Bankvrij financieren voor het MKB

EPW+ woningen

Energie Producerende Woningen

EPW+ woningen

Projectontwikkelaar en ondernemer Peter Roos heeft nu de mogelijkheid om een grondpositie te verwerven in Chaam. De Brabander beschikt over een marktconform plan om 14 woningen te ontwikkelen. Hiertoe is Rosa Amber Queen BV opgericht. Voor de financiering van de aankoop van de grond, de ontwikkeling, bouw en verkoopklaar maken van de woningen is Rosa Amber Queen BV op zoek naar een aflossingsvrije lening van € 450.000,- gedurende 36 maanden
(3 jaar). In ruil biedt de ondernemer een rentepercentage van 4,5% op jaarbasis en een extra kicker van 1% per jaar looptijd bij de integrale aflossing.
Als zekerheid wordt een 1e hypotheek gevestigd ten gunste van de Stichting Zekerheden Kapitaal op Maat.

Locatie en Object
Het betreft hier een locatie in Chaam, een dorp in de gemeente Alphen-Chaam, in de Nederlandse provincie Noord-Brabant. Het ligt tussen Ulvenhout en Baarle-Nassau en Baarle-Hertog. Grote plaatsen in de buurt zijn Breda en Tilburg. In mei 2019 bedroeg het aantal inwoners in de gemeente 10.149 (CBS).
De bevolkingstoename in de gemeente Alphen-Chaam is (van 2009 tot 2019) 7,7%.
Hoewel Chaam omgeven is door landbouwgebied, vindt men op enige afstand een aantal uitgestrekte natuurgebieden, namelijk de Chaamse Bossen in het noordoosten, de Strijbeekse Heide in het westen, en het landgoed Hondsdonk in het noordwesten, alsmede het natuurgebied Chaamse Beken.

Marktsituatie en projectwaarde
Er worden 14 woningen gerealiseerd, opgebouwd uit 2-onder-1 kap woningen, vrijstaande woningen en de mogelijkheid voor een aantal beleggerswoningen.
Op basis van marktgegevens in Noord-Brabant, rekening houdend met ligging en oppervlakte bedraagt de verwachte VON-waarde van dit cluster woningen circa € 6.9 miljoen inclusief BTW. Dit is € 5,7 miljoen exclusief BTW. 

Project dekkingswaarde/LTV
Volgens bijgevoegd taxatierapport bedraagt de huidige marktwaarde € 596.000,- met bijzonder uitgangspunt dat de gemeente voornemens is om de bestemming te wijzigen tot wonen.
Bij een totaal projectgrootte van € 5,7 miljoen exclusief BTW en een doelbedrag van de lening van € 450.000 bedraagt de LTV 75,6%.
Bij de gehanteerde projectgrootte van € 5,7 miljoen en bij in de regio gehanteerde grondquote-model van 25% voor deze categorie, komt de totale project grondwaarde uit op € 1,425 miljoen exclusief BTW. Daarmee is de hoogte van het doelbedrag slechts 31,6% LTV ten opzichte van het eindtotaal waarde van de grond.

Rentebetalingen
Rentebetaling vindt maandelijks plaats.

Zekerheden
Als zekerheid wordt recht van 1e hypotheek verstrekt op de grondpositie ten gunste van Stichting Zekerheden Kapitaal op Maat.
Daarbovenop wordt een borg gesteld van € 30.000 door de vader van de ondernemer/ontwikkelaar.

Investeerder Bedrag Datum
Anonieme investeerder € 100 11 oktober

De informatie is afkomstig van de Ondernemer en is bestemd voor (potentiële) investeerders van Kapitaal Op Maat. De informatie wordt in vertrouwen beschikbaar gesteld en mag op geen enkele wijze worden gedeeld. Stichting Zekerheden Kapitaal op Maat heeft de definitieve randvoorwaarden voor dit project vastgesteld. 

Financieringsbehoefte:
Rosa Amber Queen BV wenst een financiering van € 450.000,-.

Doel van de financiering:
De financiering wordt gebruikt voor aankoop van de grondpositie

Aangeboden lening:
De aangeboden leningvoorwaarden omvatten een looptijd van 36 maanden en een rente van 5,5%. Er is geen investeerdersfee verschuldigd aan Kapitaal op Maat.  De aangeboden lening wordt na 36 maanden ineens en volledig afgelost. Vervroegde aflossing is toegestaan zonder extra kosten.

Gepubliceerde informatie:
- Taxatieverslag Heerebeemd

Toelichting op de Gepubliceerde Informatie:
Volgens bijgevoegd taxatierapport bedraagt de huidige marktwaarde € 596.000,- met bijzonder uitgangspunt dat de gemeente voornemens is om de bestemming te wijzigen tot wonen.
Bij een huidige marktwaarde van € 596.000,- en een doelbedrag van de lening van € 450.000 bedraagt de LTV 75,6%.
Bij de gehanteerde projectgrootte van € 5,7 miljoen en bij in de regio gehanteerde grondquote-model van 25% voor deze categorie, komt de totale project grondwaarde uit op € 1,425 miljoen exclusief BTW. Daarmee is de hoogte van het doelbedrag slechts 31,6% LTV ten opzichte van de totale project grondwaarde.

Kapitaal Op Maat heeft het project EPW+ woningen ingedeeld in de categorie/branche 'Onroerend Goed'.

Als u bent ingelogd ziet u de aanvullende financiële informatie van dit project.

Als u bent ingelogd kunt u de zekerheden zien die aan dit project zijn verbonden.

Als u bent ingelogd kunt u een reactie plaatsen die door de ondernemer wordt beantwoord.

Als u bent ingelogd en geïnvesteerd heeft in dit project kunt u de updates over dit project inzien.

Financieringsduur

36 Maanden

Rente

4,5 %

Reeds geïnvesteerd
€ 100 van de € 450.000
Maak kennis met...
Peter Roos
Peter Roos

Ondernemer Peter Roos (1975) is na zijn een studie aan de Design Academy altijd werkzaam geweest in de vastgoed branche. Hij werkte voor Architectenbureaus, Woningcorporaties en diverse toeleveranciers en aannemers. Als zoon van een aannemer kreeg hij het vak met de paplepel ingegoten. Peter is betrokken geweest bij meerdere Projectontwikkelings-projecten en heeft nu een positie verworven in Chaam, waar 14 woningen worden ontwikkeld.

Dit project wordt begeleid door een intermediair

Kapitaal op Maat BV
Heb je vragen?
Wij helpen je graag! 015 760 00 19
Nieuwsbrief

Blijf up-to-date van de laatste projecten en ontwikkelingen rondom crowdfunding!