Bankvrij financieren voor het MKB

Stichting Mobiliteit Voor Iedereen

Met nog 4 zorgbussen kan Stichting Mobiliteit voor Iedereen meer mensen uit hun isolement halen.

Stichting Mobiliteit Voor Iedereen
plus 1 Delen
100% Gefinancierd! Met dank aan 234 investeerders!

Stichting Mobiliteit Voor Iedereen zorgt ervoor dat eenzame mensen weer deel kunnen nemen aan activiteiten. Wij doen dit door zorgbussen te leveren aan zorginstellingen en welzijnsorganisaties. Zij kunnen de zorgbussen vervolgens inzetten in hun verzorgingsgebied. Wij genereren inkomsten uit contracten met de zorginstellingen en zorgen voor advertentie inkomsten door bedrijven te vinden die willen adverteren op onze bussen. Op deze manier genereren wij inkomsten om de bussen aan te schaffen en aan te kunnen bieden. Op dit moment hebben wij de opdracht om 4 zorgbussen te leveren. Het is voor ons niet haalbaar om deze investering helemaal zelf te doen. Daarom vragen wij nu €150.000,- aan de investeerders van Kapitaal Op Maat. Wij bieden 7,5% gedurende 48 maanden.

Wij zijn een sociaal maatschappelijk betrokken stichting die zich inzet tegen de vereenzaming van zorgafhankelijke mensen in Nederland. Door de veranderingen en bezuinigingen in de zorg met betrekking tot het vervoer is vervoer van en naar dagactiviteiten, uitstapjes of bijvoorbeeld het doen van boodschappen voor grote groepen veelal ouderen niet meer mogelijk.
Zorgafhankelijke mensen worden door de overheid geacht om dit vanuit hun eigen sociaal netwerk zelf te regelen en op die manier deel te kunnen nemen aan deze primair belangrijke dagactiviteiten. In de praktijk werkt dit niet: een steeds groter wordende groep zorgafhankelijke mensen beschikt niet of nauwelijks over een sociaal netwerk dat vervoer kan bieden.

Stichting MVI biedt de oplossing en levert zorgbussen voor 6/ 8/ 10 personen aan welzijnsorganisaties, zorginstellingen of zorggerelateerde organisaties. Deze organisaties kunnen de bussen inzetten voor hun klanten of bewoners. Door het leveren van vervoer zorgt Stichting MVI dat deze kwetsbare groep mensen weer een sociaal netwerk opbouwt en aan activiteiten deelneemt.
Inmiddels zijn we 2 jaar actief als Stichting MVI en rijden er 10 zorgbussen in verschillende regio`s. We kunnen aantonen dat vele duizenden gebruikers van de zorgbussen weer een betere invulling van hun dagen en hun leven hebben gekregen. Dit succes zorgt er ook voor dat wij als organisatie groeien. Er blijven vragen komen om nieuwe bussen!
Onze inkomsten genereren wij uit de gebruikerscontracten met de zorg- en welzijnsinstellingen. Daarnaast werken wij met advertentie mogelijkheden op onze bussen. Wij merken dat dit interessant is voor bedrijven die bijvoorbeeld als leverancier werkzaam zijn in de zorgsector. We zijn ook dat veel relaties van de betreffende zorginstelling of welzijnsorganisatie graag aan deze regeling meedoen. Voor hen is het een vorm van in de regio zichtbaar maken dat zij maatschappelijk betrokken zijn. Met deze inkomsten kunnen wij nieuwe bussen aanchaffen.

De organisatie
Stichting Mobiliteit Voor Iedereen is in maart 2014 opgericht door Mettie Bakker: de voorzitter, Wendy Kock: penningmeester en Edwin Kock: secretaris. De 3 bestuursleden werken tot op heden allen als vrijwilliger voor de stichting. Daarnaast werkt de stichting MVI samen met vier freelance projectleiders (allen met een zorgachtergrond). We hebben een financieel team bestaande uit een accountant, een administrateur en enkele adviseurs die ons op vrijwillige basis bijstaan indien nodig. Al deze mensen hebben een grote affiniteit met de zorg waardoor we elkaar goed begrijpen en dit zorgt voor een krachtige slagvaardige organisatie.

Omzet en groei
Als stichting zonder winstoogmerk lenen wij zorgbussen uit aan zorginstellingen en welzijnsorganisaties. We doen dit op een gezonde manier. De stichting genereert inkomsten uit de gebruikersovereenkomsten met de zorginstellingen en uit adverteerdersovereenkomsten met bedrijven. Deze aanpak werkt. We hadden in 2015 een omzet van €310.000,- en een resultaat voor belasting van €34.000. De verwachting voor 2016 is dat wij een omzet van circa €600.000,- zullen realiseren en een resultaat voor belasting van € 45.000. De roep om bussen is groot. Tot nu groeien we veel harder dan gedacht. De verwachting voor 2016 is dat wij gaan uitbreiden met 12 nieuwe zorgbussen.

Financieringsbehoefte
Stichting MVI is op zoek naar een lening van €150.000,-. Door de snelle groei van de afgelopen maanden is er een direct cashflowprobleem ontstaan. Op het moment dat wij een zorgbus gaan aanleveren aan een zorginstelling of welzijnsorganisatie moeten wij veel kosten maken. Het begint met de aanschaf van de zorgbus. Vervolgens het zoeken naar de bedrijven: dit betekent callcenterkosten en acquisitiekosten. Zodra de bedrijven gevonden zijn moeten we kosten maken voor het grafisch ontwerp en de beletteringskosten. Per project betekent dit gemiddeld € 50.000,- kosten. Onze inkomsten zijn gebaseerd op de maandelijkse gebruikerskosten voor zorginstellingen en de maandelijkse advertentieopbrengsten die ervoor zorgen dat de bus binnen 4 jaar terugbetaald is. We hebben nu de situatie dat we 4 nieuwe zorgbussen moeten opleveren, maar niet genoeg cashflow hebben om deze investering voor alle 4 de projecten te kunnen doen.
We vragen daarom een lening van € 150.000 tegen 7,5 % gedurende 48 maanden.

Waarom crowdfunding via Kapitaal Op Maat?
Onze doelstelling als stichting is het zorgen dat mensen hun sociale netwerken vergroten en versterken. Voor een bank zijn wij niet een interessante partij om te financieren. Crowdfunding zien wij als kans om de kracht van netwerken aan te tonen en bewustzijn te creëren over het vraagstuk van eenzaamheid in onze samenleving. Wij bieden investeerders van Kapitaal Op Maat de gelegenheid om te investeren in onze maatschappij. Door uw investering kan Stichting MVI samen met verschillende zorginstanties vele zorgafhankelijke mensen weer een zinvolle dagbesteding en sociaal netwerk bieden. Wij hopen dat u onze Stichting en vele vrijwilligers wilt ondersteunen in de strijd tegen vereenzaming.

Meer info? Bezoek onze website https://stichtingmobiliteitvooriedereen.nl/ 

Stichting Mobiliteit Voor IedereenStichting Mobiliteit Voor IedereenStichting Mobiliteit Voor IedereenStichting Mobiliteit Voor IedereenStichting Mobiliteit Voor IedereenStichting Mobiliteit Voor Iedereen
Investeerder Bedrag Datum
koen vaessen € 1.000 17 maart
Anonieme investeerder € 200 17 maart
Anonieme investeerder € 800 17 maart
Anonieme investeerder € 1.000 17 maart
Anonieme investeerder € 2.000 17 maart
Anonieme investeerder € 1.000 17 maart
Anonieme investeerder € 300 17 maart
Anonieme investeerder € 1.000 17 maart
Anonieme investeerder € 100 17 maart
Anonieme investeerder € 500 17 maart
Anonieme investeerder € 2.000 17 maart
Anonieme investeerder € 500 16 maart
Anonieme investeerder € 100 16 maart
Anonieme investeerder € 500 16 maart
Anonieme investeerder € 1.000 16 maart
Anonieme investeerder € 1.000 16 maart
Anonieme investeerder € 5.000 16 maart
Anonieme investeerder € 300 16 maart
Anonieme investeerder € 200 16 maart
Anonieme investeerder € 100 16 maart
Anonieme investeerder € 500 16 maart
Anonieme investeerder € 500 16 maart
Anonieme investeerder € 300 16 maart
Anonieme investeerder € 100 16 maart
Anonieme investeerder € 1.000 16 maart
Jaap de Jong € 1.000 16 maart
Anonieme investeerder € 1.500 16 maart
Anonieme investeerder € 200 16 maart
Anonieme investeerder € 100 16 maart
Anonieme investeerder € 300 16 maart
Anonieme investeerder € 100 16 maart
Anonieme investeerder € 100 16 maart
Anonieme investeerder € 500 16 maart
R de Graaf € 300 16 maart
Anonieme investeerder € 500 16 maart
Anonieme investeerder € 500 16 maart
Ralph van Baaren € 200 16 maart
Anonieme investeerder € 3.500 16 maart
Anonieme investeerder € 100 16 maart
Anonieme investeerder € 4.000 16 maart
Anonieme investeerder € 100 16 maart
Anonieme investeerder € 10.000 16 maart
Anonieme investeerder € 500 16 maart
Anonieme investeerder € 1.000 16 maart
Anonieme investeerder € 200 16 maart
Anonieme investeerder € 200 16 maart
Anonieme investeerder € 100 16 maart
Theo Geensen € 2.000 16 maart
Anonieme investeerder € 100 16 maart
Anonieme investeerder € 1.000 16 maart
Anonieme investeerder € 1.000 16 maart
Anonieme investeerder € 1.000 16 maart
Anonieme investeerder € 600 16 maart
Anonieme investeerder € 300 16 maart
Anonieme investeerder € 300 16 maart
Anonieme investeerder € 500 16 maart
Anonieme investeerder € 400 16 maart
Anonieme investeerder € 500 16 maart
Anonieme investeerder € 200 16 maart
Anonieme investeerder € 200 16 maart
Anonieme investeerder € 500 16 maart
Anonieme investeerder € 2.500 16 maart
Anonieme investeerder € 100 15 maart
Anonieme investeerder € 2.000 15 maart
Anonieme investeerder € 100 15 maart
Anonieme investeerder € 200 15 maart
Anonieme investeerder € 200 15 maart
Anonieme investeerder € 300 15 maart
Bart Vanwijnsberghe € 100 15 maart
Anonieme investeerder € 1.000 15 maart
Anonieme investeerder € 100 15 maart
Anonieme investeerder € 100 15 maart
Anonieme investeerder € 100 15 maart
Anonieme investeerder € 100 15 maart
Anonieme investeerder € 200 15 maart
Anonieme investeerder € 1.000 15 maart
Anonieme investeerder € 2.000 15 maart
Anonieme investeerder € 500 15 maart
Anonieme investeerder € 100 15 maart
Gert mulder € 200 15 maart
Anonieme investeerder € 1.000 15 maart
Anonieme investeerder € 100 15 maart
Anonieme investeerder € 500 15 maart
Anonieme investeerder € 100 15 maart
Anonieme investeerder € 1.000 15 maart
Anonieme investeerder € 300 15 maart
Anonieme investeerder € 200 15 maart
Joop van Duijn € 1.500 15 maart
Anonieme investeerder € 300 15 maart
Anonieme investeerder € 500 15 maart
Anonieme investeerder € 100 15 maart
Anonieme investeerder € 100 15 maart
Anonieme investeerder € 200 15 maart
Anonieme investeerder € 100 15 maart
Anonieme investeerder € 2.000 15 maart
Bastiaan Kommers € 200 15 maart
Anonieme investeerder € 100 15 maart
Luc Mangnus € 1.000 15 maart
Anonieme investeerder € 100 15 maart
Anonieme investeerder € 100 15 maart
Jan Janssen € 600 15 maart
Anonieme investeerder € 1.000 15 maart
Anonieme investeerder € 3.000 15 maart
Anonieme investeerder € 1.000 15 maart
Ton Schutte € 200 15 maart
Anonieme investeerder € 500 15 maart
Anonieme investeerder € 400 15 maart
F.M. Rietveld € 800 15 maart
Anonieme investeerder € 100 15 maart
Anonieme investeerder € 200 15 maart
Anonieme investeerder € 200 15 maart
Anonieme investeerder € 300 15 maart
Anonieme investeerder € 400 15 maart
Anonieme investeerder € 500 15 maart
Anonieme investeerder € 500 15 maart
Anonieme investeerder € 1.000 15 maart
Anonieme investeerder € 200 15 maart
Anonieme investeerder € 1.000 15 maart
Anonieme investeerder € 2.500 15 maart
Anonieme investeerder € 300 15 maart
Anonieme investeerder € 100 15 maart
Anonieme investeerder € 1.500 15 maart
Anonieme investeerder € 300 15 maart
Anonieme investeerder € 100 15 maart
Anonieme investeerder € 200 15 maart
Anonieme investeerder € 1.000 15 maart
Anonieme investeerder € 100 15 maart
Anonieme investeerder € 400 15 maart
Anonieme investeerder € 200 15 maart
Anonieme investeerder € 500 15 maart
Anonieme investeerder € 100 14 maart
Anonieme investeerder € 1.000 14 maart
Anonieme investeerder € 100 14 maart
Anonieme investeerder € 500 14 maart
Anonieme investeerder € 100 14 maart
Anonieme investeerder € 500 14 maart
Jan Maarten Fernig € 500 14 maart
Anonieme investeerder € 100 14 maart
Anonieme investeerder € 200 14 maart
Anonieme investeerder € 200 14 maart
Anonieme investeerder € 100 14 maart
Anonieme investeerder € 300 14 maart
Anonieme investeerder € 800 14 maart
Anonieme investeerder € 100 14 maart
Anonieme investeerder € 300 14 maart
Anonieme investeerder € 100 14 maart
Anonieme investeerder € 500 14 maart
Anonieme investeerder € 2.000 14 maart
Anonieme investeerder € 1.000 14 maart
Anonieme investeerder € 800 14 maart
Anonieme investeerder € 400 14 maart
Anonieme investeerder € 1.500 14 maart
Andries Heidema € 500 14 maart
Anonieme investeerder € 200 14 maart
Anonieme investeerder € 200 14 maart
Anonieme investeerder € 300 14 maart
Anonieme investeerder € 100 14 maart
Anonieme investeerder € 300 14 maart
Anonieme investeerder € 500 14 maart
Anonieme investeerder € 1.000 14 maart
Anonieme investeerder € 100 14 maart
Anonieme investeerder € 100 14 maart
Anonieme investeerder € 500 14 maart
Anonieme investeerder € 300 14 maart
Anonieme investeerder € 200 14 maart
Anonieme investeerder € 100 14 maart
Anonieme investeerder € 100 14 maart
Anonieme investeerder € 300 14 maart
Anonieme investeerder € 100 14 maart
Anonieme investeerder € 100 14 maart
Anonieme investeerder € 100 14 maart
Anonieme investeerder € 1.000 14 maart
Anonieme investeerder € 200 14 maart
Anonieme investeerder € 1.000 14 maart
Anonieme investeerder € 100 14 maart
Anonieme investeerder € 100 14 maart
Jaap Crezee € 100 14 maart
Anonieme investeerder € 200 14 maart
Anonieme investeerder € 300 14 maart
Anonieme investeerder € 500 14 maart
Anonieme investeerder € 1.000 14 maart
Anonieme investeerder € 200 14 maart
Anonieme investeerder € 1.000 14 maart
Anonieme investeerder € 1.000 14 maart
Anonieme investeerder € 200 14 maart
Anonieme investeerder € 200 14 maart
Anonieme investeerder € 5.000 14 maart
Cornelis Jan Groeneveld € 100 14 maart
jaap € 5.000 14 maart
Anonieme investeerder € 100 14 maart
Anonieme investeerder € 100 14 maart
Anonieme investeerder € 500 14 maart
Anonieme investeerder € 100 14 maart
Anonieme investeerder € 100 14 maart
Anonieme investeerder € 2.500 14 maart
Anonieme investeerder € 500 14 maart
Anonieme investeerder € 100 14 maart
Anonieme investeerder € 500 14 maart
Anonieme investeerder € 500 14 maart
Anonieme investeerder € 100 14 maart
Anonieme investeerder € 100 14 maart
Anonieme investeerder € 1.500 14 maart
Frank Massuger € 1.000 14 maart
Anonieme investeerder € 200 14 maart
Anonieme investeerder € 1.000 14 maart
Anonieme investeerder € 300 14 maart
Anonieme investeerder € 300 14 maart
Anonieme investeerder € 500 14 maart
Anonieme investeerder € 200 14 maart
Anonieme investeerder € 1.000 14 maart
Anonieme investeerder € 400 14 maart
Anonieme investeerder € 200 14 maart
Anonieme investeerder € 500 14 maart
Anonieme investeerder € 200 14 maart
Anonieme investeerder € 200 14 maart
Anonieme investeerder € 100 14 maart
Anonieme investeerder € 400 14 maart
Anonieme investeerder € 200 14 maart
Anonieme investeerder € 100 14 maart
Anonieme investeerder € 100 14 maart
Anonieme investeerder € 200 14 maart
Anonieme investeerder € 500 14 maart
Anonieme investeerder € 500 14 maart
Anonieme investeerder € 500 14 maart
Anonieme investeerder € 300 14 maart
Anonieme investeerder € 300 14 maart
Anonieme investeerder € 200 14 maart
Anonieme investeerder € 100 14 maart
Anonieme investeerder € 100 14 maart
Anonieme investeerder € 500 14 maart
Anonieme investeerder € 200 14 maart
Anonieme investeerder € 200 14 maart
Anonieme investeerder € 500 14 maart
Anonieme investeerder € 500 14 maart
Anonieme investeerder € 2.000 14 maart
Anonieme investeerder € 200 14 maart
Anonieme investeerder € 200 14 maart
Anonieme investeerder € 100 14 maart
Anonieme investeerder € 100 14 maart
Anonieme investeerder € 500 14 maart
Anonieme investeerder € 100 14 maart
Anonieme investeerder € 500 14 maart
Anonieme investeerder € 500 14 maart

Agium Finance & Control heeft de toetsing verzorgd van Stichting Mobiliteit Voor Iedereen (MVI). De stichting bestaat uit 7 freelancers met een bestuur bestaande uit Mettie Bakker (voorzitter), Wendy Kock (penningmeester) en Edwin Kock (secretaris).

Bedrijfsinformatie
Stichting MVI is in 2014 opgericht met als doel het tegengaan van vereenzaming binnen de groep zorgafhankelijke mensen. Deze non-profit zet zich hiervoor in door i.s.m. Welzijnsorganisaties, Zorginstellingen of zorg gerelateerde organisaties zorgbussen aan te bieden. Door de veranderingen en bezuinigingen in de zorg m.b.t. het vervoer is vervoer van en naar dagactiviteiten, uitstapjes of gewoonweg het doen van boodschappen gewoonweg onmogelijk geworden. De stichting haalt haar inkomsten uit gebruikers- en adverteerdersovereenkomsten.

Financiering
De financiering zal dienen voor het uitbreiden van het bussenpark met bijkomende kosten voor bedrijfsvoering.
Bedrag lening: € 150.000
Rentepercentage: 7,5%
Looptijd: 48 maanden

Cijfermatige uitwerking
Kapitaal Op Maat beschikt over:
- Businessplan
- Jaarrekening en eindbalans 2015
- Prognoses balans en resultatenrekening van 2016.

Risico
In combinatie met de geleverde cijfers en de gehanteerde uitgangspunten stellen we vanuit Kapitaal Op Maat vast dat dit een gemiddeld risico is voor de investeerders. De toetsing is bijgesloten bij het project en voor investeerders inzichtelijk. Onderstaand een toelichting op bepaalde aspecten van de toetsing.

Rentabiliteit
De rentabiliteit van het eigen vermogen van 2015 en de geprognotiseerde rentabiliteit voor 2016 zijn negatief, dit als resultaat van een negatief eigen vermogen. Hieraan ten grondslag ligt een verrekening van een uitstaande schuld die ten laste is gekomen van het eigen vermogen. De rentabiliteit van het totaal vermogen is daarentegen positief met gemiddeld 28%. De winst is groeiende met goede resultaten voor 2015 en 2016.
De resultaten zijn respectievelijk:
- 2015: winst voor belasting € 34k bij een omzet van € 310k
- 2016: winst voor belasting € 46k bij een omzet van € 594k
De stichting is een non-profit en afhankelijk van het halen van de begroting gaat de stichting over tot het betalen van 20% belasting.

Solvabiliteit
De solvabiliteit is met een gemiddelde score van -0.23 een graadmeter voor een hoog risico. De reden van de negatieve solvabiliteitsscore is het gevolg van het afkopen van lang vreemd vermogen wat ten laste is gegaan van het geplaatste kapitaal. Toch is hier sprake van een sterke verbetering daar de rating van -0.44 (2015) zal stijgen naar -0.04 (2016) door de toename van het eigen vermogen als gevolg van het gunstige bedrijfsresultaat. De onderneming is een non-profit organisatie waar alle positieve bedrijfsresultaten direct terugvloeien in de organisatie.

Liquiditeit
Door het aangaan van de Kapitaal op Maat lening verschaft de onderneming zich een gezond werkkapitaal en kan worden gewerkt aan het vergroten van het bedrijfsresultaat.

Aflossingscapaciteit
De aflossingscapaciteit is ruim voldoende voor de rente-/ en aflossingsverplichtingen.

Samenvattend:
De uitkomst van de totale beoordeling leidt in combinatie met het onderpand tot een gemiddeld risico voor de investeerders op basis van de aangeleverde financiële cijfers door Stichting MVI. Een rentevergoeding van 7,5% past daarbij.

Als u bent ingelogd ziet u de aanvullende financiële informatie van dit project.

Als u bent ingelogd kunt u de zekerheden zien die aan dit project zijn verbonden.

Als u bent ingelogd kunt u een reactie plaatsen die door de ondernemer wordt beantwoord.

Als u bent ingelogd en geïnvesteerd heeft in dit project kunt u de updates over dit project inzien.

100% Gefinancierd! Met dank aan 234 investeerders!
Investeringsrisico
  • AA
  • A
  • BB
  • B
  • CC
  • C

laaghoog

Financieringsduur

48 Maanden

Rente

7,5 %

Reeds geïnvesteerd
€ 150.000 van de € 150.000
Doel van investering
Financiering werkkapitaal
Maak kennis met...
Edwin Kock
Edwin Kock
Edwin Kock

De stichting wordt geleid door 3 personen.
Edwin Kock is verantwoordelijk voor de operatie. Hij is 46 jaar oud, samenwonend en heeft 1 zoon en 2 dochters. Edwin heeft ruim 20 jaar ervaring binnen de zorg alwaar hij vanuit zijn bedrijf FORIAN Zorg en Vervoer vele projecten heeft gerealiseerd. Het aansturen van projectmedewerkers en het begeleiden van de verschillende processen binnen de projecten en Stichting MVI is inmiddels tot een fulltime baan uitgegroeid.
Mettie Bakker is samenwonend, heeft 2 zoons en een dochter en heeft vanuit haar functie Management Consultant bij Ordina tot 2013 de benodigde projectorganisatie in haar pakket.
Daarnaast heeft Mettie de afgelopen jaren als commercieel medewerker FORIAN Zorg en Vervoer contacten en ervaringen opgedaan binnen de Zorg.
Wendy Kock is samenwonend heeft een zoon en dochter. Wendy heeft een arsenaal aan werkervaring binnen de zorg. Als Senior P&O adviseur bij Cordaan Thuiszorg heeft ze 13 jaar ervaring. Ze staat bekend als een hardwerkende, vakvolwassen HR Professional met een goede kennis van zaken en hoge standaard met betrekking tot operationele excellence. Als penningmeester is ze op de achtergrond betrokken bij de projecten en samen met de accountant bezig met de financiële toekomst van de Stichting.
Om de komende jaren de Stichting MVI op een geleidelijke en gezonde manier door te kunnen laten groeien en vele kwetsbare mensen te helpen uit hun isolement te kunnen komen heeft Stichting MVI een werkkapitaal nodig van 210.000,- Samen met u willen wij ons inzetten tegen vereenzaming in Nederland, HELPT U ONS OOK?

Geen project van uw keuze?

Mail mij bij nieuwe projecten.

Heb je vragen?
Wij helpen je graag! 015 760 00 19
Nieuwsbrief

Blijf up-to-date van de laatste projecten en ontwikkelingen rondom crowdfunding!