Bankvrij financieren voor het MKB

NovoServe B.V.

Snel groeiend datacenter financiert ICT apparatuur middels Crowdlease

NovoServe B.V.
100% Gefinancierd! Met dank aan 71 investeerders!

Algemeen
NovoServe is opgericht in 2014 en heeft in 2015 pas echt gestalte gekregen. Per eind 2015 heeft NovoServe twee kleine bedrijven met een datacenter erin overgenomen (IAF en Twents Datacenter) en via een activa transactie het Datacenter in Doetinchem overgenomen van Avira. In het voorjaar van 2016 is het bedrijf gaan groeien en langzaam de markt opgegaan. De beginfase kende een moeizame groei en wat problemen met de integratie van de diverse overgenomen portefeuilles.
Het jaar 2018 was ten opzichte van 2017 een goed groei-jaar. De omzet steeg met bijna 80% richting 1.8 mln. Voor de komende jaren wordt tevens een sterke groei verwacht. De verkoop van de datacenters (fysieke ruimte en infra) aan The Datacenter Group in de zomer van 2019 heeft de cashpositie van NovoServe versterkt, zodat meer financiële ruimte voor groei is ontstaan. Tevens heeft NovoServe in 2019 een software oplossing gebouwd om nieuwe servers zeer snel ‘live’ te kunnen brengen, een belangrijke USP en efficiencyslag. Door haar toegenomen kwaliteit, goede service en uitstekende prijspropositie, haken veel nieuwe klanten aan die behoorlijke orders plaatsen. De groei van de monthly recurring revenue gaat sinds augustus richting meer dan 10K per maand, zie hiervoor tevens de prognoses.

Businessmodel
NovoServe verhuurt servers op internet, nationaal maar met name internationaal (85%). Het bedrijf heeft een kleine 400 directe klanten. Deze klantengroep bestaat grofweg uit Resellers, Enterprise (samen 90%) en Retail klanten. NovoServe verkoopt grotendeels (75%) maandelijks opzegbare contracten (gebruikelijk in deze markt) via een netwerk van 15-20 resellers, die deze serverruimte beschikbaar stellen aan enkele tienduizenden afnemers. Daarnaast heeft het bedrijf ook 15-20 directe enterprise klanten (internet professionals, gemeente, advertentiebedrijven) die jaarcontracten of tweejarige contracten afsluiten. Ondanks de maandelijkse opzegbaarheid, vertoont de klantportfolio een zeer beperkt verloop van klanten van zo’n 3% op jaarbasis. Klanten hebben vaak enkele honderden servers in gebruik, waardoor overstappen naar een andere hostingprovider complex is en dus bijna niet voorkomt. NovoServe is niet de duurste provider in de markt, maar biedt desondanks hoge en snelle service, waardoor klanttevredenheid hoog is.

De omzet bij bestaande klanten groeit door toename van het gebruik van bandbreedte, waardoor de marge verbetert. Daarnaast werft NovoServe maandelijks nieuwe klanten aan via haar netwerk van resellers, via referral, alsmede door direct sales (50%-50%, 4 eigen sales).

Organogram
Samen met BE Investments uit Duitsland is dhr. Plantenga middels zijn holding voor 50% eigenaar van de moedermaatschappij van NovoServe, te weten Novo Internet Ventures. Naast NovoServe B.V. is er een NovoServe GmbH in Duitsland, hier zitten voorlopig weinig tot geen activiteiten in.

De markt
De markt voor hosting is nog steeds sterk groeiende. Steeds meer bedrijven besteden deze dienst uit. Voor iedere app op de telefoon moet ergens servercapaciteit beschikbaar zijn. Nederland is vanwege de goede infrastructuur bij uitstek een partner voor buitenlandse partijen. Zo ook voor NovoServe, waar 85% van de omzet van internationale klanten vandaan komt. De vrees dat met buitenlandse betalingsmoraal dit slechter betaalgedrag oplevert is onterecht; de stekker kan er immers direct uit wanneer er niet betaald wordt, en dan is de dienst die erop draait direct uit de lucht. Succesvol opereren in deze markt vraagt om voldoende schaalgrootte, zodat de faciliteiten en personele inzet maximaal benut kunnen worden. Daarom zal er ook verdere consolidatie gaan plaatsvinden, waarin NovoServe ook een rol wil spelen met groei en overname van kleinere spelers. Verder streeft NovoServe naar het volledig automatiseren van het onboarding proces, zodat klanten online serverruimte kunnen bestellen en daar na betaling direct over kunnen beschikken, hetgeen een belangrijke USP zal zijn. Dit is nu reeds gerealiseerd met een bijna ‘plug-and-play’ oplossing van binnen 1 dag. Dit zal verder geautomatiseerd worden naar directeaansluiting.

Financieringsvraag
Voor het realiseren van groei en overnames is er voortdurend behoefte aan financiering. Voor nieuwe resellers of enterprise klanten die NovoServe verwelkomt, wordt ruimte in beslag genomen aan processoren, disks, servers en rackspace. Dagelijks worden er nieuwe opdrachten verwerkt en worden nieuwe servers ingericht, zodat het bedrijf in grotere batches aankoopt. NovoServe zorgt er zodoende voor dat er altijd voldoende capaciteit is, om nieuwe klanten direct te kunnen aansluiten.
NovoServe is in het eerste kwartaal van 2020 op zoek naar € 300 k aan investeringen te gaan doen in hardware: rackspace en servercomponenten. De offertes en facturen zijn hiervoor ingezien. De looptijd is 4 jaar en de geboden rente 7%.

Waarom Closed Crowdfunding via Kapitaal Op Maat?
NovoServe is een zeer snel groeiende commerciële organisatie die tot voor kort nog geen winst heeft gemaakt. Ondanks dat NovoServe binnenkort winst zal maken en NovoServe voorlopig een keurig vangnet in de vorm van ruime reserves en zeer stabiele omzet heeft, is het voor banken en leasemaatschappijen in deze situatie toch wat ingewikkelder om te financieren. Daarnaast is het de bedoeling om op repeterende basis enkele van deze Crowdleases aan de geselecteerde investeerders van Kapitaal op Maat aan te bieden. Omdat de ondernemer in een sterk concurrerende markt opereert en slimme oplossingen biedt die anderen in die markt niet kunnen leveren, ligt de informatie wat gevoelig. Daarom is de closed crowd met minder openbare publiciteit een ideale manier om toch te funden via investeerders.

  

 

NovoServe B.V.NovoServe B.V.NovoServe B.V.
Investeerder Bedrag Datum
Anonieme investeerder € 3.000 25 februari
R Smits € 2.500 25 februari
Anonieme investeerder € 5.000 25 februari
Anonieme investeerder € 2.500 25 februari
Anonieme investeerder € 2.500 25 februari
Anonieme investeerder € 50.000 25 februari
Anonieme investeerder € 2.500 25 februari
Anonieme investeerder € 2.500 25 februari
Anonieme investeerder € 2.500 24 februari
J. van Duijn € 2.500 24 februari
Anonieme investeerder € 2.500 24 februari
Anonieme investeerder € 2.500 24 februari
Anonieme investeerder € 2.500 24 februari
Anonieme investeerder € 2.500 24 februari
Anonieme investeerder € 2.500 24 februari
Anonieme investeerder € 2.500 24 februari
Anonieme investeerder € 2.500 24 februari
Anonieme investeerder € 2.500 24 februari
Anonieme investeerder € 2.500 24 februari
Anonieme investeerder € 3.000 24 februari
Leo van der Vlist € 2.500 24 februari
Anonieme investeerder € 2.500 24 februari
Anonieme investeerder € 3.000 24 februari
Anonieme investeerder € 2.500 24 februari
Anonieme investeerder € 2.500 24 februari
H.Job Langbroek € 3.000 24 februari
Anonieme investeerder € 2.500 24 februari
Stichting BOC € 3.000 20 februari
Anonieme investeerder € 2.500 20 februari
Pieter Meeusen € 2.500 20 februari
kees vrins € 5.000 20 februari
Anonieme investeerder € 4.000 20 februari
Anonieme investeerder € 5.000 20 februari
Anonieme investeerder € 5.000 19 februari
Anonieme investeerder € 2.500 19 februari
Anonieme investeerder € 2.500 19 februari
Rene van Geest € 5.000 19 februari
Anonieme investeerder € 2.500 19 februari
Anonieme investeerder € 2.500 19 februari
Anonieme investeerder € 2.500 19 februari
Anonieme investeerder € 2.500 19 februari
Anonieme investeerder € 2.500 18 februari
Anonieme investeerder € 10.000 18 februari
Anonieme investeerder € 5.000 18 februari
Anonieme investeerder € 10.000 18 februari
Eddy Wicherts € 5.000 18 februari
Anonieme investeerder € 2.500 17 februari
Anonieme investeerder € 5.000 17 februari
Anonieme investeerder € 2.500 17 februari
Anonieme investeerder € 2.500 17 februari
Anonieme investeerder € 5.000 17 februari
Anonieme investeerder € 2.500 17 februari
Anonieme investeerder € 10.000 17 februari
Anonieme investeerder € 2.500 17 februari
Anonieme investeerder € 2.500 17 februari
Anonieme investeerder € 5.000 16 februari
Anonieme investeerder € 5.000 16 februari
Anonieme investeerder € 2.500 16 februari
Anonieme investeerder € 5.000 15 februari
Anonieme investeerder € 2.500 15 februari
Anonieme investeerder € 2.500 15 februari
Anonieme investeerder € 2.500 15 februari
Anonieme investeerder € 5.000 15 februari
Anonieme investeerder € 2.500 15 februari
Anonieme investeerder € 3.000 15 februari
Anonieme investeerder € 2.500 15 februari
Boen Jozef € 2.500 15 februari
Anonieme investeerder € 2.500 15 februari
Anonieme investeerder € 2.500 15 februari
Anonieme investeerder € 10.000 15 februari
Anonieme investeerder € 3.000 14 februari
Anonieme investeerder € 5.000 14 februari
Anonieme investeerder € 2.500 14 februari
Anonieme investeerder € 0 01 februari
Anonieme investeerder € 0 01 februari
Cornelis Jan Groeneveld € 0 01 februari

DIT BETREFT EEN FINANCIERING VIA CLOSED CROWD

In dit project kunt u alleen investeren als u een uitnodiging gehad heeft namens de geldnemer van dit project. Bij closed crowd projecten maakt de geldnemer gebruik van de faciliteiten van het platform (communicatie met zijn investeerders) en de diensten vanuit Stichting Derdengelden Kapitaal Op Maat (voor het betalingsverkeer) en Stichting Zekerheden Kapitaal op Maat (voor de juridische aspecten). De algemene voorwaarden en de door de investeerders te accepteren raamovereenkomst zijn hiervoor onverkort van toepassing. 

Financieringsbehoefte:
Novoserve wenst een financiering van € 300.000,-.

Doel van de financiering:
De financiering wordt gebruikt voor aanschaf van ICT-hardware en equipment 

Aangeboden lening:
De aangeboden leningvoorwaarden omvatten een looptijd van 48 maanden. Het betreft een annuitaire lening tegen een rente van 7,0%.

Minimaal investeringsbedrag voor dit project:
De minimale investering bedraagt € 2.500,-.

Gepubliceerde informatie:
- Jaarrekening 2018 Novoserve B.V.
- W&V, Balans en Cash Flow 2019 - 2023
- Organogram juridische structuur

Toelichting Balans Novoserve BV
Het Eigen Vermogen bedraagt per 31 december 2018 € 1.881.181. 

Andere financieringen:
NovoServe is tot nu toe voornamelijk gefinancierd middels agio-stortingen door de aandeelhouders. Volgens bijgevoegde jaarrekening 2017 bedraagt het saldo langlopende schulden per 31 december 2018 € 147.580. Dit heeft betrekking op bestaande lease voor ICT.

Risicoklasse:
Deze aanvraag is geclassificeerd als een gemiddeld risico (klasse BB).

Kapitaal Op Maat heeft het project Novoserve ingedeeld in de categorie/branche 'ICT'.

Als u bent ingelogd ziet u de aanvullende financiële informatie van dit project.

Als u bent ingelogd kunt u de zekerheden zien die aan dit project zijn verbonden.

Als u bent ingelogd kunt u een reactie plaatsen die door de ondernemer wordt beantwoord.

Als u bent ingelogd en geïnvesteerd heeft in dit project kunt u de updates over dit project inzien.

100% Gefinancierd! Met dank aan 71 investeerders!
Investeringsrisico
  • AA
  • A
  • BB
  • B
  • CC
  • C

laaghoog

Financieringsduur

48 Maanden

Rente

7 %

Reeds geïnvesteerd
€ 300.000 van de € 300.000
Maak kennis met...
Herke Plantenga
Herke Plantenga

Herke Plantenga (1974) is een ervaren ondernemer, die al vanuit zijn studententijd op de Universiteit Twente in 2000 zijn passie voor Internet en Technologie heeft omgezet in een Datacenter onderneming. Deze eerste onderneming, welke 3 maal achtereen in de Deloitte Technology Fast 50 stond, werd in 2008 verkocht aan Equinix. Na diverse omzwervingen kwam Herke weer in de hosting terecht als managing director van Leaseweb Deutschland. Met het herstructureren en wederom een zeer snelle groei in drie jaar tijd kwam de lust om zelf weer te ondernemen al snel terug. Sinds het voorjaar van 2016 is hij actief als ondernemer in NovoServe heeft hij samen met BE Beteiligungen (zie juridische structuur) geïnvesteerd in NovoServe. Ook hier laat de onderneming wederom een forse groei zien en zijn de ambities om iets moois neer te zetten bij Herke de grootste drive.

Dit project wordt begeleid door een intermediair

yes-man.nl - Crowdlease®
Heb je vragen?
Wij helpen je graag! 015 760 00 19
Nieuwsbrief

Blijf up-to-date van de laatste projecten en ontwikkelingen rondom crowdfunding!