Bankvrij financieren voor het MKB

Wielercafé de Proloog

Nieuw initiatief van Stichting Tuinderij de Ganzert uit Amerongen zoekt startkapitaal om cliënten met een stoornis in autistisch spectrum een werkplek midden in de maatschappij te bieden.

Wielercafé de Proloog
Delen
100% Gefinancierd! Met dank aan 65 investeerders!

Al ruim 12 jaar bieden Esther Hagen en Berry van den Brink begeleiding en coaching aan jongeren en volwassenen met een stoornis in het autistisch spectrum. Ze doen dit vanuit hun bedrijf STYX Coaching & Training VOF en zijn sinds het begin steeds gegroeid in het aanbod aan de cliënten. Naast begeleiding verzorgen zij inmiddels ook beschermd wonen en bieden de mogelijkheid om te werken op hun Tuinderij Ganzert. Het nieuwste project is het wielercafé De Proloog. Hier kunnen jongeren en volwassenen met een stoornis in het autistisch spectrum beschermd werken en midden in de maatschappij staan. De activiteiten van Tuinderij Ganzert en De Proloog zijn ondergebracht in Stichting Tuinderij Ganzert. Om het wielercafé te kunnen starten zoekt Stichting Tuinderij Ganzert nog €40.000,- om de inrichting van de bar en de keuken te financieren. Stichting Tuinderij Ganzert biedt investeerders 6,5% rente gedurende 60 maanden.

Stichting Tuinderij Ganzert, STYX Coaching & Training en oorsprong

STYX Coaching & Training VOF biedt mensen met een stoornis in het autistisch spectrum begeleiding op alle levensgebieden. STYX Coaching & Training werd ruim 12 jaar geleden opgericht door Esther Hagen en Berry van den Brink, twee professionals met de drive om mensen met een stoornis in het autistisch spectrum een betere kwaliteit van leven te bieden. Kenmerkend in de ontwikkeling is de steeds vraaggestuurde en organische groei die gezorgd heeft voor het solide bedrijf dat STYX Coaching & Training nu is. De meest recente ontwikkeling is het realiseren in 2013 en 2014 van 9 beschermde woonplekken in Amerongen. Het aantal woonplekken zal in de loop van 2016 met nog 5 appartementen uitgebreid gaan worden.

Vanuit de cliënten kwam de wens naar voren om te kunnen werken binnen een veilige en vertrouwde setting waar ze in alle rust kunnen werken aan hun sociale- en arbeidsvaardigheden. Vanuit deze wens is Tuinderij Ganzert opgezet. Jongeren en volwassenen komen hier werken en helpen mee bij de dagelijkse werkzaamheden onder begeleiding van gekwalificeerde coaches. Er is veel goodwill voor de tuinderij en om de verschillende belangen duidelijk te scheiden is in 2012 de stichting Tuinderij Ganzert opgericht waar Berry en Esther bestuurslid van zijn. De stichting bedruipt zichzelf middels de verkoop van eigen producten en ontvangt ook schenkingen en legaten. De begeleiding van de jongeren werkzaam op de tuinderij wordt verzorgd door STYX Coaching & Training.

Wielercafé De Proloog is het nieuwste initiatief van Stichting Tuinderij Ganzert en komt voort uit de wens van cliënten om een werkplek te hebben waar men midden in de maatschappij staat. De Proloog wordt een wielercafé in het multifunctionele centrum Allemanswaard in Amerongen. Er is gekozen voor een wielercafé omdat het café aan de voet van de Amerongse berg ligt en aan een erg populaire fietsroute ligt. De Proloog is ideaal gesitueerd en spreekt meerdere doelgroepen aan. Op werkdagen worden koffie, thee en lunches verzorgt voor de diverse vergaderlocaties in Allemanswaard en in de avonduren worden de sporters ontvangen die gebruik maken van de sporthal. De bezoekers van het theater in Allemanswaard kunnen nagenieten in De Proloog onder het genot van een goed glas wijn en in het weekend zullen de wielrenners en mountainbikers de weg gaan vinden naar het zonnige terras. Het wielercafé zal voor 75% worden gerund door medewerkers die een afstand hebben tot de arbeidsmarkt en de overige 25% zijn vakmensen die zorg dragen voor de vakinhoudelijke begeleiding. Starten met De Proloog betekent ook een intensivering van de al bestaande samenwerking met het multifunctionele centrum Allemanswaard.

Wat is Allemanswaard?
Allemanswaard, gerealiseerd in 2014 staat voor het nieuwe centrum van Amerongen waar voorzieningen voor onderwijs, cultuur, welzijn & gezondheid, sport, winkelen en wonen gebundeld zijn in een aantrekkelijk en eigentijds multifunctioneel centrum. Al deze ‘eigen’ voorzieningen dragen bij aan de vitaliteit van het dorp en de leefbaarheid en het welzijn van alle Amerongers. Met 42 appartementen, theaterzaal, sporthallen, horeca, kantoor, bibliotheek, health and care ruimten, basisschool, kdv, psz, bso, schietbanen en een parkeergarage. Allemanswaard is eigendom van woonstichting Rhenam.
Wielercafé De Proloog zal straks zorg dragen voor de volgende taken in dit centrum:
-De exploitatie van de horecaruimte gelegen naast de theaterzaal en de sporthal in de vorm van een wielercafé.
-Het beheer, de schoonmaak en het klein onderhoud van de theaterzaal, de sporthal en de overige, niet permanent verhuurde ruimtes alsmede de schietbanen die worden gehuurd door o.a. Justitie.

Omzet en Groei
De begeleiding van de jongeren op de werkplekken wordt verzorgd door STYX Coaching & Training op basis van de zorgbudgetten die de cliënten krijgen van gemeentes (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) en vanuit de WLZ (Wet langdurige Zorg). Het beschermd wonen wordt vanuit het zorgbudget van de cliënten gefinancierd. Wielercafé De Proloog zal uiteraard ook inkomsten genereren, maar de primaire doelstelling van De Proloog is het bieden van een veilige werkplek voor de medewerkers waar zij onder goede begeleiding kunnen werken aan hun ontwikkeling. De verwachtingen voor 2016 en 2017 van de stichting zien er als volgt uit. De verwachte winst voor belasting in 2016 is €9.000,- en voor 2017 verwachten we een resultaat voor belasting van € 13.200,-.

De Financieringsvraag
De totale financieringsbehoefte van De Proloog is €165.000,- waarvan een groot gedeelte al door andere partijen wordt geïnvesteerd of middels subsidies is ingevuld. De afbouw van de horecaruimte à € 75.000,- de inrichting van het wielercafé en het terras à € 45.000,- zijn al volledig gedekt. Tenslotte is er door de stichting al € 5.000,- gefinancierd voor de keuken en de barinrichting.

De investering die zij vragen via Kapitaal Op Maat bedraagt € 40.000,- en zal gebruikt worden voor de inrichting van de keuken en bar (€ 32.000,-) en voor communicatie, aanloopkosten en voorfinanciering van de voorraad (€ 8.000,-). Wij bieden de investeerders van Kapitaal Op Maat een rentepercentage van 6,5% gedurende 60 maanden.

Waarom crowdfunding via Kapitaal Op Maat?
Esther en Berry verwachten dat veel investeerders De Proloog een sympathiek project vinden en kiezen er daarom voor om de crowd mee te laten investeren en zo niet alleen een mooi rendement te halen, maar ook te zorgen voor een positieve impact op het leven van hun medewerkers. Zij hopen dat de investeerders die van fietsen houden snel een kijkje komen nemen in hun wielercafé aan de voet van de Amerongse berg. Zij zullen jullie verwelkomen met veel enthousiasme en een leuke incentive!

Meer info over Stichting de Ganzert? Zie: http://tuinderijganzert.blogspot.nl/ 

Wielercafé de ProloogWielercafé de ProloogWielercafé de ProloogWielercafé de ProloogWielercafé de ProloogWielercafé de Proloog
Investeerder Bedrag Datum
Anonieme investeerder € 100 25 april
Anonieme investeerder € 2.000 25 april
Anonieme investeerder € 500 25 april
Anonieme investeerder € 200 25 april
Anonieme investeerder € 500 25 april
Anonieme investeerder € 1.000 25 april
Anonieme investeerder € 100 25 april
Anonieme investeerder € 300 25 april
Anonieme investeerder € 200 25 april
Anonieme investeerder € 200 25 april
Anonieme investeerder € 1.000 25 april
Anonieme investeerder € 200 25 april
Anonieme investeerder € 5.000 25 april
Anonieme investeerder € 100 25 april
Anonieme investeerder € 1.000 25 april
Anonieme investeerder € 1.500 25 april
Anonieme investeerder € 0 25 april
Anonieme investeerder € 100 25 april
Anonieme investeerder € 100 25 april
Anonieme investeerder € 500 25 april
Anonieme investeerder € 500 25 april
Anonieme investeerder € 1.000 25 april
Anonieme investeerder € 200 25 april
Anonieme investeerder € 100 25 april
Anonieme investeerder € 1.000 25 april
Anonieme investeerder € 1.000 25 april
Ina Bouwhuis € 100 25 april
Anonieme investeerder € 100 25 april
Anonieme investeerder € 300 25 april
Anonieme investeerder € 300 25 april
Anonieme investeerder € 300 25 april
Anonieme investeerder € 200 25 april
Anonieme investeerder € 500 25 april
Anonieme investeerder € 100 25 april
Anonieme investeerder € 100 25 april
Anonieme investeerder € 300 25 april
Anonieme investeerder € 300 25 april
Anonieme investeerder € 100 25 april
Anonieme investeerder € 100 25 april
Anonieme investeerder € 1.600 25 april
Anonieme investeerder € 200 25 april
Anonieme investeerder € 1.000 25 april
Anonieme investeerder € 400 25 april
Anonieme investeerder € 3.500 25 april
Anonieme investeerder € 400 25 april
Anonieme investeerder € 100 25 april
Anonieme investeerder € 200 25 april
Anonieme investeerder € 100 25 april
Anonieme investeerder € 1.000 25 april
Anonieme investeerder € 100 25 april
Anonieme investeerder € 400 25 april
Anonieme investeerder € 4.900 25 april
Anonieme investeerder € 300 25 april
Anonieme investeerder € 100 25 april
Jaap Crezee € 100 25 april
Anonieme investeerder € 500 25 april
Anonieme investeerder € 100 25 april
Anonieme investeerder € 100 25 april
Anonieme investeerder € 1.000 25 april
Anonieme investeerder € 500 25 april
Anonieme investeerder € 200 25 april
Anonieme investeerder € 200 25 april
Anonieme investeerder € 500 25 april
Anonieme investeerder € 300 25 april
Anonieme investeerder € 100 25 april
Anonieme investeerder € 100 25 april
Anonieme investeerder € 600 25 april
Anonieme investeerder € 100 25 april
Anonieme investeerder € 100 25 april

Agium Finance & Control heeft de toetsing verzorgd van Stichting Tuinderij Ganzert. Het is een initiatief van Esther Hagen en Berry van den Brink.

Bedrijfsinformatie
Ruim 12 jaar geleden is Berry van den Brink gestart met het bedrijf STYX Coaching & Training V.O.F. met als doel jongeren met gedragsproblemen meer structuur en houvast te geven middels sport. Het bedrijf is de loop der jaren organisch gegroeid. In de eerste fase lag de nadruk op het begeleiden van jongeren met autisme via sport, later kwam daar huiswerk begeleiding en begeleiding van de ouders bij. Tijdens deze begeleiding kwam de wens naar voren om ‘te kunnen werken in een veilige omgeving’. Dit heeft vorm gekregen door de start van Stichting Tuinderij Ganzert, gelegen in Ingen (Betuwe). Jongeren en volwassenen komen op deze tuinderij om de dagelijks noodzakelijke werkzaamheden te verrichten onder leiding van gekwalificeerde coaches. Inkomsten van de stichting komt middels de verkoop van de eigen producten, schenkingen, donaties en legaten. De begeleiding van de jongeren werkzaam op de tuinderij wordt verzorgd door STYX Coaching & Training op basis van de zorgbudgetten die de cliënten krijgen van gemeentes (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) en vanuit de WLZ (Wet langdurige Zorg).
De nieuwste activiteit is De Proloog een initiatief vanuit Stichting Tuinderij Ganzert.

De Proloog heeft als activiteiten:
- exploitatie van de horecaruimte gelegen naast de theaterzaal en sporthal in de vorm van een wielercafé,
- het beheer, schoonmaak en klein onderhoud van de theaterzaal, de sporthal, de overige niet permanent verhuurde ruimtes en de schietbanen die worden gehuurd door o.a. Justitie.
De exploitatie van het wielercafé, sporthal en theaterzaal zal voor 75% liggen bij mensen ‘met een afstand tot de arbeidsmarkt’. De overige 25% zijn vakmensen die zorg dragen voor de vakinhoudelijke begeleiding.

Financiering
De financiering zal dienen voor verschillende doeleinden: de inrichting van de keuken en bar (€ 32K) en voor communicatie, aanloopkosten en voorraad (€ 8K).
Bedrag lening: € 40.000
Rentepercentage: 6,5%
Looptijd: 60 maanden
De totale investering is begroot op € 165K waarvan € 40K via KOM.
Afbouw Horeca ruimte (bouwtechnisch, vloer e.d.) à € 75K is gefinancierd door Woningcooperatie Reham; Inrichting (meubels, terras e.d) à € 45K is gefinancierd door Gemeente Utrechtse Heuvelrug en  €5K (van de € 37K) van de keuken en bar inrichting is al gefinancierd. Op deze leningen zit geen renteverplichting.

Cijfermatige uitwerking
De aanvraag is beoordeeld op basis van de de forecast cijfers van 2016 en 2017. De verwachte winst is € 9K in 2016 en € 13,2K in 2017.

Risico
In combinatie met de geleverde cijfers en de gehanteerde uitgangspunten stellen we vast dat dit een laag risico is voor de investeerders. Hierbij zal een rente worden vergoed aan de investeerders van 6,5%. De samenvatting van de toetsing is bijgesloten bij het project en is voor investeerders inzichtelijk. Onderstaand een toelichting op bepaalde aspecten hieruit.

Rentabiliteit
De rentabiliteit is voor zowel het eigen als totaal vermogen hoog te noemen. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door de verwachte winsten.

Solvabiliteit
De solvabiliteit is met een gemiddelde van 22% over 2016 en 2017 een lage uitgangspositie. De solvabiliteit laat een stijging zien in 2017 ten opzichte van 2017.

Liquiditeit
Het werkkapitaal laat een stijging zien in 2017 ten opzichte van 2016. Het gemiddelde werkkapitaal is hoog.

Aflossingscapaciteit
De aflossingscapaciteit is gemiddeld en is voldoende om te voldoen aan de rente- en aflossingsverplichtingen aan Kapitaal Op Maat.

Samenvattend:
De uitkomst van de totale beoordeling leidt tot een laag risico voor de investeerders op basis van de aangeleverde financiële cijfers door de ondernemers.

Als u bent ingelogd ziet u de aanvullende financiële informatie van dit project.

Als u bent ingelogd kunt u de zekerheden zien die aan dit project zijn verbonden.

Als u bent ingelogd kunt u een reactie plaatsen die door de ondernemer wordt beantwoord.

Als u bent ingelogd en geïnvesteerd heeft in dit project kunt u de updates over dit project inzien.

100% Gefinancierd! Met dank aan 65 investeerders!
Investeringsrisico
  • AA
  • A
  • BB
  • B
  • CC
  • C

laaghoog

Financieringsduur

60 Maanden

Rente

6,5 %

Reeds geïnvesteerd
€ 40.000 van de € 40.000
Doel van investering
Financiering werkkapitaal
Maak kennis met...
Berry van den Brink en Esther Hagen
Berry van den Brink en Esther Hagen
Berry van den Brink en Esther Hagen

De Proloog is een initiatief van Esther Hagen en Berry van den Brink. Het betreft hier een nieuw wielercafé gelegen in het multifunctionele centrum Allemanswaard gelegen in het hart van Amerongen en direct onder aan de Amerongense Berg.
Het wielercafé zal voor 75% worden geëxploiteerd door ‘mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt’, de overige 25% zijn vakmensen die zorg gaan dragen voor de vakinhoudelijke begeleiding.

Mijn naam is Berry van den Brink, ik ben 51 jaar en woon al lange tijd met veel plezier in Ingen. Esther Hagen is zowel privé als professioneel mijn partner en samen runnen wij nu al 12 jaar het bedrijf STYX.
Nadat ik 15 jaar in diverse functies (van monteur tot retailmanager van een winkelformule) gewerkt heb in de auto en fietsbranche heb ik in 2004 de overstap gemaakt naar het werken in de zorg. Aanvankelijk ben ik begonnen met het begeleiden van kinderen met een beperking tijdens sport. Al snel begeleidde ik kinderen en jongeren op diverse vlakken; school, communicatie en vrije tijdsbesteding. Inmiddels werk ik niet meer alleen maar hebben Esther en ik de VOF STYX Coaching & Training waarin we met een team van 4 medewerkers, jongeren en volwassenen met autisme begeleiden op alle levensgebieden. We doen dit met veel plezier en het werk geeft ons veel voldoening. Wij kunnen door kleine aanpassingen in het leven van onze cliënten hun wereld enorm vergroten en hun een gevoel van zelfstandigheid en vrijheid bieden. Het is enorm waardevol om dat te mogen doen.

Ik ben Esther Hagen en ben 46 jaar. Mijn loopbaan begon als activiteitenbegeleidster en al snel heb ik mij gesetteld in de woonwereld voor mensen met een verstandelijke beperking. Ik raakte geïntrigeerd door autisme en heb mij daar in gespecialiseerd en werkte als teamcoach binnen teams waar probleemgedrag en autisme aan de orde waren. Al snel kreeg ik de mogelijkheid om door te stromen naar managementfuncties binnen zorginstellingen maar koos er al snel voor om binnen STYX Coaching & Training en Stichting Tuinderij Ganzert volgens mijn eigen visie en volledige inzet aan de slag te gaan.
Het is mijn drijfveer om mensen te laten zijn wie ze zijn en heb geluk te laten vinden. Dit kan al me erg kleine aanpassingen en begeleiding. Het aanspreken van de eigen motivatie van de cliënt is hierbij van doorslaggevend belang. Pas dan kunnen er mooie stappen gezet worden. Het is altijd een geweldige ontdekking om samen met de cliënt die eigen motivatie te vinden en vervolgens dit te vertalen naar haalbare stappen en doelen.

Voor het laatste stukje zijn wij op zoek naar kapitaal.

Incentive

Tot € 300,- | Nuttig een heerlijk kopje koffie of thee aan onze sporttafel (voor 2 personen).

Van € 300,- tot € 500,- | Drink een wijntje, een biertje van de tap of een frisje met een borrelhapje zittend op het zonnige terras of aan de grote sporttafel (voor 2 personen).

Van € 500,- tot € 1.000,- | Kom in het najaar appels en peren plukken bij Tuinderij Ganzert. Vul je tassen met gezond fruit en geniet van de rust en de ruimte in de Betuwe. We sluiten af met een gezellige borrel op de tuinderij.

Van € 1.000,- tot € 5.000,- | Een “Meet & Greet” met Esther Hagen tijdens een wandeling tussen De Proloog en Tuinderij Ganzert. Esther laat je mooie en verassende plekjes zien en bij terugkomst staan drankjes en hapjes klaar om de innerlijke mens te verzorgen.

Of

Een “Meet & Greet” met Berry van den Brink tijdens een tocht op de racefiets in de omgeving van De Proloog. Berry laat je de mooiste plekjes van de Utrechtse Heuvelrug en de Betuwe zien en bij terugkomst staan drankjes en hapjes klaar om de innerlijke mens te verzorgen.

Vanaf € 5.000,00 - Een privé “Meet & Greet” voor 4 personen startende vanuit De Proloog; een wandeling met Esther Hagen of een tocht op de racefiets met Berry van den Brink. Je ontdekt zo vele mooie plekjes in Amerongen en op de Utrechtse Heuvelrug en in de Betuwe. Dit alles compleet verzorgd met een uitgebreid welkom en een ruime keuze aan hapjes en drankjes bij terugkomst.

Heb je vragen?
Wij helpen je graag! 015 760 00 19
Nieuwsbrief

Blijf up-to-date van de laatste projecten en ontwikkelingen rondom crowdfunding!