Bankvrij financieren voor het MKB

Preventie & Gezondheid B.V.

IVPG zoekt werkkapitaal voor het verder automatiseren van haar samenwerking met huisartsen, bedrijven en ziektekostenverzekeraars.

Preventie & Gezondheid B.V.
Delen
100% Gefinancierd! Met dank aan 89 investeerders!

Het Instituut Voor Preventie en Gezondheid (IVPG) biedt zowel privé als via werkgevers online gezondheidschecks aan individuen die hun gezondheid serieus nemen. Deze online vragenlijsten vormen de basis voor het tijdig maken van afspraken met zorgverleners en of het volgen van positieve gezondheids programma’s. Het instituut bestaat uit een netwerk van zorgverleners en aanbieders van lifestyle programma’s en is opgericht als antwoord op het Nationaal Preventieakkoord met de hieraan gekoppelde toenemende vergoedingen in de (aanvullende) zorgverzekeringen voor preventie. Om de volgende stap te kunnen zetten is een verbetering van het platform nodig en hiervoor is IPVG op zoek naar een lening van € 50.000,- gedurende 36 maanden. In ruil biedt IVPG investeerders een rentepercentage aan van 9,5%

Het bedrijf
IVPG organiseert met haar groeiende netwerk van zorgverleners gezondheidschecks voor consumenten en bedrijven. Met de preventieve checks worden gezondheidsrisico’s in beeld gebracht die waar nodig tot bespreking met een huisarts of lifestyle coach leiden. Bij een indicatie wordt er doorverwezen naar lifestyle programma’s gericht op onder andere voeding, bewegen, stress, stoppen met roken en alcohol, of het positieve gezondheid programma. Dit op basis van de uitgangspunten van het Nationaal Preventieakkoord en de toenemende mogelijkheden in de (aanvullende) zorgverzekeringen.
IVPG realiseert met bekende gezondheidssites, consumentenorganisaties, werkgevers en retail organisaties programma’s voor het aanbieden van gezondheidsonderzoeken. De digitale ondersteuning van deze programma’s wordt verzorgd door IVPG, waardoor privacygevoelige gegevensuitwisseling met huisartsen en ziektekostenverzekeraars zorgvuldig en efficiënt wordt geregeld.
Het ePMO is een elektronisch Preventief Medisch Onderzoek en vormt de basis voor de gezondheidscheck van IVPG.  De ePMO vragenlijst wordt online ingevuld en geeft snel inzicht in de fysieke en mentale gezondheid van personen. De vragenlijsten zijn opgesteld op basis van de standaarden van het Nederlandse Huisartsen Genootschap en de CBS life style monitoring. De resultaten worden door de huisartsen van IVPG besproken met de aanvrager. Bij een verhoogd risico wordt de aanvrager vrijblijvend uitgenodigd voor een vervolgonderzoek.

Het business model van IVPG is als volgt:

  • Consulten bij de huisartsen van IVPG en diagnostisch onderzoek worden gedeclareerd bij verzekeraars;
  • 25 % van de Nederlanders is voldoende verzekerd voor een gezondheidscheck in de aanvullende verzekering. Deze kost 115 euro;
  • IVPG adviseert klanten omtrent de behandelingsmogelijkheden binnen de aanvullende verzekeringen en verwijst de klanten op basis daarvan naar de samenwerkende zorgverleners, waarbij IVPG een vergoeding van de zorgverlener ontvangt;
  • Wanneer de nieuwe automatisering gereed is gaat IVPG tevens vragenlijsten en rapporten op maat en betaald aanbieden in samenwerkingsprogramma’s;Werkgevers kunnen healthchecks rechtstreeks inkopen bij IVPG.

Organisatie
De IVPG B.V. werd in 2018 opgericht en heeft haar kantoor aan de James Wattstraat 18 in Alkmaar. De dagelijkse leiding is sinds april 2018  in handen van ervaren zorgbestuurder Pieter Severijns. IVPG heeft een elftal aandeelhouders. Deze zijn actief betrokken bij de ontwikkeling van het concept.
Het business model en de propositie zijn gereed. In de aanloopfase zijn de vragenlijsten en rapportages ontwikkeld, en is de administratieve organisatie ingericht. De verkoop en marketinginspanningen worden sinds 2018 uitgevoerd.

Omzet en groei
In maart 2019 werd reeds gestart met het aanbieden van preventief medisch onderzoek. Binnen twee weken ontving IVPG 800 aanmeldingen. Inmiddels is de werkvoorraad gegroeid tot 1500 aanmeldingen. Tijdrovende handelingen met huisartsen en ziektekostenverzekeraars zoals handmatig de logistiek plannen en rapportages produceren, hebben IVPG doen besluiten de aanmeldingen on hold te zetten. IVPG heeft besloten om eerst het volledige backoffice proces te automatiseren om snel te kunnen opschalen. Dit betekent dat de opmaak van vragenlijsten en rapporten op maat voor de klant gemaakt kunnen gaan worden met een preventieplan. En dat in deze processen in één platform samen met de automatische agendaplanning en administratieve afwikkeling worden gerealiseerd.
Op dit moment worden de eerste stappen gezet in de strategische samenwerking met een grote system integrator, die verantwoordelijk is voor de automatisering van veel zorgkostenprocessen in Nederland. Een NDA is opgesteld en de intentieovereenkomst wordt opgesteld, terwijl de fysieke bouw van systemen al gestart is. Het platform zal in oktober gereed zijn. De samenwerking zal IVPG in staat stellen om en haar positie verder te versterken in deze markt. De herlancering van het concept gaat in oktober 2019 plaatsvinden.

Financieringsbehoefte
De financieringsvraag wordt ingegeven door een essentiële automatiseringsoplossing, die op korte termijn opgeleverd gaat worden. Het gaat om het realiseren van een koppeling tussen de vragenlijsten en rapporten, en de achterliggende processen, die IVPG het inzicht verschaft in het gehele proces van aanmelding tot financiële afhandeling. Daarmee kan IVPG haar aanbod aan de met hen samenwerkende zorgverleners sterk verbeteren.

Waarom crowdfunding via Kapitaal Op Maat?
IVPG wil graag verder groeien. De aandeelhouders hebben veel investeringen uit eigen middelen gedaan inzake de oprichting van het bedrijf, de ontwikkeling van de vragenlijst en rapporten, de website, de marketing en huisstijl. Er is echter meer geld nodig om de noodzakelijke infrastructuur optimaal te laten werken, zodat onze diensten gemakkelijk en snel voor het publiek beschikbaar zijn. Het verbeteren van de toegankelijkheid van preventieve zorg voor iedereen is een mooi doel, waarvoor de mogelijkheid van participatie met een aantrekkelijk rendement geboden wordt via Kapitaal Op Maat.

Klik hier voor meer de website van Instituut Voor Preventie en Gezondheid. Dit project wordt begeleid door yes-man

Preventie & Gezondheid B.V.Preventie & Gezondheid B.V.Preventie & Gezondheid B.V.Preventie & Gezondheid B.V.
Investeerder Bedrag Datum
Anonieme investeerder € 300 19 augustus
Anonieme investeerder € 3.200 02 augustus
Anonieme investeerder € 100 02 augustus
Anonieme investeerder € 2.000 02 augustus
Anonieme investeerder € 200 02 augustus
Anonieme investeerder € 100 02 augustus
Anonieme investeerder € 100 02 augustus
Anonieme investeerder € 100 02 augustus
Anonieme investeerder € 100 02 augustus
Anonieme investeerder € 10.000 02 augustus
Anonieme investeerder € 300 02 augustus
Anonieme investeerder € 100 02 augustus
Mike Bosman € 500 02 augustus
Anonieme investeerder € 200 02 augustus
Anonieme investeerder € 1.000 02 augustus
Anonieme investeerder € 100 02 augustus
Anonieme investeerder € 300 02 augustus
Anonieme investeerder € 200 02 augustus
Monique Hoekstra € 3.000 02 augustus
Anonieme investeerder € 200 02 augustus
Anonieme investeerder € 200 02 augustus
Anonieme investeerder € 500 02 augustus
Stefan Billiet € 200 02 augustus
Anonieme investeerder € 100 02 augustus
Anonieme investeerder € 100 02 augustus
Anonieme investeerder € 100 02 augustus
Ghemradj Kapoerchan € 100 02 augustus
Anonieme investeerder € 500 02 augustus
Anonieme investeerder € 100 02 augustus
Anonieme investeerder € 100 02 augustus
Wim Stolk € 500 02 augustus
Anonieme investeerder € 200 02 augustus
J.H. Janssen € 1.000 02 augustus
Anonieme investeerder € 500 02 augustus
Anonieme investeerder € 200 02 augustus
Anonieme investeerder € 100 02 augustus
Marc Sierink € 300 02 augustus
Anonieme investeerder € 500 02 augustus
Anonieme investeerder € 500 02 augustus
Anonieme investeerder € 100 02 augustus
Anonieme investeerder € 100 02 augustus
Anonieme investeerder € 100 02 augustus
Anonieme investeerder € 100 02 augustus
Anonieme investeerder € 500 02 augustus
Anonieme investeerder € 100 02 augustus
Anonieme investeerder € 200 02 augustus
Anonieme investeerder € 100 02 augustus
Anonieme investeerder € 200 02 augustus
Anonieme investeerder € 100 02 augustus
Anonieme investeerder € 300 02 augustus
Anonieme investeerder € 500 02 augustus
anneke weijer € 200 02 augustus
Anonieme investeerder € 200 02 augustus
Anonieme investeerder € 200 02 augustus
Anonieme investeerder € 500 02 augustus
Anonieme investeerder € 300 02 augustus
Anonieme investeerder € 300 02 augustus
Anonieme investeerder € 100 02 augustus
Anonieme investeerder € 500 02 augustus
Andries Heidema € 500 02 augustus
Anonieme investeerder € 800 02 augustus
Anonieme investeerder € 100 02 augustus
Anonieme investeerder € 100 02 augustus
Anonieme investeerder € 100 02 augustus
J L Wertenbroek € 500 02 augustus
Anonieme investeerder € 1.000 02 augustus
Anonieme investeerder € 100 02 augustus
Anonieme investeerder € 500 02 augustus
J L Wertenbroek € 500 02 augustus
Anonieme investeerder € 2.000 02 augustus
Anonieme investeerder € 100 02 augustus
Anonieme investeerder € 200 02 augustus
Anonieme investeerder € 500 02 augustus
Anonieme investeerder € 2.000 02 augustus
Anonieme investeerder € 100 02 augustus
Anonieme investeerder € 100 02 augustus
Anonieme investeerder € 1.000 02 augustus
Anonieme investeerder € 100 02 augustus
Anonieme investeerder € 1.000 02 augustus
Dries Denys € 100 02 augustus
Anonieme investeerder € 200 02 augustus
Anonieme investeerder € 200 02 augustus
Anonieme investeerder € 100 02 augustus
Anonieme investeerder € 500 02 augustus
Anonieme investeerder € 200 02 augustus
Remco Kuipers € 100 02 augustus
Anonieme investeerder € 2.000 02 augustus
Anonieme investeerder € 500 02 augustus
Anonieme investeerder € 100 02 augustus
Anonieme investeerder € 100 02 augustus
Anonieme investeerder € 500 02 augustus
Anonieme investeerder € 200 02 augustus
Gert Roseboom € 200 02 augustus
Anonieme investeerder € 200 02 augustus
Anonieme investeerder € 500 02 augustus
R Smits € 700 02 augustus

De informatie is afkomstig van de Ondernemer en is bestemd voor (potentiële) investeerders van Kapitaal Op Maat. De informatie wordt vertrouwelijk beschikbaar gesteld en mag op geen enkele wijze worden gedeeld. Stichting Zekerheden Kapitaal op Maat heeft de definitieve randvoorwaarden voor dit project vastgesteld. 

Financieringsbehoefte:
Instituut voor Preventie en Gezondheid (IPVG) wenst een financiering van € 50.000.

Doel van de financiering:
De financieringsvraag wordt ingegeven door een essentiële automatiseringsoplossing, die op korte termijn opgeleverd gaat worden. Het gaat om het realiseren van een koppeling tussen de vragenlijsten en rapporten, en de achterliggende processen, die IVPG het inzicht verschaft in het gehele proces van aanmelding tot financiële afhandeling. Daarmee kan IVPG haar aanbod aan de met hen samenwerkende zorgverleners sterk verbeteren.

Aangeboden lening:
De aangeboden leningvoorwaarden omvatten een looptijd van 36 maanden. Het betreft een annuitaire lening tegen een rente van 9,5%.

Gepubliceerde informatie:
- Organogram juridische structuur
- Businessplan
- Exploitatie- en Cashflow prognose 2019 - 2021
- Jaarrekening Instituut voor Preventie & Gezondheid BV 2018
- Jaarrekening Health Provision BV 2018

Toelichting op de gepubliceerde informatie:
- Op basis van de door ondernemer aangeleverde Exploitatie- en liquiditeitsprognose is er voldoende capaciteit om aan de rente- en aflossingsverplichtingen van de financiering te voldoen.
- Het Eigen Vermogen van Instituut voor Preventie & Gezondheid B.V. bedraagt volgens bijgevoegde jaarrekening per 31 december 2018 - € 72K.
- Health Provision BV, de persoonlijke holding van ondernemer Pieter Severijns, behaalde de afgelopen jaren volgens bijgevoegde jaarrekening goede omzetten en resultaten, en heeft een solide Eigen Vermogens positie. 

Andere financieringen:
Tot op heden is IPVG volledig gefinancierd door de aandeelhouders. Per 31 december bedroeg de netto schuld aan de aandeelhouders ca. € 60k. Volgens opgave van de ondernemer is dit in  maart 2019 geconverteerd naar aandelenkapitaal. 

Risicoklasse:
Deze aanvraag is geklassificeerd als een Hoog risico (klasse C).

Kapitaal Op Maat heeft het project "Instituut voor Preventie en Gezondheid" ingedeeld in de categorie/branche 'ICT'.

Als u bent ingelogd ziet u de aanvullende financiële informatie van dit project.

Als u bent ingelogd kunt u de zekerheden zien die aan dit project zijn verbonden.

Als u bent ingelogd kunt u een reactie plaatsen die door de ondernemer wordt beantwoord.

Als u bent ingelogd en geïnvesteerd heeft in dit project kunt u de updates over dit project inzien.

100% Gefinancierd! Met dank aan 89 investeerders!
Investeringsrisico
  • AA
  • A
  • BB
  • B
  • CC
  • C

laaghoog

Financieringsduur

39 Maanden

Rente

9,5 %

Reeds geïnvesteerd
€ 50.300 van de € 50.300
Doel van investering
Financiering werkkapitaal
Maak kennis met...
Pieter Severijns
Pieter Severijns

Ik ben sinds 1986 actief in de zorg. Eerst inhoudelijk als maatschappelijk werker en hierna als manager geriatrie. Begin 2000 een service centrum opgericht voor de Parnassia Groep en tot 2014 verantwoordelijk voor de fusies en overnames. Vanaf 2008 een bedrijf opgezet met een participatie vanuit de Parnassia Groep. Is succesvol. Vanaf 2014 ondernemer en voor enkele ketenpartners een bedrijf opgericht. Sinds 2018 bestuurder van het Instituut voor Preventie en Gezondheid. Bedrijf staat maar back office moet geautomatiseerd worden. Hierna kan er business worden gemaakt. In afrondende fase met partij om gehele proces te automatiseren. Bedrijf richt zich op een volledige ondersteuning van de klant in zijn gezondheidsreis met een lifestyle coach die deze ondersteunt in de interventies.

Dit project wordt begeleid door een intermediair

yes-man.nl - Crowdlease®
Geen project van uw keuze?

Mail mij bij nieuwe projecten.

Heb je vragen?
Wij helpen je graag! 015 760 00 19
Nieuwsbrief

Blijf up-to-date van de laatste projecten en ontwikkelingen rondom crowdfunding!