Bankvrij financieren voor het MKB

Nederlands Pensioenbureau

Hét advieskantoor Nederlands Pensioenbureau is op zoek naar kapitaal om groei te realiseren.

Nederlands Pensioenbureau
plus 1 Delen
100% Gefinancierd! Met dank aan 134 investeerders!

Nederlands Pensioenbureau (NPB) is hét bureau vaktechniek voor de pensioenadviesbranche. Wij ondersteunen adviseurs bij het geven van advies over pensioenen, maar sinds 2006 doen we meer. We zijn ons gaan specialiseren als opleidingsinstituut en we ondersteunen financieel professionals met trainingen en studiedagen. Dat is goed voor hun up-to-date kennis en het opdoen van belangrijke nieuwe praktijkvaardigheden. Wij doen dat, met 5 ervaren en betrokken medewerkers, vanuit een onafhankelijke positie en een wetenschappelijke invalshoek. Integriteit en professionaliteit hebben wij hoog in het vaandel staan. . 

Doel van de financiering
Onze wens om aan 'crowdfunding' te gaan doen komt voort uit het feit dat de onderneming momenteel gefragmenteerd gefinancierd is en de aflossingsverplichtingen hoog zijn. Voor een klein deel bestaat de financiering nog uit oude crediteuren uit 2012. De organisatie is deels informeel gefinancierd en deels door de bank. Bij de bank is geen herfinanciering te krijgen, omdat de hoogte van het gevraagde bedrag voor hen niet interessant is. Om in te kunnen springen op de ontwikkelingen in de markt is er behoefte aan extra werkkapitaal. De laatste twee jaar hebben we € 100.000,- aan verplichtingen ingelost, waardoor bijna de gehele winst gebruikt is voor aflossing. We konden dus nauwelijks investeren in de toekomst. Naast de behoefte aan werkkapitaal willen we het restant aan verplichtingen spreiden over een langere termijn waardoor er minder druk op de liquiditeit is en er ruimte ontstaat om te investeren.

De financieringsbehoefte hebben we als volgt vastgesteld:
Herfinanciering € 74.000,-
Kosten € 6.000,-
Werkkapitaal t.b.v. groeidoelstelling € 50.000,-
==============================

Totaal € 130.000,-
Lening door aandeelhouder € 30.000,-
==============================
Op te brengen door crowdfunding € 100.000,-

Korte geschiedenis van Nederlands Pensioenbureau
Nederlands Pensioenbureau is medio 2006 opgericht. Het bedrijf heeft tot 2010 een aanzienlijke groei doorgemaakt. Door (markt)omstandigheden heeft de onderneming in de periode van 2010 tot september 2012 een zware tijd gekend. Inmiddels is er een kentering. Het aantal opleidingsinstituten is drastisch teruggelopen, er ontstaat weer vraag en dus bestaansrecht voor een opleiding op hoog niveau. Daar wil en kan NPB in voorzien. Om de onderneming weer helemaal gezond te maken verkochten we in 2012 een deel van de activiteiten, de rechtstreekse consultancy klanten. Tevens hebben we gereorganiseerd en heeft de aandeelhouder geld gestort. Het afstoten van activiteiten leverde niet alleen inkomsten op, er ontstond ook een betere focus op de overgebleven kerntaken. Daardoor kon vanaf september 2012 een gezonde bedrijfsvoering ontstaan. Op dit moment wordt de laatste fase van de reorganisatie afgerond en brengen we Nederlands Pensioenbureau onder in een nieuwe holding. Voor uitgebreide informatie zie http://www.nederlandspensioenbureau.nl/ 

Onze doelgroep
Onze doelgroep is breed, namelijk iedereen die zich bezighoudt met het verstrekken van pensioenadvies. Dat kunnen specialistische pensioenadvieskantoren zijn, maar ook accountants, advocaten of bijvoorbeeld belastingadviseurs en financieel planners. Nederlands Pensioenbureau (NPB) verzorgt niet alleen opleidingen en trainingen. We zien het ook als een belangrijke taak om pensioenadviseurs te (blijven) begeleiden bij hun dagelijkse taak. Dat doen we door ze actief up-to-date te houden (nieuwsbrieven, publicaties online), door ondersteuning door onze helpdesk beschikbaar te stellen, door het ontwikkelen van adviessjablonen en tools, door het organiseren van studiedagen, waar nodig ook uitvoerend: door het 'leveren van (extra) handjes' om dossiers uitgewerkt te krijgen. De bij het NPB-netwerk aangesloten kantoren variëren van grote adviesorganisaties tot 'éénpitters'. Gezamenlijk kenmerk is dat men een meer dan gemiddeld kennisniveau op het complexe juridische terrein rond pensioen heeft of nastreeft.

Marktontwikkelingen
Pensioenadvies werd tot enkele jaren geleden gegeven door zo’n 2.500 pensioenadviseurs. Door de invoering van het vergunningenstelsel en een verbod op provisie is het aantal adviseurs inmiddels afgenomen tot 800 (naast 300 accountantskantoren die veelal om andere redenen de Wft-vergunning hebben aangevraagd). Naar de verwachting van NPB zal dit aantal de komende twee tot vier jaar nog verder afnemen tot ongeveer 200 pensioenspecialisten (deze verwachting wordt gedeeld door de pensioenverzekeraars). De trend is dat, naast deze verblijvende groep adviseurs, nieuwe toetreders op de markt zullen komen, zoals accountantsorganisaties. Het kennisniveau in algemene zin en het pensioen juridische deel in het bijzonder zal door deze ontwikkelingen in de toekomst veel hoger liggen dan in het verleden. Dat is een uitstekende ontwikkeling voor NPB. Wij zien momenteel dan ook de vraag naar samenwerking op verschillende niveaus toenemen.

Nederlands Pensioenbureau in relatie tot de marktontwikkelingen
NPB heeft de laatste jaren nauwelijks aangesloten kantoren verloren ondanks de enorme afname van het totaal aantal pensioenadviseurs. Dit onderschrijft het feit dat de huidige klanten behoren tot de groep overblijvende adviseurs. Inmiddels ontwikkelt zich een toenemende belangstelling van nog niet aangesloten kantoren en van accountantsorganisaties. Daarnaast is een specifieke beroepsorganisatie voor pensioenadviseurs in ontwikkeling die hoge eisen zal stellen aan zowel het aanwezige kennis niveau als de ontwikkeling van vakkennis van haar leden. Mede hierdoor zal de markt zich snel verder professionaliseren.

Momenteel zijn 40 pensioenadvies organisaties aangesloten bij NPB. Verwachting is dat uiteindelijk nog met 75 nieuwe organisaties kan worden gegroeid. Om dit te realiseren is samenwerking gezocht met een verkooporganisatie die deze marktbewerking resultaat afhankelijk wil uitvoeren.

De laatste jaren is veel geïnvesteerd in het netwerk ´accountantsorganisaties´. Inmiddels wordt reeds met 5 accountantskantoren samengewerkt en verwacht wordt dit aantal op korte termijn uit te kunnen breiden. Begin februari heeft NPB een congres voor deze doelgroep georganiseerd met als thema  de mogelijkheden die pensioenadvies voor deze organisaties te bieden heeft. Met veel van de 60 deelnemende kantoren wordt momenteel verder gesproken over mogelijkheden en vormen voor samenwerking.

Naar de visie van NPB zal een grote groep pensioenadviseurs, die weliswaar de Wft-vergunning heeft gehaald, alsnog stoppen met pensioenadvies. Reden hiervoor is dat zij deze adviespraktijk niet rendabel kunnen maken. Met een aantal pensioenadvieskantoren uit het huidige netwerk van NPB, wordt momenteel onderhandeld over het opzetten van regionale NPB kantoren in de vorm van joint ventures. Adviseurs met een kleine portefeuille kunnen een service abonnement sluiten met een NPB regio kantoor voor regionale ondersteuning. Naast het eerste regiokantoor dat succesvol draait, zijn onderhandelingen met zes potentiele regiokantoren in een ver gevorderd stadium.

Waarom crowdfunding bij kapitaalopmaat.nl?
Crowdfunding is een eigentijdse, 'democratische' en klantvriendelijke methode om de financiering van nuttige zaken zonder omwegen voor elkaar te krijgen. Voor ons: belangrijk onderdeel van een business plan met een duidelijk winstoogmerk, waarbij winst méér is dan alleen een geldbedrag - die 'winst' is er voor alle betrokkenen: individuele geldschieters, onze eigen toekomststrategie en uiteindelijk de klanten van onze klanten.

Als u bent ingelogd kunt u het uitgebreide Business plan van NPB nalezen.

Nederlands PensioenbureauNederlands Pensioenbureau
Investeerder Bedrag Datum
Anonieme investeerder € 900 01 mei
Anonieme investeerder € 100 28 april
Anonieme investeerder € 200 28 april
Anonieme investeerder € 500 28 april
Anonieme investeerder € 100 28 april
Anonieme investeerder € 1.000 28 april
Anonieme investeerder € 1.000 28 april
Anonieme investeerder € 200 28 april
Anonieme investeerder € 100 28 april
Anonieme investeerder € 100 28 april
Anonieme investeerder € 1.500 28 april
Anonieme investeerder € 1.000 28 april
Anonieme investeerder € 500 28 april
Anonieme investeerder € 700 28 april
Anonieme investeerder € 100 28 april
Anonieme investeerder € 2.500 27 april
Anonieme investeerder € 200 27 april
Anonieme investeerder € 1.000 27 april
Anonieme investeerder € 200 26 april
Anonieme investeerder € 500 26 april
Gert Mosterd € 500 26 april
Anonieme investeerder € 100 25 april
Anonieme investeerder € 500 25 april
Anonieme investeerder € 100 25 april
Anonieme investeerder € 700 25 april
Anonieme investeerder € 3.000 25 april
Anonieme investeerder € 200 24 april
Anonieme investeerder € 300 24 april
Anonieme investeerder € 500 24 april
Anonieme investeerder € 100 24 april
Anonieme investeerder € 2.000 24 april
Anonieme investeerder € 2.000 24 april
Anonieme investeerder € 500 24 april
Anonieme investeerder € 1.000 24 april
Anonieme investeerder € 200 24 april
Anonieme investeerder € 300 23 april
Anonieme investeerder € 200 23 april
Rob Pilmeijer € 200 23 april
Anonieme investeerder € 500 23 april
Anonieme investeerder € 1.000 22 april
Anonieme investeerder € 100 22 april
Anonieme investeerder € 200 21 april
Anonieme investeerder € 200 21 april
Anonieme investeerder € 1.000 21 april
Anonieme investeerder € 200 20 april
Anonieme investeerder € 800 20 april
Anonieme investeerder € 100 19 april
Anonieme investeerder € 100 18 april
Anonieme investeerder € 200 18 april
Anonieme investeerder € 1.000 18 april
Anonieme investeerder € 500 17 april
Anonieme investeerder € 200 17 april
Anonieme investeerder € 500 17 april
Anonieme investeerder € 2.000 17 april
Anonieme investeerder € 200 17 april
Anonieme investeerder € 200 17 april
Anonieme investeerder € 100 16 april
Anonieme investeerder € 2.000 16 april
Anonieme investeerder € 100 16 april
Anonieme investeerder € 500 16 april
Anonieme investeerder € 1.000 16 april
Anonieme investeerder € 100 16 april
Anonieme investeerder € 1.000 16 april
Anonieme investeerder € 200 16 april
Anonieme investeerder € 100 16 april
Anonieme investeerder € 100 16 april
Anonieme investeerder € 1.000 16 april
Anonieme investeerder € 1.000 16 april
Ruud van Leeuwen € 100 16 april
Anonieme investeerder € 1.000 16 april
Anonieme investeerder € 200 16 april
Anonieme investeerder € 200 16 april
Anonieme investeerder € 500 15 april
Anonieme investeerder € 1.000 15 april
Anonieme investeerder € 100 15 april
Anonieme investeerder € 300 15 april
Anonieme investeerder € 400 15 april
Anonieme investeerder € 2.000 15 april
Anonieme investeerder € 1.000 15 april
Anonieme investeerder € 1.500 15 april
Anonieme investeerder € 1.000 15 april
Anonieme investeerder € 100 15 april
Anonieme investeerder € 100 15 april
Anonieme investeerder € 2.000 15 april
Anonieme investeerder € 500 15 april
Anonieme investeerder € 600 15 april
Anonieme investeerder € 100 15 april
Anonieme investeerder € 1.000 15 april
Anonieme investeerder € 3.000 15 april
Anonieme investeerder € 500 15 april
Anonieme investeerder € 100 15 april
Anonieme investeerder € 200 15 april
Anonieme investeerder € 100 15 april
Anonieme investeerder € 100 15 april
Anonieme investeerder € 100 15 april
Anonieme investeerder € 100 15 april
Anonieme investeerder € 5.000 15 april
Anonieme investeerder € 2.000 15 april
Anonieme investeerder € 200 15 april
Anonieme investeerder € 1.000 15 april
Anonieme investeerder € 300 15 april
Anonieme investeerder € 1.000 15 april
Anonieme investeerder € 500 15 april
Anonieme investeerder € 1.000 15 april
Anonieme investeerder € 1.000 15 april
Anonieme investeerder € 10.000 15 april
Anonieme investeerder € 200 15 april
Anonieme investeerder € 1.000 15 april
Anonieme investeerder € 100 15 april
Anonieme investeerder € 1.000 14 april
Anonieme investeerder € 500 14 april
Anonieme investeerder € 1.500 14 april
Anonieme investeerder € 2.500 14 april
Anonieme investeerder € 100 14 april
Anonieme investeerder € 100 14 april
Anonieme investeerder € 100 14 april
Anonieme investeerder € 600 14 april
Anonieme investeerder € 100 14 april
Anonieme investeerder € 3.000 14 april
Anonieme investeerder € 300 14 april
Anonieme investeerder € 2.000 14 april
Anonieme investeerder € 1.000 14 april
Anonieme investeerder € 500 14 april
Anonieme investeerder € 500 14 april
Anonieme investeerder € 200 14 april
Anonieme investeerder € 500 14 april
Anonieme investeerder € 100 14 april
Anonieme investeerder € 200 14 april
Anonieme investeerder € 200 14 april
Anonieme investeerder € 500 14 april
Anonieme investeerder € 200 14 april
Anonieme investeerder € 200 14 april
Anonieme investeerder € 100 14 april
Anonieme investeerder € 200 14 april
Anonieme investeerder € 100 14 april
Jan Maarten Fernig € 500 14 april
Anonieme investeerder € 100 14 april
Anonieme investeerder € 500 14 april
Anonieme investeerder € 400 14 april

Financieringsbehoefte
AGIUM Finance & Control heeft de toetsing verzorgd van het Nederlands Pensioenbureau (NPB). Sinds 2006 is NPB gespecialiseerd in training, advisering en kennisdeling en ondersteunen zij financieel professionals met up-to-date kennis en praktijkvaardigheden.

De doelgroep is (pensioen)advieskantoren. Het bedrijf heeft tot 2010 een aanzienlijke groei doorgemaakt. De onderneming heeft in de periode van 2010 tot september 2012 een zware tijd gekend. Om de onderneming weer gezond te maken is in 2012 een deel van de activiteiten verkocht. Tevens is er gereorganiseerd en door de aandeelhouder geld gestort. Een betere focus zorgde vanaf september 2012 weer voor een gezonde bedrijfsvoering. Momenteel zijn 40 pensioenadvies organisaties aangesloten bij NPB. De verwachting is dat er uiteindelijk nog met 75 nieuwe organisaties kan worden doorgegroeid.

De laatste fase van de reorganisatie wordt afgerond en het Nederlands Pensioenbureau wordt onder een nieuwe Holding ondergebracht. Door de aandeelhouder wordt hier €30.000,- risicodragend kapitaal ingebracht. NPB behoeft 100K om het werkkapitaal verder te optimaliseren en om verdere groei en herstel van de vermogenspositie te bewerkstelligen.

Leenbedrag: € 100.000,-
Rente: 8%
Looptijd: 48 maanden

Cijfermatige uitwerking
Kapitaal Op Maat beschikt over de jaarrekeningen van 2013 en 2014. De uitkomsten van de AGIUM toetsing zijn bijgesloten bij het project. De rating van de financiering bedraagt “hoog”. Deze rating komt vooral door het negatieve eigen vermogen wat met name in de periode voor 2013 is ontstaan. De pensioenmarkt is van een provisiemodel naar een uren-consulting model van rechtswege gewijzigd. Veel kantoren hebben deze vertaalslag moeten maken. Bij het NPB is dat goed gelukt en dat vertaalt zich naar de jaren 2013 en 2014. In de boekjaren 2013 en 2014 is NPB winstgevend.

Risico
In combinatie met de geleverde cijfers en de gehanteerde uitgangspunten stellen we vanuit Kapitaal Op Maat vast dat dit een hoog risico is voor de investeerders vanwege de marktontwikkelingen en het beperkte eigen vermogen in de BV. De financiering is qua borgstellingen voldoende afgedicht, de resultaten (2013 en 2014) en prognoses bieden in het verdienmodel voldoende ruimte voor een gedegen afloscapaciteit en rente.

Agium Risico Rating
De toetsing in bijgesloten bij het project en voor investeerders inzichtelijk. De lange crediteurentermijn wordt veroorzaakt door enkele belangrijke crediteuren die hun vordering uit 2012 feitelijk als mede financiering hebben verstrekt. Middels de financieringsaanvraag wordt deze post “opgeschoond”.

Rentabiliteit
De vermogensstructuur van het bedrijf is financieel dun, dit komt mede door het negatief eigen vermogen. De marges trekken de laatste jaren aan. De resultaten van de operationele taken zorgen voor een positief saldo, NPB is de laatste twee jaren winstgevend.
De groeiontwikkeling van NPB is reëel. Marge inschattingen zijn reëel en de kosten passen binnen het verdienmodel. De bijkomende rentelast van de KOM financiering past binnen de marge van het verdienmodel.

Solvabiliteit
De solvabiliteitpositie van de onderneming is door de negatieve eigen vermogensstand momenteel laag! De laatste twee jaren is de solvabiliteit reeds hersteld echter er is nog een achterstand weg te werken.

Liquiditeit
Het werkkapitaal is op orde dus vanuit die optiek kunnen de korte termijn verplichtingen worden voldaan. Deze organisatie betreft een dienstverlenend bedrijf waarbij de vlottende activa niet hoog zijn ten opzichte van de passiva. Hierdoor zijn de feitelijke liquiditeitsratio’s aan de lage kant echter deze vertonen eveneens herstel.

Samenvattend:
De uitkomst van de totale beoordeling leidt tot een hoog risico. Het NPB heeft de laatste jaren zware tijden gekend maar is sinds 2013 weer winstgevend. Hiernaast investeert de aandeelhouder zelf ook €30.000,-. Hiermee wil het NPB inzichtelijk maken dat er vertrouwen is in de toekomst van het NPB. De ondernemer wil hiernaast persoonlijk borg staan en een erfenis verpanden. De waarde hiervan is hoger dan de KOM financiering van € 100.000,-.

Uit de projectomschrijving:

Omzet en winst
De komende jaren verwachten we dankzij gunstige marktontwikkelingen een stabiele groei van omzet en winst. Die ontwikkeling voorspellen we als volgt:
2013 Omzet: € 701.151,- Winst: € 64.820,-
2014 Omzet: € 746.800,- Winst: € 75.834,-
2015 Omzet :€ 850.000,- Winst: € 130.000,-
2016 Omzet: € 1.050.000,- Winst: € 185.000,-
2017 Omzet: € 1.300.000,- Winst: € 250.000,-

 

Als u bent ingelogd ziet u de aanvullende financiële informatie van dit project.

Als u bent ingelogd kunt u de zekerheden zien die aan dit project zijn verbonden.

Als u bent ingelogd kunt u een reactie plaatsen die door de ondernemer wordt beantwoord.

Als u bent ingelogd en geïnvesteerd heeft in dit project kunt u de updates over dit project inzien.

100% Gefinancierd! Met dank aan 134 investeerders!
Investeringsrisico
  • B-
  • BB+
  • CC
  • C+
  • C
  • BB-
  • C-

laaghoog

Financieringsduur

52 Maanden

Rente

8 %

Reeds geïnvesteerd
€ 100.000 van de € 100.000
Doel van investering
Financiering werkkapitaal
Maak kennis met...
Paul van der Heide
Paul van der Heide

Paul van der Heide is een gedreven ondernemer in pensioenland. Hij heeft aan de wieg gestaan van veel veranderingen in de pensioenadvieswereld. Zo ontwikkelde hij midden 90er jaren rekensoftware die inmiddels gemeengoed is in de branche. Hij publiceerde verschillende vakartikelen en is columnist bij De Accountant. Hoewel het vak van pensioenadviseur op eerste gezicht wellicht wat saai wordt gevonden, kan Paul er met veel passie over vertellen. Door zijn jarenlange ervaring en zijn inzet voor onder andere de beroepsgroep voor pensioenadviseurs heeft hij een zeer uitgebreid netwerk. Naast passie voor het vak heeft Paul passie voor zijn gezin met vier kinderen die gedeeltelijk nog thuis wonen en gedeeltelijk nog graag thuis komen. Naast hobby’s als lezen en reizen is Paul een actief sporter (wandelen, hardlopen). Daarnaast is hij gepassioneerd door alles wat met luchtvaart te maken heeft en weet technieken en procedures die hierbij belangrijk zijn ook vaak op een of andere wijze te implementeren in zijn dagelijkse praktijk.

Geen project van uw keuze?

Mail mij bij nieuwe projecten.

Heb je vragen?
Wij helpen je graag! 015 760 00 19
Nieuwsbrief

Blijf up-to-date van de laatste projecten en ontwikkelingen rondom crowdfunding!