Bankvrij financieren voor het MKB

Royal Campen Sports

Innovatieve bouwer van sportvloeren zoekt werkkapitaal om verder te groeien.

Royal Campen Sports
plus 1 Delen
100% Gefinancierd! Met dank aan 88 investeerders!

Royal Campen is sinds 2004 leverancier van innovatieve vloersystemen in zowel de projectmatige als de particuliere markt. Onder de naam Royal Campen Sports zijn we in Europa de specialist op het gebied van hoogwaardige modulaire sportvloeren.

Royal Campen Sports
We zijn in Europa al meer dan 10 jaar actief op het gebied van modulaire courts voor zowel indoor- als outdoor toepassingen. Onze vloeren zijn uniek door het feit dat ze (desgewenst) verplaatsbaar zijn. Onze buitencourts hebben 'all weather' eigenschappenen en zijn dus altijd bespeelbaar, onder alle omstandigheden. We leveren onze courts 'turnkey' op met alle accessoires die de klant wenst. Ondertussen hebben we vele projecten op onze naam staan voor oa. de Cruijff- en Krajicek foundation. We bouwen courts voor eigenlijk alle balsporten, ook voor mindervaliden. Zo hebben we bijvoorbeeld de wereldkampioenschappen Wheelchair rugby van een vloer voorzien. De Nederlandse Basketball Bond gebruikt meerdere courts van ons.

Ons concept?
Voor het zaalhockey hebben we 6 jaar geleden een concept ontwikkeld waarmee een club (tijdelijk) op eigen grondgebied en direct op het kunstgras met behulp van een tent kan zaalhockey'en. Ook een bestaande hal als bijvoorbeeld een tennishal kunnen we binnen een dag omtoveren tot een officiële competitie-sportvloer voor zaalhockey! Zo is er bijvoorbeeld dit seizoen in het voormalige Vliegkamp Valkenburg op 2 velden zaalhockey gespeeld. Hockey is qua grootte de 2e sport van ons land en zaalhockey. De wintervariant van hockey leed ernstig onder het accommodatietekort bij gemeenten. Hockeyclubs zijn vaak enorm groot en gemeenten hebben domweg niet genoeg zaalcapaciteit om hockeyclubs te helpen. Ons concept heeft heeft het zaalhockey voor clubs weer mogelijk gemaakt.

Onze vloeren zijn door de Hockeybond gecertificeerd voor competitiewedstrijden en dus is het een volwaardige topsportvloer. De belangrijkste clubs in Nederland zoals: AH&BC, HC Naarden, Leonidas Rotterdam, GHBS Groningen, HC Nijmegen en HGC Bloemendaal hebben al een zaalhockeyvloer bij ons aangeschaft. Mede hierdoor is het zaalhockeyniveau in Nederland flink gestegen. In 2015 is Nederland voor het eerst in de geschiedenis wereldkampioen zaalhockey geworden bij zowel de dames als heren. Ondertussen is er ook belangstelling uit het buitenland. We gaan binnenkort twee zaalhockeycourts in Duitsland en België installeren.

De financiering
Bovenstaande clubs hebben een zaalhockeycourt bij ons gekocht. Er is echter ook veel vraag naar huur per seizoen. Wij ontzorgen de clubs hierin volledig. We installeren, belijnen, demonteren en slaan de courts in ons eigen magazijn op. Om deze reden willen wij graag investeren in een aantal courts voor de verhuur. Mede omdat we vorig jaar vier clubs hebben moeten teleurstellen die bij ons een zaalhockeycourt wilden huren. Een court gaat bij normaal gebruik ca. 20 jaar mee.

Buiten het zaalhockeyseizoen, wat in de winter plaats vindt, worden onze courts in heel Europa verhuurd voor alle balsporten. Onze modulaire SnapSports (www.snapsports.eu) sportvloeren zijn gecertificeerd voor de basketballcompetitie en FIBA approved. Zo hebben we bijvoorbeeld voor Adidas een basketballtoernooi in Berlijn van een court voorzien.

De organisatie
VOF Royal Campen bestaat al 11 jaar. De directie bestaat uit mijn vrouw Yvonne en mijzelf (Rene Bronwasser). Aan personeel hebben we 1,3fte op kantoor. Voor de projecten maken we gebruik van gespecialiseerd uitzendpersoneel onder onze supervisie.

Onze omzet
2012 - € 950.000
2013 - € 700.000
2014 - € 910.000

Waarom heeft u gekozen voor crowdfunding bij kapitaalopmaat.nl?
We zijn een modern bedrijf. Crowdfunding is in onze ogen de meest moderne manier van bedrijfsfinanciering.

Royal Campen SportsRoyal Campen SportsRoyal Campen SportsRoyal Campen SportsRoyal Campen SportsRoyal Campen SportsRoyal Campen SportsRoyal Campen SportsRoyal Campen SportsRoyal Campen SportsRoyal Campen SportsRoyal Campen SportsRoyal Campen SportsRoyal Campen SportsRoyal Campen SportsRoyal Campen SportsRoyal Campen Sports
Investeerder Bedrag Datum
Anonieme investeerder € 600 19 maart
Anonieme investeerder € 1.000 19 maart
Anonieme investeerder € 100 19 maart
Anonieme investeerder € 500 19 maart
Anonieme investeerder € 1.500 19 maart
Anonieme investeerder € 1.000 19 maart
Anonieme investeerder € 1.000 19 maart
Anonieme investeerder € 1.000 19 maart
de rick € 1.000 19 maart
Anonieme investeerder € 300 19 maart
Anonieme investeerder € 500 19 maart
Anonieme investeerder € 500 19 maart
Anonieme investeerder € 500 19 maart
Anonieme investeerder € 1.500 19 maart
Anonieme investeerder € 300 19 maart
Anonieme investeerder € 1.000 19 maart
Anonieme investeerder € 2.000 19 maart
Anonieme investeerder € 200 19 maart
Anonieme investeerder € 300 19 maart
Anonieme investeerder € 2.500 18 maart
Anonieme investeerder € 100 18 maart
Anonieme investeerder € 1.000 18 maart
Anonieme investeerder € 200 18 maart
Anonieme investeerder € 400 18 maart
Anonieme investeerder € 1.000 18 maart
Anonieme investeerder € 1.200 18 maart
Anonieme investeerder € 300 18 maart
Anonieme investeerder € 1.000 18 maart
Anonieme investeerder € 100 18 maart
Anonieme investeerder € 400 18 maart
Anonieme investeerder € 500 18 maart
Anonieme investeerder € 200 18 maart
Anonieme investeerder € 2.000 18 maart
Anonieme investeerder € 2.000 18 maart
Anonieme investeerder € 300 18 maart
Anonieme investeerder € 500 18 maart
Anonieme investeerder € 100 18 maart
Anonieme investeerder € 5.000 18 maart
Anonieme investeerder € 1.000 18 maart
Anonieme investeerder € 100 18 maart
Anonieme investeerder € 300 18 maart
Anonieme investeerder € 2.500 18 maart
Anonieme investeerder € 500 18 maart
Anonieme investeerder € 1.000 18 maart
Anonieme investeerder € 100 18 maart
Anonieme investeerder € 2.500 18 maart
Anonieme investeerder € 1.000 18 maart
Anonieme investeerder € 500 18 maart
Anonieme investeerder € 200 18 maart
Anonieme investeerder € 9.000 18 maart
Anonieme investeerder € 500 18 maart
Anonieme investeerder € 100 18 maart
Anonieme investeerder € 200 18 maart
Anonieme investeerder € 200 18 maart
Anonieme investeerder € 100 18 maart
Anonieme investeerder € 1.000 18 maart
Anonieme investeerder € 500 18 maart
Anonieme investeerder € 500 18 maart
Anonieme investeerder € 400 18 maart
Anonieme investeerder € 500 18 maart
Anonieme investeerder € 1.000 18 maart
Anonieme investeerder € 200 18 maart
Anonieme investeerder € 1.000 18 maart
Anonieme investeerder € 1.000 18 maart
Anonieme investeerder € 300 18 maart
Anonieme investeerder € 1.000 18 maart
Anonieme investeerder € 500 18 maart
Anonieme investeerder € 1.000 18 maart
Anonieme investeerder € 100 18 maart
Anonieme investeerder € 100 18 maart
Anonieme investeerder € 100 18 maart
Anonieme investeerder € 500 18 maart
Anonieme investeerder € 500 18 maart
Anonieme investeerder € 1.000 18 maart
Anonieme investeerder € 100 18 maart
Anonieme investeerder € 100 18 maart
Anonieme investeerder € 300 18 maart
Anonieme investeerder € 1.000 18 maart
Anonieme investeerder € 300 18 maart
Anonieme investeerder € 200 18 maart
Anonieme investeerder € 2.000 18 maart
Anonieme investeerder € 100 18 maart
Anonieme investeerder € 2.000 18 maart
Anonieme investeerder € 500 18 maart
Anonieme investeerder € 100 18 maart
Anonieme investeerder € 100 18 maart
Anonieme investeerder € 2.500 18 maart
Anonieme investeerder € 2.000 18 maart
Anonieme investeerder € 200 18 maart
Anonieme investeerder € 100 18 maart
Anonieme investeerder € 800 18 maart

AGIUM Finance & Control heeft de toetsing verzorgd van VOF Royal Campen Impex, handelend onder de naam van Royal Campen Sports.

Royal Campen Sports heeft zich in de afgelopen 11 jaar gespecialiseerd in het opbouwen van modulaire sportvloeren voor indoor hockey. Bestaande velden worden in mum van tijd omgetoverd tot een volwaardig indoor hockeysportveld die goedgekeurd is door Nederlandse Hockeybond. Verschillende hockeyverenigingen door het land hebben een modulaire sportvloeren reeds aangeschaft en maken daar goed gebruik van.

Naast de verkoop van het modulaire system is er ook veel vraag naar de verhuur ervan. Hierop wil de onderneming inspelen. Het leenbedrag van 75K zal aangewend worden voor het produceren van 3-tal courts voor de verhuur.

Leenbedrag: € 75.000,-
Rente: 7%
Looptijd: 48 maanden

Cijfermatige uitwerking
Kapitaal Op Maat beschikt over de jaarrekening VOF Royal Campen Impex en de prognoses voor komende jaren. De uitkomsten van de Agium toetsing zijn bijgesloten bij het project en geven een gemiddeld risico als uitkomst. De liquiditeitsprognose en ook de uitwerking van het huidige werkkapitaal laten voldoende ruimte om de aflossingen te kunnen voldoen gerelateerd aan de gewenste financiering. De cashflowpositie is daarin voldoende om de financiële verplichtingen te kunnen voldoen. De afloscapaciteit is voldoende en ook de rentelast past binnen het resultaat van VOF Royal Campen.

Risico
Er wordt voldoende zekerheid gesteld voor de financiering die word aangevraagd. In combinatie met de geleverde cijfers, de gehanteerde uitgangspunten en de uitkomsten van de ratio’s stellen we vanuit Kapitaal Op Maat vast dat dit een gemiddeld risico is voor de investeerders.

Agium Risico Rating
De toetsing in bijgesloten bij het project en voor investeerders inzichtelijk.

Rentabiliteit
De rentabiliteitsscore is qua uitkomst goed. De winst is voldoende groot om de aflossing aan investeerders te kunnen voldoen. Op basis van het business model zijn de marge-inschattingen reëel en de kosten passen binnen het verdienmodel. De bijkomende rentelast van de KOM financiering past binnen de marge van het verdienmodel.

Solvabiliteit
De solvabiliteit (obv de prognose) van de onderneming is prima. Het plan biedt voldoende ruimte om fluctuaties te ondervangen.

Liquiditeit
De onderneming beschikt over voldoende liquiditeit om aan de verplichtingen te kunnen voldoen, doordat de winstverwachting reëel is o.b.v. het business model. 

Quick ratio
De Quick ratio van de onderneming komt uit op een hoog risico. Dit wordt veroorzaakt doordat kortlopende schulden een belangrijk aandeel vormen van het totale vermogen. 

Current ratio
De Current ratio scoort gemiddeld, doordat de kortlopende schulden een belangrijk aandeel vormen van de totale vermogen. De onderneming heeft echter op korte termijn voldoende middelen om aan de verplichtingen te voldoen.

Samenvattend: 
De uitkomst van de totale beoordeling leidt gezien de uitkomsten van de ratio’s tot een gemiddeld risico.

Als u bent ingelogd ziet u de aanvullende financiële informatie van dit project.

Als u bent ingelogd kunt u de zekerheden zien die aan dit project zijn verbonden.

Als u bent ingelogd kunt u een reactie plaatsen die door de ondernemer wordt beantwoord.

Als u bent ingelogd en geïnvesteerd heeft in dit project kunt u de updates over dit project inzien.

100% Gefinancierd! Met dank aan 88 investeerders!
Investeringsrisico
  • BBB-
  • BB
  • B+
  • B
  • B-
  • BB+
  • CC

laaghoog

Financieringsduur

48 Maanden

Rente

7 %

Reeds geïnvesteerd
€ 77.000 van de € 77.000
Doel van investering
Financiering werkkapitaal
Maak kennis met...
Rene Bronwasser
Rene  Bronwasser

Ik ben Rene Bronwasser, getrouwd met Yvonne en samen eigenaar van Royal Campen. We wonen met onze zoon van 11 in Kampen. Ik hou van muziek, liefst van vinyl en speel zelf basgitaar in een band. Ook ben ik gek op klassieke auto's en motoren, vooral Engelse en Italiaanse merken als Triumph en Alfa Romeo.

Geen project van uw keuze?

Mail mij bij nieuwe projecten.

Heb je vragen?
Wij helpen je graag! 015 760 00 19
Nieuwsbrief

Blijf up-to-date van de laatste projecten en ontwikkelingen rondom crowdfunding!