Bankvrij financieren voor het MKB

Financiering Led Verlichting 3

Goed renderende laag risico obligaties aangeboden met maandelijkse aflossing.

plus 1 Delen
100% Gefinancierd! Met dank aan 279 investeerders!

LOHUIS ESCO FINANCE B.V. haalde in de eerste en tweede crowdfunding campagne € 322.500 op bij de investeerders van Kapitaal Op Maat. Inmiddels is dit bedrag volledig geïnvesteerd in lopende huurkoopcontracten. Het gaat erg goed. Veel klanten zijn geïnteresseerd in onze Pay as You Save contracten en ESCo overeenkomsten. Om deze overeenkomsten aan te kunnen gaan moet eerst ons kapitaal aangevuld worden. Rente en aflossingen van de uitgegeven leningen zijn hoger dan wat wij maandelijks verschuldigd zijn aan onze beleggers. Wij vragen daarom nu via Kapitaal Op Maat € 250.000 werkkapitaal tegen 6% gedurende 48 maanden.

3e Ronde Crowdfunding van LOHUIS
Dit is onze derde crowdfunding via Kapitaal Op Maat. Wij realiseren ons terdege dat het eigen vermogen gelijke tred moet houden met het opgenomen vreemd vermogen. Daarom wordt de huidige Lohuis Esco Finance B.V. omgezet naar een N.V. waarin € 1 miljoen wordt geplaatst door nieuwe aandeelhouders via het platform Symbid Crowdfunding. Het uitgeven van nieuwe aandelen die aanspraak maken op 50% winstdeling zal goed zijn voor de verdere expansie van het bedrijf. De uitgifte van aandelen zal gebeuren in 4 gelijke tranches van steeds € 250.000 en dit doen we naar verwachting om de 4 tot 6 maanden. Wij willen bij elke ronde aandelen kapitaal ook opnieuw obligaties uitgeven. Uiteraard vermindert het risico van de obligatiehouders evenredig met een toename van het aandelenkapitaal en de winstreserve. Zie hiervoor www.symbid.com

Bedrijf
Lohuis Beheer BV is als LOHUIS sinds 1970 actief op het gebied van lamp-lichtbronnen en indoor & outdoor verlichtingsarmaturen. Als Nederlands bedrijf produceert en verkoopt het wereldwijd een breed scala aan producten en diensten. De marktontwikkelingen hebben in 2013 geleid tot de oprichting van Lohuis Lighting & Energy www.lohuislighting.nl. Het concept waarbij wij de investering doen die nodig is voor bedrijven om over te kunnen stappen op Led is uniek. We zijn ook uniek omdat we zelf een hele nieuwe generatie van led-adviseurs opleiden met een cursus in ons bedrijfsgebouw in Naaldwijk.

Led-producten komen ook via de gevestigde distributiekanalen in de markt, maar dan ontbreekt de kennis om klanten een goed advies te kunnen geven. Lohuis Lighting & Energy is de verkooporganisatie die de adviseurs opleidt. Onze producten zijn meestal afkomstig van het dochterbedrijf Led and Lamp (DT International BV) www.led-and-lamp.com.

Twee nieuwe ontwikkelingen bij Lohuis trekken de aandacht. Buiten de bestaande “Pay As You Save” formule waarbij klanten hun investering in ledverlichting kunnen betalen in het tempo waarin ze ook energie besparen kent Lohuis nu ook de ESCo-overeenkomst voor grootverbruikers van energie zoals bijvoorbeeld tuinders. De Energy Saving Company -overeenkomst houdt in dat Lohuis feitelijk het energiebeheer overneemt. Lohuis zorgt ten eerste voor het wettelijk verplichte energielabel en gaat vervolgens energie besparen door een breed scala van energiebesparende maatregelen waaronder de ledverlichting installeren. Alles wat effectief in die 5 jaar wordt bespaard komt aan Lohuis toe waarna aan het einde van de overeenkomst het ”opgeschoonde” energiebeheer weer terug in handen komt van de klant zelf. Vanaf dat moment betaalt de klant dan dus heel veel minder voor zijn energie en dit wordt door klanten een zeer interessant aanbod gevonden.

De allerbelangrijkste ontwikkeling is echter dat Lohuis octrooi heeft aangevraagd op een aantal nieuwe vindingen op het gebied van de ledverlichting voor de kassenbouw. Deze vindingen hebben alles te maken met vermindering van de kostprijs voor dergelijke verlichting. In Nederland bestaat 70 miljoen m2 aan belichte tuinbouw in de kassen. De huidige kosten aan energie voor de traditionele verlichting met natriumlampen bedragen ongeveer € 14 per m2 per jaar. Dat betekent een verbruik van ruwweg € 1 miljard per jaar aan energie in deze tak van tuinbouw. De Universiteit van Wageningen heeft al bewezen dat ledverlichting 50% energie kan besparen. Veel tuinders aarzelen nog om over te stappen naar deze ledverlichting vanwege de hoge investering. Lohuis is nu echter de 1e in de wereld die een ledverlichting kan aanbieden die, gebruik makend van de energiebesparing, niet meer kost dan de ouderwetse verlichting met natriumlampen.

Organisatie
LOHUIS ESCO FINANCE B.V is begonnen in 2013. LOHUIS Beheer BV (de holding) investeerde tot op heden een kleine 400.000 Euro in dit initiatief. Deze B.V. is nu N.V. geworden (ook vanwege een mogelijke beursgang in de toekomst) en is de moeder van: DT International B.V. handelend onder de naam Led and Lamp. Hier wordt de import van de led-verlichting gedaan en hier worden de voorraden gehouden.

LOHUIS Beheer B.V. is de holding van de volgende werkmaatschappijen:
- DBB Holding B.V. handelende onder de naam LOHUIS Lighting & Energy. Dit is de verkooporganisatie die met 70 adviseurs actief is in het land
- LOHUIS ESCo Finance N.V.: De financieringspoot die wij georganiseerd hebben in een veilige separate vennootschap. Zo beschermen wij beleggers tegen eventuele risico’s buiten de twee werkmaatschappijen.

LOHUIS ESCo Finance NV biedt obligaties aan met een vaste rente van 6% die binnen 48 maanden maandelijks worden afgelost met vaste bedragen inclusief rente op annuïteitsbasis. De fondsen worden gebruikt om reeds verstrekte en reeds getekende huurkoopovereenkomsten te herfinancieren. Deze overeenkomsten worden overgedragen vanuit de werkmaatschappij naar de LOHUIS ESCo Finance op het moment van betaling van de hoofdsom.

Voordat een huurkoopovereenkomst met een klant wordt afgesloten wordt het risico nagegaan bij Graydon Nederland B.V. en Creditsafe. Mocht het met een koper misgaan dan is de leverancier verplicht de led-verlichting terug te kopen zodat er geen risico's zijn voor de uitgever van de obligaties en voor beleggers die die obligaties kopen. Crowdfunding partners worden betaald uit de maandelijks binnenkomende aflossingen en rentebetalingen van de bedrijven die een huurkoopovereenkomst zijn aangegaan. De contracten met deze bedrijven hebben een looptijd van gemiddeld 3 jaar in geval van een “Pay As You Save” maar bij een ESCo-overeenkomst kan dat oplopen tot 5 tot 10 jaar. Bij een tuinbouw project worden de kosten van de investering gefinancierd door middel van een crowdfunding met een looptijd van 4 jaar.

De tweede periode van 6 jaar doet Lohuis alleen nog het onderhoud omdat het goed functioneren van de verlichting voor 10 jaar wordt gegarandeerd. Lohuis verwacht in die 2e periode dat er weinig kosten aan dat onderhoud verbonden zullen zijn op grond van de kwaliteit van de producten die minstens 15 jaar meegaan wat dezelfde tijd is waarin de hele kas normaal wordt afgeschreven. De echte winsten vallen dus vrij na de vier jaar in de 2e periode van 6 jaar. De tuinder profiteert nog minstens 5 jaar van de verlichting na afloop van het contract en dan met de helft van zijn huidige energiekosten. Een echte win-win-win situatie voor alle betrokkenen. De huidige markt betekent een potentie van 840 miljoen Euro per jaar. De eerste projecten staan voor de deur! We houden het hoofd koel en wachten de ontwikkelingen af.

Omzet en groei
LOHUIS Beheer B.V. is met deze activiteiten begonnen in 2013. De omzet is in 2014 vervijfvoudigd ten opzichte van 2013. In 2015 verwachten wij een verdubbeling van de omzet ten opzichte van 2014. Enkele ratio ‘s : Winstgevendheid is 15,8 (EBITDA/Omzet). De Terugbetalingscapaciteit op basis van het tweede kwartaal 2015 zal stijgen naar 3,8. Zelfs als de nieuwe leningen niet renderen, is dit nog steeds goed. In de toetsing van deze aanvraag is rekening gehouden met de huidige Crowdfunding via Symbid.com waarbij LOHUIS ESCO FINANCE N.V. 12% van haar aandelen voor een doelbedrag van minimaal €250.000 verkoopt. Dit is ook de reden waarom LOHUIS ESCO FINANCE is omgezet in een Naamloze Vennootschap N.V. Enkel en alleen als de crowdfund campagne via Symbid.com minimaal de beoogde €250.000 bereikt, komt ook de lening van €250.000 via Kapitaal Op Maat tot stand.

Financieringsbehoefte
LOHUIS Beheer B.V. (de holding) investeerde tot op heden een kleine 400K. Bij deze nieuwe financieringsronde volgen we deze keer twee wegen. De ene weg is het aantrekken van eigen vermogen door het uitgeven van aandelen via www.symbid.com
De uitgifte van aandelen is wenselijk om ons eigen vermogen te versterken en dit biedt ons de mogelijkheid om steeds opnieuw obligatieleningen uit te schrijven aan onze investeerders via Kapitaal Op Maat. Met deze financiering kunnen wij de zeer in trek zijnde Pay as you Save contracten en de ESCo overeenkomsten voorfinancieren.

Lohuis Esco Finance N.V. biedt via Kapitaal Op Maat obligaties aan met een vaste rente van 6% die gedurende 48 maanden maandelijks worden afgelost op annuïteitsbasis. Dit is dezelfde constructie hoe al 2 keer eerder met succes via Kapitaal Op Maat werd geleend. De verkregen fondsen worden gebruikt om al verstrekte huurkoopovereenkomsten te herfinancieren. Deze overeenkomsten worden overgedragen vanuit de werkmaatschappij naar Lohuis Esco Finance N.V. op het moment van betaling van de hoofdsom.

Kapitaal Op Maat investeerders worden betaald uit de maandelijks binnenkomende aflossingen en rentebetalingen van de bedrijven die een huurkoopovereenkomst zijn aangegaan. Dit is de derde tranche die LOHUIS ESCO FINANCE N.V. via Kapitaal Op Maat financiert na twee succesvolle tranches van in totaal €322.500. De intentie is dat LOHUIS ESCO FINANCE N.V. gedurende de komende 12 tot 18 maanden nog 3 maal 12% van haar aandelen via Symbid.nl zal uitgeven. (in totaal 48% maar met een 50% winstdeling). Na iedere succesvolle aandelenverkoop zal Lohuis Esco Finance N.V. vervolgens via Kapitaal Op Maat weer een tranche aan obligaties plaatsen tegen dezelfde voorwaarden. Op deze manier verwachten wij de groei op een solvabele wijze te financieren. LOHUIS ESCO FINANCE N.V. komt de verplichtingen van de eerdere 2 leningen via Kapitaal Op Maat keurig na.

Waarom crowdfunding via Kapitaal Op Maat?
Voor ons was en is crowdfunding de enige optie omdat we alleen zo echt Kapitaal Op Maat kunnen aantrekken. We zijn daarnaast ook ontzettend blij met de steeds groeiende groep van betrokken investeerders. Voor ons is ondernemen en financieren met de crowd de manier gebleken. De Triodos bank toonde al interesse, maar wil pas beginnen bij een kredietbehoefte van € 750.000 of meer. Vandaar dat wij voorlopig voor crowdfunding hebben gekozen. We doen dit met plezier!

Voor meer informatie zie http://www.lohuislighting.nl/ en/of http://lohuis-holding.com/holding/

Financiering Led Verlichting 3Financiering Led Verlichting 3Financiering Led Verlichting 3Financiering Led Verlichting 3Financiering Led Verlichting 3
Investeerder Bedrag Datum
Anonieme investeerder € 5.200 01 januari
Anonieme investeerder € 2.000 01 januari
Rita Vanlommel € 100 31 december
Anonieme investeerder € 100 31 december
Anonieme investeerder € 1.000 31 december
Anonieme investeerder € 500 31 december
Anonieme investeerder € 1.000 31 december
Anonieme investeerder € 200 31 december
Anonieme investeerder € 1.000 31 december
Anonieme investeerder € 100 31 december
Anonieme investeerder € 1.000 31 december
Anonieme investeerder € 100 31 december
Anonieme investeerder € 1.000 30 december
Anonieme investeerder € 2.000 30 december
Anonieme investeerder € 1.000 30 december
Anonieme investeerder € 300 30 december
Anonieme investeerder € 300 30 december
Anonieme investeerder € 1.000 30 december
Anonieme investeerder € 1.000 30 december
Jerry Bouman € 1.000 30 december
Anonieme investeerder € 100 30 december
Anonieme investeerder € 500 30 december
Anonieme investeerder € 100 30 december
Anonieme investeerder € 2.500 30 december
Anonieme investeerder € 500 30 december
Anonieme investeerder € 100 29 december
Anonieme investeerder € 100 29 december
Anonieme investeerder € 500 29 december
Anonieme investeerder € 100 29 december
Anonieme investeerder € 200 29 december
Anonieme investeerder € 100 29 december
Anonieme investeerder € 4.000 29 december
Anonieme investeerder € 1.000 29 december
Anonieme investeerder € 1.000 29 december
Anonieme investeerder € 1.000 29 december
Anonieme investeerder € 500 29 december
Stephan van der Wel € 1.000 29 december
Anonieme investeerder € 10.000 29 december
Anonieme investeerder € 100 29 december
Anonieme investeerder € 2.500 29 december
Anonieme investeerder € 2.000 29 december
Gert mulder € 200 29 december
Anonieme investeerder € 100 29 december
Anonieme investeerder € 700 29 december
Anonieme investeerder € 1.000 29 december
Anonieme investeerder € 200 29 december
Anonieme investeerder € 300 29 december
Anonieme investeerder € 1.000 29 december
Anonieme investeerder € 500 29 december
Anonieme investeerder € 200 29 december
Anonieme investeerder € 2.000 29 december
Anonieme investeerder € 1.000 28 december
Anonieme investeerder € 500 28 december
Anonieme investeerder € 200 28 december
Anonieme investeerder € 100 28 december
Anonieme investeerder € 5.000 28 december
Anonieme investeerder € 200 28 december
Anonieme investeerder € 100 28 december
Anonieme investeerder € 200 28 december
fred wissing € 500 28 december
Line Up BV € 5.000 28 december
Anonieme investeerder € 400 28 december
koen vaessen € 1.000 28 december
Anonieme investeerder € 1.500 28 december
Jeroen Jansze € 400 28 december
Anonieme investeerder € 500 28 december
Anonieme investeerder € 0 27 december
Anonieme investeerder € 100 27 december
Anonieme investeerder € 200 27 december
Anonieme investeerder € 100 27 december
Anonieme investeerder € 300 27 december
Anonieme investeerder € 100 27 december
Anonieme investeerder € 200 27 december
Anonieme investeerder € 100 27 december
Anonieme investeerder € 1.000 27 december
Anonieme investeerder € 500 27 december
Anonieme investeerder € 300 27 december
Anonieme investeerder € 200 27 december
Anonieme investeerder € 200 27 december
Leo ter Voert € 200 27 december
Anonieme investeerder € 500 27 december
Anonieme investeerder € 500 27 december
Anonieme investeerder € 1.500 27 december
Anonieme investeerder € 400 26 december
Anonieme investeerder € 500 26 december
Anonieme investeerder € 200 26 december
Anonieme investeerder € 300 26 december
Anonieme investeerder € 1.000 26 december
Anonieme investeerder € 500 26 december
Anonieme investeerder € 1.000 26 december
Anonieme investeerder € 500 26 december
Anonieme investeerder € 200 26 december
Anonieme investeerder € 2.500 26 december
Anonieme investeerder € 1.000 26 december
Anonieme investeerder € 500 26 december
Anonieme investeerder € 100 26 december
Anonieme investeerder € 300 26 december
Anonieme investeerder € 700 26 december
Anonieme investeerder € 200 26 december
Anonieme investeerder € 200 26 december
Anonieme investeerder € 1.000 26 december
Anonieme investeerder € 500 26 december
Anonieme investeerder € 200 26 december
Anonieme investeerder € 500 26 december
Anonieme investeerder € 1.000 26 december
Anonieme investeerder € 100 26 december
Anonieme investeerder € 5.000 25 december
Anonieme investeerder € 200 25 december
Anonieme investeerder € 100 25 december
Anonieme investeerder € 500 25 december
Anonieme investeerder € 500 25 december
Anonieme investeerder € 500 25 december
Anonieme investeerder € 400 25 december
Anonieme investeerder € 500 25 december
Anonieme investeerder € 1.000 25 december
Sybrand Bok € 300 25 december
Anonieme investeerder € 300 25 december
Anonieme investeerder € 500 25 december
Anonieme investeerder € 800 25 december
Anonieme investeerder € 100 25 december
Anonieme investeerder € 1.000 25 december
Jari Sanou € 1.000 25 december
Anonieme investeerder € 100 25 december
Anonieme investeerder € 1.500 25 december
Anonieme investeerder € 200 25 december
Anonieme investeerder € 400 25 december
Anonieme investeerder € 300 25 december
Anonieme investeerder € 100 25 december
Anonieme investeerder € 2.000 25 december
Anonieme investeerder € 2.500 25 december
Anonieme investeerder € 500 25 december
Anonieme investeerder € 500 25 december
Anonieme investeerder € 500 25 december
Anonieme investeerder € 500 25 december
Anonieme investeerder € 0 25 december
Anonieme investeerder € 1.000 25 december
Rob Pilmeijer € 200 25 december
Anonieme investeerder € 300 25 december
Anonieme investeerder € 200 25 december
Anonieme investeerder € 1.000 25 december
Anonieme investeerder € 400 25 december
Marnix Eefting € 500 25 december
Anonieme investeerder € 2.000 25 december
Anonieme investeerder € 100 25 december
Anonieme investeerder € 100 25 december
Anonieme investeerder € 500 25 december
Anonieme investeerder € 100 25 december
Anonieme investeerder € 500 25 december
Anonieme investeerder € 500 25 december
Anonieme investeerder € 1.000 25 december
Anonieme investeerder € 200 25 december
Anonieme investeerder € 200 25 december
Anonieme investeerder € 800 25 december
Anonieme investeerder € 1.000 25 december
Anonieme investeerder € 500 25 december
Anonieme investeerder € 2.500 25 december
Anonieme investeerder € 1.000 25 december
Anonieme investeerder € 1.500 25 december
Anonieme investeerder € 500 25 december
Anonieme investeerder € 200 25 december
Anonieme investeerder € 500 25 december
Anonieme investeerder € 200 25 december
Anonieme investeerder € 500 25 december
Anonieme investeerder € 1.500 25 december
Anonieme investeerder € 500 25 december
Anonieme investeerder € 500 25 december
Anonieme investeerder € 200 25 december
Anonieme investeerder € 100 25 december
Anonieme investeerder € 500 25 december
Anonieme investeerder € 100 25 december
Anonieme investeerder € 500 25 december
Anonieme investeerder € 1.000 25 december
Anonieme investeerder € 500 24 december
Anonieme investeerder € 100 24 december
Anonieme investeerder € 300 24 december
Anonieme investeerder € 2.000 24 december
Anonieme investeerder € 200 24 december
Anonieme investeerder € 1.000 24 december
Anonieme investeerder € 1.000 24 december
Anonieme investeerder € 100 24 december
Anonieme investeerder € 500 24 december
Anonieme investeerder € 600 24 december
Anonieme investeerder € 1.000 24 december
Anonieme investeerder € 500 24 december
Anonieme investeerder € 300 24 december
Anonieme investeerder € 1.500 24 december
Anonieme investeerder € 100 24 december
Anonieme investeerder € 2.500 24 december
Anonieme investeerder € 500 24 december
T Ruissen € 500 24 december
Anonieme investeerder € 100 24 december
Anonieme investeerder € 600 24 december
Anonieme investeerder € 500 24 december
Anonieme investeerder € 300 24 december
Anonieme investeerder € 500 24 december
Anonieme investeerder € 300 24 december
Anonieme investeerder € 1.000 24 december
Anonieme investeerder € 1.000 24 december
Anonieme investeerder € 1.000 24 december
Anonieme investeerder € 2.500 24 december
Anonieme investeerder € 5.000 24 december
Anonieme investeerder € 1.000 24 december
Anonieme investeerder € 500 24 december
Anonieme investeerder € 100 24 december
Bart Vanwijnsberghe € 100 24 december
Anonieme investeerder € 5.000 24 december
Anonieme investeerder € 5.000 24 december
Anonieme investeerder € 200 24 december
Anonieme investeerder € 1.000 24 december
Anonieme investeerder € 1.000 24 december
Anonieme investeerder € 2.500 24 december
Anonieme investeerder € 1.000 24 december
Anonieme investeerder € 1.000 24 december
Carlos Silva dos Santos € 300 24 december
Anonieme investeerder € 500 24 december
Anonieme investeerder € 500 24 december
Anonieme investeerder € 500 24 december
Anonieme investeerder € 3.000 24 december
Anonieme investeerder € 1.000 24 december
Dirk Stubbe € 300 24 december
Anonieme investeerder € 2.000 24 december
Anonieme investeerder € 1.000 24 december
Anonieme investeerder € 300 24 december
Anonieme investeerder € 200 24 december
Anonieme investeerder € 300 24 december
Anonieme investeerder € 0 24 december
Anonieme investeerder € 100 24 december
Anonieme investeerder € 500 24 december
Anonieme investeerder € 500 24 december
Anonieme investeerder € 0 24 december
Anonieme investeerder € 1.000 24 december
Anonieme investeerder € 2.000 24 december
Anonieme investeerder € 500 24 december
Anonieme investeerder € 2.500 24 december
Anonieme investeerder € 1.000 24 december
Anonieme investeerder € 2.000 24 december
Anonieme investeerder € 500 24 december
Anonieme investeerder € 500 24 december
Anonieme investeerder € 200 24 december
Anonieme investeerder € 200 24 december
Anonieme investeerder € 100 24 december
Anonieme investeerder € 600 24 december
Anonieme investeerder € 5.000 24 december
Anonieme investeerder € 200 24 december
Anonieme investeerder € 1.000 24 december
Anonieme investeerder € 500 24 december
Anonieme investeerder € 1.000 24 december
Anonieme investeerder € 500 24 december
Anonieme investeerder € 300 24 december
Anonieme investeerder € 200 24 december
Anonieme investeerder € 1.000 24 december
Anonieme investeerder € 2.500 24 december
Anonieme investeerder € 800 24 december
Anonieme investeerder € 2.500 24 december
Anonieme investeerder € 200 24 december
Anonieme investeerder € 200 24 december
Anonieme investeerder € 300 24 december
Anonieme investeerder € 300 24 december
Anonieme investeerder € 400 24 december
Anonieme investeerder € 100 24 december
Boen Jozef € 1.000 24 december
Anonieme investeerder € 200 24 december
Anonieme investeerder € 100 24 december
Anonieme investeerder € 100 24 december
Anonieme investeerder € 3.000 24 december
Anonieme investeerder € 100 24 december
Anonieme investeerder € 500 24 december
Anonieme investeerder € 200 24 december
Anonieme investeerder € 700 24 december
Anonieme investeerder € 1.500 24 december
Anonieme investeerder € 500 24 december
Anonieme investeerder € 1.100 24 december
Anonieme investeerder € 500 24 december
Anonieme investeerder € 500 24 december
Anonieme investeerder € 1.000 24 december
Anonieme investeerder € 400 24 december
Anonieme investeerder € 200 24 december
Anonieme investeerder € 1.000 24 december
Anonieme investeerder € 1.000 24 december
Anonieme investeerder € 1.000 24 december
Anonieme investeerder € 200 24 december
Anonieme investeerder € 100 24 december
Anonieme investeerder € 100 24 december
Anonieme investeerder € 500 24 december
Anonieme investeerder € 500 24 december
Anonieme investeerder € 200 24 december
Anonieme investeerder € 500 24 december
Anonieme investeerder € 200 24 december
Anonieme investeerder € 100 24 december
Anonieme investeerder € 500 24 december
Anonieme investeerder € 200 24 december
Anonieme investeerder € 500 24 december
Anonieme investeerder € 100 24 december
Anonieme investeerder € 800 24 december
Anonieme investeerder € 1.000 24 december
Anonieme investeerder € 500 24 december
Anonieme investeerder € 100 24 december
Anonieme investeerder € 500 24 december
Anonieme investeerder € 1.000 24 december
Anonieme investeerder € 100 24 december
Anonieme investeerder € 200 24 december
Gerbrand Smit € 700 23 december

Sparkholder heeft de toetsing verzorgd voor Lohuis Beheer B.V. Tevens heeft Sparkholder inzage in de boekhouding van Lohuis Esco Finance B.V. en de werkmaatschappij DT International B.V. Sparkholder heeft de toetsing verzorgd op basis van de geconsolideerde cijfers van vermelde entiteiten en de prognoses voor 2016 en 2017. Alle cijfers zijn aangeleverd door de vaste accountant van Lohuis; Nocto Administratiekantoor in Berkenwoude www.NOCTO.nl 

Tevens is in de toetsing rekening gehouden met de huidige Crowdfundactie via Symbid.com waarbij Lohuis Esco Finance N.V. 12% van haar aandelen voor een doelbedrag van minimaal €250.000 verkoopt. Dit is ook de reden waarom Lohuis Esco Finance B.V. is omgezet in een Naamloze Vennootschap (N.V.) Enkel en alleen als de crowdfund campagne via Symbid.com minimaal de beoogde €250.000 bereikt, komt ook de lening van €250.000 via Kapitaal Op Maat tot stand.

Lohuis Esco Finance N.V. biedt via Kapitaal Op Maat obligaties aan met een vaste rente van 6% die binnen 48 maanden maandelijks worden afgelost met vaste bedragen inclusief rente op annuïteitsbasis. Dit is dus dezelfde entiteit die al twee keer eerder succesvol obligaties via Kapitaal Op Maat plaatste.

De fondsen worden gebruikt om reeds verstrekte huurkoopovereenkomsten te herfinancieren. Deze overeenkomsten worden overgedragen vanuit de werkmaatschappij naar Lohuis Esco Finance N.V. op het moment van betaling van de hoofdsom. Voordat een huurkoopovereenkomst wordt afgesloten wordt het risico nagegaan bij Graydon Nederland B.V. en Creditsafe. Mocht het met een koper misgaan dan is de leverancier verplicht de led-verlichting terug te kopen zodat er geen risico's zijn voor de uitgever van de obligaties. KOM investeerders worden betaald uit de maandelijks binnenkomende aflossingen en rentebetalingen van de bedrijven die een huurkoopovereenkomst zijn aangegaan.

Dit is de derde tranche die Lohuis Esco Finance N.V. via KOM financiert na twee succesvolle tranches van in totaal €322.500 De intentie is dat Lohuis Esco Finance N.V. over de komende 12 tot 18 maanden nog 3 maal 12% van haar aandelen via Symbid.nl zal plaatsen (dus in totaal 48%). Na iedere succesvolle aandelen verkoop zal Lohuis Esco Finance N.V. vervolgens via Kapitaal Op Maat weer een tranche aan obligaties plaatsen, tegen dezelfde voorwaarden. Dit om de te verwachte groei op een solvabele wijze te financieren.

Leenbedrag: € 250.000,-
Rente: 6%
Looptijd: 48 maanden

Cijfermatige uitwerking
Kapitaal Op Maat beschikt over de jaarrekening van Lohuis Esco Finance B.V. 2014 en de prognoses voor de komende jaren. Daarnaast beschikt Kapitaal Op Maat B.V. over de cijfers van de holding. Via de koppeling met Sparkholder heeft Kapitaal Op Maat real-time inzage in de administratie van de relevante entiteiten.

De uitkomsten van de Sparkholder toetsing zijn bijgesloten bij het project en geven een laag risico. De liquiditeitsprognose en ook de uitwerking van het huidige werkkapitaal laten voldoende ruimte om de aflossingen te kunnen voldoen die gerelateerd zijn aan de gewenste financiering. De cashflowpositie is daarin voldoende om de financiële verplichtingen te kunnen voldoen. De afloscapaciteit is goed en ook de rentelast past binnen de resultaten van de Lohuis groep.

Risico
Er wordt voldoende zekerheid gesteld voor de financiering welke wordt aangevraagd. In combinatie met de geleverde cijfers en de gehanteerde uitgangspunten stellen we vanuit Kapitaal Op Maat vast dat dit een laag risico is voor de investeerders. Door de toename van het aandelenkapitaal blijft de solvabiliteit goed.

Ratio’s
Winstgevendheid is 15,8 (EBITDA/Omzet)
Terugbetalingscapaciteit (obv 2e kwartaal 2015) zal stijgen naar 3,8. Zelfs als de nieuwe leningen niet renderen, is dit nog steeds goed.
Solvabiliteit stijgt van 34% (Q3 2015) naar 40%
Liquiditeit; Quick ratio is 1,7 (Q3 2015) en blijft 1,7

Samenvattend:
De uitkomst van de totale beoordeling leidt, gegeven de ratio’s, tot een zeer laag risico (A).


Disclaimer Sparkholder:

Algemeen
Tenzij anders vermeld, is op de informatie in deze financiële toelichting geen audit of control uitgevoerd. Onze activiteiten bestaan uit het verzamelen, verwerken, analyseren en samenvatten van de data zoals aangeleverd door de aandeelhouders en leidinggevenden van de onderneming. Verantwoordelijkheid voor de juistheid van de informatie zoals gebruikt in deze financiële toelichting ligt bij leidinggevende van de onderneming. MILK Resource Company B.V. (tevens handelend onder de naam Sparkholder), haar medewerkers en gelieerde ondernemingen kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud van deze financiële toelichting. Deze financiële toelichting dient niet de enige basis te zijn voor een investeringsbeslissing. Dit document is bedoeld om geïnteresseerden een samengevat inzicht te verschaffen in de onderneming, op basis waarvan zij een betere beslissing kunnen maken. Geïnteresseerden dienen zelf aanvullend onderzoek uit te voeren.

Prognoses
De verantwoordelijkheid voor de prognoses en de aannames waarop deze gebaseerd zijn ligt enkel bij de leidinggevenden en aandeelhouders van de onderneming. Het dient benadrukt te worden dat winst en cash flow vooruitzichten rusten op subjectieve beoordeling. Ze zijn, in grote of minder grote mate, afhankelijk van de aard van het bedrijf en de periode die zij beslaan, onderhevig aan bijbehorende onzekerheden. Als gevolg zijn zij niet geschikt voor audit. Tevens beslaan zij geen afgeronde boekhoudkundige periodes.

Gebeurtenissen na datum
Deze financiële toelichting is uitgegeven met het inzicht dat de aandeelhouders/leidinggevenden van de onderneming alle van belang zijnde informatie hebben verstrekt, welke invloed kan hebben op deze financiële toelichting tot aan de datum van uitgeven. Gebeurtenissen en omstandigheden na datum van uitgeven, maken deze financiële toelichting gedateerd. Wij accepteren geen zorgplicht, noch de verantwoordelijkheid, voor beslissingen en acties die zijn genomen na datum van uitgifte. In aanvulling hierop, hebben wij niet de verantwoordelijkheid tot het updaten van deze financiële toelichting als gevolg van gebeurtenissen en/of veranderende omstandigheden na datum van uitgifte.

Als u bent ingelogd ziet u de aanvullende financiële informatie van dit project.

Als u bent ingelogd kunt u de zekerheden zien die aan dit project zijn verbonden.

Als u bent ingelogd kunt u een reactie plaatsen die door de ondernemer wordt beantwoord.

Als u bent ingelogd en geïnvesteerd heeft in dit project kunt u de updates over dit project inzien.

100% Gefinancierd! Met dank aan 279 investeerders!
Investeringsrisico
  • AA
  • A
  • BB
  • B
  • CC
  • C

laaghoog

Financieringsduur

48 Maanden

Rente

6 %

Reeds geïnvesteerd
€ 241.400 van de € 241.400
Doel van investering
Financiering werkkapitaal
Maak kennis met...
Angelique Lohuis
Angelique  Lohuis

Angelique is geboren in 1971 en ongehuwd. Zij is de dochter van de haast gepensioneerde Anton Lohuis die al 45 jaar in de verlichting werkt en met name in lichtbronnen. Boekhoudkundig is zij zeer onderlegd en heeft haar vader op dat vlak altijd bijgestaan. Daarnaast heeft zij ook functies vervuld in de verkoop. Thans is zij ook DGA financieel directeur van Tranzcare TST BV en financieel directeur van DC BNL BV. Haar hobby’s zijn psychologie, marketing, dieren, varen, lezen, studeren, fietsen, tekenen, architectuur en reizen. Angelique is erg bevlogen met het concept van zaken doen in combinatie met de mogelijkheid tot financiering van de investering. Zij is ook in haar nopjes door het feit dat ondernemers in elke uithoek van het land persoonlijk advies kunnen krijgen van de 70 Lohuis’ adviseurs die daartoe een opleiding hebben gevolgd in het leslokaal in de vestiging Naaldwijk. Enige tijd geleden heeft LOHUIS ESCo Finance B.V. via crowdfunding bij Kapitaal Op Maat een eerste project gerealiseerd van € 122.500. De tweede tranche van LOHUIS ESCo Finance B.V. bestond uit obligaties met een vaste rente van 6,5% die binnen 36 maanden maandelijks worden afgelost met vaste bedragen inclusief rente op annuïteitsbasis. En nu dan de derde tranche die LOHUIS Beheer N.V. via Kapitaal Op Maat financiert na twee succesvolle tranches van in totaal €322.500. De intentie is dat Lohuis Beheer N.V. over de komende 12 tot 18 maanden nog 3 maal 12,5% van haar aandelen via Symbid.nl zal plaatsen (dus in totaal 50%). Na iedere succesvolle aandelen verkoop zal Lohuis Beheer N.V. vervolgens via Kapitaal Op Maat weer een tranche aan obligaties plaatsen, tegen dezelfde voorwaarden. Dit om de te verwachte groei op een solvabele wijze te financieren.

Incentive

LOHUIS is gecontracteerd partner van UNICEF en heeft een programma led-producten speciaal voor huis en tuin. Een belangrijk deel van de opbrengst daarvan gaat naar UNICEF waarmee een scholenproject in Ethiopië wordt ondersteund. Deze actie is gekend bij LOHUIS als “Bring light into dark Africa“.

LOHUIS is ook deelnemer van Lyoness Nederland (www.lyoness.nl) Investeerders in onze projecten krijgen de beschikking over een persoonlijke Lyoness kaart waarmee belangrijke voordelen zijn te behalen. Als een nieuw led-project of een order voor eigen gebruik op een kaart van een crowdfunding-investeerder wordt geboekt dan geeft dat recht op een provisie van 4% waarvan 2% in contanten wordt uitgekeerd en 2% in een spaarplan dat besteed kan worden bij andere Lyoness deelnemers zoals bol.com en nog 500 andere bedrijven.

Geen project van uw keuze?

Mail mij bij nieuwe projecten.

Heb je vragen?
Wij helpen je graag! 015 760 00 19
Nieuwsbrief

Blijf up-to-date van de laatste projecten en ontwikkelingen rondom crowdfunding!