Bankvrij financieren voor het MKB

MS Destinatie

Ervaren schippersechtpaar kan met de overname van MS Euploia weer zelfstandig aan de slag als VOF Destinatie.

MS Destinatie
plus 1 Delen
100% Gefinancierd! Met dank aan 94 investeerders!

Het schippersechtpaar Yvonne en Egbert Bakker heeft sinds 1977 altijd op eigen schepen in de binnenvaart gevaren. Tussen 2008 en 2015 deden zij dit als VOF samen met hun zoon. Zoals dat gaat met ouders en kinderen is de zoon uitgevlogen en hij vaart nu alleen en met goede omzet op dit schip. Voor Egbert en Yvonne blijft de wens om weer zelf te varen. Sinds 2015 werkt Egbert als kapitein in loondienst van Bamalite Luxemburg en is Yvonne thuis. Voor een schippersechtpaar een rare situatie en vandaar dat zij op zoek zijn naar een schip om te exploiteren. Die kans dient zich nu aan. Het echtpaar Bakker kan de MS Euploia overnemen. Dit schip staat bekend als zeer betrouwbaar (zie ook het taxatierapport). Het perfecte schip om nog 1 keer in te investeren en tot aan het pensioen te exploiteren. Om dit schip te kunnen financieren vragen zij een lening van €70.000 aan gedurende 48 maanden. Ze bieden investeerders 7,5% rente.

Het bedrijf

De MS Euploia werd tot kort geleden geëxploiteerd door schipper de Vries sr. Door een tragisch ongeval kwam hier eind 2015 abrupt een einde aan en nu is het schip door de familie de Vries ter overname aangeboden aan Yvonne en Egbert Bakker. De MS Euploia verkeert in een prima staat, de motor is recent gereviseerd. Het schip heeft een een hele goede reputatie in de binnenvaart. De familie Bakker zal het schip omdopen in VOF Destinatie. Het schip is geschikt voor droge lading, dit betekent dat het alles kan vervoeren behalve vloeistoffen en chemische stoffen. In de praktijk betekent het dat er veel veevoer, grondstoffen en bouwmaterialen vervoerd worden. De scheepvaart heeft veel last van de crisis gehad, maar voor de schepen tot 1000 ton is er altijd volop werk gebleven. Er worden geen nieuwe schepen van dit formaat gebouwd en er is vraag naar schepen die ook via de kleine vaarwegen kunnen leveren. Er is dus werk genoeg voor de VOF Destinatie.

Organisatie
De VOF Destinatie staat sinds februari 2016 ingeschreven bij de kamer van koophandel in Rotterdam. Yvonne en Egbert Bakker zijn echter zeker geen starters. Vanaf 1977 varen zij al op hun eigen binnenvaartschepen. Zij zullen dit schip als echtpaar gaan exploiteren en vanuit hun uitgebreide netwerk en het netwerk van de vorige eigenaar komen de opdrachten al binnen. Het schippersechtpaar Bakker bezit alle certificeringen om zelfstandig te varen en een binnenvaartschip te exploiteren. Dit is immers wat zij tot 2015 voor eigen rekening en risico altijd succesvol hebben gedaan.

Omzet en groei
De reputatie van een schip is erg belangrijk in de binnenvaart. De reputatie van de MS Euploia is goed en het staat bekend als zeer betrouwbaar. Yvonne en Egbert Bakker hebben zelf ook een goede reputatie in de binnenvaart. Ze zijn al jaren actief en hebben een uitgebreid netwerk van agenten en klanten. De omzetprognose voor VOF Destinatie is gebaseerd op de omzetcijfers van de vorige eigenaar van de MS Euploia. Een kanttekening die hierbij gemaakt moet worden is dat de schipper het werk aan het afbouwen was vanwege zijn leeftijd. De markt voor de schepen tot 1000 ton is goed en stabiel. Er komen geen nieuwe schepen bij en er zijn genoeg opdrachten. Het schip MS Euploia heeft in 2013 een resultaat (voor belasting) behaald van 50K in 2013. In 2014 was het behaalde resultaat (voor belasting) 37K in 2014. Op basis van deze resultaten ziet de prognose voor 2016 en 2017 er als volgt uit:
In 2016 bedraagt de winst voor belasting naar verwachting € 31K.
Voor 2017 wordt een winst geprognosticeerd van € 51K.

Financieringsbehoefte
Om het schip te kunnen overnemen is €90.000 nodig. Yvonne en Egbert Bakker leggen zelf € 20.000 in en aan de investeerders van Kapitaal Op Maat vragen zij de resterende €70.000 gedurende 48 maanden. De rente die geboden wordt bedraagt 7,5%. Zoals omschreven verkeert het schip in een prima staat en is ook de markt voor de binnenvaart goed te noemen. De zoon van Yvonne en Egbert heeft nog een achtergestelde lening bij hen uitstaan die hij steeds keurig aflost omdat het ook goed met de exploitatie van zijn binnenvaartschip gaat.

Waarom crowdfunding bij Kapitaal Op Maat?
Voor een dergelijke lening is het voor ondernemers niet meer mogelijk om naar de bank te gaan. Wij zijn erg blij met de mogelijkheid van crowdfunding. Dit geeft ons de mogelijkheid om deze kans grijpen en straks weer elke dag samen als schippersechtpaar aan het werk te gaan en de binnenwateren van Europa te bevaren.

De financieringsaanvraag is ingediend op advies van Kodde & Van Oosten, een onafhankelijk bedrijfskundig intermediair dat behoefte voor financieringen van MKB bedrijven analyseert en
kapitaalvragers en kapitaalaanbieders samenbrengt. De eventuele vragen bij de 'reacties' zullen door Kodde & Van Oosten in overleg met Egbert worden beantwoord.

MS Destinatie MS Destinatie MS Destinatie MS Destinatie MS Destinatie MS Destinatie MS Destinatie MS Destinatie MS Destinatie
Investeerder Bedrag Datum
Jerry Bouman € 200 24 februari
F.M. Rietveld € 200 24 februari
Anonieme investeerder € 800 24 februari
Anonieme investeerder € 100 24 februari
Anonieme investeerder € 200 24 februari
Anonieme investeerder € 100 24 februari
Hans Heeffer € 500 24 februari
Anonieme investeerder € 3.900 24 februari
Anonieme investeerder € 1.000 24 februari
Anonieme investeerder € 200 24 februari
Anonieme investeerder € 300 24 februari
Anonieme investeerder € 100 24 februari
L.E. van Bael € 5.000 24 februari
Anonieme investeerder € 100 24 februari
Anonieme investeerder € 200 24 februari
Anonieme investeerder € 1.500 24 februari
Anonieme investeerder € 300 24 februari
Anonieme investeerder € 200 24 februari
Anonieme investeerder € 100 24 februari
Anonieme investeerder € 100 24 februari
Anonieme investeerder € 2.000 24 februari
Anonieme investeerder € 500 24 februari
Anonieme investeerder € 1.000 24 februari
Anonieme investeerder € 500 24 februari
Anonieme investeerder € 5.000 24 februari
Anonieme investeerder € 500 24 februari
Anonieme investeerder € 100 24 februari
Anonieme investeerder € 300 24 februari
Anonieme investeerder € 500 24 februari
Boen Jozef € 1.000 24 februari
Anonieme investeerder € 100 24 februari
Anonieme investeerder € 400 24 februari
Anonieme investeerder € 500 24 februari
Anonieme investeerder € 100 24 februari
Anonieme investeerder € 1.000 24 februari
Anonieme investeerder € 300 24 februari
Anonieme investeerder € 500 24 februari
Gert mulder € 200 24 februari
Anonieme investeerder € 100 24 februari
Anonieme investeerder € 400 24 februari
Anonieme investeerder € 2.500 24 februari
Anonieme investeerder € 100 24 februari
Andries Heidema € 500 24 februari
Anonieme investeerder € 1.500 24 februari
Anonieme investeerder € 200 24 februari
Anonieme investeerder € 200 24 februari
Anonieme investeerder € 5.000 24 februari
Anonieme investeerder € 200 24 februari
Anonieme investeerder € 100 24 februari
Anonieme investeerder € 100 24 februari
Anonieme investeerder € 200 24 februari
Anonieme investeerder € 10.000 24 februari
Anonieme investeerder € 1.000 24 februari
Anonieme investeerder € 500 24 februari
Anonieme investeerder € 1.000 24 februari
Anonieme investeerder € 500 24 februari
Anonieme investeerder € 200 24 februari
Anonieme investeerder € 500 24 februari
Anonieme investeerder € 500 24 februari
Anonieme investeerder € 1.000 24 februari
Anonieme investeerder € 100 24 februari
Anonieme investeerder € 500 24 februari
Anonieme investeerder € 100 24 februari
Anonieme investeerder € 400 24 februari
Anonieme investeerder € 200 24 februari
Anonieme investeerder € 300 24 februari
Anonieme investeerder € 300 24 februari
Anonieme investeerder € 1.000 24 februari
Anonieme investeerder € 100 24 februari
Anonieme investeerder € 200 24 februari
Anonieme investeerder € 300 24 februari
Anonieme investeerder € 200 24 februari
Anonieme investeerder € 500 24 februari
Anonieme investeerder € 100 24 februari
Anonieme investeerder € 100 24 februari
Anonieme investeerder € 100 24 februari
Anonieme investeerder € 200 24 februari
Anonieme investeerder € 100 24 februari
Anonieme investeerder € 500 24 februari
Anonieme investeerder € 100 24 februari
Anonieme investeerder € 500 24 februari
Anonieme investeerder € 300 24 februari
Anonieme investeerder € 500 24 februari
Anonieme investeerder € 500 24 februari
Anonieme investeerder € 500 24 februari
Anonieme investeerder € 200 24 februari
Anonieme investeerder € 500 24 februari
Anonieme investeerder € 500 24 februari
Anonieme investeerder € 200 24 februari
Anonieme investeerder € 100 24 februari
Anonieme investeerder € 200 24 februari
Anonieme investeerder € 1.000 24 februari
Anonieme investeerder € 200 24 februari
Anonieme investeerder € 2.000 24 februari
Anonieme investeerder € 100 24 februari
Anonieme investeerder € 500 24 februari
Anonieme investeerder € 100 24 februari
Anonieme investeerder € 200 24 februari
Anonieme investeerder € 500 24 februari
Anonieme investeerder € 200 24 februari

Agium Finance & Control heeft de toetsing verzorgd van VoF Destinatie. Het betreft een vennootschap onder firma dat zich richt op het exploiteren van een binnenvaartschip. De vennootschap onder firma wordt opgezet door de heer en mevrouw Bakker.

Bedrijfsinformatie
De heer Egbert en mevrouw Yvonne Bakker hadden tot en met 2014 een vennootschap onder firma, samen met hun zoon Alex. Deze is begin 2015 ontbonden. Zoon Alex is toen enig eigenaar geworden van de activiteiten en het binnenvaartschip.

Door een noodlottig ongeval van de huidige eigenaar (Wypke de Vries) op zijn binnenvaartschip MS Euploia, is het schip door de familie de Vries ter overname aangeboden en zijn de heer en mevrouw Bakker gevraagd deze ter exploitatie over te nemen en de activiteiten voort te zetten. De familie Bakker zal het schip omdopen in VOF Destinatie.

Financiering
Bedrag lening: € 70.000
Rentepercentage: 7,5%
Looptijd: 48 maanden

De totale financieringsbehoefte is € 70K. Dit is het bedrag dat nodig is voor de aanschaf van het schip. Door de familie Bakker zelf wordt € 20K ingebracht. Deze 20k is noodzakelijk voor de overname overige activa (smeeroliën, opstartkosten etc.) en overdrachtskosten (Notaris, etc. )10/k. Plus 10k voor onvoorzien. 
 

Cijfermatige uitwerking
De aanvraag is beoordeeld op basis van de geprognosticeerde cijfers (resultatenrekening en balans) over 2016 en 2017. In 2016 bedraagt de winst voor belasting naar verwachting € 31K en voor 2017 wordt een winst geprognosticeerd van € 51K. De huidige eigenaar van het schip heeft een winst (voor belasting) gerealiseerd van 50K in 2013 en 37K in 2014, met daarbij de kanttekening dat de heer de Vries aan het afbouwen was.

Risico
In combinatie met de geleverde cijfers en de gehanteerde uitgangspunten stellen we vast dat dit een gemiddeld risico is voor de investeerders. Hierbij zal een rente worden vergoed aan de investeerders van 7,5%. De samenvatting van de toetsing is bijgesloten bij het project en voor investeerders inzichtelijk. Onderstaand een toelichting op bepaalde aspecten hieruit.

Rentabiliteit
In zowel 2016 als in 2017 heeft de onderneming een positief eigen vermogen na de reeds gedane investeringen (aanschaf binnenvaartschip en eigen inbreng). De resultaatsverwachtingen zijn positief (24K en 40K na belasting).

Solvabiliteit
De solvabiliteit over 2016 is 37% en in 2017 53%. Dit is met name vanwege het feit dat het grootste deel van de financieringsvraag extern wordt gevraagd. Door onder andere resultaatsontwikkeling en de aflossing van de KOM-lening zal de solvabiliteit verder stijgen.

Liquiditeit
De cashflow (nettowinst + afschrijvingen - aflossingen - privé-onttrekkingen) bedraagt naar verwachting € 4K in 2016 en € 15K in 2017. Het netto werkkapitaal is in de eerste 2 jaren negatief. Hierbij gaan we ervan uit dat de prognoses qua omzet moeten kunnen worden gerealiseerd.

Aflossingscapaciteit
De aflossingscapaciteit is laag. Daarmee is het bij tegenvallende omzetten lastiger om te voldoen aan de rente- en aflossingsverplichtingen aan Kapitaal Op Maat. Samenvattend kennen we hier een hoog risico aan toe.

Samenvattend:
De uitkomst van de totale beoordeling leidt tot een gemiddeld risico. Het schip is het belangrijkste bezit van de VOF en de prognoses geven een goed resultaat. De aflossingscapaciteit laat een hoog risico zien. De zekerheden dekken wel de lening. En de toekomstige eigenaren stellen zich hoofdelijk aansprakelijk.

Als u bent ingelogd ziet u de aanvullende financiële informatie van dit project.

Als u bent ingelogd kunt u de zekerheden zien die aan dit project zijn verbonden.

Als u bent ingelogd kunt u een reactie plaatsen die door de ondernemer wordt beantwoord.

Als u bent ingelogd en geïnvesteerd heeft in dit project kunt u de updates over dit project inzien.

100% Gefinancierd! Met dank aan 94 investeerders!
Investeringsrisico
  • BBB
  • BBB-
  • BB
  • B+
  • B
  • B-
  • BB+

laaghoog

Financieringsduur

48 Maanden

Rente

7,5 %

Reeds geïnvesteerd
€ 70.100 van de € 70.100
Doel van investering
Financiering kapitaalgoederen
Maak kennis met...
Egbert & Yvonne Bakker
Egbert & Yvonne Bakker
Egbert & Yvonne Bakker

Egbert en Yvonne Bakker zijn begin 60 en allebei zeer vitaal. Ze zijn al lange tijd getrouwd en als schippersechtpaar hun gehele werkzame leven actief in de binnenvaart. Ze hebben 1 zoon, hij is ook binnenvaartschipper. Tussen 2008 en 2015 voeren Yvonne en Egbert samen met hun zoon. De zoon vaart nu zelfstandig op dit schip en het lukt hem prima om een goede omzet te realiseren. Voor Egbert en Yvonne blijft de wens om weer zelf te varen. De MS Euploia is voor hun het perfecte schip om nog 1 keer in te investeren en tot aan pensioen te exploiteren. Egbert en Yvonne zijn harde werkers en zijn ook het liefste samen. Deze periode waar Yvonne thuis is en Egbert voor een baas vaart is niet wenselijk en het exploiteren van de MS Euploia zien zij met veel enthousiasme tegemoet.

Geen project van uw keuze?

Mail mij bij nieuwe projecten.

Heb je vragen?
Wij helpen je graag! 015 760 00 19
Nieuwsbrief

Blijf up-to-date van de laatste projecten en ontwikkelingen rondom crowdfunding!