Bankvrij financieren voor het MKB

Performing Concepts

Financiering van werkkapitaal voor online marketing bureau Performing Concepts

Performing Concepts
plus 1 Delen
100% Gefinancierd! Met dank aan 91 investeerders!

Performing Concepts BV is een Official Google Qualified start-up, welke ruim een jaar geleden is gestart. Het bedient louter leuke klanten die meer dan €50.000,- per jaar besteden aan display advertising, zoekmachine optimalisatie (seo), adwords en email marketing.

Transactional Content Marketing
Performing Concepts houdt zich bezig met transactional content marketing: het vermarkten van content om een transactie te bewerkstellingen. Alle campagnes die opgestart worden, draaien na 100 dagen profit voor de klant. Zo niet, dan wordt de oorzaak opgespoord en de samenwerking daarop aangepast of in enkele gevallen wordt er gestopt met de samenwerking. Het is een belofte die Performing Concepts doet en absoluut wil waarmaken.

Naast de inhouse Google gecertificeerde medewerkers bestaat het marketing-team uit twee SEO specialisten, een online marketing strategist, affiliatie/publisher manager, een designer en een webmaster. Performing Concepts werkt met de meest geavanceerde software voor realtime analytics & trackings waarbij de klant 24/7 kan meekijken in de uitgaven en opbrengsten, wereldwijd.

De financiering
De financieringsbehoefte van €50.000,- komt volledig ten gunste van het werkkapitaal van de onderneming. Door de liquiditeit op peil te houden, kunnen scherpere deals gemaakt worden met toeleveranciers. Veel leveranciers vragen om prepayments, oftewel: Performing Concepts moet, voordat diensten geleverd worden, een depotbedrag deponeren. Dit is een normale gang van zaken bij jonge ondernemingen die internationaal opereren. Om succesvol te zijn en te blijven moet Performing Concepts hierin mee gaan.

Supercharged Ventures BV (de holding van beide ondernemers) staat garant voor het aangaan van deze lening. De benodigde eerste investeringen zijn reeds gefund vanuit eigen middelen.

Waarom crowdfunding
De financiering van het werkkapitaal voor online marketing bureau 'Performing Concepts' wordt via crowdfunding gerealiseerd, omdat ze hier enorm in geloven.

Investeerder Bedrag
Anonieme investeerder € 500
Anonieme investeerder € 200
Anonieme investeerder € 200
Anonieme investeerder € 100
Anonieme investeerder € 300
Anonieme investeerder € 900
Anonieme investeerder € 1.000
Anonieme investeerder € 500
Anonieme investeerder € 200
Anonieme investeerder € 100
Anonieme investeerder € 1.000
Anonieme investeerder € 100
Anonieme investeerder € 200
Anonieme investeerder € 200
Anonieme investeerder € 300
Anonieme investeerder € 400
Anonieme investeerder € 2.500
Anonieme investeerder € 3.000
Anonieme investeerder € 2.500
Anonieme investeerder € 200
Anonieme investeerder € 200
Anonieme investeerder € 1.000
Anonieme investeerder € 500
Anonieme investeerder € 500
Anonieme investeerder € 400
Anonieme investeerder € 200
Anonieme investeerder € 1.500
Anonieme investeerder € 500
Anonieme investeerder € 100
Anonieme investeerder € 500
Anonieme investeerder € 1.000
Anonieme investeerder € 1.000
Anonieme investeerder € 100
Anonieme investeerder € 2.500
Anonieme investeerder € 100
Anonieme investeerder € 2.000
Bart Vanwijnsberghe € 100
Anonieme investeerder € 400
Anonieme investeerder € 500
Anonieme investeerder € 200
Boen Jozef € 1.000
Anonieme investeerder € 500
Anonieme investeerder € 500
Anonieme investeerder € 200
Anonieme investeerder € 200
Anonieme investeerder € 500
Anonieme investeerder € 1.000
Anonieme investeerder € 500
Anonieme investeerder € 500
Anonieme investeerder € 200
Anonieme investeerder € 1.000
Anonieme investeerder € 300
Anonieme investeerder € 1.000
Anonieme investeerder € 300
Anonieme investeerder € 100
Anonieme investeerder € 500
Anonieme investeerder € 500
Anonieme investeerder € 100
Jan Hoekveen € 1.000
Anonieme investeerder € 200
Anonieme investeerder € 500
Anonieme investeerder € 900
Anonieme investeerder € 1.000
Anonieme investeerder € 100
Anonieme investeerder € 200
Anonieme investeerder € 500
Anonieme investeerder € 1.000
Anonieme investeerder € 500
Anonieme investeerder € 100
Anonieme investeerder € 100
Anonieme investeerder € 1.000
Anonieme investeerder € 100
Anonieme investeerder € 200
Anonieme investeerder € 100
Anonieme investeerder € 100
Anonieme investeerder € 500
Anonieme investeerder € 200
Anonieme investeerder € 100
Anonieme investeerder € 200
Anonieme investeerder € 300
Anonieme investeerder € 500
Anonieme investeerder € 100
Anonieme investeerder € 200
Anonieme investeerder € 100
Anonieme investeerder € 100
Anonieme investeerder € 200
Anonieme investeerder € 1.000
Gert Roseboom € 500
Anonieme investeerder € 200
Anonieme investeerder € 100
Anonieme investeerder € 1.000
Anonieme investeerder € 1.000
Anonieme investeerder € 100
Anonieme investeerder € 100
Anonieme investeerder € 100

Agium Finance & Control heeft de toetsing verzorgd van Performing Concepts BV, welke geleid wordt door ervaren en succesvol ondernemer Ramon Vingerhoed. Ramon is er de afgelopen jaren in geslaagd een aantal bedrijven te starten en/of te helpen bij groei waarna hij zijn aandeel in diverse bedrijven heeft verkocht.
Performing Concepts BV is een jong bedrijf, opgericht in 2013. Het betreft een online marketing bureau gespecialiseerd in display advertising, zoekmachine optimalisatie, adwords en email marketing.

De financiering wordt aangewend voor werkkapitaal van de onderneming, waarbij de financieringsbehoefte is vastgesteld op €50.000,-. Het doel is om de liquiditeit op peil te houden en scherpere inkoopdeals te kunnen maken met toeleveranciers. Het bedrijf zit in zijn derde jaar van oprichting en maakt een sterke ontwikkeling door.

Het netto resultaat over 2014 bedraagt €-47K bij een omzet van €170K en de prognose voor 2015 €21K bij een omzet van €427K. De prognoses laten zien dat dit zich verder positief ontwikkelt. In 2014 is er veel vanuit eigen vermogen gefinancierd.

Leenbedrag: € 50.000,-
Rente: 7,5%
Looptijd: 36 maanden

Cijfermatige uitwerking
Kapitaal Op Maat beschikt over het businessplan, de jaarrekening 2014, de prognoses van de Performing Concepts BV als ook over de cijfers van de holding Supercharged Ventures BV. De uitkomst van de Agium toetsing zijn bijgesloten bij het project en die geeft een gemiddeld risico weer. Zowel de cashflowpositie als de uitwerking van het werkkapitaal, laten voldoende ruimte om aan de aflossingen te kunnen voldoen. 

Risico
In combinatie met de geleverde cijfers en de gehanteerde uitgangspunten wordt er vanuit Kapitaal Op Maat een gemiddeld risico vastgesteld voor de Kapitaal Op Maat investeerders. 

Agium Risico Rating
De toetsing is bijgesloten bij het project en voor investeerders inzichtelijk.

Rentabiliteit
De rentabiliteitsscore, gebaseerd op 2014 en de prognoses, is qua uitkomst goed. De bijkomende rentelast van de KOM financiering past binnen de marge van het verdienmodel. Zowel de rentabiliteit eigen vermogen als totaal vermogen geven een lage risicokwalificering weer. Omzet en resultaat zitten in een stijgende lijn en zijn na het opstartjaar in een dusdanige ontwikkeling dat er een positief resultaat wordt gerealiseerd.

Solvabiliteit
De toetsing van de solvabiliteit (24%) van de onderneming komt uit op een gemiddeld tot hoog risico. Dit wordt beïnvloed door het negatieve eigen vermogen in 2014. Dit is te relateren aan het jaar van de opstart waarin er vanuit eigen vermogen een start is gemaakt met de activiteiten. Hier is een deel aanloopkosten in het resultaat verantwoord, waardoor in 2014 het eigen vermogen negatief is. In 2015 is er op basis van de voorlopige cijfers en de prognose 2015 een positief resultaat gerealiseerd en begroot.
De vermogenspositie vertoont daarmee een positieve ontwikkeling, met een positief eigen vermogen positie van €33K in 2015.

Liquiditeit
De onderneming beschikt over voldoende liquiditeit om aan de verplichtingen te kunnen voldoen. Het netto werkkapitaal is positief en geeft een laag risico weer.

Samenvattend:
De uitkomst van de totale beoordeling leidt in combinatie met de zekerheden tot een gemiddeld risico voor de investeerders, waarbij de garantstelling van de holding Supercharged Ventures BV als zekerheid geldt.  

Als u bent ingelogd ziet u de aanvullende financiële informatie van dit project.

Als u bent ingelogd kunt u de zekerheden zien die aan dit project zijn verbonden.

Als u bent ingelogd kunt u een reactie plaatsen die door de ondernemer wordt beantwoord.

Als u bent ingelogd en geïnvesteerd heeft in dit project kunt u de updates over dit project inzien.

100% Gefinancierd! Met dank aan 91 investeerders!
Investeringsrisico
  • A
  • A-
  • B+
  • B
  • B-
  • C+
  • C

laaghoog

Financieringsduur

36 Maanden

Rente

7,5 %

Reeds geïnvesteerd
€ 50.800 van de € 50.800
Doel van investering
Financiering werkkapitaal
Maak kennis met...
Ramon Vingerhoed
Ramon  Vingerhoed

(outdated)

Incentive

Investeerders vanaf €2.500,- ontvangen het eerste jaar 10% korting op een marketingspend bij Performing Concepts.

Geen project van uw keuze?

Mail mij bij nieuwe projecten.

Heb je vragen?
Wij helpen je graag! 015 760 00 19
Nieuwsbrief

Blijf up-to-date van de laatste projecten en ontwikkelingen rondom crowdfunding!