Bankvrij financieren voor het MKB

Vrendly

Tweede tranche: Gnaefa BV lanceert VRENDLY een nieuw product voor debiteurenbeheer van zzp en mkb.

Vrendly
Delen
100% Gefinancierd! Met dank aan 84 investeerders!

VRENDLY is een innovatieve applicatie (app) voor debiteurenbeheer voor ZZP’ers en MKB’ers, en helpt hen om facturen sneller betaald te krijgen zonder dat dit ten koste gaat van de klantrelatie. VRENDLY neemt ondernemers dit grote probleem op een professionele en geautomatiseerde manier uit handen en maakt het professioneel beheren van debiteuren voor iedereen makkelijk. De dienst is al volledig ontwikkeld en klaar om in de praktijk haar toegevoegde waarde te bewijzen. Ons doel is om in 2018 marktleider te zijn op het gebied van geautomatiseerd debiteurenbeheer. Om onze applicatie in de markt te zetten en op maat aan te kunnen bieden, zijn wij op zoek naar €50.000,- werkkapitaal. Wij bieden de investeerders van Kapitaal Op Maat 7% rente gedurende 60 maanden.

Het Bedrijf
Gnaefa BV deed in 2015 al eerder een succesvolle crowdfunding via Kapitaal Op Maat voor Evalytics, een online evaluatietool voor universiteiten en hogescholen. Vanuit het bedrijf Gnaefa BV ontwikkelen wij al 6 jaar innovatieve producten die wij tot nu toe steeds met succes in de markt hebben gezet. Eenvoud en innovatie zijn de belangrijkste drijfveren bij het ontwikkelen van onze producten. Wij zetten techniek en innovatie in om obstakels in het dagelijks leven uit de weg te ruimen. Wij willen gebruikers van onze diensten de meest simpele en de meest gebruiksvriendelijke oplossing bieden. Doorgaans betekent dat hoe simpeler een dienst is voor de gebruiker, hoe ingewikkelder de ontwikkeling hiervan is. Wij worden keer op keer erg enthousiast van deze uitdaging en hebben dit tot onze niche en missie gemaakt: Het brengen van eenvoud in innovatie.

Hoe en waarom?
In Nederland wordt ruim de helft van de facturen te laat betaald. In sommige branches blijkt dit percentage nóg hoger te liggen. Zo blijkt in de transportsector ruim 75% van de facturen te laat betaald te worden. ZZP’ers en kleine ondernemers krijgen zelfs 86% van de facturen te laat betaald. De grootste problemen waar ondernemers tegenaan lopen in geval van wanbetaling zijn:
- Het Boekhoudpakket biedt geen mogelijkheden op dit vlak,
- Eigen personeel inzetten leidt af van de kerntaak en is te kostbaar,
- Professioneel debiteurenbeheer is te kostbaar,
- Men is bang om de klantrelatie te beschadigen.

Wij hebben VRENDLY ontwikkeld om deze problemen op te lossen met, zoals de naam van onze applicatie al aangeeft, behoud van een goede klantrelatie. VRENDLY wordt direct gekoppeld aan de boekhouding van een ondernemer en traceert onbetaalde facturen die de vervaldatum overschreden hebben (heeft een ondernemer geen boekhoudpakket dan boekt hij de factuur rechtstreeks via VRENDLY in). Is een factuur onbetaald gebleven dan start VRENDLY een klantvriendelijke aanmaningsprocedure uit naam van de ondernemer. De klant wordt op een vriendelijke doch dringende wijze verzocht tot betaling over te gaan. Hierdoor heeft de klant het idee dat hij direct door de ondernemer wordt aangesproken. VRENDLY stuurt herinneringen via de mail, fax, brief, telefoon, sms en WhatsApp. Het zal de klant niet ontgaan dat hij spoedig tot betaling over zal moeten gaan. Als betaling nog steeds uitblijft zal de factuur automatisch ter incasso overgezet worden indien de ondernemer hier vooraf mee heeft ingestemd.

Onze USP’s op een rijtje:
- Professioneel debiteurenbeheer tegen lage kosten,
- Innen van facturen zonder de klantrelatie op het spel te zetten,
- Actief opvolgen van wanbetalers (via brief, sms, fax, e-mail, sms, WhatsApp en telefoon),
- Ontlasting van de eigen financiële afdeling,
- Realtime rapportage en actielijsten,
- Mogelijkheden tot maken van betalingsregelingen,
- Volledige integratie met de boekhouding waardoor er direct begonnen kan worden met aanmanen indien een factuur over de vervaldatum is,
- Zeer simpel en gebruiksvriendelijk platform,
- Uitgebreide rapportages op verschillende niveaus,
- Waarborgt een gebalanceerde cashflow.

De organisatie
De aanvraag voor deze financiering wordt gedaan door Gnaefa BV. Deze BV is 100% eigendom van Tijmen van Dobbenburgh. Onder Gnaefa BV vallen DigitaleFactuur BV, Forbidden Fruit BV, Virtuele Incasso BV, Evalytics BV en nu ook VRENDLY BV. Gnaefa BV is een zeer gezonde BV en het team is hoogopgeleid, multidisciplinair en heeft aantoonbare ervaring. Wij ontwikkelen samen al jaren innovatieve diensten vanuit uiteenlopende expertises; van ICT, app-ontwikkeling en usability tot marketing en communicatie en zijn als team erg goed op elkaar ingespeeld. VRENDLY is in de conceptfase ontwikkeld in samenwerking met de deurwaardersbranche en advocaten en verder ontwikkeld door ons team van IT- professionals.

Omzet en groei
We verwachten dat VRENDLY erg succesvol kan worden omdat debiteurenbeheer voor ZZP’ers en MKB’ers een groot probleem vormt en VRENDLY de enige is die een dergelijke totaaloplossing biedt. De schaalbaarheid van VRENDLY is daarnaast ontzettend groot; bij toename van de omzet stijgen de kosten zeer gering. Bij de live-gang is VRENDLY in staat om ruim 145.000 ondernemers direct te integreren. Via de koppelingen met Exact Online (100.000 gebruikers) en DigitaleFactuur (45.000 gebruikers) kan VRENDLY direct een groot aantal potentiële gebruikers realiseren. Wanneer VRENDLY in staat is om 1% van deze (145.000) ondernemers aan zich te binden, zullen er 1.450 gebruikers van VRENDLY zijn die een jaarlijkse omzet vertegenwoordigen van EUR 622.374,43,-.

VRENDLY zal echter niet alleen koppelen met Exact Online en DigitaleFactuur maar op termijn ook met andere boekhoudpakketten. Zo kan VRENDLY een bereik realiseren van ongeveer 1.3 miljoen gebruikers in Nederland.

Verdienmodel
VRENDLY biedt een maandelijks abonnement aan haar gebruikers aan wat voor maandelijkse opbrengsten zorgt. Daarnaast zullen er variabele opbrengsten zijn die voortkomen uit de acties (brieven, fax, sms, telefoon, e-mail en WhatsApp) die een gebruiker wenst in te zetten. Omdat zij SaaS (software as a service) is, hoeft de gebruiker geen software geïnstalleerd te worden.
VRENDLY kent een drietal abonnementen die verschillen in volume en/of additionele modules. De abonnementen maken allen gebruik van dezelfde berichtenflow. De abonnementen en prijzen zijn hieronder weergegeven (zie de foto's) met een schatting van de gemiddelde omzet per klant per abonnement.
In jaar 1 is de verwachte omzet € 70.000,-. Vanaf jaar 2 kan de omzet groeien door het op grote schaal binnenhalen van nieuwe klanten te koppelen met meerdere boekhoudpakketten. Naar verwachting groeit de omzet in deze fase van € 170.000 in jaar 2 naar € 295.000 in jaar 3.

Buitenlandse markt
VRENDLY is ook zeer eenvoudig op te schalen naar de buitenlandse markt en dit behoort zeker tot onze ambitie. Zo voldoet VRENDLY al aan de internationale wet- en regelgeving en hoeft alleen nog maar vertaald te worden voor zij in het buitenland kan worden aangeboden.

Investeren
Hoewel VRENDLY helemaal klaar is als product, moeten wij nu investeren in de volgende stap: verbreding van onze markt en het inzetten van extra marketing om de Nederlandse markt te veroveren. Dit betekent in de praktijk het opzetten van koppelingen met vrijwel alle grote aanbieders van administratie- en boekhoudpakketten. Er is er inmiddels ook interesse getoond door meerdere accountantskantoren die de diensten van VRENDLY aan hun eigen klanten willen aanbieden. Om VRENDLY geschikt te maken voor deze partijen zal de applicatie aangepast moeten w
orden.

Financieringsbehoefte
Eenvoud in innovatie vergt tijd en budget; in VRENDLY is reeds € 85.000 geïnvesteerd. Onze eigen middelen zijn niet toereikend om deze volgende stap te financieren. Daarom zijn wij nu op zoek naar € 50.000,- werkkapitaal via Kapitaal Op Maat. Wij bieden de investeerders van Kapitaal Op Maat 7% rente gedurende 60 maanden. De toetsing voor deze lening is bij onze crowdfunding voor Evalytics gedaan. Voor die toetsing zijn de geconsolideerde cijfers van deze 3 BV's van 2015 gebruikt. De toetsing is gedaan op basis van € 100.000,-. Gnaefa BV heeft voor Evalytics € 50.000,- opgehaald en nu de resterende € 50.000,- voor VRENDLY.

Waarom Crowdfunding via Kapitaal Op Maat?
Wij hebben zeer goede ervaringen met crowdfunding via Kapitaal Op Maat. Ons eerste project Evalytics was binnen twee dagen gefund en de dienstverlening van het Kapitaal Op Maat team was erg goed en professioneel. De website en de gebruikte methode spreken ons erg aan. Het aanbod is beperkt tot een aantal kwalitatief goede projecten. Tenslotte vinden wij de transparante manier van communiceren door en de doelgroep van Kapitaal Op Maat erg prettig.

Wilt u meer informatie over ons project? Bekijk het uitgebreide businessplan als u bent ingelogd, of bezoek de website http://www.vrendly.nl/

VrendlyVrendlyVrendlyVrendlyVrendlyVrendlyVrendlyVrendlyVrendlyVrendly
Investeerder Bedrag Datum
Anonieme investeerder € 100 26 april
Anonieme investeerder € 500 26 april
Anonieme investeerder € 500 26 april
Anonieme investeerder € 300 26 april
Anonieme investeerder € 200 26 april
Anonieme investeerder € 500 26 april
Anonieme investeerder € 500 26 april
Anonieme investeerder € 100 26 april
Anonieme investeerder € 500 26 april
Anonieme investeerder € 5.000 26 april
Anonieme investeerder € 500 26 april
Anonieme investeerder € 200 26 april
Anonieme investeerder € 200 26 april
Anonieme investeerder € 2.500 26 april
Anonieme investeerder € 500 26 april
F.M. Rietveld € 500 26 april
Anonieme investeerder € 300 26 april
Anonieme investeerder € 100 26 april
Anonieme investeerder € 500 26 april
Anonieme investeerder € 300 26 april
Anonieme investeerder € 1.500 26 april
Anonieme investeerder € 500 26 april
Anonieme investeerder € 300 26 april
Anonieme investeerder € 100 26 april
Anonieme investeerder € 100 26 april
Anonieme investeerder € 100 26 april
Anonieme investeerder € 1.000 26 april
Anonieme investeerder € 1.000 26 april
Anonieme investeerder € 100 26 april
Anonieme investeerder € 200 26 april
Anonieme investeerder € 300 26 april
cees elissen € 200 26 april
Anonieme investeerder € 300 26 april
Anonieme investeerder € 200 26 april
Anonieme investeerder € 200 26 april
Anonieme investeerder € 100 26 april
Anonieme investeerder € 1.000 26 april
Anonieme investeerder € 200 26 april
Anonieme investeerder € 500 26 april
Anonieme investeerder € 500 26 april
Anonieme investeerder € 100 26 april
Anonieme investeerder € 300 26 april
Cornelis Jan Groeneveld € 100 26 april
Anonieme investeerder € 100 26 april
Johanna Nootenboom--Lotte € 100 26 april
Anonieme investeerder € 100 26 april
Anonieme investeerder € 300 26 april
Anonieme investeerder € 500 26 april
Anonieme investeerder € 1.000 26 april
Anonieme investeerder € 2.500 26 april
Anonieme investeerder € 100 26 april
Anonieme investeerder € 300 26 april
Gert mulder € 200 26 april
Anonieme investeerder € 1.000 26 april
Anonieme investeerder € 1.000 26 april
Anonieme investeerder € 2.000 26 april
Anonieme investeerder € 300 26 april
Anonieme investeerder € 100 26 april
Anonieme investeerder € 500 26 april
Anonieme investeerder € 100 26 april
Anonieme investeerder € 100 26 april
Anonieme investeerder € 200 26 april
Anonieme investeerder € 3.000 26 april
Anonieme investeerder € 1.500 26 april
Anonieme investeerder € 100 26 april
Anonieme investeerder € 500 26 april
Anonieme investeerder € 200 26 april
Anonieme investeerder € 200 26 april
Anonieme investeerder € 5.000 26 april
Anonieme investeerder € 500 26 april
Anonieme investeerder € 100 26 april
Anonieme investeerder € 1.800 26 april
Anonieme investeerder € 100 26 april
Anonieme investeerder € 100 26 april
Anonieme investeerder € 100 26 april
Anonieme investeerder € 100 26 april
Anonieme investeerder € 1.000 26 april
Anonieme investeerder € 500 26 april
Anonieme investeerder € 500 26 april
Jaap Crezee € 100 26 april
Anonieme investeerder € 100 26 april
Anonieme investeerder € 200 26 april
Anonieme investeerder € 200 26 april
Anonieme investeerder € 100 26 april
Anonieme investeerder € 200 26 april
Anonieme investeerder € 600 26 april

Agium Finance & Control heeft de toetsing verzorgd Gnaefa B.V. De onderneming wordt geleid door de heer Tijmen van Dobbenburgh.

Bedrijfsinformatie
Gnaefa B.V. is de holding van de heer van Dobbenburgh. Vanuit deze holding worden verschillende activiteiten ontplooit. Deze holding zal ook de lening aangaan. Eén van de meest recente, succesvolle activiteiten is Digitale Factuur B.V. Een applicatie waardoor het facturatieproces veel efficiënter kan worden uitgevoerd.

Voor het project Evalytics heeft Gnaefa B.V. in 2015 al € 50.000 gefinancierd via Kapitaal Op Maat. Voor het project VRENDLY vraagt Gnaefa B.V. opnieuw een financiering van € 50.000. VRENDLY is geautomatiseerd debiteurenbeheer voor zzp-ers en het MKB. VRENDLY regelt de volgende zaken automatisch: het registreren en afhandeling van betalingen, klachten en betalingsregelingen. Een ondernemer.

VRENDLY zal onder dezelfde condities & toetsingsuitkomsten worden gepubliceerd als het vorige project (Evalytics). Gnaefa B.V. was toen al getoetst op een aanvraag van totaal 100k.

Financiering
De aangevraagde financiering van € 50.000 zal volledig worden gebruikt voor de verdere ontwikkeling en positionering van VRENDLY.
Bedrag lening: € 50.000
Rentepercentage: 7%
Looptijd: 60 maanden

Totaal heeft Vrendly 100k nodig: 50k KOM lening, 20k eigen inbreng, 10k subsidies en 20k durfinvesteerders in aandelen.

Cijfermatige uitwerking
De aanvraag is beoordeeld op basis van de actuele cijfers van 2015 en forecast cijfers van 2016 en een financieringsaanvraag van € 100K.

Risico
In combinatie met de geleverde cijfers en de gehanteerde uitgangspunten stellen we vast dat dit een gemiddeld risico is voor de investeerders. Hierbij zal een rente worden vergoed aan de investeerders van 7%. De samenvatting van de toetsing is bijgesloten bij het project en voor investeerders inzichtelijk. Onderstaand een toelichting op bepaalde aspecten hieruit.

Rentabiliteit
De rentabiliteitsscore is qua uitkomst een gemiddeld risico, de holding als geheel is winstgevend en het eigen vermogen is positief.

Solvabiliteit
Met een eigen vermogen van € 110K op een totaal vermogen van € 130K is de solvabiliteit goed, wat leidt tot een laag risico. Met het aangaan van deze lening zal de solvabiliteit wel dalen, maar ook na het aangaan van de lening is het risico nog laag.

Liquiditeit
Het werkkapitaal is ruim positief en ook de current en quick ratio leveren een laag risico op.

Aflossingscapaciteit
De aflossingscapaciteit is voldoende om te voldoen aan de rente- en aflossingsverplichtingen aan Kapitaal Op Maat.

Samenvattend:
De uitkomst van de totale beoordeling leidt tot een gemiddeld risico voor de investeerders op basis van de aangeleverde financiële cijfers door de ondernemers.

Als u bent ingelogd ziet u de aanvullende financiële informatie van dit project.

Als u bent ingelogd kunt u de zekerheden zien die aan dit project zijn verbonden.

Als u bent ingelogd kunt u een reactie plaatsen die door de ondernemer wordt beantwoord.

Als u bent ingelogd en geïnvesteerd heeft in dit project kunt u de updates over dit project inzien.

100% Gefinancierd! Met dank aan 84 investeerders!
Investeringsrisico
  • AA
  • A
  • BB
  • B
  • CC
  • C

laaghoog

Financieringsduur

60 Maanden

Rente

7 %

Reeds geïnvesteerd
€ 50.000 van de € 50.000
Doel van investering
Financiering werkkapitaal
Maak kennis met...
Tijmen van Dobbenburgh
Tijmen van Dobbenburgh
Tijmen van Dobbenburgh

Mijn naam is Tijmen van Dobbenburgh en ik ben 39 jaar, getrouwd en vader. Na mijn studie biofarmaceutische wetenschappen aan de Universiteit Leiden ben ik verder gegaan met mijn echte passies: ondernemen en ICT. Vijftien jaar geleden ben ik samen met mijn compagnon begonnen met Studio Projectie een webdevelopment studio waarbij we (complexe) websites en systemen maakte voor onder andere AkzoNobel, Imtech en GGZ Rivierduinen. Vanuit de opgedane ervaring zijn wij begonnen met eigen projecten, waar onder andere het succesvolle DigitaleFactuur (www.digitalefactuur.nl) uit voortkwam. De nieuwe producten waren zo succesvol (DigitaleFactuur heeft inmiddels tienduizenden klanten en wordt gebruikt door o.a. Aegon, Logius en Belastingdienst) dat deze niet meer te combineren waren met de werkzaamheden binnen Studio Projectie. Mijn compagnon heeft Studio Projectie overgenomen en ik heb nu de tijd en ruimte om mij volledig te focussen op eigen projecten.

U kent mij wellicht van het project Evalytics. Een project wat wij eerder via Kapitaal Op Maat succesvol hebben gefund. Hierin kondigden wij al aan dat wij binnenkort voor een nieuw project op zoek zijn naar € 50.000,-. Het betreft dit keer VRENDLY, een innovatieve applicatie (App) voor het beheer van debiteuren van zzp en mkb’ers. VRENDLY maakt het professioneel beheren van debiteuren voor iedereen mogelijk. VRENDLY is een al volledig ontwikkeld product dat klaar is om in de praktijk haar toegevoegde waarde te bewijzen. Ons doel is om 2018 marktleider te zijn op het gebied van geautomatiseerd debiteurenbeheer. Om onze applicatie in de markt te zetten en op maat aan te kunnen bieden zijn wij op zoek naar €50.000,- werkkapitaal. Mogen wij ook nu weer op uw steun rekenen?

Heb je vragen?
Wij helpen je graag! 015 760 00 19
Nieuwsbrief

Blijf up-to-date van de laatste projecten en ontwikkelingen rondom crowdfunding!