Bankvrij financieren voor het MKB

Heropening Luehof-Outdoor

Heropening van Luehof-Outdoor 5 jaar na de brand.

Heropening Luehof-Outdoor
plus 1 Delen
100% Gefinancierd! Met dank aan 77 investeerders!

Tot 2010 heb ik (ruim 12 jaar) succesvol een detailhandel zaak in outdoor-artikelen gehad. Door een grote brand is deze geheel in rook opgegaan. Een doorstart op dezelfde locatie was op korte termijn niet realiseerbaar. Derhalve heb ik de keuze gemaakt om de exploitatie te staken en heb ik de afgelopen jaren ervaring opgedaan bij diverse winkelformules. Ik mis het hebben van een eigen onderneming en het bepalen van mijn eigen koers. Ik kijk enorm uit naar de herstart van de onderneming.

Luehof-Outdoor
In mijn winkel staat goede service en de juiste aandacht voor de klant centraal. De exploitatie vindt plaats in een gehuurd pand in binnenstad van Deventer een Hanzestad aan de IJssel met een uniek historisch centrum. Naast de 100.000 inwoners heeft de binnenstad een aanzuigende werking voor de omliggende kernen zoals Twello, Raalte en Bathmen. De stad wordt jaarlijks goed bezocht door dagjesmensen. De aantrekkingskracht is groot mede door bekende evenementen zoals ‘Deventer op Stelten’ en ‘Het Dickensfestijn’. Het is een aantrekkelijke winkelstad met een gevarieerd aanbod aan winkels. De bereikbaarheid met de auto en het openbaarvervoer is goed.

Verwachting
De verwachte consumentenomzet in het eerste jaar is € 225.000,-. Een voorzichtig uitgangspunt. Onlangs heeft een grote outdoor winkel (een landelijke formule met een geschatte omzet van circa € 600.000,- per jaar) haar deuren in Deventer gesloten. Tot 2010 heb ik een winkel geëxploiteerd met een gemiddeld omzetniveau van € 400.000,-. De kosten voor de nieuwe winkel zijn aanmerkelijk lager waardoor met een lagere omzet een prima rendement kan worden behaald.

De opzet
De onderneming wordt geëxploiteerd in een eenmanszaak. Het heeft een kleinschalig karakter waarbij de aandacht voor de klant voorop staat. Persoonlijk advies is dé toegevoegde waarde. De consument mist dit vaak bij de grote landelijke formules. Daarnaast zal de zorgvuldige samenstelling en snelle wisseling van het assortiment de klant bij elk bezoek weer verrassen. Om weerstand te kunnen bieden aan de online-verkopen is de sfeer en beleving in de winkel van groot belang. Het advies en het serviceniveau moeten uitmuntend zijn. Bij kleding en vooral schoenen is een goede pasvorm essentieel.

De investering
De totale investering bedraagt € 100.000,-, waarvan € 70.000 aan voorraden. De eigen inbreng bedraagt € 50.000 en de benodigde financiering is € 50.000,-. Met de financiering kan de voorraad direct worden betaald en wordt er geprofiteerd van een inkoopkorting. Er wordt dus voor 50% van de investering een beroep gedaan op de ‘crowd’. Uit de praktijk blijkt dat banken niet op deze ‘kleine financieringen’ zitten te wachten. Deze deur zit dicht.

Risico
Uit de prognose blijkt dat de aflossing in 4 jaar vanuit de cashflow kan worden afgelost. Zolang er sprake is van een externe financiering zal ik de privé-onttrekkingen tot een minimum beperken. De overwaarde op mijn eigen woning bedraagt momenteel circa € 70.000,-. In een  ‘worst-case’ scenario moet ik mijn huis verkopen om de financiering af te lossen.

Waarom heeft u gekozen voor crowdfunding bij kapitaalopmaat.nl?
Ik geloof in deze nieuwe vorm van financieren. Het is een mooie combinatie van marketing en financiering.  

Begeleiding
Ik word op het financiële vlak begeleid door Norbert Horstink van Credion Deventer B.V..

Heropening Luehof-OutdoorHeropening Luehof-OutdoorHeropening Luehof-OutdoorHeropening Luehof-OutdoorHeropening Luehof-OutdoorHeropening Luehof-Outdoor
Investeerder Bedrag
Anonieme investeerder € 100
Anonieme investeerder € 400
Anonieme investeerder € 200
Line Up BV € 5.000
Anonieme investeerder € 200
Dennis van den Berg € 200
Anonieme investeerder € 500
Anonieme investeerder € 100
Anonieme investeerder € 1.500
Anonieme investeerder € 500
Anonieme investeerder € 1.000
Anonieme investeerder € 100
Anonieme investeerder € 100
Anonieme investeerder € 200
Anonieme investeerder € 500
Anonieme investeerder € 500
Anonieme investeerder € 100
Anonieme investeerder € 2.500
Anonieme investeerder € 500
Anonieme investeerder € 100
Anonieme investeerder € 300
Anonieme investeerder € 2.000
Anonieme investeerder € 1.000
Anonieme investeerder € 300
Anonieme investeerder € 100
Anonieme investeerder € 100
Anonieme investeerder € 200
Anonieme investeerder € 1.000
Anonieme investeerder € 100
Anonieme investeerder € 2.000
Anonieme investeerder € 300
Anonieme investeerder € 100
Anonieme investeerder € 100
Anonieme investeerder € 200
Anonieme investeerder € 500
Anonieme investeerder € 500
Anonieme investeerder € 500
Anonieme investeerder € 200
Anonieme investeerder € 1.000
Anonieme investeerder € 200
Anonieme investeerder € 200
Anonieme investeerder € 1.000
Anonieme investeerder € 3.200
Anonieme investeerder € 300
Anonieme investeerder € 200
Anonieme investeerder € 500
Anonieme investeerder € 100
Anonieme investeerder € 100
Anonieme investeerder € 300
Anonieme investeerder € 1.000
Anonieme investeerder € 100
Anonieme investeerder € 200
Anonieme investeerder € 1.000
Anonieme investeerder € 2.500
Anonieme investeerder € 300
Anonieme investeerder € 300
Anonieme investeerder € 1.000
Anonieme investeerder € 500
Anonieme investeerder € 500
Anonieme investeerder € 100
Anonieme investeerder € 1.000
Anonieme investeerder € 500
Anonieme investeerder € 100
Raymond Nootenboom € 100
Anonieme investeerder € 1.000
Anonieme investeerder € 1.000
Anonieme investeerder € 200
Anonieme investeerder € 500
J.E. van Veen € 2.500
roelkothman € 200
Anonieme investeerder € 100
Anonieme investeerder € 300
Anonieme investeerder € 1.000
Anonieme investeerder € 1.000
Anonieme investeerder € 1.000
Andries Heidema € 500
Anonieme investeerder € 500
Anonieme investeerder € 100

Financieringsbehoefte
Wij hebben de toetsing verzorgd van Luehof-Outdoor. Luehof-Outdoor is (her)startende onderneming op het gebied van wandelen en hiking. De ondernemer heeft eerder een succesvolle detailhandel gehad, deze is vijf jaar geleden verloren gegaan tijdens een brand. In de tussentijd heeft de ondernemer ervaren waar zijn passie ligt. Passie is voor hem het verkopen van sport/outdoor producten, daar waar hij achter staat en enthousiast over is.

De ondernemer heeft hiernaast goede productkennis, vakmanschap, enthousiasme en een hoge mate van servicegerichtheid. Mede hiermee hoopt hij weer een groot aantal (oude) klanten te bedienen. Geholpen door zijn kennis van de markt, zijn ervaring in het managen van een bedrijf en zijn ondernemerservaring zijn positieve vooruitzichten voor deze nieuwe onderneming.

De concurrentiepositie is verbeterd doordat een grote outdoor winkel (Kathmandu) zijn deuren afgelopen zomer heeft gesloten. Hierdoor is er voor een dergelijke winkel weer ruimte ontstaan in de binnenstad van Deventer.

Leenbedrag: € 50.000,-
Rente: 7,5%
Looptijd: 48 maanden

Cijfermatige uitwerking
Kapitaal Op Maat beschikt over de jaarrekeningen van 2008-2010 (1ste half jaar) van de verloren gegane onderneming evenals het business plan voor de komende jaren.

De uitkomsten van de Agium toetsing zijn bijgesloten bij het project en geven een positieve uitkomst. De liquiditeitsprognose en ook de uitwerking van het huidige werkkapitaal laten voldoende ruimte om de aflossingen te kunnen voldoen die gerelateerd zijn aan de gewenste financiering.

De cashflowpositie lijkt, kijkend naar de eerdere onderneming en het business plan, voldoende garantie te geven om aan de financiële verplichtingen te kunnen voldoen mede door de positieve resultaten van de eerdere onderneming en de behouden groeistrategie.

Risico
In combinatie met de geleverde cijfers en de gehanteerde uitgangspunten stellen we vanuit Kapitaal Op Maat vast dat dit een gemiddeld risico is voor de investeerders.

Agium Risico Rating
De toetsing in bijgesloten bij het project en voor investeerders inzichtelijk.

Rentabiliteit
Het bedrijf wordt kenmerkt als (her)startende onderneming. De vermogensstructuur van het bedrijf is financieel gezond en de marges zijn goed. Doordat de eigenaar al eerder in deze branche opereerde zijn de verwachtingen over de komende jaren te bestempelen als betrouwbaar. In het businessplan naar de komende jaren toe is de groei-ontwikkeling reëel qua forecast. Ook de marge inschattingen zijn reëel en de kosten passen binnen het verdienmodel. De bijkomende rentelast van de KOM financiering past binnen de marge van het verdienmodel.

Solvabiliteit
De solvabiliteit (obv de prognose) van de onderneming is met circa 50% als startende onderneming prima. Met name door een solide opgebouwd eigen vermogen een gezonde balans. Mede door de inbreng van € 50.000,- eigen vermogen is het een solide basis voor de investeerders.

Liquiditeit
De liquiditeit is ondanks de voorraadposities die noodzakelijk zijn voor de leveringen zeer goed. Het werkkapitaal is prima. De vlottende activa dekken de vlottende passiva ruim. Dit temeer er een goede verhouding is tussen eigen en vreemd vermogen.

Samenvattend:
De uitkomst van de totale beoordeling leidt gezien de zekerheden tot een gemiddeld risico. Aanvullende zekerheden als de verpanding van de voorraad, de hoofdelijke aansprakelijkheid en de overwaarde van de woning van de ondernemer leiden tot een meer dan volledige dekking van de financiering ten behoeve van de investeerders.

Als u bent ingelogd ziet u de aanvullende financiële informatie van dit project.

Als u bent ingelogd kunt u de zekerheden zien die aan dit project zijn verbonden.

Als u bent ingelogd kunt u een reactie plaatsen die door de ondernemer wordt beantwoord.

Als u bent ingelogd en geïnvesteerd heeft in dit project kunt u de updates over dit project inzien.

100% Gefinancierd! Met dank aan 77 investeerders!
Investeringsrisico
  • A+
  • A
  • A-
  • B+
  • B
  • B-
  • C+

laaghoog

Financieringsduur

48 Maanden

Rente

7,5 %

Reeds geïnvesteerd
€ 50.000 van de € 50.000
Doel van investering
Financiering werkkapitaal
Maak kennis met...
Henry Luehof
Henry Luehof

Ik ben Henry Luehof, 47 jaar en vader van Max (14) en Jette (12) en opgegroeid in Friesland (Lemmer). Na het behalen van mijn diploma aan de Academie voor Lichamelijke Oefening in Groningen ben ik verhuisd naar Deventer. Ik ben als verkoper in een sportzaak gaan werken. Nadat deze zaak stopte ben ik in 1998 voor mijzelf begonnen met Luehof Sport & outdoor. Ik had een mooi pand (200 m²) in de binnenstad van het mooie Deventer. De zaken gingen goed. Op 30 juni 2010 sloeg het noodlot toe. Mijn buurman viel met een brandende sigaret op de bank in slaap. Het gevolg was dat mijn bedrijf in vlammen opging. Ik voorzag dat de herbouw van het pand lang zou duren en ik wilde wel eens wat anders proberen. Dat was de reden om destijds niet verder te gaan met mijn winkel. Na vijf jaar bij verschillende werkgevers te hebben gewerkt heb ik ontdekt dat mijn passie toch ligt in de verkoop én advies van outdoor artikelen. Daarvoor ben ik op zoek naar € 50.000,-. Het toeval wil dat een collega Outdoor winkel in Deventer door inkrimping haar deuren onlangs heeft gesloten. Hierdoor kan ik het marktpotentieel (weer) invullen. Ik ga klein beginnen (100 m²) en zal voornamelijk zelf in de winkel aanwezig zijn. Dit om de kosten van huur en personeel te drukken. Ik heb een huurcontract van twee jaar bedongen, zodat ik eventueel de mogelijkheid heb, wanneer de zaken goed gaan, een groter pand te betrekken. Ik ga mij richten op de wandelaar, de mensen die stedentrips maken, de mensen die met de hond lopen en de ouders die in weer en wind langs de velden staan om hun kinderen aan te moedigen. Ik hoop u eens te ontmoeten in mijn winkel en u wellicht te helpen aan een paar goede wandelschoenen of lekkere outdoor kleding.

Incentive

Indien u binnen 1 maand na publicatie vanaf € 1.000,- investeert ontvangt u een cadeaubon (te besteden bij Luehof-Outdoor) ter waarde van €100,-. Daarnaast ligt er voor elke investeerder na de opening een leuke attentie klaar.

Geen project van uw keuze?

Mail mij bij nieuwe projecten.

Heb je vragen?
Wij helpen je graag! 015 760 00 19
Nieuwsbrief

Blijf up-to-date van de laatste projecten en ontwikkelingen rondom crowdfunding!