Bankvrij financieren voor het MKB

Installatiebedrijf G. Sars

Onze servicedienst is toe aan uitbreiding en verdere administratieve automatisering.

Installatiebedrijf G. Sars
plus 1 Delen
100% Gefinancierd! Met dank aan 68 investeerders!

Installatiebedrijf G. SARS VOF is een jong en energiek installatiebedrijf op het gebied van loodgieterswerk, centrale verwarming, electroteckniek, ventilatiewerk en duurzame installatie. Verder installeren wij ook airco’s, ventilatiesystemen en waterontharders. Voor onze klanten leveren we 24-uurs service bij calamiteiten. Wij zijn Uneto-VNI installateur en SEI-erkend. Onze opdrachtgevers zijn particulieren en MKB bedrijven, wij installeren complete woningen, bedrijfspanden en winkels. Wij zijn gevestigd in Roermond. Voor de uitbreiding van onze serviceafdeling zijn wij op zoek naar werkkapitaal.

De financiering
In toenemende mate worden wij gevraagd om onderhoud en servicewerkzaamheden bij nieuwe en bestaande klanten uit te voeren. Wij merken dat dit mede het gevolg is van de goede kwaliteit die wij leveren. Tevreden klanten verwijzen nieuwe klanten naar ons door. Om op een accurate manier hierop in te spelen willen wij onze organisatie en automatisering voor de service gaan vernieuwen. Hierbij gaan we de afspraken met klanten automatiseren met betrekking tot het maken van afspraken, via een mail planningsysteem, en het automatisch wijzigen van afspraken door de klant indien gewenst. Wij willen tevens een nieuwe website gaan introduceren. 

De servicemonteurs zullen met moderne apparatuur de werkopdrachten bij de klant gaan verwerken en zal door middel van hun akkoord en automatische betaling van de klant worden gewerkt. Hierdoor wordt onder andere een goede historie opgebouwd en de efficiency zal worden bevorderd.

Door te gaan werken met automatische incasso en directe pinbetalingen zal de kasstroom binnen het bedrijf worden verbeterd en zullen er minder handelingen nodig zijn op het kantoor voor facturering en debiteurenbewaking. Tevens zal door dit systeem een goede en duidelijke historie worden opgebouw van de klant en zijn toestellen.

Ook zullen er servicecontracten worden afgesloten met de klanten met hierbij automatische betalings afspraken, per kwartaal vooraf. Bij een nieuw systeem zullen ook de nodige "oude" historie gegevens moeten worden omgezet en in gevoerd. Verder zullen er exta onderdelen op voorraad moeten worden genomen.

Om de volledige aanpassing en uitbreiding te realiseren en te implementeren zullen we extra investeringen moeten doen waarbij het nodig is om één en ander volledig te gaan uitvoeren en snel klaar te zijn voor de extra vraag van bestaande en nieuwe klanten.

Waarom ik heb gekozen voor crowdfunding via kapitaalopmaat.nl?
De banken zijn hedentendage niet erg meewerkend om bedrijven zoals wij te financieren. Wij zijn dan ook ontzettend blij met dit soort initiatieven als crowdfunding. Een mooie transparante manier om toch je financiering te regelen.

Voor meer informatie bezoek de website: http://www.gsars.nl/

Installatiebedrijf G. SarsInstallatiebedrijf G. Sars
Investeerder Bedrag Datum
Anonieme investeerder € 200 30 juni
Anonieme investeerder € 500 30 juni
Anonieme investeerder € 500 30 juni
Anonieme investeerder € 1.000 30 juni
Anonieme investeerder € 1.000 30 juni
Anonieme investeerder € 1.000 30 juni
Anonieme investeerder € 400 30 juni
Anonieme investeerder € 100 30 juni
Anonieme investeerder € 100 30 juni
Anonieme investeerder € 200 30 juni
Anonieme investeerder € 100 30 juni
Anonieme investeerder € 700 30 juni
Anonieme investeerder € 100 30 juni
Anonieme investeerder € 1.000 30 juni
Anonieme investeerder € 500 30 juni
Anonieme investeerder € 100 30 juni
Anonieme investeerder € 200 30 juni
Anonieme investeerder € 200 30 juni
Anonieme investeerder € 300 30 juni
Anonieme investeerder € 200 30 juni
Anonieme investeerder € 500 30 juni
Anonieme investeerder € 700 30 juni
Anonieme investeerder € 500 30 juni
Anonieme investeerder € 300 30 juni
Anonieme investeerder € 100 30 juni
Anonieme investeerder € 100 30 juni
Ben € 100 30 juni
Anonieme investeerder € 200 30 juni
Anonieme investeerder € 200 30 juni
Anonieme investeerder € 1.000 30 juni
Anonieme investeerder € 5.000 30 juni
Anonieme investeerder € 1.500 30 juni
Anonieme investeerder € 500 30 juni
Anonieme investeerder € 300 30 juni
Anonieme investeerder € 200 30 juni
Anonieme investeerder € 1.500 30 juni
Ruud van Leeuwen € 200 30 juni
Anonieme investeerder € 2.000 30 juni
Anonieme investeerder € 500 30 juni
Anonieme investeerder € 100 30 juni
Anonieme investeerder € 1.000 30 juni
Anonieme investeerder € 100 30 juni
Anonieme investeerder € 500 30 juni
Anonieme investeerder € 1.000 30 juni
Anonieme investeerder € 100 30 juni
Anonieme investeerder € 400 30 juni
Anonieme investeerder € 100 30 juni
Anonieme investeerder € 200 30 juni
Anonieme investeerder € 1.000 30 juni
Anonieme investeerder € 200 30 juni
Anonieme investeerder € 200 30 juni
Anonieme investeerder € 800 30 juni
Anonieme investeerder € 200 30 juni
Anonieme investeerder € 500 30 juni
Anonieme investeerder € 1.000 30 juni
Anonieme investeerder € 100 30 juni
Anonieme investeerder € 300 30 juni
Adri van Denderen € 2.500 30 juni
Anonieme investeerder € 1.000 30 juni
Anonieme investeerder € 1.000 30 juni
Anonieme investeerder € 1.000 30 juni
Anonieme investeerder € 200 30 juni
Anonieme investeerder € 100 30 juni
Anonieme investeerder € 200 30 juni
Anonieme investeerder € 100 30 juni
Anonieme investeerder € 100 30 juni
Anonieme investeerder € 1.000 30 juni
Anonieme investeerder € 300 30 juni
Anonieme investeerder € 200 30 juni
Anonieme investeerder € 1.000 30 juni
Anonieme investeerder € 100 30 juni

AGIUM Finance & Control heeft de toetsing verzorgd van Installatiebedrijf G. Sars V.O.F. welke sinds april 1998 wordt geleid door de heer G.A.H. Sars en mevrouw A.M.M.H.J. Sars - Geraedts. G. Sars V.O.F. is een installatiebedrijf voor centrale verwarming, loodgieterswerk, elektrawerk, ventilatiewerk en duurzame installaties. In toenemende mate worden zij gevraagd om onderhoud en servicewerkzaamheden bij nieuwe en bestaande klanten uit te voeren. Zij merken dat dit mede het gevolg is van de goede kwaliteit van hun werk en de ‘mond op mond’ reclame. Om op een accurate manier hierop in te spelen gaan zij de organisatie en automatisering voor de service gaan vernieuwen, hierbij willen zij tevens een nieuwe website introduceren.

Het netto resultaat was in 2013 € 26k (2%) bij een omzet van € 1.056k, voor 2014 € 44k (4%) bij een omzet van € 1096k. De prognose voor 2015 is €163k (14%) bij een omzet van € 1.179k.

Een toelichting met betrekking tot de winstprognose 2015 is dat de verbeteringen vooral zitten in de aanpassingen op het gebied van uurloon, voorrijkosten, servicecontracten, onderhoud werkzaamheden, innen van facturen middels pinbetaling en vermindering van arbeid door automatisering van de werkzaamheden. De verbeteringen zullen sterk gaan oplopen als het één en ander is geïmplementeerd wat zij met de financiële middelen kunnen versnellen en verhogen. 

De financiering wordt aangewend om het verbetertraject te realiseren.

Leenbedrag: € 40.000,-
Rente: 7,5%
Looptijd: 48 maanden

Cijfermatige uitwerking
Kapitaal Op Maat beschikt over de jaarrekeningen 2013 en 2014 van Installatiebedrijf G. Sars V.O.F. met daarnaast de prognose van 2015. De uitkomsten van de Agium toetsing zijn bijgesloten bij het project en geven een positieve uitkomst. De liquiditeitsprognose en ook de uitwerking van het werkkapitaal laten voldoende ruimte om aan de aflossingen te kunnen voldoen welke gerelateerd zijn aan de gewenste financiering. De cashflowpositie is daarin ruim voldoende om aan de financiële verplichtingen te kunnen voldoen.

Risico
In combinatie met de geleverde cijfers en de gehanteerde uitgangspunten stellen we vanuit Kapitaal Op Maat vast dat dit een hoog risico is voor de Kapitaal Op Maat investeerders.

Agium Risico Rating
De toetsing is bijgesloten bij het project en voor investeerders inzichtelijk.

Rentabiliteit
De rentabiliteitsscore van het totale vermogen is qua uitkomst goed. De rentabiliteit op het eigen vermogen wordt negatief beïnvloed door het (in het verleden voor 2012) negatieve eigen vermogen. Mede doordat de branche de afgelopen jaren te kampen heeft gehad met omzetdalingen hebben beide vennoten het kostenniveau teruggebracht en de kostenflexibiliteit (meer inhuur derden) meer stuurbaar gemaakt.

Toelichting:
Het negatieve saldo is ontstaan in de jaren van voor 2012 toen het in de bouw gerelateerde bedrijven moeilijk ging. Zij zijn van 14 personeelsleden terug gegaan naar 10. In 2013 is men overgestapt naar een andere accountant, deze heeft een achterstallige openstaande betaling gevonden aan de belastingdienst. Deze is tijdig gemeld bij de belastingdienst wat heeft geleid tot een regeling. De middelen om deze te voldoen zijn gekomen van onder andere hun zoon die de vennoten € 40.000,00 leende. Daarnaast zijn met crediteuren afspraken gemaakt over een langere betalingstermijn tot 75 dagen met hun grootste leverancier TU Nederland. De crediteurentermijn is reeds teruggebracht en ook de lening met de belastingdienst is nagenoeg voldaan.

Conclusie; het is een onderneming die herstellende is. Echter zal nog wel de vermogensposities moeten herstellen door toekomstige winsten te realiseren. En kijkende naar de omzetgroei, in combinatie met de maatregelen, weer de positieve kant opgaan.

Solvabiliteit
De solvabiliteit (o.b.v. de prognose) van de onderneming wordt ook beïnvloed door het negatieve eigen vermogen. Zie de toelichting bij de rentabiliteit. Ook hier geldt dat het negatieve eigen vermogen, wat zich de afgelopen 2 jaar positief herstelt, drukt op de ratio’s. De prognoses laten zien dat dit zich de komende jaren verder herstelt en de onderneming daarmee in staat moet zijn de lange termijn verplichtingen te voldoen.

Liquiditeit
De cashflow van het installatiebedrijf vertoont in de resultaten van 2013, 2014 en tevens de prognose een stijgende lijn. Door ingrijpende maatregelen is het netto werkkapitaal positief. Dit zal zich verder doorvertalen naar de solvabiliteitsratio.

Samenvattend:
De uitkomst van de totale beoordeling leidt gezien de zekerheden tot een hoog risico voor de investeerders. In combinatie met de gestelde zekerheden en het bijsturen in de afgelopen jaren door beide vennoten (waarbij de vaste kosten terug zijn gebracht en de omzet in stijgende lijn is) past deze aanvraag binnen het KOM acceptatiebeleid.

Als u bent ingelogd ziet u de aanvullende financiële informatie van dit project.

Als u bent ingelogd kunt u de zekerheden zien die aan dit project zijn verbonden.

Als u bent ingelogd kunt u een reactie plaatsen die door de ondernemer wordt beantwoord.

Als u bent ingelogd en geïnvesteerd heeft in dit project kunt u de updates over dit project inzien.

100% Gefinancierd! Met dank aan 68 investeerders!
Investeringsrisico
  • B-
  • BB+
  • CC
  • C+
  • C
  • BB-
  • C-

laaghoog

Financieringsduur

48 Maanden

Rente

7,5 %

Reeds geïnvesteerd
€ 40.400 van de € 40.400
Doel van investering
Bedrijfsmiddelen
Maak kennis met...
Gijs Sars
Gijs  Sars

Hallo ik ben Gijs Sars. Ik heb al zo’n 40 jaar ervaring in de installatiebranche. Ik heb gewerkt als installatiemonteur, technisch tekenaar, werkvoorbereider en directeur, totdat ik in 1998, samen met mijn vrouw voor mezelf ben begonnen met G. Sars installatiebedrijf v.o.f. Wij zijn Uneto-VNI installateur en SEI-erkent en werken voor particulieren en bedrijven in het MKB. Met ingeleend personeel maakte ik een vliegende start. In 2008 waren er veertien monteurs in dienst, nu werken wij met tien gemotiveerde vakmensen in loondienst. Dat zijn goede installatiemonteurs die overal oplossingen voor weten en altijd klaar staan. Je mag ons óók bellen voor een lekkende kraan of een doorlopend reservoir of een defecte lichtschakelaar. Maar natuurlijk ook voor een complete nieuwe badkamer, cv-installatie of een nieuwe groepenkast. Ik ben verantwoordelijk voor de calculatie en offertes en opdrachtafhandelingen. Voor Volta Limburg bijvoorbeeld plaatsen wij jaarlijks zo’n 500 cv ketels in heel Limburg. Dat is een vast contract. Momenteel zijn wij bezig met de uitbreiding en het optimaliseren van de serviceafdeling. Klanten willen steeds meer service en willen graag op de door hen gewenste datum dat het onderhoud wordt uitgevoerd. Voor de implementatie van het nieuwe onderhoudssysteem zijn wij op zoek naar kapitaal.

Incentive

Investeerders vanaf € 500,- ontvangen een korting van 5% op de door ons uitgebrachte offerte. Investeerders van € 1.000,- ontvangen een korting van 10%.

Geen project van uw keuze?

Mail mij bij nieuwe projecten.

Heb je vragen?
Wij helpen je graag! 015 760 00 19
Nieuwsbrief

Blijf up-to-date van de laatste projecten en ontwikkelingen rondom crowdfunding!