Bankvrij financieren voor het MKB

Stichting Mobiliteit Voor Iedereen 2

De bussen van Stichting Mobiliteit Voor Iedereen worden ingezet om vereenzaming van kwetsbare en zorgafhankelijke mensen tegen te gaan. Om nieuwe bussen te laten rijden is kapitaal nodig. Investeert u mee?

Stichting Mobiliteit Voor Iedereen 2
Delen
100% Gefinancierd! Met dank aan 318 investeerders!

Stichting Mobiliteit Voor Iedereen faciliteert sinds 2014 vervoer met gratis geleverde zorgbussen en helpt zo eenzame en oudere mensen om weer deel kunnen nemen aan activiteiten. Wij genereren als stichting zonder winstoogmerk inkomsten uit contracten met de zorginstellingen en zorgen voor advertentie-inkomsten door bedrijven te vinden die willen adverteren op onze bussen. Het is voor ons niet haalbaar om de investering van de aanschaf van de bussen helemaal zelf te doen. Daarom vragen wij nu €210.000,- voor 5 nieuwe zorgbus projecten en bieden u 8% rente aan gedurende 60 maanden. Eerder hebben wij al een succesvolle lening via Kapitaal Op Maat gerealiseerd.

Het bedrijf
Stichting Mobiliteit Voor Iedereen is een stichting die zich inzet tegen de vereenzaming van zorgafhankelijke mensen in Nederland. Er is veel veranderd in de zorg en het vervoer voor dagactiviteiten, uitstapjes of boodschappen kan door veel instellingen niet meer geboden worden. Deze bezuiniging zorgt voor vereenzaming van heel veel zorgafhankelijke, vaak oudere mensen. Deze groep zorgafhankelijke mensen wordt door de overheid geacht om dit vanuit hun eigen sociaal netwerk zelf te regelen en op die manier deel te kunnen nemen aan deze primair belangrijke dagactiviteiten. In de praktijk blijkt dat dit niet werkt.

Stichting Mobiliteit Voor Iedereen (vanaf nu Stichting MVI) biedt de oplossing en levert zorgbussen voor respectievelijk 6/ 8/ 10 personen aan welzijnsorganisaties, zorginstellingen of zorggerelateerde organisaties. Deze organisaties kunnen nu hun klanten en of bewoners weer helpen om een dagbesteding te vinden en een sociaal netwerk te onderhouden.

Stichting MVI biedt zorginstellingen voor een periode van minimaal 48 maanden een gratis bus ter beschikking. Door het faciliteren van de aanschaf van deze zorgbus neemt Stichting MVI voor deze instellingen het grootste probleem weg. De investeringskosten voor stichting MVI bedragen € 50.000,- tot € 60.000.- per aangeboden bus. Dit bedrag omvat alle kosten inclusief acquisitie, opmaak, repro, materiaal en alle vaste kosten als onderhoud, verzekering en houderschapsbelasting.

Hoe werkt het?
Het begint allemaal met een kennismakingsgesprek, hier bespreken we de vraag van de instelling en worden de mogelijkheden tot het faciliteren van een zorgbus besproken. Stichting MVI stelt een aantal eisen aan de instellingen die gebruik willen gaan maken van de zorgbus. Bij instemming wordt een gebruiksovereenkomst opgesteld tussen beide partijen waarin de volgende punten opgenomen worden:

1: De instelling is verplicht om gedurende de looptijd van 48 maanden de zorgbus te laten verzekeren, onderhouden, houderschapsbelasting af te nemen via Stichting MVI voor € 450,- tot € 750,- per maand afhankelijk van het aantal gereden kilometers. Voor de incidentele kosten zoals onderhoud, pech onderweg, vervangend vervoer en winterbanden zoeken we bedrijven die dit willen sponsoren tegen het plaatsen van een bedrijfslogo op de bus.

2: De instelling zorgt voor een relatielijst van bedrijven welke door Stichting MVI mogen worden benaderd voor een eventuele ondersteuning van het Zorgbusproject.

3: De instelling zorgt voor een referentiebrief die door Stichting MVI gebruikt wordt bij de acquisitie richting de bedrijven.

Organisatie
Stichting MVI is in maart 2014 opgericht met als doelstelling het tegengaan van vereenzaming van zorgafhankelijke mensen. De drie bestuurders van de stichting zijn Mettie Bakker: voorzitter, Wendy Kock: penningmeester en Edwin Kock: secretaris. De 3 bestuursleden werken tot op heden allen als vrijwilliger voor de stichting. Daarnaast werkt de stichting MVI per project met een freelance projectleider en hebben we een financieel team bestaande uit een accountant, een administrateur en enkele adviseurs die ons op vrijwillige basis bijstaan indien nodig. Al deze mensen hebben een grote affiniteit met de zorg waardoor we elkaar goed begrijpen en dit zorgt voor een krachtige slagvaardige organisatie.

Omzet en Groei
De stichting MVI genereert inkomsten uit de gebruikersovereenkomsten met de zorginstellingen en uit adverteerders overeenkomsten met bedrijven.  Deze aanpak werkt. De roep om bussen is groot. Inmiddels hebben we al 13 zorgbussen rondrijden. Op dit moment (mei 2017) hebben we 13 lopende projecten die al contractueel zijn vastgelegd, maar nog niet rondrijden. We verwachten dat we per jaar maximaal 24 projecten kunnen realiseren.

Ons verdienmodel is op de volgende manier opgebouwd: instellingen of organisaties betalen ons een bedrag van  €450,- tot € 750,- per maand gedurende 48 maanden voor de operationele kosten. Buiten de vaste kosten worden alle overige kosten gesponsord door bedrijven. Hierdoor houden we minimaal 75% van het maandbedrag over. Tevens zijn we als stichting vrijgesteld van de houderschapsbelasting.

Stichting MVI biedt regionale bedrijven de mogelijkheid om hun bedrijfslogo op de zorgbus te plaatsen en zo het sociaal maatschappelijke project te ondersteunen. Mochten bedrijven de projecten niet willen ondersteunen middels het plaatsen van een bedrijfslogo dan bieden we ze de mogelijkheid om het sociaal maatschappelijke regionale project te ondersteunen middels een donatie. Na oplevering van de Zorgbussen houden we een donateursactie particulieren in de directe regio waarin de Zorgbus actief is. Ook grote landelijke bedrijven kunnen de sociaal maatschappelijke projecten ondersteunen middels het plaatsen van hun bedrijfslogo, presentatie als founder Stichting MVI op de website.

Financieringsbehoefte
We willen in 2017 meer projecten realiseren en zijn daarom genoodzaakt met behulp van een lening via crowdfunding te investeren in de aanschaf van de zorgbussen. De kosten voor de zorgprojecten worden aan het begin van het project gemaakt en de inkomsten komen verspreid binnen. We zijn daarom op zoek naar werkkapitaal en vragen de investeerders van Kapitaal Op Maat nu opnieuw om een lening van € 210.000,-  gedurende 60 maanden. In ruil bieden we hen een rentepercentage van 8% aan.

Waarom crowdfunding via Kapitaal Op Maat?
Wij hebben op het eerste project via kapitaal Op Maat veel positieve reacties gekregen en ook van mensen die we neit kenden. De meerwaarde van crowdfunding is wat ons betreft heel evident. Nu wij opnieuw een werkkapitaal injectie zoeken ligt het voor de hand om de al betrokken investeerders opnieuw te benaderen. Daarnaast houden we hen op deze manier op de hoogte van de voortgang van onze stichting. De bottomline is natuurlijk wel dat wij iedereen vragen om met ons te helpen om vereenzaming tegen te gaan. Onze return on investment zijn de blije gezichten en de reacties die we krijgen van onze echte klanten; de oudere en kwetsbare mensen in Nederland. Doet u mee?

Voor meer informatie, foto's en filmpjes bezoek onze website http://stichtingmobiliteitvooriedereen.nl/

Stichting Mobiliteit Voor Iedereen 2Stichting Mobiliteit Voor Iedereen 2
Investeerder Bedrag Datum
R.A. Verputten € 1.200 19 mei
Anonieme investeerder € 500 19 mei
Henk Kievit € 1.000 19 mei
Anonieme investeerder € 1.600 19 mei
Anonieme investeerder € 400 18 mei
Anonieme investeerder € 300 18 mei
Jacobus Johannes Mariak Wartna € 1.000 18 mei
Anonieme investeerder € 1.000 18 mei
Anonieme investeerder € 300 18 mei
Anonieme investeerder € 10.000 18 mei
Anonieme investeerder € 500 18 mei
Jan Willem poortman € 300 18 mei
Anonieme investeerder € 100 17 mei
Anonieme investeerder € 300 17 mei
Anonieme investeerder € 1.000 17 mei
Anonieme investeerder € 1.000 16 mei
Anonieme investeerder € 100 16 mei
Anonieme investeerder € 100 16 mei
Anonieme investeerder € 2.500 16 mei
Anonieme investeerder € 100 16 mei
Anonieme investeerder € 300 16 mei
Anonieme investeerder € 2.500 16 mei
Johannes Van Duijn € 500 16 mei
Anonieme investeerder € 1.000 15 mei
Anonieme investeerder € 200 15 mei
Anonieme investeerder € 1.000 15 mei
Anonieme investeerder € 200 15 mei
Anonieme investeerder € 300 15 mei
Paulus Ignatius Maria Duynstee € 500 15 mei
Anonieme investeerder € 100 15 mei
Anonieme investeerder € 300 15 mei
Anonieme investeerder € 100 15 mei
Anonieme investeerder € 1.000 15 mei
Anonieme investeerder € 2.000 15 mei
Anonieme investeerder € 500 15 mei
Anonieme investeerder € 500 15 mei
Anonieme investeerder € 300 15 mei
Albert Smits € 100 14 mei
Anonieme investeerder € 400 14 mei
Anonieme investeerder € 100 14 mei
Anonieme investeerder € 100 13 mei
Ruud Peters € 100 13 mei
Anonieme investeerder € 100 13 mei
Anonieme investeerder € 100 13 mei
Anonieme investeerder € 500 13 mei
Anonieme investeerder € 200 12 mei
Anonieme investeerder € 100 12 mei
Anonieme investeerder € 300 12 mei
Anonieme investeerder € 200 12 mei
Marco van Kampen € 300 12 mei
Anonieme investeerder € 500 11 mei
Anonieme investeerder € 7.500 11 mei
Anonieme investeerder € 500 11 mei
Anonieme investeerder € 2.500 11 mei
Anonieme investeerder € 100 11 mei
Anonieme investeerder € 500 10 mei
Anonieme investeerder € 500 10 mei
Andries Heidema € 500 10 mei
Anonieme investeerder € 500 10 mei
Anonieme investeerder € 300 09 mei
Anonieme investeerder € 300 09 mei
Anonieme investeerder € 400 09 mei
Anonieme investeerder € 1.000 09 mei
Anonieme investeerder € 100 09 mei
Anonieme investeerder € 1.000 08 mei
Anonieme investeerder € 500 08 mei
Anonieme investeerder € 1.000 08 mei
Anonieme investeerder € 200 08 mei
J. Jansze € 500 08 mei
Anonieme investeerder € 300 08 mei
Anonieme investeerder € 500 08 mei
Anonieme investeerder € 100 08 mei
Anonieme investeerder € 100 08 mei
Anonieme investeerder € 1.000 08 mei
Anonieme investeerder € 500 08 mei
Anonieme investeerder € 3.000 08 mei
Anonieme investeerder € 100 08 mei
Anonieme investeerder € 500 08 mei
Anonieme investeerder € 500 08 mei
Anonieme investeerder € 300 08 mei
Anonieme investeerder € 500 08 mei
Anonieme investeerder € 400 08 mei
Anonieme investeerder € 400 08 mei
Anonieme investeerder € 300 08 mei
Anonieme investeerder € 3.000 08 mei
Anonieme investeerder € 400 08 mei
Anonieme investeerder € 500 08 mei
Anonieme investeerder € 100 07 mei
Anonieme investeerder € 300 07 mei
Taeke Pol € 500 07 mei
Anonieme investeerder € 1.500 07 mei
Anonieme investeerder € 1.500 07 mei
Anonieme investeerder € 500 07 mei
Rudolph Theodorus Maria Van Der Pluijm € 1.000 07 mei
Anonieme investeerder € 100 07 mei
Arie De Ruiter € 100 06 mei
Anonieme investeerder € 100 06 mei
Ria van Zundert € 300 06 mei
Anonieme investeerder € 400 06 mei
Anonieme investeerder € 200 06 mei
Anonieme investeerder € 1.000 06 mei
Anonieme investeerder € 100 06 mei
Anonieme investeerder € 200 06 mei
Anonieme investeerder € 300 06 mei
Anonieme investeerder € 500 06 mei
Anonieme investeerder € 1.000 06 mei
Anonieme investeerder € 3.000 06 mei
Anonieme investeerder € 200 06 mei
Anonieme investeerder € 1.500 06 mei
Anonieme investeerder € 1.000 06 mei
Anonieme investeerder € 100 06 mei
Anonieme investeerder € 100 06 mei
Anonieme investeerder € 100 06 mei
Anonieme investeerder € 100 06 mei
Anonieme investeerder € 200 06 mei
Anonieme investeerder € 1.000 06 mei
Anonieme investeerder € 1.000 06 mei
Anonieme investeerder € 200 06 mei
Anonieme investeerder € 100 06 mei
Anonieme investeerder € 400 06 mei
Anonieme investeerder € 500 06 mei
Anonieme investeerder € 1.000 06 mei
Anonieme investeerder € 200 06 mei
Anonieme investeerder € 500 05 mei
Anonieme investeerder € 1.000 05 mei
Anonieme investeerder € 2.500 05 mei
Anonieme investeerder € 500 05 mei
Anonieme investeerder € 500 05 mei
Anonieme investeerder € 300 05 mei
Anonieme investeerder € 100 05 mei
Anonieme investeerder € 1.000 05 mei
Anonieme investeerder € 100 05 mei
Anonieme investeerder € 2.500 05 mei
Anonieme investeerder € 100 05 mei
Anonieme investeerder € 2.000 05 mei
Theodoor Ruissen € 200 05 mei
Anonieme investeerder € 400 05 mei
Anonieme investeerder € 400 05 mei
Anonieme investeerder € 100 05 mei
Anonieme investeerder € 100 05 mei
Anonieme investeerder € 1.000 05 mei
Anonieme investeerder € 2.000 05 mei
Anonieme investeerder € 400 05 mei
Anonieme investeerder € 100 05 mei
Anonieme investeerder € 100 05 mei
Anonieme investeerder € 200 05 mei
Anonieme investeerder € 100 05 mei
Anonieme investeerder € 1.500 05 mei
Cornelis Jan Groeneveld € 100 05 mei
Gerard Meijer € 300 05 mei
Anonieme investeerder € 200 05 mei
Anonieme investeerder € 200 05 mei
Anonieme investeerder € 500 05 mei
Anonieme investeerder € 1.000 05 mei
Anonieme investeerder € 200 05 mei
Anonieme investeerder € 200 05 mei
Anonieme investeerder € 100 05 mei
Anonieme investeerder € 500 05 mei
Anonieme investeerder € 100 05 mei
Anonieme investeerder € 200 05 mei
Anonieme investeerder € 200 05 mei
Anonieme investeerder € 200 05 mei
Anonieme investeerder € 500 05 mei
Anonieme investeerder € 1.000 05 mei
Anonieme investeerder € 500 05 mei
Anonieme investeerder € 300 05 mei
Anonieme investeerder € 500 05 mei
Anonieme investeerder € 100 05 mei
Anonieme investeerder € 5.000 05 mei
Anonieme investeerder € 100 05 mei
Anonieme investeerder € 300 05 mei
Anonieme investeerder € 200 05 mei
Anonieme investeerder € 1.000 05 mei
Anonieme investeerder € 500 05 mei
Anonieme investeerder € 200 05 mei
Anonieme investeerder € 200 05 mei
Anonieme investeerder € 300 05 mei
Anonieme investeerder € 200 05 mei
Anonieme investeerder € 500 05 mei
Anonieme investeerder € 300 05 mei
Anonieme investeerder € 1.000 05 mei
Anonieme investeerder € 100 05 mei
Anonieme investeerder € 100 05 mei
Johannes Henricus Janssen € 1.500 05 mei
Anonieme investeerder € 1.000 05 mei
R.A. van Thiel € 500 05 mei
Anonieme investeerder € 500 05 mei
Bastiaan Kommers € 300 05 mei
Sake Reinder Sijtsma € 200 05 mei
Anonieme investeerder € 1.000 05 mei
Anonieme investeerder € 2.500 05 mei
Anonieme investeerder € 2.000 05 mei
Anonieme investeerder € 500 05 mei
Anonieme investeerder € 100 05 mei
Anonieme investeerder € 500 05 mei
Anonieme investeerder € 100 05 mei
Anonieme investeerder € 100 05 mei
Anonieme investeerder € 500 05 mei
Anonieme investeerder € 100 05 mei
Anonieme investeerder € 300 05 mei
Anonieme investeerder € 200 05 mei
Anonieme investeerder € 300 05 mei
Anonieme investeerder € 500 05 mei
Anonieme investeerder € 500 05 mei
Anonieme investeerder € 300 05 mei
Anonieme investeerder € 500 05 mei
Anonieme investeerder € 1.500 05 mei
Anonieme investeerder € 100 05 mei
Anonieme investeerder € 100 05 mei
Anonieme investeerder € 100 05 mei
Anonieme investeerder € 300 05 mei
Anonieme investeerder € 100 05 mei
Paul Borkent € 200 05 mei
Anonieme investeerder € 500 05 mei
Anonieme investeerder € 300 05 mei
Anonieme investeerder € 100 05 mei
Anonieme investeerder € 200 05 mei
Anonieme investeerder € 500 05 mei
Anonieme investeerder € 100 05 mei
Anonieme investeerder € 100 05 mei
Anonieme investeerder € 500 05 mei
Anonieme investeerder € 200 05 mei
Anonieme investeerder € 200 05 mei
Anonieme investeerder € 400 05 mei
Anonieme investeerder € 1.000 05 mei
Anonieme investeerder € 200 05 mei
Anonieme investeerder € 500 05 mei
Anonieme investeerder € 1.000 05 mei
Anonieme investeerder € 100 05 mei
Anonieme investeerder € 0 05 mei
Anonieme investeerder € 100 05 mei
Jan Evert Van Veen € 1.800 05 mei
Anonieme investeerder € 100 05 mei
Anonieme investeerder € 100 05 mei
Anonieme investeerder € 100 05 mei
Anonieme investeerder € 500 05 mei
Anonieme investeerder € 1.000 05 mei
Anonieme investeerder € 100 05 mei
Jaap Crezee € 100 05 mei
Anonieme investeerder € 200 05 mei
Anonieme investeerder € 300 05 mei
Anonieme investeerder € 500 05 mei
Anonieme investeerder € 500 05 mei
Anonieme investeerder € 100 05 mei
Anonieme investeerder € 100 05 mei
Anonieme investeerder € 1.000 05 mei
Gert mulder € 200 05 mei
Willem Floris De Mol € 500 05 mei
Anonieme investeerder € 700 05 mei
Anonieme investeerder € 200 05 mei
Anonieme investeerder € 1.000 05 mei
Anonieme investeerder € 200 05 mei
Lulof Anthon Heetjans € 500 05 mei
Anonieme investeerder € 200 05 mei
Remco Schreuders € 500 05 mei
Anonieme investeerder € 500 05 mei
Anonieme investeerder € 100 05 mei
Anonieme investeerder € 1.000 05 mei
Jozef Maria Boen € 1.000 05 mei
Anonieme investeerder € 4.000 05 mei
Anonieme investeerder € 300 05 mei
Anonieme investeerder € 300 05 mei
Anonieme investeerder € 500 05 mei
Anonieme investeerder € 200 05 mei
Anonieme investeerder € 100 05 mei
Anonieme investeerder € 800 05 mei
Anonieme investeerder € 400 05 mei
Anonieme investeerder € 200 05 mei
Anonieme investeerder € 200 05 mei
Anonieme investeerder € 1.000 05 mei
Anonieme investeerder € 200 05 mei
Anonieme investeerder € 200 05 mei
Anonieme investeerder € 100 05 mei
Anonieme investeerder € 300 05 mei
Anonieme investeerder € 500 05 mei
Anonieme investeerder € 3.000 05 mei
Anonieme investeerder € 300 05 mei
Anonieme investeerder € 10.000 05 mei
Anonieme investeerder € 100 05 mei
Anonieme investeerder € 1.000 05 mei
Anonieme investeerder € 1.000 05 mei
Anonieme investeerder € 100 05 mei
Anonieme investeerder € 500 05 mei
Anonieme investeerder € 100 05 mei
Anonieme investeerder € 200 05 mei
Anonieme investeerder € 200 05 mei
Anonieme investeerder € 1.000 05 mei
Anonieme investeerder € 300 05 mei
Anonieme investeerder € 1.000 05 mei
Anonieme investeerder € 100 05 mei
Anonieme investeerder € 100 05 mei
Anonieme investeerder € 300 05 mei
Anonieme investeerder € 100 05 mei
Anonieme investeerder € 100 05 mei
Anonieme investeerder € 300 05 mei
Anonieme investeerder € 7.500 05 mei
Anonieme investeerder € 200 05 mei
Anonieme investeerder € 600 05 mei
Anonieme investeerder € 100 05 mei
Anonieme investeerder € 1.000 05 mei
Anonieme investeerder € 2.500 05 mei
Anonieme investeerder € 100 05 mei
Willem Arend Jan Scheper € 300 05 mei
Anonieme investeerder € 100 05 mei
Anonieme investeerder € 100 05 mei
Anonieme investeerder € 100 05 mei
Mark Van Leeuwen € 200 05 mei
Anonieme investeerder € 200 05 mei
Anonieme investeerder € 500 05 mei
Anonieme investeerder € 500 05 mei
J D Dekker € 100 05 mei
Anonieme investeerder € 200 05 mei
Anonieme investeerder € 100 05 mei
Anonieme investeerder € 800 05 mei
Anonieme investeerder € 100 05 mei
Anonieme investeerder € 200 05 mei
Anonieme investeerder € 500 05 mei
Anonieme investeerder € 200 05 mei
Anonieme investeerder € 100 05 mei
Anonieme investeerder € 500 05 mei
Anonieme investeerder € 200 05 mei
Anonieme investeerder € 500 05 mei
Anonieme investeerder € 200 05 mei
Anonieme investeerder € 500 05 mei
Anonieme investeerder € 300 05 mei
Gerrit Roseboom € 200 05 mei
Anonieme investeerder € 100 05 mei
Anonieme investeerder € 100 05 mei
Anonieme investeerder € 500 05 mei
Anonieme investeerder € 200 05 mei
Anonieme investeerder € 1.000 05 mei
Anonieme investeerder € 600 05 mei
Anonieme investeerder € 100 05 mei
Anonieme investeerder € 1.000 05 mei
Anonieme investeerder € 100 05 mei

Stichting Exsyting heeft de toetsing verzorgd van Stichting Mobiliteit Voor Iedereen in opdracht van Kapitaal Op Maat B.V. De inhoud is bestemd voor (potentiële) investeerders van Kapitaal Op Maat. De informatie wordt vertrouwelijk beschikbaar gesteld en mag op geen enkele wijze worden gedeeld.

Stichting MVI is in maart 2014 opgericht om zich in te zetten tegen de vereenzaming van zorgafhankelijke mensen. De bestuurders van de Stichting zijn: Mettie Bakker (Voorzitter), Edwin Kock (Secretaris) en Wendy Kock (Penningmeester).
Stichting Mobiliteit Voor Iedereen heeft als doelstelling om vereenzaming binnen de steeds groter wordende groep zorgafhankelijke mensen tegen te gaan. Vanwege de enorme veranderingen binnen de zorg wordt het voor steeds meer instellingen moeilijker om de groter wordende groep zorgafhankelijke mensen nog een zinvolle dagbesteding te kunnen aanbieden. Veelal komen zorgafhankelijke mensen er geheel zelf voor te staan om vervoer te kunnen regelen naar bijvoorbeeld: dagbesteding, zorgboerderij, uitstapjes of gewoonweg het doen van boodschappen.

Stichting MVI zorgt hiervoor door Zorginstellingen een zorgbus aan te bieden welke zij voor een bepaalde tijd (4 jaar) mogen gebruiken als vervoermiddel voor de cliënten. Deze zorgbussen worden gefinancierd door bedrijven en instanties die een bedrijfslogo hebben geplaatst op de zorgbussen.

De volledige kostprijs voor het kunnen aanleveren van een zorgbus komt op ca. € 45.000.
- Aanschaf zorgbus (nieuw of 2e hands) max. € 30.000
- Alle overige kosten max. € 15.000 (ombouwen en gereedmaken)

Daarnaast ontvangen zij maandelijks de gebruikersvergoedingen van de zorginstellingen.
Deze liggen tussen de € 450 en € 750 per maand.

Daarnaast komen er additionele opbrengsten binnen door de advertenties die op de bussen geplaatst kunnen worden. Regionale bedrijven en winkeliers krijgen de mogelijkheid aangeboden om het bedrijfslogo op de bus te plaatsen. Deze bedrijven ondersteunen dan ook het sociaal maatschappelijke project. De opbrengsten van de adverteerders kunnen oplopen tot maximaal € 100.000 per zorgbus (bij 30 - 40 deelnemende bedrijven).

Het personeel bestaat vooralsnog uit de bestuurders. De doelstelling is om elk jaar middels het werven van freelancers door te groeien naar uiteindelijk een landelijke dekking van 8 tot 12 freelance- buitendienstmedewerkers in 2020.

De financiering bedraagt € 210.000. De reden voor de financiering:
- Werkkapitaal voor het opstarten van 5 nieuwe projecten

De focus ligt eerst op het opstarten van de 5 nieuwe projecten en het onderhouden van de lopende projecten. De kosten van het opstarten van de projecten bij de zorginstelling zijn aan het begin van het project hoog. De inkomsten zijn verspreid over het 4-jarige contract (60%, 25%, 7.5%, 7.5%). Daarom heeft de ondernemer een hoog startkapitaal nodig.

Investeerders die zijn ingelogd kunnen het volledige rapport van de toetsing raadplegen.

Als u bent ingelogd ziet u de aanvullende financiële informatie van dit project.

Als u bent ingelogd kunt u de zekerheden zien die aan dit project zijn verbonden.

Als u bent ingelogd kunt u een reactie plaatsen die door de ondernemer wordt beantwoord.

Als u bent ingelogd en geïnvesteerd heeft in dit project kunt u de updates over dit project inzien.

100% Gefinancierd! Met dank aan 318 investeerders!
Investeringsrisico
  • AA
  • A
  • BB
  • B
  • CC
  • C

laaghoog

Financieringsduur

76 Maanden

Rente

8 %

Reeds geïnvesteerd
€ 210.000 van de € 210.000
Doel van investering
Financiering kapitaalgoederen
Maak kennis met...
Edwin Kock
Edwin Kock
Edwin Kock

De stichting wordt geleid door 3 personen.
Edwin Kock is verantwoordelijk voor de operatie. Hij is 46 jaar oud, samenwonend en heeft 1 zoon en 2 dochters. Edwin heeft ruim 20 jaar ervaring binnen de zorg alwaar hij vanuit zijn bedrijf FORIAN Zorg en Vervoer vele projecten heeft gerealiseerd. Het aansturen van projectmedewerkers en het begeleiden van de verschillende processen binnen de projecten en Stichting MVI is inmiddels tot een fulltime baan uitgegroeid.
Mettie Bakker is samenwonend, heeft 2 zoons en een dochter en heeft vanuit haar functie Management Consultant bij Ordina tot 2013 de benodigde projectorganisatie in haar pakket.
Daarnaast heeft Mettie de afgelopen jaren als commercieel medewerker FORIAN Zorg en Vervoer contacten en ervaringen opgedaan binnen de Zorg.
Wendy Kock is samenwonend heeft een zoon en dochter. Wendy heeft een arsenaal aan werkervaring binnen de zorg. Als Senior P&O adviseur bij Cordaan Thuiszorg heeft ze 13 jaar ervaring. Ze staat bekend als een hardwerkende, vakvolwassen HR Professional met een goede kennis van zaken en hoge standaard met betrekking tot operationele excellence. Als penningmeester is ze op de achtergrond betrokken bij de projecten en samen met de accountant bezig met de financiële toekomst van de Stichting.
Om de komende jaren de Stichting MVI op een geleidelijke en gezonde manier door te kunnen laten groeien en vele kwetsbare mensen te helpen uit hun isolement te kunnen komen heeft Stichting MVI een werkkapitaal nodig van 210.000,- Samen met u willen wij ons inzetten tegen vereenzaming in Nederland, HELPT U ONS OOK?

Heb je vragen?
Wij helpen je graag! 015 760 00 19
Nieuwsbrief

Blijf up-to-date van de laatste projecten en ontwikkelingen rondom crowdfunding!