Bankvrij financieren voor het MKB

‘Novus Orva’ een nieuw begin

Herfinanciering schuld van ondernemer

‘Novus Orva’ een nieuw begin
plus 1 Delen
100% Gefinancierd! Met dank aan 21 investeerders!

Een consortium van ondernemers herfinanciert de schuld van een collega-ondernemer die door de veranderende marktomstandigheden in de problemen is geraakt.

De financiering
De financiering die via Kapitaal Op Maat tot stand komt dient ter herfinanciering van een ondernemer die in financiële problemen is geraakt door een sterk teruglopende markt, dalende omzetten en het beperken van overheidssubsidies. Er is middels een minnelijke schikking een crediteurenakkoord bereikt waarbij er bij afbetaling van € 90.000,- een volledige kwijting van de bestaande schuld wordt verleend.

Uitgangspunt bij deze herfinanciering is: de zekerheden/borgstellingen en het toekomstige inkomen van de ondernemer en haar partner zijn afdoende, er is een volledige dekking op de aflossing van de financiering en er is een juiste verhouding tussen aflossingscapaciteit en inkomen.

Genoemde ondernemer is weer in loondienst gegaan en heeft inmiddels een vaste aanstelling met een boven modaal salaris. Ook haar partner heeft, gezien zijn kennis en ervaring, inmiddels een inkomen verworven bij een vooraanstaand bedrijf op basis van een onbepaald dienstverband. Deze activiteiten leiden inmiddels tot een gedegen en stabiel inkomensniveau.

Zekerheden
Ter borgstelling van de financiering zullen beiden (ondernemer en haar partner) hoofdelijk aansprakelijk zijn en de inkomens worden verpand. Naast deze persoonlijke borgstellingen wordt er een fiscaal verrekenbaar verlies verpand die de financiering dekt. Het inkomen laat voldoende ruimte voor een gezonde aflossingscapaciteit van de annuïteit.

Vanuit derden zijn er reeds toezeggingen gedaan om kapitaal (circa 50% van de financiering) in te brengen.

Samengevat
De totale financieringsaanvraag bedraagt € 90.000,- Van deze € 90.000,- is reeds € 20.000,-  ingebracht door vermogensverschaffers. Via Kapitaal Op Maat wordt er een financieringsaanvraag ingediend van totaal € 70.000,- Hierop wordt 8% aan rente vergoed. Gezien de verpande salarisrechten, de fiscale verrekening en de borgstellingen is dit plan ingeschat met een gemiddeld risico (B).

Waarom kiest u voor crowdfunding via Kapitaal Op Maat?
De Banken willen helaas betreffende ondernemer niet (her)financieren en het consortium ondernemers die goed bekend zijn met dit project en de zekerheden heeft besloten dit wel te doen. Met name de bekendheid van het dossier en de zekerheden die worden geboden maken het een financiering die prima via crowdfunding kan worden bewerkstelligd. Het consortium maakt daarbij gebruik van de uitstekende dienstverlening en werkwijze van Kapitaal Op Maat om deze (her)financiering op een goede en zakelijke wijze af te handelen.

Als u bent ingelogd ziet u de toelichting op de rating en de aanvullende zekerheden.

‘Novus Orva’ een nieuw begin
Investeerder Bedrag Datum
Anonieme investeerder € 5.700 16 juni
Anonieme investeerder € 100 16 juni
Anonieme investeerder € 200 16 juni
Anonieme investeerder € 10.000 16 juni
Anonieme investeerder € 300 15 juni
Anonieme investeerder € 2.000 15 juni
Anonieme investeerder € 6.000 15 juni
Anonieme investeerder € 500 15 juni
Anonieme investeerder € 500 15 juni
Anonieme investeerder € 1.000 15 juni
Anonieme investeerder € 500 15 juni
Anonieme investeerder € 100 14 juni
Anonieme investeerder € 500 14 juni
Andries Heidema € 1.000 14 juni
Anonieme investeerder € 2.000 13 juni
Anonieme investeerder € 500 13 juni
Leendert Smit € 300 13 juni
Anonieme investeerder € 500 13 juni
Anonieme investeerder € 1.300 13 juni
Anonieme investeerder € 10.000 13 juni
Anonieme investeerder € 1.000 13 juni
Anonieme investeerder € 200 13 juni
Anonieme investeerder € 5.000 13 juni
Anonieme investeerder € 500 13 juni
Anonieme investeerder € 1.500 13 juni
Anonieme investeerder € 700 13 juni
Frank Massuger € 500 13 juni
Anonieme investeerder € 200 13 juni
Anonieme investeerder € 1.000 13 juni
Anonieme investeerder € 1.500 13 juni
Anonieme investeerder € 300 13 juni
Anonieme investeerder € 100 13 juni
Anonieme investeerder € 5.000 13 juni
Anonieme investeerder € 2.500 12 juni
Anonieme investeerder € 5.000 12 juni
Anonieme investeerder € 500 12 juni
Anonieme investeerder € 1.000 12 juni
Anonieme investeerder € 500 12 juni

Als u bent ingelogd ziet u de aanvullende financiële informatie van dit project.

Als u bent ingelogd kunt u de zekerheden zien die aan dit project zijn verbonden.

Als u bent ingelogd kunt u een reactie plaatsen die door de ondernemer wordt beantwoord.

Als u bent ingelogd en geïnvesteerd heeft in dit project kunt u de updates over dit project inzien.

100% Gefinancierd! Met dank aan 21 investeerders!
Investeringsrisico
  • A
  • A-
  • B+
  • B
  • B-
  • C+
  • C

laaghoog

Financieringsduur

60 Maanden

Rente

8 %

Reeds geïnvesteerd
€ 70.000 van de € 70.000
Doel van investering
Herstructurering balans
Maak kennis met...
Novus Orva

De ondernemer en haar echtgenoot wensen uit privacy overwegingen anoniem te blijven.

Geen project van uw keuze?

Mail mij bij nieuwe projecten.

Heb je vragen?
Wij helpen je graag! 015 760 00 19
Nieuwsbrief

Blijf up-to-date van de laatste projecten en ontwikkelingen rondom crowdfunding!