Bankvrij financieren voor het MKB

Samen Verder

Zorgonderneming is op zoek naar werkkapitaal om in rust te kunnen bouwen aan duurzame groei van kwalitatief hoogstaande zorg

Delen
100% Gefinancierd! Met dank aan 176 investeerders!

Samen Verder is sinds 2007 actief in de thuiszorgmarkt in de regio Eindhoven en Helmond. Vanwege vergrijzing is dit een zogenaamde groeimarkt. Samen Verder is erg snel gegroeid naar een omzet van ruim € 6 miljoen en heeft dit intern niet kunnen bijbenen met een groot verlies in 2017 ten gevolg. Om nu weer te kunnen focussen op het versterken van de marktpositie is  Samen Verder na interne reorganisatie en wisseling van externe accountant op zoek naar versterking van het werkkapitaal in de vorm van een lening van € 235.000,-. In ruil biedt Samen Verder investeerders een rentepercentage aan van 9,0% aan gedurende 48 maanden.

UPDATE 14-2-2020: Onder verwijzing naar de heden verzonden nieuwsbrief en namens Ondernemer Nora Barrachdi geplaatste Reactie/Update is het doelbedrag aangepast naar € 100.000,-.

Het Bedrijf
Samen Verder is sinds 2007 actief in de thuiszorgmarkt in de regio Eindhoven en Helmond. Door demografische ontwikkelingen is er sprake van een zogenaamde groeimarkt, er komen steeds meer mensen op een hulpbehoevende leeftijd. Samen Verder kenmerkt zich door steeds pro-actief in te spelen op de belangrijkste ontwikkelingen in de sector. Samen Verder is opgericht door Nora Barrachdi en aanvankelijk werd er vooral gefocust op de uitvoering van huishoudelijke hulp en basis begeleiding van ouderen. Vervolgens werd dit aanbod uitgebreid met wijkverpleging en de uitbreiding van het zorg aanbod. In 2016 werd het SamenThuis Samen Verder-concept in de markt gezet, waar ouderen kleinschalig en zelfstandig kunnen wonen (23 appartementen) met de aanwezigheid van 24/7 zorg te Deurne. In 2017 werd de Beschermd en Begeleid Wonen formule gelanceerd voor jong volwassene met psychosociale of psychiatrische storingen. In 2017 werd de eerste locatie in Eindhoven geopend en in 2018 opende de tweede woonlocatie in Helmond. Mede door de verandering in de zorgwetgeving van de laatste jaren en de daaraan gerelateerde verschuivingen in de uitvoering bij de overheid kennen de verschillende onderdelen (bijna) allemaal hun eigen betaalstromen: Huishoudelijke hulp (WMO - Gemeente/particulieren), Wijkverpleging (Zvw - Zorgverzekeraars), B&B Wonen (WMO/Wlz - Gemeente/Zorgkantoor) en Kleinschalig Wonen (WLZ - Zorgkantoor).

Samen Verder is inmiddels uitgegroeid tot een middelgrote zorgorganisatie in Zuidoost Brabant met 800 cliënten/bewoners en een jaarlijkse omzet van ruim € 6 miljoen. De directie wil het niveau van zorgverlening kwalitatief hoogstaand én zo persoonlijk mogelijk te maken. Bij de Thuiszorg wordt dit bereikt doordat de onderneming alleen actief is in Eindhoven én Helmond en derhalve ‘dichtbij’ acteert. Voor de formules Beschermd en Begeleid Wonen alsmede SamenThuis Samen Verder zijn de kleinschalige locaties het middel om het gewenste doel te bereiken. De waardering van cliënten wordt hierbij continue gemeten via het meten van de NPS. De NPS-score van 8,3 over de laatste twee maanden geeft aan dat de kwaliteit van dienstverlening van Samen Verder hoog wordt gewaardeerd. Ook bij de kwaliteitsmetingen van de belangrijkste zorgverzekeraars komt Samen Verder goed uit de bus. Op het gebied van personeelsbeleid ligt de nadruk de laatste jaren op het vergroten van de werkvreugde en zelfstandigheid van werken. De directie is ervan overtuigd dat dit ook zijn vruchten afwerpt in kwaliteit van de te verlenen zorg alsmede in het bereiken van de gewenste productiviteit.

Organsitie
Samen Verder is opgericht in 2007 door mevrouw Nora Barrachdi en is 100% eigendom van mevrouw Nora Barrachdi. Het management van Samen Verder wordt gevormd door mevrouw Nora Barrachdi en de heer Dimitry Klerx. Beiden hebben jarenlange ervaring in de zorg en vullen elkaar goed aan. Daarnaast is er in 2009 een 3-hoofdige Raad van Commissarissen aangesteld van wie de individuele leden veel ervaring hebben op het gebied van zorg, financiën én juridische dienstverlening.
De onderneming heeft ongeveer 102 fte in dienst waarvan momenteel circa 5 fte extern worden ingehuurd (flexibele schil). Het ziekteverzuim (inclusief zwangerschapsverlof) is de laatste tijd sterk gedaald en ligt momenteel met circa 6% rond het sectorgemiddelde.
De directie wordt sinds de overstap naar een nieuwe accountant in 2018 actief begeleid en er wordt gestuurd op basis van maandelijkse cijfers. In samenspraak met de RvC zijn passende (interne) maatregelen genomen.

Omzet en Groei
Zowel zorgverzekeraars als cliënten waarderen de prestaties van Samen Verder bovengemiddeld. De vanaf 2015 ingezette groeistrategie heeft ertoe geleid dat het dienstenpakket van Samen Verder de afgelopen jaren verder is uitgebouwd en daarmee groeide de omzet naar € 6 miljoen. Echter groeide de kwaliteit van de interne organisatie in mindere mate mee waardoor er in 2017 een groot verlies werd geleden. De verlieslatende exploitatie is, naast de inzet van eigen middelen, voornamelijk gefinancierd door crediteuren. Door een positieve exploitatie werd een deel van achterstallige crediteurenpositie in 2018 alweer ingelopen. Desalniettemin is de huidige crediteurenpositie nog steeds te hoog en dit zorgt voor een grote druk op de operatie. Het verlies in 2017 van circa € 650.000,-  gefinancierd door diverse crediteuren en de bank. Een deel van deze achterstand is door een winstgevend jaar 2018 ingelopen. Om rust in de exploitatie te brengen is een versterking van het werkkapitaal een vereiste. Samen Verder is een gezond bedrijf met een mooie omzetgroei en dat met uitzondering van 2017 louter zwarte cijfers heeft geschreven.

Financieringsbehoefte
De gewenste versterking van het werkkapitaal betreft een lening van €235.000,-. In ruil biedt Samen Verder de investeerders via Kapitaal Op Maat een rentepercentage aan van 9,0% gedurende 48 maanden. De liquiditeitsdruk wordt hierdoor veel minder en er komt rust in de exploitatie zodat er gefocust kan worden op het versterken van de marktpositie van Samen Verder. De zekerheidspositie voor deze gevraagde financiering bestaat uit een tweede verpanding van inventaris en debiteuren en Nora Barrachdi, enig aandeelhouder van Samen Verder, staat persoonlijk borg.

Waarom Crowdfunding via Kapitaal Op Maat?  
Voor Samen Verder is crowdfunding een geweldige mogelijkheid om een vervelende periode achter zich te laten en het komende jaar vol goede moed verder te consolideren wat we hebben opgebouwd. Ondernemen in de zorg is ontzettend nobel maar vergt ook enorme brede schouders die de verantwoordelijkheid aan kunnen. Wij hebben laten zien daarover te beschikken en hopen dat u ons het vertrouwen en de erkenning daarvoor kunt geven. UIteraard zijn wij bereid al uw vragen te beantwoorden, ook tijdens de kerstdagen zullen wij de reacties in de gaten houden. Fijne Kerstdagen voor iedereen!

Samen VerderSamen VerderSamen Verder
Investeerder Bedrag Datum
Anonieme investeerder € 1.000 05 maart
Anonieme investeerder € 0 17 februari
Anonieme investeerder € 1.800 14 februari
Anonieme investeerder € 200 14 februari
Anonieme investeerder € 500 14 februari
Anonieme investeerder € 200 14 februari
Anonieme investeerder € 1.500 14 februari
Anonieme investeerder € 100 14 februari
Anonieme investeerder € 100 14 februari
Anonieme investeerder € 500 14 februari
Anonieme investeerder € 500 14 februari
Anonieme investeerder € 100 14 februari
Anonieme investeerder € 200 14 februari
kees vrins € 5.000 14 februari
Anonieme investeerder € 200 14 februari
Anonieme investeerder € 100 14 februari
Anonieme investeerder € 500 14 februari
Anonieme investeerder € 500 14 februari
Anonieme investeerder € 300 14 februari
Anonieme investeerder € 500 14 februari
Anonieme investeerder € 1.000 14 februari
Leo van der Vlist € 500 14 februari
Anonieme investeerder € 500 14 februari
Anonieme investeerder € 200 14 februari
Anonieme investeerder € 500 14 februari
Anonieme investeerder € 2.000 14 februari
Anonieme investeerder € 500 14 februari
Anonieme investeerder € 5.000 14 februari
Anonieme investeerder € 1.000 14 februari
Anonieme investeerder € 300 14 februari
Anonieme investeerder € 500 14 februari
Andries Heidema € 500 14 februari
Anonieme investeerder € 1.000 14 februari
Anonieme investeerder € 100 14 februari
Anonieme investeerder € 200 14 februari
Anonieme investeerder € 500 14 februari
Anonieme investeerder € 100 13 februari
G. Markus € 2.500 11 februari
Anonieme investeerder € 200 11 februari
Anonieme investeerder € 500 09 februari
Anonieme investeerder € 100 08 februari
Anonieme investeerder € 100 07 februari
Anonieme investeerder € 300 07 februari
Anonieme investeerder € 200 07 februari
Anonieme investeerder € 1.000 06 februari
Anonieme investeerder € 1.000 06 februari
Anonieme investeerder € 200 06 februari
Anonieme investeerder € 100 03 februari
Anonieme investeerder € 200 03 februari
Anonieme investeerder € 200 03 februari
Anonieme investeerder € 200 01 februari
Anonieme investeerder € 200 01 februari
Anonieme investeerder € 200 01 februari
Anonieme investeerder € 1.000 30 januari
michel tol € 500 29 januari
Anonieme investeerder € 100 29 januari
Anonieme investeerder € 100 29 januari
Frans Janssen € 100 29 januari
Anonieme investeerder € 100 28 januari
Anonieme investeerder € 100 28 januari
Michiel Veldman € 100 27 januari
Hans Duiker € 100 27 januari
David Vermeersch € 100 27 januari
Anonieme investeerder € 1.000 27 januari
Koos-Jan Noorman € 1.000 26 januari
Cornelis Jan Groeneveld € 0 26 januari
Cornelis Jan Groeneveld € 0 26 januari
Cornelis Jan Groeneveld € 0 26 januari
Anonieme investeerder € 100 26 januari
Cornelis Jan Groeneveld € 0 25 januari
Cornelis Jan Groeneveld € 0 25 januari
Gert Roseboom € 100 25 januari
Cornelis Jan Groeneveld € 0 25 januari
Cornelis Jan Groeneveld € 0 24 januari
Anonieme investeerder € 200 23 januari
Anonieme investeerder € 100 23 januari
Anonieme investeerder € 1.000 22 januari
Anonieme investeerder € 100 21 januari
Anonieme investeerder € 100 21 januari
Cornelis Jan Groeneveld € 0 19 januari
Cornelis Jan Groeneveld € 0 19 januari
Anonieme investeerder € 300 18 januari
Anonieme investeerder € 10.000 15 januari
Anonieme investeerder € 1.000 15 januari
Anonieme investeerder € 600 14 januari
Anonieme investeerder € 1.000 14 januari
Anonieme investeerder € 100 14 januari
Anonieme investeerder € 1.000 13 januari
Anonieme investeerder € 100 13 januari
Anonieme investeerder € 500 12 januari
Anonieme investeerder € 100 12 januari
Anonieme investeerder € 100 11 januari
Rob Hagen € 500 11 januari
Anonieme investeerder € 100 10 januari
Gert Roseboom € 100 10 januari
Anonieme investeerder € 100 10 januari
Barbara Unrath € 100 10 januari
Anonieme investeerder € 300 09 januari
Anonieme investeerder € 100 09 januari
Anonieme investeerder € 1.000 09 januari
Anonieme investeerder € 200 08 januari
Anonieme investeerder € 500 07 januari
Anonieme investeerder € 800 07 januari
Anonieme investeerder € 100 06 januari
Anonieme investeerder € 100 06 januari
Anonieme investeerder € 100 06 januari
Anonieme investeerder € 1.000 06 januari
Richard Ruiter € 100 05 januari
Richard Ruiter € 100 05 januari
Anonieme investeerder € 100 04 januari
Anonieme investeerder € 100 04 januari
Anonieme investeerder € 100 03 januari
Anonieme investeerder € 100 03 januari
Gert Roseboom € 100 03 januari
Anonieme investeerder € 500 03 januari
Anonieme investeerder € 100 03 januari
Anonieme investeerder € 300 03 januari
Anonieme investeerder € 100 02 januari
Anonieme investeerder € 500 02 januari
Anonieme investeerder € 200 02 januari
Anonieme investeerder € 500 02 januari
Willy Scheper € 100 02 januari
Tjeerd Hoekstra € 100 01 januari
Anonieme investeerder € 100 31 december
Anonieme investeerder € 100 31 december
Anonieme investeerder € 500 31 december
Frank Massuger € 1.000 31 december
Anonieme investeerder € 100 31 december
Anonieme investeerder € 100 31 december
Jaap Crezee € 100 31 december
Anonieme investeerder € 100 31 december
Anonieme investeerder € 5.000 31 december
Anonieme investeerder € 100 30 december
Anonieme investeerder € 100 30 december
Anonieme investeerder € 200 30 december
J. van Duijn € 700 29 december
Anonieme investeerder € 300 29 december
Anonieme investeerder € 500 29 december
Anonieme investeerder € 1.000 29 december
Anonieme investeerder € 100 28 december
Anonieme investeerder € 100 28 december
Anonieme investeerder € 300 28 december
Anonieme investeerder € 100 28 december
Anonieme investeerder € 200 28 december
Anonieme investeerder € 100 28 december
Anonieme investeerder € 1.000 28 december
Anonieme investeerder € 200 28 december
Anonieme investeerder € 300 28 december
Anonieme investeerder € 200 28 december
Anonieme investeerder € 100 28 december
Anonieme investeerder € 200 27 december
Anonieme investeerder € 500 27 december
Anonieme investeerder € 200 27 december
Anonieme investeerder € 500 27 december
Anonieme investeerder € 100 27 december
Anonieme investeerder € 100 27 december
Anonieme investeerder € 500 27 december
Anonieme investeerder € 500 27 december
Anonieme investeerder € 100 27 december
Anonieme investeerder € 500 27 december
Anonieme investeerder € 500 27 december
Anonieme investeerder € 200 27 december
Anonieme investeerder € 3.000 27 december
Anonieme investeerder € 800 27 december
Anonieme investeerder € 200 27 december
Anonieme investeerder € 200 27 december
Anonieme investeerder € 4.000 27 december
Gerard Gerelings € 100 27 december
Anonieme investeerder € 100 27 december
Anonieme investeerder € 200 27 december
Anonieme investeerder € 500 27 december
Marc Sierink € 200 27 december
Anonieme investeerder € 100 27 december
Anonieme investeerder € 200 27 december
Anonieme investeerder € 400 27 december
Anonieme investeerder € 100 27 december
Anonieme investeerder € 2.000 27 december
Anonieme investeerder € 500 27 december
Anonieme investeerder € 100 27 december
Anonieme investeerder € 500 27 december
Anonieme investeerder € 100 27 december
Andries Heidema € 500 27 december
J L Wertenbroek € 500 27 december
Anonieme investeerder € 100 27 december
Anonieme investeerder € 500 27 december
Ties Dinghs € 1.000 27 december
Anonieme investeerder € 300 27 december
Anonieme investeerder € 100 27 december
Anonieme investeerder € 100 27 december
Anonieme investeerder € 100 27 december
Anonieme investeerder € 100 27 december
Anonieme investeerder € 100 27 december
Dries Denys € 100 27 december
Anonieme investeerder € 100 27 december
Remco Kuipers € 100 27 december
Anonieme investeerder € 200 27 december
Anonieme investeerder € 300 27 december
Cornelis Jan Groeneveld € 100 27 december
Anonieme investeerder € 100 27 december
Anonieme investeerder € 500 27 december
Anonieme investeerder € 200 27 december
Anonieme investeerder € 100 27 december
R Smits € 700 27 december

De informatie is afkomstig van de Ondernemer en is bestemd voor (potentiële) investeerders van Kapitaal Op Maat. De informatie wordt vertrouwelijk beschikbaar gesteld en mag op geen enkele wijze worden gedeeld. Stichting Zekerheden Kapitaal op Maat heeft de definitieve randvoorwaarden voor dit project vastgesteld. 

Financieringsbehoefte:
Samen Verder wenst een financiering van € 235.000.

Doel van de financiering:
De financiering wordt gebruikt ter versterking van het werkkapitaal

Aangeboden lening:
De aangeboden leningvoorwaarden omvatten een looptijd van 48 maanden. Het betreft een annuitaire lening tegen een rente van 9,0%. De ondernemers wensen flexibel te zijn m.b.t. de mogelijkheid om vervroegd af te lossen. Op basis van het risicoprofiel wordt 8,5% geboden plus een opslag van 0,5% ter compensatie van de gewenste flexibiliteit inzake vervroegde aflossing.

Gepubliceerde informatie:
- Juridische Structuur Samen Verder Group BV
- Geconsolideerde Jaarrekening Samen Verder Group BV 2018
- Exploitatie- en Cash Flow Thuiszorg Samen Verder 2016 - 2021

Toelichting op de gepubliceerde informatie:
In 2018 is een netto-omzet gerealiseerd van € 6.415K met een bedrijfsresultaat van € 170K. In 2019 wordt een netto-omzet verwacht van € 6.333K met een bedrijfsresultaat van € 84k. Voor 2020 en 2021 wordt ingezet op een lichte omzetgroei en wordt het resultaat van de ingezette beheersingsmaatregelen zichtbaar middels een verwachte bedrijfswinst van respectievelijk € 312K in 2020 en € 357K in 2021.

Op basis van de geprogonotiseerde omzet en bedrijfsresultaat is er voldoende rente- en aflossingscapaciteit, zoals ook blijkt uit het bijgevoegde kasstroom-overzicht.

Het Eigen Vermogen per 31 december 2018 bedraagt volgens de bijgevoegde geconsolideerde jaarrekening:  - € 389K. De negatieve vermogenspositie is louter het gevolg van het desastreuze jaar 2017, waarin een netto verlies van € 654K werd geleden. 

Andere financieringen:
Samen Verder is tot nu toe gefinancierd door de Rabobank.

Op 29 september 2017 is een overeenkomst gesloten met de Rabobank:
- Geldlening van € 160.000,-. Rente 2,6% per jaar. Lineair af te lossen in 5 jaar (60 maanden). De huidige restant hoofdsom bedraagt ca. € 90.000.
- Krediet van € 245.000,- . Dit is een R/C-faciliteit, waarvan het rentepercentage bestaat uit Rabobank Basisrente verhoogd met een opslag. De debetrente was bij ingang 6,3% per jaar. Dit rekening-courant krediet is verstrekt voor onbepaalde tijd. 

Risicoklasse:
Deze aanvraag is geklassificeerd als een hoog risico (klasse C).

Kapitaal Op Maat heeft het project Thuiszog Samen Verder ingedeeld in de sector/branche 'Sociaal Ondernemen' 

 

Als u bent ingelogd ziet u de aanvullende financiële informatie van dit project.

Als u bent ingelogd kunt u de zekerheden zien die aan dit project zijn verbonden.

Als u bent ingelogd kunt u een reactie plaatsen die door de ondernemer wordt beantwoord.

Als u bent ingelogd en geïnvesteerd heeft in dit project kunt u de updates over dit project inzien.

100% Gefinancierd! Met dank aan 176 investeerders!
Investeringsrisico
  • AA
  • A
  • BB
  • B
  • CC
  • C

laaghoog

Financieringsduur

48 Maanden

Rente

9 %

Reeds geïnvesteerd
€ 100.200 van de € 100.200
Doel van investering
Financiering werkkapitaal
Maak kennis met...
Nora Barrachdi
Nora Barrachdi

Ik ben Nora Barrachdi woonachtig in Eindhoven en al 12 jaar zelfstandig ondernemer. In 2007 heb ik Samen Verder opgericht, na een gedegen marktonderzoek door o.a. gesprekken te voeren met zorgbehoevende mensen en financiers en stakeholders zoals het zorgkantoor en gemeenten in de regio. Ik ben gestart omdat ik heel zeker wist de zorg kon en kan anders geregeld worden. Vanuit mijn persoonlijke drijfveren heb ik talenten binnen Samen Verder weten te combineren met een bedrijfsvoering die past om de zorg anders te organiseren binnen de tijdgeest van anno 2020. De zorg kan makkelijker worden georganiseerd door korte lijnen, geen bureaucratie en zorg dichtbij de mens. Mijn persoonlijke drijfveren zijn onderdeel geworden van het DNA van Samen Verder en vormen een visie die nog steeds actueel is. Ik heb van mijn Hobby mijn werk gemaakt. Ik ben van 1 medewerker gegroeid naar 200 en vervolgens uitgegroeid naar een organisatie met verschillende takken ( beschermd wonen / kleinschalig wonen/ en thuiszorg) en we generen een omzet van circa 6 miljoen.
Aan ambitie geen gebrek,. ‘Ik ga er voor’ en ‘Waar een wil is, is een weg zijn mijn motto's .

Dit project wordt begeleid door een intermediair

Red Lemon
Heb je vragen?
Wij helpen je graag! 015 760 00 19
Nieuwsbrief

Blijf up-to-date van de laatste projecten en ontwikkelingen rondom crowdfunding!