Bankvrij financieren voor het MKB

T & T Real Estate BV

Herfinanciering commercieel vastgoed met 1e hypotheek - LTV 66%

T & T Real Estate BV
Delen
100% Gefinancierd! Met dank aan 281 investeerders!

UPDATE 8 februari 2021:

Onder verwijzing naar de heden door Ondernemer Thijs Doornekamp geplaatste Reactie/Update is het doelbedrag aangepast naar € 175.000.
Deze lening is volledig Aflossingsvrij. Voor het restant van € 25.000 wordt een nieuw project gepubliceerd.

Introductie
Ondernemer Thijs Doornekamp (Utrecht, 1998) is voor zijn onderneming T&T real Estate BV (Leersum, 2020) op zoek naar een herfinanciering van het onlangs middels een overbruggingsfinanciering aangekochte pand aan de Brouwersgracht 60 te Veenendaal. T&T Real Estate BV vraagt de investeerders van Kapitaal op Maat daarom een lening van € 200.000, waarvan € 175.000 aflossingsvrij en € 25.000 annuïtair. T&T Real Estate BV biedt in ruil een rentepercentage aan van 6% gedurende 48 maanden. Er wordt een 1e hypotheek gevestigd ten gunste van de investeerders. De Stichting Zekerheden Kapitaal op Maat wordt 1e hypotheekhouder, middels een inschrijving van in totaal € 200.000. De getaxeerde marktwaarde van het pand bedraagt € 266.000.  De Stichting heeft reeds het 2e hypotheekrecht op het pand ter dekking van de verstrekte lening aan More ITZ BV, momenteel enig huurder van het pand. Ondernemer Thijs Doornekamp is volledig hoofdelijke aansprakelijkheid in privé en de huurpenningen worden verpand middels een 1e pandrecht op de huidige en toekomstige vorderingen van kredietnemer.

Thijs Doornekamp
Ik ben geboren op 19 januari 1998 en woonachtig in Leersum. Na mijn studie aan het IVA te Driebergen (hbo opleiding) ben ik gaan werken in de evenementenbranche. Naast mijn studie heb ik vakantiewerk gedaan bij V-Company te Werkhoven en na mijn studie ben ik hier blijven werken. Als projectmanager ben ik medeverantwoordelijk voor de op- en afbouw van grote evenementen zoals Defcon, Lowlands, Decibel etc. Door de corona crisis is deze hele branche stil komen te liggen en niemand weet momenteel wat de toekomst biedt. Mede daarom ben ik me gaan interesseren richting vastgoed . Gaandeweg ben ik steeds enthousiaster geworden en ben ik onlangs de studie makelaar/taxateur gestart. Naast mijn huidige werk bij V-Company ga ik deze 3-jarige hbo-avondstudie volgen om straks als erkent makelaar/taxateur mijn eigen kantoor te gaan exploiteren. Ondertussen wil ik starten met het opbouwen van een vastgoed-portefeuille. Met mijn commerciële achtergrond en commerciële ervaring wordt ik zelf verantwoordelijk om de aangekochte locaties te gaan verhuren. Ik heb lage kosten daar ik nog bij mijn ouders woon en voorlopig geen plannen heb dit te verruilen voor een eigen woning. Daarnaast is mijn vader een goed sparringpartner omdat hij ervaring heeft met aan- en verkoop van onroerend goed. Door mijn commerciële (management) opleiding (autoschool IVA) heb ik een goede basis inzake kosten/opbrengst en hoe ik hier commercieel mee om moet gaan. 

De gelegenheid deed zich voor dat via een goede relatie ik de mogelijk kreeg om een mooie eerste locatie aan te kunnen kopen. Dit betreft een in het centrum van Veenendaal gelegen casco winke llocatie. De groeistad Veenendaal (nu 70.000 inwoners) heeft het bestaande centrum van Veenendaal sterk uitgebreid met o.a. meerdere appartementencomplexe n waarop de begane grond winkels en horeca exploitaties zijn gevestigd. Het laatste pand van deze prachtige ontwikkeling is de nu aangekochte locatie. Een huurder was snel gevonden en de verbouwing kon worden gestart.  

De Locatie
De locatie is onderdeel van een destijds groot renovatieplan genaamd Brouwerspoort met als doel om het centrum van Veenendaal te vergroten en te moderniseren vanwege de enorme groei van het aantal inwoners naar ruim 70.000 met een groeipotentie naar 100.000. Het centrum is 10 jaar geleden flink aangepakt en vergroot met mooie appartementen en leuke nieuwe straatjes zoals de Brouwersgracht. Er is een heel nieuw centrum ontstaan rondom de huidige Passage genaamd de Corridor. De Passage is een overdekt winkelcentrum met meer dan 150 winkels. De Brouwersgracht is het verlengde van deze passage en heeft het aangezicht van een Amsterdamse gracht met allerlei leuke winkels en horecaconcepten. Een stukje uniek Veenendaal is hiermee ontstaan. De winkelkruimtes die aan de Brouwersgracht gelegen zijn hebben tevens de mogelijkheid om er een woonbestemming op te krijgen. De gemeente Veenendaal heeft vooral hierop ingezet omdat ze leegstand van winkelruimtes wil voorkomen. Een eventuele transformatie is simpel en eenvoudig omdat er met de constructie al rekening is gehouden. 

De Brouwersgracht is ook in de nieuwe opzet de centrale ader van het plangebied Brouwerspoort. Het is de slingerende route met een gracht die een viertal belangrijke elementen in het centrum met elkaar verbindt: Raadhuis, Corridor Passage, Kees Stipplein/Thoomesplein en Zwaaiplein. De straat kent een grote verscheidenheid aan functies op de begane grond. Tussen het Zwaaiplein en de nieuwe entree van de Corridor Passage ligt de nadruk op de winkelfunctie. Dit gedeelte maakt onderdeel uit van het hoofdwinkelcircuit van Veenendaal. Tussen de nieuwe entree van de Corridor Passage en de bebouwing van Sajet komt de nadruk te liggen op stedelijke woonvormen, incidenteel aangevuld met kleinschalige bedrijvigheid (dienstverlening, praktijk aan huis, detailhandel ed). Ter hoogte van Sajet en het Raadhuis ligt de nadruk weer meer op horeca en dienstverlening. 

Het pand
Het pand is een winkelruimte ter grootte van 98 m2 die casco werd geleverd en die volledig naar de wensen van de huurder is aangepast. Het pand heeft nu een zeer professionele uitstraling en is o.a. voorzien van de modernste airco installatie die naast warme en koude lucht ook de lucht filtert en ervoor zorgt dat deze volledig schoon en met een bepaalde vochtigheid weer wordt ingebracht. Hierdoor ontstaat een heerlijk gezond werk-/leefklimaat. De ligging is perfect met goede parkeergelegenheid en direct in de loop van en naar het centrum. Een pand die zoals het nu klaar is zeker gezien mag worden. Een pand wat zeker de investering waard is vooral nu het helemaal klaar is.

Marktsituatie
T&T Real Estate heeft het pand zeer aantrekkelijk kunnen aankopen, laatste van een groot project, en in More ITZ BV, het bedrijf van de zus van ondernemer Thijs Doornekamp, direct een passende huurder gevonden. Het huurcontract loopt tot 1 december 2025 en de jaarlijke huuropbrengst bedraagt € 20.400 excl. btw. De recent (24.09.2020) getaxeerde marktwaarde bedraagt € 266.000. Het voordeel van een familie is dat bijvoorbeeld nu in de corona periode (lock down) mijn zus geen huur hoeft te betalen. We zijn ervoor om elkaar te helpen en dat kan op deze wijze. Ik kan de kosten van het pand volledig dragen op basis van mijn salaris hierdoor ben ik niet afhankelijk van de huurgelden en kan ik zo mijn zus helpen in deze vervelende periode. Samen komen wij er wel uit.

Project Dekkingswaarde (LTV 66%)
Als zekerheid verstrekt T&T Real Estate BV het recht van 1e hypotheek op het vastgoed ten gunste van de geldverstrekker. Er wordt een een hypotheek ingeschreven van € 200.000 ten gunste van de Stichting Zekerheden Kapitaal op Maat. De Stichting heeft reeds het recht van 2e hypotheek middels een inschrijving van € 62.500 op het vastgoed ter dekking van hetgeen te vorderen is van huurder More Itz BV. De Stichting zal instemmen met een rangordewisseling. Praktisch komt het er op neer dat ter dekking van de vordering op T&T Real Estate een 1e hypotheekrecht wordt gevestigd voor het bedrag van € 175.000 en een 3e hypotheek van € 25.000. Bij een getaxeerde marktwaarde van € 266.000 geldt voor het aflossingsvrije deel van de lening van € 175.000 een LTV van 66% (€ 175.000 / € 266.000). Voor het deel wat annuitair wordt afgelost van € 25.000 bedraagt de LTV bij aanvang 99%. (€ 262.500 / € 266.000).

 

T & T Real Estate BVT & T Real Estate BVT & T Real Estate BVT & T Real Estate BVT & T Real Estate BV
Investeerder Bedrag Datum
Anonieme investeerder € 4.000 24 februari
Anonieme investeerder € 500 23 februari
Martinus Maria Jacobus Rosier € 100 23 februari
Anonieme investeerder € 200 23 februari
Anonieme investeerder € 100 23 februari
Anonieme investeerder € 1.000 23 februari
Anonieme investeerder € 500 23 februari
Anonieme investeerder € 100 23 februari
Anonieme investeerder € 500 23 februari
Anonieme investeerder € 1.000 23 februari
Anonieme investeerder € 1.000 22 februari
Anonieme investeerder € 400 22 februari
Anonieme investeerder € 100 21 februari
Anonieme investeerder € 100 20 februari
Anonieme investeerder € 1.000 20 februari
Anonieme investeerder € 1.000 19 februari
Anonieme investeerder € 200 19 februari
Anonieme investeerder € 500 19 februari
Anonieme investeerder € 1.000 19 februari
Anonieme investeerder € 1.000 19 februari
Anonieme investeerder € 300 19 februari
Anonieme investeerder € 100 19 februari
Anonieme investeerder € 300 19 februari
Anonieme investeerder € 100 18 februari
Anonieme investeerder € 100 17 februari
Anonieme investeerder € 200 17 februari
Anonieme investeerder € 200 17 februari
Anonieme investeerder € 100 17 februari
Anna Adriana Hermina Lijs € 300 17 februari
Pieter Meeusen € 300 17 februari
Anonieme investeerder € 200 17 februari
Anonieme investeerder € 2.500 17 februari
Anonieme investeerder € 1.000 16 februari
Anonieme investeerder € 100 15 februari
Anonieme investeerder € 200 15 februari
Anonieme investeerder € 200 15 februari
Anonieme investeerder € 1.500 14 februari
Arjen Ploegman € 500 14 februari
Anonieme investeerder € 1.000 14 februari
Anonieme investeerder € 3.000 13 februari
Anonieme investeerder € 3.000 12 februari
Anonieme investeerder € 500 12 februari
Anonieme investeerder € 200 11 februari
Robert Gerard Fetter € 2.000 11 februari
Anonieme investeerder € 500 10 februari
Anonieme investeerder € 100 10 februari
Anonieme investeerder € 100 10 februari
Wiebe Van Der Hoek € 100 09 februari
Anonieme investeerder € 1.000 09 februari
Anonieme investeerder € 200 09 februari
Thibaut Braet € 1.000 09 februari
Anonieme investeerder € 100 09 februari
Anonieme investeerder € 100 09 februari
Anonieme investeerder € 500 09 februari
Martijn Gibbon € 100 09 februari
Anonieme investeerder € 100 09 februari
Rudolph Theodorus Maria Van Der Pluijm € 1.000 09 februari
Anonieme investeerder € 1.000 09 februari
Anonieme investeerder € 500 08 februari
Anonieme investeerder € 500 08 februari
Anonieme investeerder € 2.500 08 februari
Anonieme investeerder € 200 08 februari
Anonieme investeerder € 100 08 februari
Anonieme investeerder € 200 08 februari
Anonieme investeerder € 1.000 08 februari
Anonieme investeerder € 100 08 februari
Marc Sierink € 500 08 februari
Anonieme investeerder € 100 08 februari
Anonieme investeerder € 1.000 04 februari
Anonieme investeerder € 100 04 februari
Anthony Kimani Mwangi € 100 04 februari
Anonieme investeerder € 100 03 februari
Anonieme investeerder € 100 02 februari
Anonieme investeerder € 100 01 februari
Anonieme investeerder € 500 01 februari
Anonieme investeerder € 500 31 januari
Pieter Meeusen € 200 31 januari
Franciscus Anna Van Loon € 400 30 januari
Anonieme investeerder € 100 30 januari
Martinus Johannes De Rijk € 500 30 januari
Johannes Henricus Maria Heeffer € 500 30 januari
Anonieme investeerder € 200 30 januari
Anonieme investeerder € 1.000 30 januari
Anonieme investeerder € 200 29 januari
Anonieme investeerder € 1.000 29 januari
Anonieme investeerder € 100 29 januari
Anonieme investeerder € 200 28 januari
Anonieme investeerder € 500 27 januari
Anonieme investeerder € 200 27 januari
Peter Mathijs Jacobus Plomp € 200 27 januari
Anonieme investeerder € 100 27 januari
Anonieme investeerder € 300 27 januari
Anonieme investeerder € 100 27 januari
Anonieme investeerder € 1.000 27 januari
Anonieme investeerder € 100 26 januari
Anonieme investeerder € 100 26 januari
Anonieme investeerder € 500 26 januari
Anonieme investeerder € 500 26 januari
Anonieme investeerder € 1.000 26 januari
Willem Arend Jan Scheper € 100 26 januari
Ria van Zundert € 100 26 januari
Rudy Paulus Wilhelmus Arts € 200 26 januari
Anonieme investeerder € 200 25 januari
Anonieme investeerder € 100 25 januari
Anonieme investeerder € 3.000 25 januari
Anonieme investeerder € 100 25 januari
Anonieme investeerder € 2.500 25 januari
Anonieme investeerder € 500 24 januari
Anonieme investeerder € 500 24 januari
Anonieme investeerder € 100 24 januari
Anonieme investeerder € 100 24 januari
Anonieme investeerder € 100 24 januari
Anonieme investeerder € 100 24 januari
Anonieme investeerder € 300 24 januari
Anonieme investeerder € 300 24 januari
Anonieme investeerder € 1.000 24 januari
Anonieme investeerder € 200 24 januari
Anonieme investeerder € 500 24 januari
Anonieme investeerder € 100 24 januari
Anonieme investeerder € 100 24 januari
Anonieme investeerder € 100 23 januari
julianverhage € 100 23 januari
Anonieme investeerder € 200 23 januari
Anonieme investeerder € 1.000 23 januari
Marga de Blanken € 500 23 januari
Anonieme investeerder € 100 23 januari
Anonieme investeerder € 300 22 januari
Anonieme investeerder € 200 22 januari
Anonieme investeerder € 100 22 januari
Anonieme investeerder € 300 22 januari
Anonieme investeerder € 200 22 januari
Anonieme investeerder € 300 22 januari
Anonieme investeerder € 200 22 januari
Anonieme investeerder € 100 22 januari
Anonieme investeerder € 300 22 januari
Anonieme investeerder € 200 22 januari
Anonieme investeerder € 1.000 22 januari
Anonieme investeerder € 2.500 22 januari
Anonieme investeerder € 700 22 januari
Anonieme investeerder € 200 22 januari
Anonieme investeerder € 200 22 januari
Anonieme investeerder € 500 22 januari
Anonieme investeerder € 100 22 januari
Anonieme investeerder € 100 22 januari
Anonieme investeerder € 500 22 januari
Anonieme investeerder € 500 22 januari
Anonieme investeerder € 300 22 januari
Anonieme investeerder € 200 22 januari
Anonieme investeerder € 500 22 januari
Anonieme investeerder € 100 22 januari
Anonieme investeerder € 500 22 januari
Anonieme investeerder € 100 22 januari
Anonieme investeerder € 500 22 januari
Anonieme investeerder € 200 22 januari
Anonieme investeerder € 100 22 januari
Anonieme investeerder € 200 22 januari
Anonieme investeerder € 500 22 januari
Anonieme investeerder € 500 22 januari
Anonieme investeerder € 200 22 januari
Martinus Maria Jacobus Rosier € 200 22 januari
Bram Benjamin Norder € 200 22 januari
Anonieme investeerder € 5.000 22 januari
Anonieme investeerder € 400 22 januari
Hendrik Job Langbroek € 500 22 januari
Anonieme investeerder € 200 22 januari
Anonieme investeerder € 1.000 22 januari
Anonieme investeerder € 1.000 22 januari
Anonieme investeerder € 100 22 januari
Anonieme investeerder € 400 22 januari
Anonieme investeerder € 500 22 januari
Anonieme investeerder € 100 22 januari
Anonieme investeerder € 2.000 22 januari
Anonieme investeerder € 2.000 22 januari
Anonieme investeerder € 2.000 22 januari
Jaap Crezee € 100 22 januari
Anonieme investeerder € 200 22 januari
Anonieme investeerder € 1.000 22 januari
Anonieme investeerder € 200 22 januari
Ton van Marrewijk € 2.000 22 januari
Anonieme investeerder € 500 22 januari
Anonieme investeerder € 500 22 januari
Anonieme investeerder € 5.000 22 januari
Anonieme investeerder € 1.500 22 januari
Anonieme investeerder € 500 22 januari
Anonieme investeerder € 400 22 januari
Anonieme investeerder € 100 22 januari
Anonieme investeerder € 100 22 januari
Anonieme investeerder € 300 22 januari
Anonieme investeerder € 300 22 januari
Anonieme investeerder € 300 22 januari
Anonieme investeerder € 400 22 januari
Anonieme investeerder € 1.000 22 januari
Anonieme investeerder € 500 22 januari
Anonieme investeerder € 100 22 januari
Anonieme investeerder € 200 22 januari
Lillian Erny Van Bael € 500 22 januari
Anonieme investeerder € 100 22 januari
Anonieme investeerder € 1.000 22 januari
Anonieme investeerder € 500 22 januari
Jan Jacob Willemse € 1.000 22 januari
Anonieme investeerder € 100 22 januari
Anonieme investeerder € 1.000 22 januari
Anonieme investeerder € 200 22 januari
Anonieme investeerder € 100 22 januari
Wilhelmus Johannes Godefridus Hommes € 200 22 januari
Anonieme investeerder € 1.000 22 januari
Anonieme investeerder € 200 22 januari
Anonieme investeerder € 200 22 januari
Anonieme investeerder € 500 22 januari
Anonieme investeerder € 200 22 januari
Anonieme investeerder € 200 22 januari
Anonieme investeerder € 300 22 januari
Anonieme investeerder € 1.500 22 januari
Anonieme investeerder € 100 22 januari
Anonieme investeerder € 200 22 januari
Anonieme investeerder € 200 22 januari
Anonieme investeerder € 200 22 januari
Anonieme investeerder € 100 22 januari
Robertus Franciscus De Jong € 200 22 januari
Anonieme investeerder € 100 22 januari
Anonieme investeerder € 200 22 januari
Martinus Maria Jacobus Rosier € 200 22 januari
Anonieme investeerder € 1.000 22 januari
Anonieme investeerder € 5.000 22 januari
Anonieme investeerder € 100 22 januari
Anonieme investeerder € 200 22 januari
Anonieme investeerder € 1.000 22 januari
Anonieme investeerder € 100 22 januari
Anonieme investeerder € 200 22 januari
Anonieme investeerder € 200 22 januari
Anonieme investeerder € 100 22 januari
Anonieme investeerder € 1.000 22 januari
Anonieme investeerder € 1.000 22 januari
Anonieme investeerder € 200 22 januari
Anonieme investeerder € 1.000 22 januari
Anonieme investeerder € 4.000 22 januari
Dries Denys € 200 22 januari
Anonieme investeerder € 200 22 januari
Anonieme investeerder € 100 22 januari
Anonieme investeerder € 500 22 januari
Anonieme investeerder € 200 22 januari
Anonieme investeerder € 500 22 januari
Anonieme investeerder € 1.000 22 januari
Anonieme investeerder € 100 22 januari
Anonieme investeerder € 300 22 januari
Anonieme investeerder € 500 22 januari
Johannes Martinus Fernig € 100 22 januari
Anonieme investeerder € 100 22 januari
Anonieme investeerder € 100 22 januari
Anonieme investeerder € 200 22 januari
Anonieme investeerder € 300 22 januari
Anonieme investeerder € 100 22 januari
Anonieme investeerder € 300 22 januari
Wiebe Van Der Hoek € 100 22 januari
Anonieme investeerder € 100 22 januari
Michiel Veldman € 100 22 januari
Anonieme investeerder € 2.000 22 januari
Anonieme investeerder € 1.000 22 januari
Anonieme investeerder € 300 22 januari
H. Bruns € 1.000 22 januari
Anonieme investeerder € 100 22 januari
Anonieme investeerder € 100 22 januari
Anonieme investeerder € 200 22 januari
Rudolph Theodorus Maria Van Der Pluijm € 500 22 januari
Anonieme investeerder € 200 22 januari
Anonieme investeerder € 500 22 januari
Anonieme investeerder € 500 22 januari
Anonieme investeerder € 300 22 januari
Anonieme investeerder € 600 22 januari
Anonieme investeerder € 100 22 januari
Anonieme investeerder € 1.000 22 januari
Anonieme investeerder € 5.000 22 januari
Anonieme investeerder € 500 22 januari
Anonieme investeerder € 100 22 januari
Anonieme investeerder € 100 22 januari
Anonieme investeerder € 500 22 januari
Anonieme investeerder € 200 22 januari
Anonieme investeerder € 500 22 januari
Anonieme investeerder € 100 22 januari
Anonieme investeerder € 500 22 januari
Anonieme investeerder € 500 22 januari
Anonieme investeerder € 100 22 januari
Anonieme investeerder € 2.000 22 januari
Anonieme investeerder € 300 22 januari
Anonieme investeerder € 1.000 22 januari
Anonieme investeerder € 200 22 januari
Anonieme investeerder € 500 22 januari
Gerrit Roseboom € 1.000 22 januari
Anonieme investeerder € 400 22 januari
Anonieme investeerder € 300 22 januari
Anonieme investeerder € 100 22 januari
Anonieme investeerder € 100 22 januari
Anonieme investeerder € 2.500 22 januari
Anonieme investeerder € 1.000 22 januari
Anonieme investeerder € 100 22 januari
Anonieme investeerder € 1.000 22 januari
Anonieme investeerder € 2.500 22 januari
Anonieme investeerder € 200 22 januari
Anonieme investeerder € 100 22 januari
Anonieme investeerder € 200 22 januari
Anonieme investeerder € 500 22 januari
Anonieme investeerder € 500 22 januari
Anonieme investeerder € 200 22 januari
Anonieme investeerder € 500 22 januari
Anonieme investeerder € 200 22 januari
Anonieme investeerder € 100 22 januari
Anonieme investeerder € 100 22 januari
Anonieme investeerder € 200 22 januari
Anonieme investeerder € 100 22 januari
Anonieme investeerder € 100 22 januari

Financieringsbehoefte:
T&T Real Estate BV wenst een financiering van € 200.000,-.

Doel van de financiering:
De financiering wordt gebruikt voor de aflossing van de overbruggingsfinanciering middels welke het pand is aangekocht. De resterende € 25.000 is voor verbouwing en de financieringskosten. 

Aangeboden lening:
De aangeboden leningvoorwaarden omvatten een looptijd van 48 maanden en een jaarlijkse rente van 6,0%. Van de totale lening van € 200.000 is € 175.000 aflossingsvrij en wordt € 25.000 annuitair afgelost.

Gepubliceerde informatie:
- Juridische structuur
- Taxatierapport vastgoedobject
- Toelichting Risicokwalificatie Kapitaal op Maat

Risicoklasse:
Deze aanvraag is geklassificeerd als een laag risico (klasse A). De onderbouwing hiervan is te vinden in de bijgevoegde Toelichting Risicokwalificatie

Investeerders, let op!

  • Loop geen onnodig risico, lees alle essentiële informatie.
  • Maak optimaal gebruik van onze unieke crowdduedillence-periode, vraag de ondernemer om meer informatie daar waar nodig.
  • Wij wijzen erop dat er wordt uitgeleend aan een ondernemer in het MKB. Hierdoor blijven er altijd risico's bestaan dat niet de volledige inleg en/of rente terugbetaald wordt.
  • Wij adviseren alleen een verantwoord deel van het vermogen te investeren en vooral te spreiden over meerdere projecten. Ook de Autoriteit Financiële Markten (AFM) raadt consumenten aan een verantwoord deel van hun vermogen in crowdfunding te investeren en dit te spreiden over meerdere projecten. Als richtlijn hanteert de AFM maximaal 10% van het vrij belegbaar vermogen.

Als u bent ingelogd ziet u de aanvullende financiële informatie van dit project.

Als u bent ingelogd kunt u de zekerheden zien die aan dit project zijn verbonden.

Als u bent ingelogd kunt u een reactie plaatsen die door de ondernemer wordt beantwoord.

Als u bent ingelogd en geïnvesteerd heeft in dit project kunt u de updates over dit project inzien.

100% Gefinancierd! Met dank aan 281 investeerders!
Investeringsrisico
  • AA
  • A
  • BB
  • B
  • CC
  • C

laaghoog

Financieringsduur

48 Maanden

Rente

6 %

Reeds geïnvesteerd
€ 173.700 van de € 173.700
Doel van investering
Financiering kapitaalgoederen
Maak kennis met...
Thijs Doornekamp
Thijs Doornekamp

Ik ben een gedreven, hardwerkende jongen met een passie voor vastgoed. Over de jaren heen ben ik erachter gekomen dat vastgoed een wereld is waar ik me heel graag in wil bevinden. Op dit moment werk ik ook nog full time als project leider bij V-Company te Werkhoven. Vanaf midden februari ga ik de bachelor opleiding volgen tot makelaar bedrijfsvastgoed. Dit om mijn passie en droom te realiseren.


Heb je vragen?
Wij helpen je graag! 015 760 00 19
Nieuwsbrief

Blijf up-to-date van de laatste projecten en ontwikkelingen rondom crowdfunding!