Bankvrij financieren voor het MKB

Notarieel Betalen

Vertrouwen is goed. Zekerheid is beter! Notarieel Betalen biedt de oplossing voor al uw online en offline transacties

Delen
100% Gefinancierd! Met dank aan 169 investeerders!

Notarieel Betalen BV is opgericht om de problemen die ontstaan rond online en offline transacties te voorkomen. Stel u koopt een telefoon via marktplaats en krijgt de telefoon nooit geleverd. Of uw bedrijf levert een dienst en na aanbetaling door de klant legt u bijvoorbeeld een parketvloer maar krijgt daarna het resterende bedrag niet betaald. Notarieel Betalen biedt een simpele oplossing. Om de volgende stap mogelijk te maken zijn wij nu op zoek naar € 100.000,- en bieden de investeerders via Kapitaal Op Maat een rente percentage aan van 8.5% gedurende 60 maanden, met een aflossingsvrije periode van 6 maanden en een leuke incentive.

Notarieel Betalen B.V. is mede opgericht door Tijmen van Dobbenburgh, met zijn projecten Evalytics en Vrendly een bekende van de investeerders via Kapitaal Op Maat. 

Samenvatting van deze aanvraag: 
-Borgstelling van 55%
-Rendement van 8,5%
-Overeenkomst met en integratie in DigitaleFactuur (50.000 zakelijke gebruikers) en de nieuwe partner (300.000 zakelijke gebruikers) zorgt voor omzet vanaf de lancering.
-Gevalideerd concept door het test draaien met een auto betaalplatform (MyCarTransfer).
-DigitaleFactuur investeert € 60.000,-.
-Ondernemers hebben zelf ruim € 225.000,- geïnvesteerd.
-Grote ‘customer carriers’ zoals banken, (online) administratiesoftware leveranciers, web-platforms en payment providers willen op korte termijn partner worden.

Het bedrijf
Notarieel Betalen B.V. is opgezet vanuit de wens om een oplossing te vinden voor  de vele conflicten rond online en offline transacties. Notarieel Betalen B.V. biedt een applicatie voor het veilig betalen en leveren van goederen en diensten tegen minimale kosten. Zowel de koper als de verkoper kan het initiatief nemen om gebruik te maken van Notarieel Betalen.

Notarieel Betalen maakt online en offline transacties veiliger door gebruik te maken van een derdenrekening onder notarieel toezicht. De derdenrekening is in beheer van een stichting die volledig losstaat van de B.V.. De stichting wordt bestuurd en beheerd door de notarissen die ook het leverings- en betalingsproces monitoren. 

Door het bestuur en beheer van de Stichting Derdengelden in handen te geven aan twee –bij wet onafhankelijke- Nationale Notarissen, bouwt men extra zekerheid in voor de bij de transactie betrokken partijen. 

Belangrijkste pijlers van deze dienstverlening zijn:
-Identificatie van partijen maakt fraude onaantrekkelijk;
-Niet leveren biedt geen financieel voordeel op;
-Geen debiteuren meer opvolgen;
-Krijg waarvoor je hebt betaald of je geld terug;
-Mediation bij conflict/betwisting;
-Vier ogen principe door twee Notarissen zorgt voor ongeëvenaarde betrouwbaarheid;
-Gebruiksgemak door geautomatiseerd proces;
-Hoge mate van beveiliging;
-Integratie in Digitale Factuur en middels een API is Notarieel Betalen eenvoudig te gebruiken voor duizenden bedrijven en particulieren.
-Vaste lage prijs per transactie van € 7,50 inclusief BTW. 

Notarieel Betalen speelt in op de toename van internettransacties tussen afnemers en leveranciers. Het gaat dan om vooruitbetalingen, leveranties van allerlei goederen en diensten.
Jort van Sisseren: 'Notarieel Betalen is een nieuw initiatief ontstaan vanuit de ervaring dat er een groeiende behoefte is aan meer zekerheid bij online en offline transacties. Blockchain biedt oplossingen, maar kent zijn beperkingen. Notarieel Betalen is een tussenvorm die vrijwel altijd toepasbaar is. We denken dat we een enorm verschil kunnen maken voor bedrijven en consumenten. Wanbetaling, oplichting en het opvolgen van betalingen zijn vervelend en kunnen soms verregaande gevolgen hebben. Het is fantastisch dat wij dit probleem kunnen wegnemen.'

Organisatie
Notarieel Betalen is een initiatief van Hadida Holding B.V. eigendom van Jort van Sisseren. Hij is met zijn idee naar de initiatiefnemers van Nationale Notaris gegaan en zij participeren vanaf het begin via hun holdings Aedifix Holding B.V. en Messis Sequitur B.V. in Notarieel Betalen B.V.

Tijmen van Dobbenburgh is met zijn holding Gnaefa Holding B.V. aandeelhouder in Notarieel Betalen. Gnaefa Holding B.V is de grootste aandeelhouder in Digitale Factuur. Digitale Factuur is tevens de strategische partner bij de ontwikkeling van de software van Notarieel Betalen. Zij verzorgen daarnaast de koppeling aan de eigen applicaties en administratiesoftware zoals bijvoorbeeld Exact, Yuki en Twinfield. Door de betrokkenheid van Digitale Factuur is een snelle marktpenetratie mogelijk, doordat er al een gebruikersgroep is van plusminus 50.000 gebruikers in hoofdzakelijk het MKB.

Notarieel Betalen BV is opgericht in oktober 2015 en is gevestigd in Utrecht. De stichting Notarieel Betalen Escrow Foundation is opgericht in november 2015 en ook gevestigd in Utrecht.

Het bedrijf heeft een meldingsplicht bij de Nederlandse Bank voor de betaalactiviteiten. Op 4 maart 2016 is door de Nederlandsche bank aan Notarieel Betalen een vrijstelling verleend zolang de transactiewaarde beneden de 3 miljoen per jaar blijft. De verwachting is dat snel na de start van Notarieel Betalen de grens van € 3 miljoen per maand zal worden bereikt, zodat de vergunning aanvraag direct na de start in werking zal worden gezet. Omdat de toetsing reeds succesvol is afgerond zal het traject van de vergunningsaanvraag voorspoedig verlopen, zodat Notarieel Betalen zich kan blijven richten op haar activiteiten.

Omzet en groei
Door de betrokkenheid van Digitale Factuur is een snelle marktpenetratie mogelijk omdat er al een gebruikersgroep is van ca. 50.000 gebruikers in hoofdzakelijk het MKB. Digitale Factuur is op dit moment de partij waarmee concrete afspreken zijn gemaakt. Uit onderzoek onder hun klantenbestand blijkt dat 46% van hun klanten Notarieel Betalen in 20 tot 40% van de gevallen gaat gebruiken.

In 2016 introduceerde Digitale Factuur op dezelfde wijze een Incassodienstverlening. Deze wordt door 10% cliënten gebruikt. In de prognose is erg conservatief gerekend wat neerkomt dat het eerste jaar 15% van de potentie wordt benut en het tweede jaar 30%. Afhankelijk van de marketinginspanning zal dat hoger uitpakken.

Digitale Factuur wil 3 maanden na financiering de koppeling maken tussen Digitale Factuur en Notarieel Betalen. Eind 2017 zal tevens een pilot van SNS-bank worden vormgegeven die Notarieel Betalen wil toevoegen aan zijn bancaire betaalsystemen. Voor Werkspot staat de introductie eind 2017/begin 2017 op het programma. Voor de volledigheid meldt Notarieel Betalen dat beide samenwerkingen nog geformaliseerd dienen te worden.  

De prijsstelling is met € 7,50 inclusief btw laag en zal geen belemmering vormen temeer daar een ondernemer al vanaf € 200 per transactie goedkoper uit is bij Notarieel Betalen dan bij de alternatieve aanbieders als Afterpay, Billink en Klarna.

Financieringsbehoefte
Er is al crica € 200.000 eigen vermogen geïnvesteerd in softwareontwikkeling, validatie en het verkrijgen van toestemming van de Nederlandse Bank om als betaaldienstverlener te mogen opereren. Om de volgende stap mogelijk te maken is opnieuw een investering nodig en daarom richt Notarieel Betalen zich nu op investeerders via Kapitaal Op Maat. Notarieel Betalen heeft nu behoefte aan € 160.000 ter financiering van:

-De verdere ontwikkeling van applicatie, security en koppelingen door de strategisch partner Digitale Factuur B.V.
-Marketingkosten en operationele kosten, zodat met een aantal samenwerkende providers als Digitale Factuur, Werkspot en SNS een snelle marktpenetratie tot stand kan worden gebracht.

Digitale Factuur investeert € 60.000,-. Voor de overige € 100.000,- vraagt Notarieel Betalen B.V. een lening aan de investeerders via Kapitaal Op Maat. In ruil bieden zij een rente percentage aan van 8.5% gedurende 60 maanden. 

Er wordt gekozen voor uitgestelde aflossing van 6 maanden omdat het eerste halfjaar een duidelijk aanloopjaar is met ontwikkeltijd, lage omzet en veel kosten.

Waarom Crowdfunding via Kapitaal Op Maat? 
Tijmen van Dobbenburgh heeft eerder Evalytics en Vrendly via Kapitaal Op Maat gedaan en heeft erg goede ervaringen met de dienstverlening en het team van Kapitaal Op Maat. Dit overtuigde om ook voor dit platform te kiezen. Omdat wij een nieuw initiatief zijn is crowdfunding de ideale manier van financieren. Op deze manier bereiken wij een grote groep investeerders en kunnen het verhaal achter onze oplossing voor veilige transacties via internet met de crowd delen.

Update 20 september 2017:
Ondernemer Jort van Sisseren kan zich geen vertraging permitteren nu een aantal grote marktpartijen aangegeven heeft partner te willen worden van Notarieel Betalen. De grootste van deze nieuwe partners heeft 300.000 gebruikers en betekent een grote stap voor Notarieel Betalen. We mogen de naam nog niet bekend maken, maar Kapitaal Op Maat is op de hoogte.

Notarieel Betalen heeft Kapitaal Op Maat gezien deze nieuwe ontwikkeling verzocht de aanpassing te overwegen en wij hebben Exsyting ingeschakeld om een nieuw toetsingsrapport op te stellen en dit bij het project gevoegd.

Een toelichting op het verlagen van het doelbedrag:
Door de nieuwe partners zal de marktactivatie groter zijn dan beoogd en kan er gekort worden op het marketingbudget.
De borgstelling van € 55.000,-, de looptijd van 60 maanden en de rente van 8,5% blijven ongewijzigd.

Het doel van Notarieel Betalen is om op korte termijn operationeel te zijn en omzet te realiseren met de nieuwe en de reeds getekende partners. Vanuit die sterkere positie zal Notarieel Betalen mogelijk later een tweede financieringsronde doen via Kapitaal Op Maat.

Tenslotte richt ondernemer Jort zich nog tot de huidige en nieuwe investeerders in het volgende filmpje

Notarieel BetalenNotarieel Betalen
Investeerder Bedrag Datum
Anonieme investeerder € 4.200 30 september
Anonieme investeerder € 500 30 september
Anonieme investeerder € 500 30 september
Anonieme investeerder € 500 30 september
Anonieme investeerder € 100 30 september
Anonieme investeerder € 300 30 september
Anonieme investeerder € 400 30 september
Anonieme investeerder € 300 30 september
Anonieme investeerder € 100 30 september
Anonieme investeerder € 200 30 september
Hashmie Bakhtali € 100 29 september
Anonieme investeerder € 1.000 29 september
Anonieme investeerder € 100 29 september
Anonieme investeerder € 100 29 september
Anonieme investeerder € 500 29 september
Anonieme investeerder € 200 29 september
Anonieme investeerder € 300 29 september
Anonieme investeerder € 100 29 september
Anonieme investeerder € 600 29 september
Anonieme investeerder € 1.000 29 september
Anonieme investeerder € 500 29 september
Anonieme investeerder € 2.500 29 september
Falco Robert Valkenburg € 4.000 29 september
Anonieme investeerder € 1.000 29 september
Anonieme investeerder € 500 29 september
Anonieme investeerder € 500 29 september
Anonieme investeerder € 1.000 29 september
Anonieme investeerder € 500 29 september
Anonieme investeerder € 300 29 september
Anonieme investeerder € 300 29 september
Anonieme investeerder € 200 29 september
Anonieme investeerder € 100 29 september
Anonieme investeerder € 400 29 september
Anonieme investeerder € 300 28 september
Anonieme investeerder € 500 27 september
Anonieme investeerder € 300 26 september
Anonieme investeerder € 1.000 26 september
Anonieme investeerder € 100 26 september
Anonieme investeerder € 100 26 september
Anonieme investeerder € 1.000 26 september
Anonieme investeerder € 200 26 september
Anonieme investeerder € 200 25 september
Anonieme investeerder € 1.000 25 september
Anonieme investeerder € 100 25 september
Anonieme investeerder € 500 25 september
Anonieme investeerder € 200 25 september
Anonieme investeerder € 100 25 september
Anonieme investeerder € 4.000 25 september
maurice walda € 200 24 september
Aafje Oostijen € 200 24 september
Ton nelissen € 100 23 september
Anonieme investeerder € 100 23 september
Anonieme investeerder € 200 22 september
Jacobus Dinghs € 1.000 22 september
Anonieme investeerder € 100 22 september
Anonieme investeerder € 400 22 september
Anonieme investeerder € 200 21 september
Anonieme investeerder € 500 21 september
Anonieme investeerder € 1.000 21 september
Andries Heidema € 500 21 september
Mark Van Leeuwen € 1.000 21 september
Anonieme investeerder € 1.000 21 september
Anonieme investeerder € 1.000 21 september
Anonieme investeerder € 1.000 21 september
Anonieme investeerder € 400 21 september
Anonieme investeerder € 100 21 september
Anonieme investeerder € 100 21 september
Anonieme investeerder € 300 20 september
Anonieme investeerder € 400 20 september
Anonieme investeerder € 500 20 september
Anonieme investeerder € 200 20 september
Anonieme investeerder € 200 20 september
Anonieme investeerder € 100 20 september
Anonieme investeerder € 500 20 september
Anonieme investeerder € 500 20 september
Anonieme investeerder € 100 20 september
Anonieme investeerder € 200 20 september
Anonieme investeerder € 500 20 september
Anonieme investeerder € 300 20 september
Anonieme investeerder € 200 20 september
Anonieme investeerder € 500 20 september
Anonieme investeerder € 1.000 20 september
Johannes Henricus Janssen € 1.400 20 september
Anonieme investeerder € 200 20 september
Anonieme investeerder € 200 20 september
Anonieme investeerder € 300 20 september
Anonieme investeerder € 100 20 september
Anonieme investeerder € 200 20 september
Anonieme investeerder € 100 20 september
Anonieme investeerder € 500 20 september
Anonieme investeerder € 500 20 september
Anonieme investeerder € 500 20 september
Anonieme investeerder € 300 20 september
Anonieme investeerder € 200 20 september
Anonieme investeerder € 100 20 september
Anonieme investeerder € 100 20 september
Rudolf Theo van Leeuwen € 200 20 september
Anonieme investeerder € 100 20 september
Anonieme investeerder € 2.000 20 september
Anonieme investeerder € 1.000 20 september
Gerard Meijer € 500 20 september
Anonieme investeerder € 500 20 september
Anonieme investeerder € 1.000 20 september
Anonieme investeerder € 4.000 20 september
Anonieme investeerder € 200 20 september
Anonieme investeerder € 100 20 september
Anonieme investeerder € 500 19 september
Anonieme investeerder € 100 19 september
Robby Hendrikus Hagen € 100 19 september
Ferdinand Gerson Beer € 100 18 september
Anonieme investeerder € 300 13 september
Anonieme investeerder € 100 12 september
Michiel Veldman € 100 12 september
Anonieme investeerder € 100 10 september
Anonieme investeerder € 100 09 september
Cornelis Jan Groeneveld € 100 09 september
Anonieme investeerder € 200 08 september
Anonieme investeerder € 100 08 september
Anonieme investeerder € 100 07 september
Anonieme investeerder € 100 06 september
Anonieme investeerder € 5.400 06 september
Thomas Petrus Stokman € 100 05 september
Anonieme investeerder € 100 05 september
Anonieme investeerder € 100 03 september
Anonieme investeerder € 200 03 september
Anonieme investeerder € 100 03 september
Martin Bosman € 500 02 september
Anonieme investeerder € 500 02 september
Anonieme investeerder € 400 01 september
Anonieme investeerder € 1.000 01 september
Gerard Meijer € 500 01 september
Ghemradj Kapoerchan € 100 01 september
Anonieme investeerder € 100 01 september
Niels Wilhelmus Berendsen € 300 31 augustus
Anonieme investeerder € 2.000 31 augustus
Anonieme investeerder € 100 31 augustus
Anonieme investeerder € 100 31 augustus
Martin Bergonje € 200 31 augustus
Awri Eisenmann € 1.000 31 augustus
Anonieme investeerder € 100 31 augustus
Anonieme investeerder € 5.000 31 augustus
Anonieme investeerder € 100 31 augustus
Jaap Crezee € 100 31 augustus
Anonieme investeerder € 100 31 augustus
Anonieme investeerder € 200 31 augustus
Anonieme investeerder € 2.500 31 augustus
Anonieme investeerder € 1.000 30 augustus
Anonieme investeerder € 100 30 augustus
Anonieme investeerder € 200 30 augustus
Anonieme investeerder € 300 30 augustus
Anonieme investeerder € 100 30 augustus
Anonieme investeerder € 500 30 augustus
Anonieme investeerder € 400 30 augustus
Anonieme investeerder € 100 30 augustus
Anonieme investeerder € 100 30 augustus
Anonieme investeerder € 1.500 30 augustus
Anonieme investeerder € 100 30 augustus
Anonieme investeerder € 100 30 augustus
Wiebe Van Der Hoek € 200 30 augustus
Anonieme investeerder € 100 30 augustus
Anonieme investeerder € 100 30 augustus
Anonieme investeerder € 100 30 augustus
Anonieme investeerder € 100 30 augustus
Gert mulder € 200 30 augustus
Anonieme investeerder € 200 30 augustus
Anonieme investeerder € 100 30 augustus
Theodoor Ruissen € 100 30 augustus
Anonieme investeerder € 1.000 30 augustus
Anonieme investeerder € 100 30 augustus
Sake Reinder Sijtsma € 200 30 augustus
Leo Theodorus Johannes Gerhardus Ter Voert € 200 30 augustus
Anonieme investeerder € 300 30 augustus
Anonieme investeerder € 1.000 30 augustus
Lulof Anthon Heetjans € 500 30 augustus
Anonieme investeerder € 300 30 augustus
Anonieme investeerder € 300 30 augustus
Anonieme investeerder € 500 30 augustus
Anonieme investeerder € 500 30 augustus
Anonieme investeerder € 200 30 augustus
Anonieme investeerder € 3.500 30 augustus
Anonieme investeerder € 100 30 augustus
Anonieme investeerder € 100 30 augustus
Willem Arend Jan Scheper € 300 30 augustus
Anonieme investeerder € 200 30 augustus
Anonieme investeerder € 300 30 augustus
Anonieme investeerder € 200 30 augustus

Stichting Exsyting heeft de toetsing verzorgd van Notarieel Betalen B.V. in opdracht van Kapitaal Op Maat B.V. De inhoud is bestemd voor (potentiële) investeerders van Kapitaal Op Maat. De informatie wordt vertrouwelijk beschikbaar gesteld en mag op geen enkele wijze worden gedeeld.

Het bedrijf Notarieel Betalen B.V. is een initiatief dat is opgezet vanuit de behoefte een oplossing te vinden voor de vele conflicten rond internettransacties. Door gebruik te maken van een derdenrekening onder notarieel toezicht wordt de kans op conflicten verminderd en ontstaat meer zekerheid. Notarieel Betalen B.V. maakt gebruik van een slimme ICT applicatie waardoor kopers en verkopers tegen minimale kosten het betalingsverkeer op een betrouwbare wijze kunnen doen. Het initiatief kan uitgaan van de koper of de verkoper. Het bedrijf speelt in op de toename van internettransacties tussen afnemers en leveranciers. Het gaat dan om vooruitbetalingen, leveringen van allerlei goederen en diensten. Notarieel Betalen is een initiatief van Jort van Sisseren. Hij heeft de mensen achter Nationale Notaris betrokken bij de plannen. Digitale Factuur B.V. is om strategische redenen later betrokken bij dit project.

Er wordt een financiering gevraagd van € 100.000 met een looptijd van 5 jaar, waarbij de aflossing in gaat na 6 maanden. Dit wordt gevraagd omdat het eerste halfjaar wordt gezien als aanloopjaar met veel kosten en een lage omzet. Er zal door de aandeelhouder Digitale factuur €60.000 aan ICT diensten geleverd worden. Iedere investeerder krijgt van Notarieel Betalen een korting van € 2,50 inclusief BTW per transactie zolang als de financiering loopt. De financiering zal zoals vermeld worden aangewend ter dekking van de kosten voor:

- Verdere ontwikkeling applicatie € 120.000,-
- Dekking operationele en marketingkosten alsmede aanvraag vergunningbetaaldienstverlener bij DNB € 40.000,-

Investeerders die zijn ingelogd kunnen het volledige rapport van de toetsing raadplegen. 

Toevoeging Claassen, Moolenbeek & partners 20-09-2017
Claassen, Moolenbeek & partners (Alfred van Muiden) begeleidt deze financieringsaanvraag. De verlaging van de kredietbehoefte van € 200.000 naar € 100.000 is erg ongebruikelijk, maar het aanhaken van een nieuwe grote partij zorgt voor een veel sneller bereik van break-even. Hierdoor daalt de kredietbehoefte zoals wij hebben berekend. De validatie komt volgens het onafhankelijke rapport van Exsyting uit op hoog risico. De kredietverlaging leidt tot een betere score en volgens onze berekening op gemiddeld risico. Tijdens een campagne wordt de score door Kapitaal Op Maat niet aangepast. Vanuit hun verantwoording is dat logisch. Bij het rapport van Exsyting willen wij graag een 3 tal opmerkingen maken:
• Bij de berekening van de solvabiliteit is de achtergestelde lening (= risicodragend vermogen) niet meegenomen. Rekening houdend hiermee betekent dat de solvabiliteit stijgt van 36 (Exsyting) naar 50,5 (CMenP).
• Onder kort lopend vermogen valt een rekening courant met de aandeelhouders. Dit wordt niet afgelost waardoor deze het karakter heeft van een langlopende lening. Hiermee rekening houdend stijgt de quick ratio van 1,1 naar 3,6. De current ratio stijgt van 1,1 naar 3,8.
• De ao/ic is een punt waar op een 3 wordt gescoord. Dit is standaard voor een startend bedrijf. Notarieel betalen is bij de aanvraag bij De Nederlandse Bank op dit punt door de mangel gehaald want anders wordt geen toestemming verleend voor deze dienstverlening. Hiermee is bij de waardering geen rekening gehouden. 

Tot slot: Notarissen zijn op de achtergrond betrokken en kunnen zich bestuurlijk geen missers veroorloven. Die verantwoording klinkt ieder keer weer in de gesprekken. Met die gedachte hebben wij bij dit project vrij lang op de rem getrapt. Wij hadden onvoldoende vertrouwen in de hardheid van de omzetonderbouwing. Door de strategische samenwerking met Digitale Factuur was er die hardheid. Wij verwachten dan ook een ‘vliegende start’. 

Als u bent ingelogd ziet u de aanvullende financiële informatie van dit project.

Als u bent ingelogd kunt u de zekerheden zien die aan dit project zijn verbonden.

Als u bent ingelogd kunt u een reactie plaatsen die door de ondernemer wordt beantwoord.

Als u bent ingelogd en geïnvesteerd heeft in dit project kunt u de updates over dit project inzien.

100% Gefinancierd! Met dank aan 169 investeerders!
Investeringsrisico
  • AA
  • A
  • BB
  • B
  • CC
  • C

laaghoog

Financieringsduur

60 Maanden

Rente

8,5 %

Reeds geïnvesteerd
€ 99.900 van de € 99.900
Doel van investering
Opstart onderneming
Maak kennis met...
Jort van Sisseren
Jort van Sisseren
Jort van Sisseren

Jort van Sisseren
Mijn naam is Jort van Sisseren. Ik ben 36 jaar, getrouwd en vader van een mooie dochter. Mijn missie is om juridische en financiële handelingen transparant, eenvoudig en toegankelijk te maken voor iedereen. Veilig en gedegen handelen is mijns inziens belangrijker dan ooit nu veel zaken zich op het internet afspelen. Oplichting, fraude en ook wanbetaling en niet (juist) leveren nemen toe. Ik heb ruime ervaring met het succesvol opzetten van online diensten. Zo heb ik ‘Doe-het-zelf jachtmakelaar’ opgericht. Deze website biedt een verkoopmodule die koper en verkoper stap-voor-stap door alle aspecten van een transactie van een plezierjacht leidt. De traditionele jachtmakelaardij is echter onnodig duur en niet transparant. Met ‘Doe-het-zelf jachtmakelaar’ eindigde ik in de top-3 van The Next Entrepreneur 2013. De dienst is niet meer zelfstandig actief, omdat de software nu draait bij andere websites.
Samen met Nationale Notaris ben ik op het idee gekomen voor Notarieel Betalen. Het Notariaat spreekt mij aan, omdat de notaris bij wet neutraal is en hij daarmee zekerheid en rust brengt voor alle betrokken partijen. Mijn vader was notaris en zodoende ken ik het vak goed. Ik zie enorme mogelijkheden voor het notariaat om zich in het online tijdperk verder te ontwikkelen. Notarieel Betalen is gebaseerd op dit idee van innovatie met behoud van oude zekerheden en de reputatie van degelijkheid. Hoe dan ook is het beheer door de Notaris in een onafhankelijke stichting derdengeld cruciaal.

Mijn achtergrond ligt in de marketing en ik ben sterk in (business) conceptontwikkeling en het opzetten van samenwerkingen. Ik weet snel de belangen te verbinden en gezamenlijk tot resultaat te komen. Dit komt nu van pas met het opzetten van samenwerkingen met partijen zoals bijvoorbeeld SNS Bank, Werkspot, Marktplaats en anderen. Daarnaast heb ik jaren ervaring met het projectmanagement van websites lijkend op Notarieel Betalen en ‘Doe-het-zelf jachtmakelaar’. Ik werk gemakkelijk samen met IT developers, online marketeers, designers en andere partners en weet de planning, kwaliteit en de kosten goed te bewaken. Ik heb in deze jaren een netwerk opgebouwd met mensen die op deze vlakken hebben bewezen dat ze goed werk leveren en betrouwbaar zijn.

Tijmen van Dobbenburgh
Mijn naam is Tijmen van Dobbenburgh en ik ben 39 jaar, getrouwd en vader. Na mijn studie biofarmaceutische wetenschappen aan de Universiteit Leiden ben ik verder gegaan met mijn echte passies: ondernemen en ICT. Vijftien jaar geleden ben ik samen met mijn compagnon begonnen met Studio Projectie een webdevelopment studio waarbij we (complexe) websites en systemen maakte voor onder andere AkzoNobel, Imtech en GGZ Rivierduinen. Vanuit de opgedane ervaring zijn wij begonnen met eigen projecten, waar onder andere het succesvolle DigitaleFactuur (www.digitalefactuur.nl) uit voortkwam. De nieuwe producten waren zo succesvol dat deze niet meer te combineren waren met de werkzaamheden binnen Studio Projectie. Mijn compagnon heeft Studio Projectie overgenomen en ik heb nu de tijd en ruimte om mij volledig te focussen op eigen projecten. U kent mij wellicht van de projecten Evalytics en Vrendly die wij via Kapitaal Op Maat succesvol hebben gefund.

Dit project wordt begeleid door een intermediair

Claassen, Moolenbeek & Partners
Incentive

Iedere investeerder krijgt van Notarieel Betalen een korting van € 2,50 inclusief BTW per transactie zolang als de financiering loopt.

Heb je vragen?
Wij helpen je graag! 015 760 00 19
Nieuwsbrief

Blijf up-to-date van de laatste projecten en ontwikkelingen rondom crowdfunding!