Bankvrij financieren voor het MKB

Nice Jobs

Nice Jobs bemiddelt tussen opdrachtgevers en werknemers in de weer sterk aantrekkende bouw & betonindustrie.

Nice Jobs
plus 1 Delen
100% Gefinancierd! Met dank aan 59 investeerders!

Nice Jobs is een pas opgerichte eenmanszaak die tijdelijk personeel uitzendt in de bouw. Het gaat om chauffeurs op betonmixers of aanverwante vervoermiddelen en bouwvakkers voor specifieke bouwklussen. De ondernemer Mark Niels kent de sector door en door. Hij heeft zelf maar liefst 25 jaar in de betonsector gewerkt en beheerst zodoende alle voertuigen waarvoor hij chauffeurs bemiddelt. Deze kennis en ervaring maken hem een waardevolle bemiddelaar voor opdrachtgevers. Tijdens zijn werkzame periode heeft hij een breed netwerk opgebouwd in de bouwsector. De heer Niels is een erg sociale man met een hoge gunfactor. Ondanks het korte bestaan van Nice Jobs heeft hij al een aardige opdrachtenportefeuille opgebouwd. Nice Jobs zoekt nu €30.000,- om de betalingstermijn van zijn opdrachtgevers te kunnen overbruggen en door hem bemiddelde werknemers te kunnen betalen. Ondernemer Mark Niels biedt investeerders 8% gedurende 48 maanden.

Het bedrijf
Na de crisis in de bouw ontwikkelt deze markt zich sinds 2014 weer razendsnel. De omzetten nemen snel toe en de vraag naar personeel is mede door de grote uitstroom van de afgelopen jaren erg hoog. Er wordt in het bijzonder gezocht naar goed gekwalificeerd personeel. Mark Niels weet uit ervaring wat gewenst wordt en hoe de opdrachten in de bouw lopen. Mark is als bemiddelaar kritisch op de mensen die hij bij opdrachtgevers plaatst en begeleidt de werknemer indien nodig zelfs gedurende de eerste week. Op deze manier verwacht dhr. Niels snel een goede reputatie op te bouwen.

Nice Jobs is gevestigd in Huissen in het hart van het knooppunt Arnhem-Nijmegen. Op dit moment zijn in deze regio twee zeer grote woningbouwprojecten gaande. Het betreft twee vinexlocaties waar nog veel nieuwbouw wordt gerealiseerd. Daarnaast staat er ook een zeer groot infrastructureel project op de rol. Dit betreft het doortrekken van A15 (Arnhem-Huissen) naar de A18 (Doetinchem). Nice Jobs zal in deze regio veel werk kunnen bemiddelen de komende jaren. De bouwsector heeft een flinke klap gekregen van de economische crisis: het aantal bouwprojecten in de nieuwbouw en wegenbouw liep ontzettend terug. Daardoor nam de concurrentie een vlucht. In het jaar 2014 werd de krimp in de bouw een halt toegeroepen, de tweede helft van 2015 wordt gezien als een halfjaar van groei. Op de lange termijn wordt een jaarlijkse groei van de bouwsector verwacht van 2% per jaar. (bron: Rabobank)

Nice Jobs stapt op het juiste moment in deze markt met een solide verdienmodel: Het uitzetten van personeel aan opdrachtgevers met een vaste marge van € 4,- á € 5,- per uur en daarnaast het verhuren van van zichzelf als zzp-er tegen een tarief van gemiddeld € 800,- per 32- urige werkweek.

Organisatie
Nice Jobs is een pas opgerichte eenmanszaak geleid door Mark Niels. Mark heeft 25 jaar gewerkt in de betonsector. Nice Jobs zal oproepkrachten gaan plaatsen in de bouw- en betonindustrie en daarnaast ook zichzelf verhuren als zzp- er (zelf op de bok). Op basis van zijn uitgebreide netwerk in deze sector zal hij voor opdrachtgevers en opdrachtnemers kunnen bemiddelen. Nice Jobs heeft goede relaties met partijen als Terrac, Nebin, Weeze en EBC. Veel ZZP-ers in de bouwindustrie zijn zelf niet in staat om opdrachten te zoeken of besteden dit maar al te graag uit. Nice Jobs vormt hier een perfecte schakel tussen. Mark heeft zijn netwerk altijd goed onderhouden en dat komt hem nu ten goede. Deze kwaliteit helpt hem bij de acquisitie en het opbouwen van zijn naamsbekendheid. Daarnaast is hij ook actief op sociale media.

Omzet en groei:
Omdat het een nieuwe onderneming betreft zijn er geen historische gegevens beschikbaar. Er is wel een prognose opgesteld voor de komende jaren. Voor het eerste jaar (2016) is uitgegaan van een omzet van € 800,- per week voor de 32 uur eigen arbeid van meneer Niels. Wat betreft de inkomsten uit de bemiddeling is gelet op de belangstelling en de aanvragen en opdrachten die hij vlak na start al ontvangen heeft. Kapitaal Op Maat beschikt ook over deze aanvragen en intentieovereenkomsten.

Bij de prognose van 2016 is voorzichtig uitgegaan van het plaatsen van 4 fte in het eerste jaar gedurende 20 uur per week met een marge van € 4,- per uur. Dit betreft dan een omzet van 1.600 uur per fte per jaar ofwel € 6.400,-per fte per jaar wat neerkomt op een aanvullende omzet van € 25.600,- per jaar. De totale brutowinst voor 2016 is zodoende geprognosticeerd op € 48.000,-.
Dit is voldoende voor een gezinsinkomen en biedt ook voldoende ruimte voor de financieringsverplichtingen aan de investeerders van Kapitaal Op Maat. De cashflow wordt nog ondersteund door het looninkomen van de partner. Voor 2017 wordt verwacht dat er al 7 fte op jaarbasis geplaatst gaat worden. Voor 2018 kan dan gerekend worden op het plaatsen van 10 fte.
De kosten voor dit bedrijf zijn zeer laag omdat de bedrijfsvoering vanuit huis plaatsvindt. De marge is per saldo hoog te noemen.

Financiering
Om te kunnen starten met het uitzenden van geschikte werknemers is een voorfinanciering nodig om de debiteuren te kunnen opvangen. Nice Jobs zal de bemiddelde opdrachtnemers moeten voorfinancieren alvorens zelf betaald te worden door de opdrachtgevers (de betalingstermijn in de bouw is gemiddeld 1 maand). Een aantal werknemers wordt op basis van payrolling verloond maar de heer Niels moet voor de bemiddelde zzp-ers een maand in uitbetalingen kunnen overbruggen en vraagt hiervoor deze financiering aan de crowd

Waarom crowdfunding bij Kapitaal Op Maat?
Helaas is het niet meer mogelijk om een dergelijke kleine overbruggingsfinanciering via een bank te realiseren. Dit steuntje in de rug voor een bevlogen ondernemer kan wel goed door de crowd verzameld worden. Ondernemer Mark Niels is zelf actief op sociale media en kent de kracht van netwerken en het contact leggen en dit onderhouden. Crowdfunding spreekt hem ontzettend aan en hij zal zijn investeerders opnemen en ze zorgvuldig op de hoogte houden van de vorderingen van Nice Jobs.

Meer informatie? Bezoek http://www.nicejobs.eu/ 

Investeerder Bedrag Datum
M. Meeuwsen € 1.800 14 januari
Anonieme investeerder € 500 14 januari
Anonieme investeerder € 100 14 januari
Anonieme investeerder € 1.000 13 januari
Anonieme investeerder € 500 13 januari
Anonieme investeerder € 300 13 januari
Anonieme investeerder € 100 13 januari
Bart Vanwijnsberghe € 100 13 januari
Anonieme investeerder € 2.500 13 januari
Anonieme investeerder € 200 13 januari
Anonieme investeerder € 1.000 13 januari
Anonieme investeerder € 300 13 januari
Anonieme investeerder € 500 13 januari
Anonieme investeerder € 100 13 januari
Martijn Dijkstra € 500 13 januari
Anonieme investeerder € 500 13 januari
Anonieme investeerder € 500 13 januari
Anonieme investeerder € 500 13 januari
Anonieme investeerder € 100 13 januari
Anonieme investeerder € 300 13 januari
Anonieme investeerder € 500 13 januari
Anonieme investeerder € 300 13 januari
Anonieme investeerder € 100 13 januari
Anonieme investeerder € 300 13 januari
Anonieme investeerder € 200 13 januari
Anonieme investeerder € 100 13 januari
Anonieme investeerder € 200 13 januari
Anonieme investeerder € 100 13 januari
Jaap de Jong € 1.000 13 januari
Anonieme investeerder € 100 13 januari
Anonieme investeerder € 5.000 13 januari
Anonieme investeerder € 200 13 januari
Anonieme investeerder € 200 13 januari
Anonieme investeerder € 200 13 januari
Anonieme investeerder € 500 13 januari
Anonieme investeerder € 200 13 januari
Anonieme investeerder € 500 13 januari
Anonieme investeerder € 100 13 januari
Anonieme investeerder € 500 13 januari
Anonieme investeerder € 300 13 januari
Anonieme investeerder € 100 13 januari
Gert mulder € 200 13 januari
Anonieme investeerder € 100 13 januari
Anonieme investeerder € 300 13 januari
Anonieme investeerder € 200 13 januari
Anonieme investeerder € 100 13 januari
Jan Maarten Fernig € 500 13 januari
Anonieme investeerder € 2.000 13 januari
Anonieme investeerder € 1.000 13 januari
Anonieme investeerder € 100 13 januari
Anonieme investeerder € 1.000 13 januari
Anonieme investeerder € 100 13 januari
Anonieme investeerder € 100 13 januari
Anonieme investeerder € 200 13 januari
Anonieme investeerder € 100 13 januari
Anonieme investeerder € 1.000 13 januari
Anonieme investeerder € 100 13 januari
Anonieme investeerder € 100 13 januari
Anonieme investeerder € 1.000 13 januari
Anonieme investeerder € 100 13 januari

Agium Finance & Control heeft de toetsing verzorgd van Nice Jobs. Het bedrijf is net opgericht; de financiering is nodig om te kunnen starten met uitzendwerk. Het is een eenmanszaak die wordt geleid door dhr. M. Niels. Hij heeft 25 jaar gewerkt in de betonsector en is nu werkzaam als ZZP-er.

Bedrijfsinformatie
De aanvraag betreft de financiering voor de opstart van het uitzenden van tijdelijk personeel in de bouw en logistiek betreffende de bouw. Dit betreft chauffeurs op betonmixers en aanverwante vervoermiddelen, maar ook het uitzenden van bouwvakkers voor specifieke bouwklussen. De ondernemer heeft al enkele intentieverklaringen van partijen die van zijn diensten gebruik willen maken. Daarnaast blijft hij zelf ook opdrachten uitvoeren. Zie voor verdere toelichting het tabblad “Het project”.

Financiering
Bedrag lening: € 30.000
Rentepercentage: 8%
Looptijd: 48 maanden
De lening zal worden gebruikt om financiering van de inventaris (15K), auto (5K) en de debiteuren (25K). Van deze 45K wordt 15K door de ondernemer zelf ingebracht. De rest wil hij via Kapitaal Op Maat financieren.

Cijfermatige uitwerking
Omdat dit een nieuwe onderneming betreft zijn er geen historische gegevens beschikbaar. De aanvraag is beoordeeld op basis van de prognose voor de jaren 2016 en 2018 voor de resultatenrekening. Op basis van de beginbalans hebben we zelf een prognose gemaakt voor de balansen per eind 2016 en eind 2017. De verwachte winst is ruim voldoende om te voldoen aan de verplichtingen.

Risico
In combinatie met de geleverde cijfers en de gehanteerde uitgangspunten stellen we vast dat dit een hoog risico is voor de Kapitaal Op Maat investeerders. Nice Jobs is bereid om 8% rente te betalen. De toetsing is bijgesloten bij het project en voor investeerders inzichtelijk.

Rentabiliteit
De rentabiliteitsscore voor 2016 en 2017 is goed. De rentelast voor de KOM financiering past binnen het verdienmodel. De rentabiliteit van het eigen vermogen geeft een laag risico.

Solvabiliteit
De eigenaar heeft €15.000 eigen kapitaal ingebracht. Door de verwachte positieve resultaten zal de solvabiliteit stijgen tot 87% na 2 jaar.

Liquiditeit
De cashflow (nettowinst + afschrijvingen) is in 2016 €51.000 en in 2017 €69.200. Het netto werkkapitaal is ruim positief. De liquiditeit geeft dus een laag risico.

Aflossingscapaciteit
De aflossingscapaciteit is ruim voldoende om te voldoen aan de rente- en aflossingsverplichtingen aan Kapitaal Op Maat, en het inkomen voor de ondernemer. Er zijn geen andere financieringen. Voor de komende paar jaar verwachten we geen problemen.

Samenvattend:
De uitkomst van de totale beoordeling leidt tot een hoog risico. De ondernemer is al 25 jaar werkzaam in deze branche; in die tijd heeft hij veel kennis en ervaring opgedaan, en heeft hij ook een groot netwerk opgebouwd. In combinatie met de geboden zekerheden is dit een project dat valt binnen het acceptatiebeleid van Kapitaal Op Maat met een passende rente van 8% rente per jaar.

Als u bent ingelogd ziet u de aanvullende financiële informatie van dit project.

Als u bent ingelogd kunt u de zekerheden zien die aan dit project zijn verbonden.

Als u bent ingelogd kunt u een reactie plaatsen die door de ondernemer wordt beantwoord.

Als u bent ingelogd en geïnvesteerd heeft in dit project kunt u de updates over dit project inzien.

100% Gefinancierd! Met dank aan 59 investeerders!
Investeringsrisico
  • AA
  • A
  • BB
  • B
  • CC
  • C

laaghoog

Financieringsduur

48 Maanden

Rente

8 %

Reeds geïnvesteerd
€ 30.400 van de € 30.400
Doel van investering
Financiering werkkapitaal
Maak kennis met...
Mark Niels
Mark Niels

Mijn naam is Mark Niels. Ik ben 45 jaar en ik ben in 2016 begonnen met Nice Jos.
Ik heb ontzettend veel ervaring in de bouw en betonindustrie. Als zelfstandige en ook als werknemer in loondienst doe ik inmiddels al 25 jaar mee. Ik ken de regelgeving en voorschriften hierdoor erg goed en weet wat een opdrachtgever eist.
De bouw is weer bijna op het niveau van voor de crisis en er wordt ontzettend veel gebouwd! Met Nice Jobs heb ik te maken met veel vraag naar goed en betrouwbaar personeel. Vanuit mijn netwerk en mijn uitgebreide kennis van de branche lukt het mij erg goed om te bemiddelen.
Nog maar net gestart had ik al toezeggingen van opdrachtgevers , mensen die opdrachten zoeken en ook werk ik zelf al meer dan 40 uur als ZZP-er voor een opdrachtgever. Dit is sinds de start van Nice Jobs alleen maar zo doorgegaan. Vandaar dat ik nu weer een financieringsaanvraag via Kapitaal Op Maat doe!
Voor het bemiddelen en uitzenden van personeel heb ik wederom een overbrugging nodig. Mijn vaste lasten als ondernemer zijn erg laag. Ik werk vanuit huis uit werk en kan met een relatief kleine marge een ruime winstmarge maken.
Ik hoop dat u weer meedoet en bedank u voor het vertrouwen!

Incentive

Investeerder vanaf € 1.000,- bied ik graag de mogelijk deel te nemen aan een rondleiding op de betoncentrale.

Geen project van uw keuze?

Mail mij bij nieuwe projecten.

Heb je vragen?
Wij helpen je graag! 015 760 00 19
Nieuwsbrief

Blijf up-to-date van de laatste projecten en ontwikkelingen rondom crowdfunding!