Bankvrij financieren voor het MKB

EPW+ woningen

Energie Producerende Woningen

EPW+ woningen

Projectontwikkelaar (derde generatie) en ondernemer Peter Roos heeft nu de mogelijkheid om een grondpositie te verwerven in Chaam. De Brabander beschikt over een marktconform plan om 14 woningen te ontwikkelen. Hiertoe is Rosa Amber Queen BV opgericht. Voor de financiering van de aankoop van de grond, de ontwikkeling, bouw en verkoopklaar maken van de woningen is Rosa Amber Queen BV op zoek naar een aflossingsvrije lening van € 450.000,- gedurende 36 maanden (3 jaar). In ruil biedt de ondernemer een rentepercentage van 4,5% op jaarbasis en een extra kicker van 1% per jaar looptijd bij de integrale aflossing.
Als zekerheid wordt een 1e hypotheek gevestigd ten gunste van de Stichting Zekerheden Kapitaal op Maat.

Locatie en Object
Het betreft hier een locatie in Chaam, een dorp in de gemeente Alphen-Chaam, in de Nederlandse provincie Noord-Brabant. Het ligt tussen Ulvenhout, Baarle-Nassau en Baarle-Hertog. Grote plaatsen in de buurt zijn Breda en Tilburg. In mei 2019 bedroeg het aantal inwoners in de gemeente 10.149 (bron: CBS). De bevolkingstoename in de gemeente Alphen-Chaam is (van 2009 tot 2019) 7,7%.
Hoewel Chaam omgeven is door landbouwgebied, vindt men op enige afstand een aantal uitgestrekte natuurgebieden, namelijk de Chaamse Bossen in het noordoosten, de Strijbeekse Heide in het westen, en het landgoed Hondsdonk in het noordwesten, alsmede het natuurgebied Chaamse Beken.

Marktsituatie en projectwaarde
Er worden 14 woningen gerealiseerd, opgebouwd uit 2-onder-1 kap woningen, vrijstaande woningen en de mogelijkheid voor een aantal beleggerswoningen.
Op basis van marktgegevens in Noord-Brabant, rekening houdend met ligging en oppervlakte bedraagt de verwachte VON-waarde van dit cluster woningen circa € 6.9 miljoen inclusief BTW. Dit is € 5,7 miljoen exclusief BTW. 

Project dekkingswaarde/LTV
Volgens bijgevoegd taxatierapport bedraagt de huidige marktwaarde € 596.000,- met bijzonder uitgangspunt dat de gemeente voornemens is om de bestemming te wijzigen tot wonen. Dit voornemen is gepubliceerd in de media. 
Bij een doelbedrag van de lening van € 450.000 bedraagt de LTV 75,6% ten opzichte van de huidige getaxeerde waarde.
Bij de gehanteerde projectgrootte van € 5,7 miljoen en bij in de regio gehanteerde grondquote-model van 25% voor deze categorie, komt de totale project grondwaarde uit op € 1,425 miljoen exclusief BTW. Daarmee is de hoogte van het doelbedrag slechts 31,6% LTV ten opzichte van het eindtotaal waarde van de grond.

Rentebetalingen
Rentebetaling vindt maandelijks plaats.

Zekerheden
Als zekerheid wordt recht van 1e hypotheek verstrekt op de grondpositie ten gunste van Stichting Zekerheden Kapitaal op Maat.
Daarbovenop wordt een borg gesteld van € 30.000 door de vader van de ondernemer/ontwikkelaar.

Investeerder Bedrag Datum
Anonieme investeerder € 5.000 20 november
Anonieme investeerder € 2.500 15 november
Anonieme investeerder € 1.000 14 november
Anonieme investeerder € 2.500 13 november
Anonieme investeerder € 500 12 november
Anonieme investeerder € 5.000 12 november
Anonieme investeerder € 5.000 11 november
Anonieme investeerder € 5.000 09 november
Anonieme investeerder € 1.000 09 november
Anonieme investeerder € 5.000 08 november
Anonieme investeerder € 10.000 06 november
Anonieme investeerder € 5.000 05 november
Anonieme investeerder € 1.000 05 november
Anonieme investeerder € 5.000 05 november
Anonieme investeerder € 2.000 05 november
Anonieme investeerder € 5.000 04 november
Anonieme investeerder € 10.000 04 november
Anonieme investeerder € 3.000 04 november
Anonieme investeerder € 1.000 04 november
Anonieme investeerder € 10.000 04 november
Anonieme investeerder € 1.000 04 november
Anonieme investeerder € 5.000 04 november
Anonieme investeerder € 4.000 04 november
Anonieme investeerder € 3.000 04 november
Anonieme investeerder € 5.000 04 november
Anonieme investeerder € 500 04 november
Anonieme investeerder € 5.000 01 november
Eddy Wicherts € 10.000 31 oktober
Anonieme investeerder € 10.000 30 oktober
Anonieme investeerder € 20.000 30 oktober

DIT BETREFT EEN FINANCIERING VIA CLOSED CROWD

In dit project kunt u alleen investeren als u een uitnodiging gehad heeft namens de geldnemer van dit project. Tenzij anders vermeld is een closed crowd project niet door Kapitaal Op Maat getoetst en voorzien van een risico analyse. Bij closed crowd projecten maakt de geldnemer gebruik van de faciliteiten van het platform (communicatie met zijn investeerders) en de diensten vanuit Stichting Derdengelden Kapitaal Op Maat (voor het betalingsverkeer) en Stichting Zekerheden Kapitaal op Maat (voor de juridische aspecten). De algemene voorwaarden en de door de investeerders te accepteren raamovereenkomst zijn hiervoor onverkort van toepassing. 

Financieringsbehoefte:
Rosa Amber Queen BV wenst een financiering van € 450.000,-.

Doel van de financiering:
De financiering wordt gebruikt voor aankoop van de grondpositie en de verdere ontwikkeling. 

Aangeboden lening:
De aangeboden leningvoorwaarden omvatten een looptijd van 36 maanden en een jaarlijkse rente van 4,5%. De rente wordt maandelijks uitbetaald. 
Per jaar looptijd wordt 1% extra kicker betaald bij aflossing. De aangeboden lening wordt na 36 maanden ineens en volledig afgelost. Vervroegde aflossing is toegestaan zonder extra kosten.

Minimaal investeringsbedrag voor dit project:
Het minimale investeringsbedrag per investeerder is vastgesteld op: € 5.000,-
Er is geen investeringsfee verschuldigd aan Kapitaal op Maat.

Gepubliceerde informatie:
- Taxatieverslag Heerebeemd

Toelichting op de Gepubliceerde Informatie:
Volgens bijgevoegd taxatierapport bedraagt de huidige marktwaarde € 596.000,- met bijzonder uitgangspunt dat de gemeente voornemens is om de bestemming te wijzigen tot wonen.
Bij een huidige marktwaarde van € 596.000,- en een doelbedrag van de lening van € 450.000 bedraagt de LTV 75,6%.
Bij de gehanteerde projectgrootte van € 5,7 miljoen en bij in de regio gehanteerde grondquote-model van 25% voor deze categorie, komt de totale project grondwaarde uit op € 1,425 miljoen exclusief BTW. Daarmee is de hoogte van het doelbedrag slechts 31,6% LTV ten opzichte van de totale project grondwaarde.

Risicoklasse:
Deze aanvraag is geclassificeerd als een zeer laag risico (klasse AA).

Kapitaal Op Maat heeft het project EPW+ woningen ingedeeld in de categorie/branche 'Onroerend Goed'.

Als u bent ingelogd ziet u de aanvullende financiële informatie van dit project.

Als u bent ingelogd kunt u de zekerheden zien die aan dit project zijn verbonden.

Als u bent ingelogd kunt u een reactie plaatsen die door de ondernemer wordt beantwoord.

Als u bent ingelogd en geïnvesteerd heeft in dit project kunt u de updates over dit project inzien.

Financieringsduur

36 Maanden

Rente

4,5 %

Reeds geïnvesteerd
€ 148.000 van de € 450.000
Maak kennis met...
Peter Roos
Peter Roos

Ondernemer Peter Roos (1975) is na zijn een studie aan de Design Academy altijd werkzaam geweest in de vastgoed branche. Hij werkte voor Architectenbureaus, Woningcorporaties en diverse toeleveranciers en aannemers. Als zoon van een aannemer kreeg hij het vak met de paplepel ingegoten. Peter is betrokken geweest bij meerdere Projectontwikkelings-projecten en heeft nu een positie verworven in Chaam, waar 14 woningen worden ontwikkeld.

Dit project wordt begeleid door een intermediair

Kapitaal op Maat BV
Heb je vragen?
Wij helpen je graag! 015 760 00 19
Nieuwsbrief

Blijf up-to-date van de laatste projecten en ontwikkelingen rondom crowdfunding!