Bankvrij financieren voor het MKB

MedEvent

Professionele medische zorg op evenementen.

MedEvent
plus 1 Delen
100% Gefinancierd! Met dank aan 111 investeerders!

MedEvent V.O.F. biedt professionele medische zorg en gezondheidsvoorlichting op evenementen. Het hulpverleningsaanbod van MedEvent is zo ingericht dat voor ieder type evenement een passend pakket aan diensten kan worden geleverd. De organisator van een evenement en haar bezoekers weten zich zo verzekerd van professionele medische hulp bij onverwachte of ongewenste voorvallen tijdens het evenement. Al onze medewerkers zijn zeer ervaren hulpverleners. Ons team bestaat uit onder andere artsen, verpleegkundigen, ambulancepersoneel en eerste hulpverleners die getraind en ervaren zijn in eerste hulp op evenementen.

Een verwonding of een onwelwording is nooit prettig. Zeker als je op een evenement bent waar de omstandigheden vaak anders zijn dan je gewend bent en je daar uitdrukkelijk voor je plezier komt. Hoe sneller iemand na een incident geholpen wordt, hoe kleiner het risico op verergeren van het letsel. Het is van belang dat een patiënt dan snel naar een eerste hulp post kan en durft. In onze benadering van de patiënt en fysieke uitstraling van onze organisatie hebben deze zaken een grote prioriteit.

MedEvent verzorgt tevens opleidingen in het kader van eerste hulpverlening. Het verzorgen van opleidingen is – naast de evenementenzorg – een snelgroeiende bedrijfsactiviteit.
Deze opleidingen kunnen worden verzorgd op het MedEvent-kantoor, maar ook op locatie bij de klant. Het aanbod is zowel beschikbaar voor bedrijven als particulieren.

Waar wordt de financiering voor gebruikt?
De financiering is nodig voor de groei van evenementenzorg en eerste hulp opleidingen. Door de sterk groeiende vraag is uitbreiding van hulpverleningsmaterialen en werving en scholing van goede medewerkers nodig. Door uitbreiding van onze hulpverlenings-/scholingsmaterialen en hulpverleners kunnen wij direct een omzetgroei bewerkstelligen.

Locatie
Ons kantoor, opslag en opleidingsruimte zijn gehuisvest aan de ’s-Gravenzandseweg 4 te Wateringen. De evenementenzorg zal geleverd worden op diverse locaties in Nederland. Door onze aansprakelijkheidsdekking bestaat voor ons de mogelijkheid om ook in België, Duitsland en Luxemburg activiteiten te ontplooien. De opleidingen worden verzorgd in ons eigen opleidingsruimte of naar wens op locatie.

Trends
Op dit moment is er een grote groei van het aantal evenementen. Deze groei zal de komende jaren ook doorzetten. Daarnaast groeit de wens naar kwaliteit van de geboden hulpverlening. Door onze hoge standaard van zorg en het actief meewerken aan de ontwikkeling hiervan in samenwerking met betrokken instanties, behouden wij een gunstige marktpositie in deze branche.

De maatschappelijke aandacht voor EHBO-opleidingen groeit. Dat mag ook wel aangezien maar 11% van de Nederlandse bevolking in het bezit is van een EHBO-diploma. Dit percentage behoort tot de laagste van Europa. Ook op het gebied van bedrijfshulpverlening is veel winst te behalen. Uit onderzoek blijkt dat 50% van de bedrijven in Nederland niet voldoet aan de minimalen eisen die gesteld zijn.

Omzet
Tot nog toe is MedEvent door de ondernemers volledig gefinancierd uit eigen middelen. De afgelopen twee jaar is een exponentiële groei doorgemaakt: van 25 evenementen en 35 oproepkrachten in 2013 naar 400 evenementen en 270 oproepkrachten in 2015. De mogelijkheden tot groei – zowel in de evenementenzorg als de opleidingstak – gecombineerd met de huidige goede naam van MedEvent binnen de branche, leiden ertoe dat verdere expansie van MedEvent binnen handbereik ligt.

Prognose 2015: € 180.000,-
Prognose 2016: € 248.000,-

De onderneming
De dagelijkse activiteiten binnen MedEvent worden geleid door Mark Smitz en Taco Lenos. Mark richt zich voornamelijk op de bedrijfsvoering en de opleidingen en Taco op de inhoud van de zorg. Zij worden ondersteund door een officemanager en een planner. Wanneer de opleidingstak zich verder ontwikkelt zal er een opleidingsmanager worden aangesteld die de opleidingen onder zijn de hoede neemt.

Om de kwaliteit te waarborgen en te ontwikkelen bestaat er een adviescommissie met professionals die ook werkzaam zijn als oproepkracht binnen MedEvent. Op dit moment bestaat de commissie uit een Medisch Manager Arts, twee ambulanceverpleegkundigen en een EHBO-opleider. Daarnaast beschikken wij op dit moment over een poule van 270 hulpverleners die bestaat uit artsen, verpleegkundigen, ambulanceverpleegkundigen en eerste hulpverleners. Vrijwel alle medewerkers zijn werkzaam in de zorg of volgen de opleiding geneeskunde.

Diensten
Evenementenzorg
Tijdens een evenement verzorgen wij het gehele traject van de medische hulpverlening. Van preventieve adviezen, eerste hulp en communicatie met ambulancevervoer tot nacontrole van patiënten die ingestuurd zijn. Voor de evenementenzorg kennen we verschillende vormen van hulpverlening. In hoofdzaak vallen er twee vormen te onderscheiden, Basic Life Support en Advanced Life Support.
- Basic Life Support (reguliere EHBO); BLS is het niveau van de medische zorg dat wordt gebruikt voor patiënten met levensbedreigende ziekten of verwondingen tot de patiënt kan worden overgedragen aan de volledige medische zorg van een ziekenhuis.
- Advanced Life Support; ALS is een reeks van medische interventies die verder reikt dan Basic Life Support. Onze ALS-gecertificeerde artsen en verpleegkundigen maken hierbij onder meer gebruik maken defibrillatoren/patiëntenmonitor, medicatie en medische apparatuur voor luchtweg management.
- Ambulancezorg; Bij zeer grote evenementen kan het zijn dat in de vergunningsvoorwaarden wordt gesteld dat er een ambulance aanwezig is. MedEvent kan een volledig uitgeruste ambulance met gecertificeerd personeel verzorgen op het evenemententerrein.

Het onderscheidende aspect van MedEvent bij deze zorg is onze kennis en ervaring aangaande genotmiddelen gerelateerde gezondheidsincidenten.

Opleidingen
Wij bieden diverse opleidingen op het gebied van EHBO, BHV en Eerste Hulp Bij Drugsincidenten (EHBDu). Deze opleidingen worden aangeboden aan bedrijven en eind 2015 ook aan particulieren.

Doelgroepen
Evenementenzorg:
- Organisatoren van open en gesloten evenementen en festivals met > 1.000 bezoekers. De aard van het evenement kan o.a. zijn: danceparty, pop-/cultureel festival, sportevenement, bedrijfsevenement, congres/symposium/beurs, popconcert, publieksevenement openbaar, etc.
- Locatiehouders/ondernemingen waar regelmatig diverse evenementen gehouden worden, bijvoorbeeld: Congrescentra, poppodia, evenementenhallen, stadions, concertzalen, strandtenten, etc.
- Ketenpartijen die werkzaam zijn op evenementen. Dit zijn voornamelijk bedrijven die diensten bieden op het gebied van evenementenbeveiliging en evenementenhulpverlening.

Opleidingen:
- Organisaties/bedrijven waar EHBO/BHV gewenst al dan niet verplicht is. Dit kan variëren van sportorganisaties en kinderdagverblijven tot chemische industrie en tuinbouwbedrijven.
- Particulieren, met name ouders met kinderen < 16 jaar, die om diverse redenen een EHBO/EHBDu/BHV-cursus willen volgen.

Concurrentie
Aanbieders van evenementenzorg zijn onder te verdelen in drie categorieën: commerciële aanbieders, maatschappelijke organisaties en vrijwillige EHBO-organisaties. Het onderscheidend vermogen van MedEvent t.o.v. de concurrentie ligt op het gebied van:
- Omvang van de hulpverlenerspoule, deze is de op één na het grootste.
- Breed dienstaanbod: naast Basic Life Support, Advanced Life Support en ambulancezorg.
- Ervaring met evenementen tussen 60.000 en 250.000 bezoekers.
- Ruime ervaring met alcohol- en druggerelateerde gezondheidsincidenten
- Professionele hulpverleners die dagelijks in ook in de zorg werken.
- Inter-/nationaal werkgebied en in staat grootschalig(er) te opereren.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen vervult een belangrijke rol binnen de bedrijfsvoering en dienstverlening van MedEvent. Ons streven om meer mensen in Nederland vaardig te maken in EHBO is hier maar 1 van de voorbeelden van. In de afgelopen jaren hebben we verder initiateven ondersteund waarvan de doelstellingen na aan ons hart liggen. Zo hebben wij onze diensten aangeboden aan Human Right Watch, Plastic Whale, Stichting Tegen pesten, Krajicek Foundation, Cruijff Foundation en KWF Kankerbestrijding. Ook hebben wij met personeel en materieel teams ondersteund die op de Filipijnen en in Nepal de bevolking hebben verzorgd na de rampen aldaar in 2013 en 2015.
In de nabije toekomst zal er tevens een aparte stichting (MedEvent Foundation) worden opgericht om extra bedrijfsactiviteiten in onder te brengen, waarvoor een stichting als organisatievorm nodig is.

Waarom crowdfunding bij Kapitaal Op Maat?
Crowdfunding past precies in de visie die wij hebben op maatschappelijk verantwoordelijk ondernemen. Als betrokken organisatie zoeken wij investeerders die dezelfde drive hebben om een bijdrage te leveren aan het maatschappelijk belang. Door te investeren in MedEvent draagt men niet alleen bij aan de eigen doelstellingen, maar ook aan die ons allen een betere omgeving biedt. De campagne op het platform duurt 50 dagen. Investeert u mee?

Meer informatie? Bezoek onze website http://www.medevent.nl/ 

MedEventMedEventMedEventMedEventMedEventMedEventMedEventMedEventMedEventMedEventMedEventMedEvent
Investeerder Bedrag Datum
Anonieme investeerder € 100 18 september
Anonieme investeerder € 100 18 september
Anonieme investeerder € 200 18 september
Anonieme investeerder € 200 18 september
Anonieme investeerder € 500 18 september
Anonieme investeerder € 500 18 september
Anonieme investeerder € 100 18 september
Anonieme investeerder € 500 18 september
Anonieme investeerder € 100 18 september
Anonieme investeerder € 500 18 september
Anonieme investeerder € 200 18 september
Anonieme investeerder € 100 18 september
Anonieme investeerder € 1.300 18 september
Anonieme investeerder € 1.000 18 september
Anonieme investeerder € 300 18 september
Anonieme investeerder € 400 18 september
Anonieme investeerder € 100 18 september
Anonieme investeerder € 500 18 september
Anonieme investeerder € 100 18 september
Anonieme investeerder € 1.000 18 september
Anonieme investeerder € 400 18 september
Anonieme investeerder € 300 18 september
Anonieme investeerder € 100 18 september
Anonieme investeerder € 200 18 september
Anonieme investeerder € 300 18 september
Anonieme investeerder € 500 18 september
Anonieme investeerder € 2.000 18 september
Anonieme investeerder € 300 18 september
Anonieme investeerder € 200 18 september
Boen Jozef € 1.000 18 september
Anonieme investeerder € 100 18 september
Anonieme investeerder € 1.000 18 september
Anonieme investeerder € 100 18 september
Anonieme investeerder € 1.000 18 september
Anonieme investeerder € 500 18 september
Anonieme investeerder € 1.000 18 september
Anonieme investeerder € 300 18 september
Anonieme investeerder € 200 18 september
Anonieme investeerder € 500 18 september
Anonieme investeerder € 300 18 september
Anonieme investeerder € 500 18 september
Anonieme investeerder € 300 18 september
Anonieme investeerder € 500 18 september
Anonieme investeerder € 1.500 18 september
Anonieme investeerder € 200 18 september
Anonieme investeerder € 300 18 september
Anonieme investeerder € 100 18 september
Anonieme investeerder € 500 18 september
Anonieme investeerder € 100 18 september
Anonieme investeerder € 1.000 18 september
Anonieme investeerder € 1.000 18 september
Anonieme investeerder € 3.000 18 september
Anonieme investeerder € 1.000 18 september
Anonieme investeerder € 500 18 september
Anonieme investeerder € 100 18 september
Anonieme investeerder € 500 18 september
Anonieme investeerder € 100 18 september
Anonieme investeerder € 500 18 september
Anonieme investeerder € 500 18 september
Anonieme investeerder € 100 18 september
Andries Heidema € 500 18 september
Anonieme investeerder € 200 18 september
Anonieme investeerder € 2.000 18 september
Anonieme investeerder € 200 18 september
Anonieme investeerder € 100 18 september
Anonieme investeerder € 200 18 september
Jan Janssen € 1.000 18 september
Anonieme investeerder € 4.000 18 september
Anonieme investeerder € 200 18 september
Anonieme investeerder € 1.000 18 september
Anonieme investeerder € 1.500 18 september
Anonieme investeerder € 100 18 september
Anonieme investeerder € 500 18 september
Anonieme investeerder € 1.000 18 september
Anonieme investeerder € 500 18 september
Anonieme investeerder € 1.000 18 september
Anonieme investeerder € 500 18 september
Anonieme investeerder € 100 18 september
Anonieme investeerder € 100 18 september
Anonieme investeerder € 800 18 september
Anonieme investeerder € 100 18 september
Anonieme investeerder € 1.000 18 september
Anonieme investeerder € 200 18 september
Anonieme investeerder € 200 18 september
Anonieme investeerder € 1.000 18 september
Anonieme investeerder € 200 18 september
Anonieme investeerder € 200 18 september
Anonieme investeerder € 500 18 september
Anonieme investeerder € 300 18 september
Anonieme investeerder € 1.000 18 september
Bart Vanwijnsberghe € 100 18 september
Anonieme investeerder € 200 18 september
Anonieme investeerder € 100 18 september
Anonieme investeerder € 500 18 september
Anonieme investeerder € 100 18 september
Anonieme investeerder € 200 18 september
Anonieme investeerder € 500 18 september
Anonieme investeerder € 500 18 september
Anonieme investeerder € 100 18 september
Anonieme investeerder € 300 18 september
Anonieme investeerder € 600 18 september
Anonieme investeerder € 100 18 september
Anonieme investeerder € 200 18 september
Anonieme investeerder € 1.000 18 september
Anonieme investeerder € 1.000 18 september
Anonieme investeerder € 100 18 september
Anonieme investeerder € 100 18 september
Anonieme investeerder € 300 18 september
Anonieme investeerder € 200 18 september
Anonieme investeerder € 1.000 18 september
Anonieme investeerder € 100 18 september
Anonieme investeerder € 1.000 18 september
Anonieme investeerder € 500 18 september
Anonieme investeerder € 300 18 september
Anonieme investeerder € 100 18 september
Anonieme investeerder € 100 18 september
Anonieme investeerder € 100 18 september

Agium Finance & Control heeft de toetsing verzorgd van MedEvent Nederland V.O.F. te Den Haag welke wordt geleid door de heren Mark Smitz en Taco Lenos. MedEvent is toonaangevend binnen de evenementenzorg en wordt door klanten gewaardeerd op het gebied van kwaliteit, professionaliteit, flexibiliteit en maatschappelijke relevantie. Zij bieden professionele medische zorg op evenementen en verzorgen opleidingen in het kader van hulpverlening. Haar ruime bestand van medisch onderlegde professionals maakt dit mogelijk. 

MedEvent (voorloper Educare Groningen) heeft sinds 1992 een pioniersrol vervuld in het vormgeven en ontwikkelen van de evenementenzorg in Nederland. De afgelopen 2 jaar is een exponentiële groei doorgemaakt: van 25 evenementen en 35 oproepkrachten naar 350 evenementen en 270 oproepkrachten. De markt ontwikkelt zich positief met de groei van festivals en grote evenementen en medische zorg tijdens een evenement is een vereiste richting organisatie. MedEvent wordt meer bekend in de markt en groeit met deze marktontwikkeling mee.

In de periode 2015–2018 willen zij een substantiële groei realiseren. Dit willen zij bereiken door:

- Uitbreiden in capaciteit, zowel materieel als personeel voor de evenementen-  zorg.

- Het aanbieden van opleidingen welke gerelateerd zijn aan EHBO, BHV/VCA en   EHBD (Eerste Hulp Bij Drugsincidenten).

 Onderscheidend vermogen MedEvent:

- Breder dienstaanbod: naast Basic Life Support Advanced Life Support en ambulancezorg

- Professionele hulpverleners

- Inter-/nationaal werkgebied en in staat grootschalig(er) te opereren

Tot nu toe is MedEvent door de ondernemers volledig gefinancierd uit eigen middelen.

Het resultaat over 2014 bedraagt €23K negatief bij een omzet van €89K en de prognose voor 2015 een voordelig resultaat van €37K bij een omzet van €201K.

De financiering wordt aangewend voor het aanschaffen van materialen voor de uitbreiding in de evenementenzorg en training van nieuwe medewerkers.

Leenbedrag: € 60.000,-
Rente: 7,5%
Looptijd: 48 maanden

Cijfermatige uitwerking
Kapitaal Op Maat beschikt over het ondernemingsplan, jaarrekening 2014 en prognose liquiditeitsbegroting/exploitatiebegroting 2015 van MedEvent V.O.F. 

De uitkomsten van de Agium toetsing zijn bijgesloten bij het project en geven een positieve uitkomst. De liquiditeitsprognose en ook de uitwerking van het werkkapitaal laten voldoende ruimte om aan de aflossingen te kunnen voldoen gerelateerd aan de gewenste financiering.De cashflowpositie is daarin voldoende om de financiële verplichtingen te kunnen voldoen.

Risico
In combinatie met de geleverde cijfers en de gehanteerde uitgangspunten stellen we vanuit Kapitaal Op Maat vast dat dit een gemiddeld risico is voor de Kapitaal Op Maat investeerders. Dit wordt met name ingegeven vanuit de reeds gerealiseerde groei en de kansen in de markt. Daarbij zijn beiden vennoten met volledige toewijding de onderneming aan het opbouwen.

Agium Risico Rating
De toetsing is bijgesloten bij het project en voor investeerders inzichtelijk.

Rentabiliteit
De rentabiliteitsscore, gebaseerd op 2014 en de prognoses, is qua uitkomst goed. De bijkomende rentelast van de KOM financiering past binnen de marge van het verdienmodel. De rentabiliteit van het eigen vermogen geeft een lage risicokwalificering weer. Omzet en resultaat zitten in een stijgende lijn omdat de ondernemers in 2015 zich volledig richten op het ondernemerschap en daarmee op de uitbreiding en doorontwikkeling van MedEvent.

Solvabiliteit
De solvabiliteit (o.b.v. de prognose) van de onderneming is gemiddeld 35% en daarmee positief. Naar mate de omzet en de resultaten worden behaald als begroot zal deze positie versterken.

Liquiditeit
De cash flow van Med Event V.O.F. laat in de prognoses en onderbouwing in het ondernemersplan een stijgende lijn zien. Het netto werkkapitaal is positief en geeft een laag risico weer.

Samenvattend:
De uitkomst van de totale beoordeling leidt in combinatie met de zekerheden tot een gemiddeld risico. De stijgende lijn van het bedrijfsresultaat wordt doorgezet in 2015 en de prognoses tonen dat dit verder zal doorzetten. In combinatie met de zekerheden en de hoofdelijke aansprakelijkheid is dit een te financieren plan met een reële rente voor de KOM investeerders.

Als u bent ingelogd ziet u de aanvullende financiële informatie van dit project.

Als u bent ingelogd kunt u de zekerheden zien die aan dit project zijn verbonden.

Als u bent ingelogd kunt u een reactie plaatsen die door de ondernemer wordt beantwoord.

Als u bent ingelogd en geïnvesteerd heeft in dit project kunt u de updates over dit project inzien.

100% Gefinancierd! Met dank aan 111 investeerders!
Investeringsrisico
  • BBB
  • BBB-
  • BB
  • B+
  • B
  • B-
  • BB+

laaghoog

Financieringsduur

48 Maanden

Rente

7,5 %

Reeds geïnvesteerd
€ 60.000 van de € 60.000
Doel van investering
Financiering werkkapitaal
Maak kennis met...
Mark Smitz en Taco Lenos
Mark Smitz en Taco Lenos
Mark Smitz en Taco Lenos

Ik ben Mark Smitz, geboren in 1970 te Amsterdam, vader van drie kinderen en samen met mijn vrouw woonachtig in Den Haag. Na ruim 20 jaar werken binnen Defensie, de GGZ en de Nederlandse Hartstichting besloot ik een aantal jaar geleden één van mijn favoriete nevenactiviteiten te ontwikkelen tot een prachtige onderneming.
Een belangrijk doel in mijn persoonlijke leven is om iets te betekenen voor een ander. Dat kan en doe ik door creëren, zorgen en leren. Het spreekt voor zich dat wanneer ik een onderneming creëer deze doelen een belangrijke plaats innemen. Met MedEvent wil ik dus niet alleen een bedrijf neerzetten waarmee ik inkomsten genereer, maar vooral een bedrijf dat als maatschappelijk verantwoorde onderneming waarde creëert op economisch-, ecologisch- en sociaal gebied (Profit, Planet, People).

Mijn naam is Taco Lenos (1970). Ik ben vader van twee kinderen en woonachtig in Voorschoten. Ik heb jarenlange ervaring in onder andere de verslaafdenzorg, gehandicaptenzorg, asielzoekersopvang, gedetineerdenzorg, als senior verpleegkundige dan wel als leidinggevende.
Mijn brede interesse in het medisch werkveld en mijn ambitie om mijzelf te blijven ontwikkelen komen samen in het ondernemerschap. Toen een aantal jaar geleden de mogelijkheid zich voordeed om een onderneming op te starten heb ik geen moment getwijfeld. Samen met Mark vorm ik een complementair duo dat MedEvent maakt tot een organisatie waardoor u met een gerust hart een evenement kan bezoeken.

Incentive

Iedere investeerder met een minimale inleg van € 500,- ontvangt 10% korting op de eerste cursus die u bij ons afneemt. Dit geldt zowel voor de zakelijke klant als een particuliere inschrijving.

Bedraagt de minimale inleg € 1000,- dan ontvangt u een MedEvent EHBO-kit t.w.v. € 24,50. Handig voor thuis of in de auto.

Geen project van uw keuze?

Mail mij bij nieuwe projecten.

Heb je vragen?
Wij helpen je graag! 015 760 00 19
Nieuwsbrief

Blijf up-to-date van de laatste projecten en ontwikkelingen rondom crowdfunding!