank aan 41 investeerders!
Investeringsrisico
  • AA
  • A
  • BB
  • B
  • CC
  • C

laaghoog

Financieringsduur

60 Maanden

Rente

7 %

Reeds geïnvesteerd
€ 25.000 van de € 25.000
Doel van investering
Financiering werkkapitaal
Maak kennis met...
Djurhi van Santvoort
Djurhi van Santvoort

Hallo ik ben Djurhi, Nederlander en geboren op 18 oktober 1985 in Sri Lanka. Ik ben alleenstaand en heb geen kinderen. Mijn sociale gevoel en leermeesterschap kan ik nu combineren met het ondernemerschap. Welkom bij lunchroom De Koffiedrinkers. De naam zegt het al. Hier draait alles om koffie met natuurlijk heerlijke lekkernijen, lunches en high tea's. Wij werken met mensen met een beperking. We geven hen de kans zich hier te ontwikkelen.

Geen project van uw keuze?

Mail mij bij nieuwe projecten.

Heb je vragen?
Wij helpen je graag! 015 760 00 19
Nieuwsbrief

Blijf up-to-date van de laatste projecten en ontwikkelingen rondom crowdfunding!