Bankvrij financieren voor het MKB

Licela Management BV - kavellening II

Onroerend Goed op Maat financiering met 1e hypotheek - 56% LTV

Licela Management BV - kavellening II
Delen

Licela Management B.V. heeft ter uitbreiding van haar portefeuille, onder voorbehoud van financiering, het feestzalencentrum De Kwast met hotel in Sint Willebrord aangekocht en is daarom op zoek naar een totale financiering van € 980.000 met een looptijd van 36 maanden. De marktwaarde van dit object is getaxeerd op een waarde van € 980.000 in verhuurde staat en heeft een jaarlijkse huurstroom van € 98.400.

Dit is een aanvraag met de kavellening financieringsstructuur. Deze aanvraag wordt opgesplitst in 4 projecten/kavelleningen. Voor de reeds gepubliceerde kavellening I wordt het doelbedrag verlaagd naar € 100.000 en daarmee wordt het doelbedrag van kavellening II € 450.000. 

Als voorbehoud bij deze financiering geldt een totaal via ons platform op te halen bedrag van € 800.000. De investeerders in de aangeboden kavellening II krijgen voorrang bij de inschrijving op de volgende kavelleningen.

Dit project betreft kavellening II en biedt investeerders een uiteindelijk rendement van 6,5% op jaarbasis bij een Loan-To-Value [1] (LTV) van 56%. Deze 6,5% is een maandelijks uit te keren geldstroom rendement van 6,0% en een bonus rente bij volledige aflossing van 0,5% per volledig jaar. Vervroegde aflossing is alleen mogelijk bij volledige aflossing van alle vier de kavelleningen ineens met 1% bonusrente over het openstaande bedrag. Gedurende de looptijd wordt niet afgelost. Als zekerheid voor onze investeerders verstrekt Licela Management recht van 1e hypotheek op het vastgoed.

De minimale inleg voor deze kavellening II is gesteld op € 1.000.

Licela Management B.V.
Licela Management is het bedrijf van ondernemer Lambert Kassing. Alle aandelen in Licela Management wordt gehouden door zijn persoonlijke holding Carenso Beheer B.V. en is de initiatiefnemer voor deze transactie. Lambert kan boeken volschrijven over het beheer en financieren van o.a. vastgoed. Als medeaandeelhouder van Future B.V. (de holding van het familiebedrijf in Bunnik direct gelegen langs de A12) en via begeleiding van innovatieve ondernemers waaronder Groasis B.V. (uitvinder van de waterboxx, de door de Nederlandse regering aangewezen meest innovatieve uitvinding in 2016, naast o.a. ASML - Nationaal Icoon 2016) heeft hij zijn tijd verdeeld over meerdere ondernemingen en initiatieven. Lambert ondersteunt o.a. ook Stichting Zekerheden Kapitaal op Maat bij de daar voorkomende werkzaamheden. 

Licela Management is speciaal opgericht om projecten te begeleiden, waaronder het aankopen en beheer van vastgoed. Het doel hierbij is dat dit vastgoed marktconform is verhuurd en daarmee een gezonde geldstroom genereert. Door als initiatiefnemer op te treden is de rol van Licela Management om de belangen tussen de verschillende partijen, waaronder investeerders, zelf waar te nemen en effectief beheer te voeren.

In dit specifieke geval neemt Licela Management als initiatiefnemer risicodragend het eigendom van object in Sint Willebrord over van de huidige eigenaar/exploitant die vervolgens het woon- en het horecagedeelte terug huurt. De concept koopovereenkomst is gereed en ligt klaar voor de ondertekening. Lambert biedt via Licela Management onze investeerders een aantrekkelijk rendement aan dat door hem is gesteld met een maximale zekerheid en neemt privé hier dan ook risicodragend de volle verantwoordelijkheid voor de betalingsverplichtingen naar de investeerders.

Omdat samenwerken en investeren leuk is, biedt Lambert de investeerders aan om eens per jaar in Bunnik op de locatie van het familiebedrijf een drankje te doen.

Locatie en object 
Sint Willebrord is een Nederlands dorp in Zuid West-Brabant met om en nabij 9.000 inwoners. Het object is vrijstaand gelegen midden in het dorp aan de Vijverstraat 15 te Sint Willebrord en heeft een grond-oppervlakte van 1.040 m2. De infrastructuur met parkeervoorzieningen op eigen terrein rondom het pand is goed.

Het pand is door de vader van de huidige exploitant gebouwd. Carl de Bruijn zal na de aankoop de benedenverdieping, bestaande uit de feestzaal, het café en het bedrijfswoning gedeelte huren. Dit voor een huursom van € 24.000 (ex BTW) per jaar.

Op de bovenverdieping zijn 14 hotelkamers, een keukengedeelte en een eetzaal gesitueerd. Deze kamers zijn toegankelijk via een aparte ingang. Dit gedeelte is in zijn geheel verhuurd aan Marvin Kern van Direct Rendement voor een huursom van € 74.400 (ex BTW) per jaar. De huurder heeft aangegeven deze huurovereenkomst te willen verlengen. De huidige huurovereenkomst loopt formeel af per 10 maart 2021. Direct Rendement verhuurt deze kamers voor langere periode aan arbeidsmigranten. Alle kamers zijn netjes gestoffeerd en hebben een eigen badkamer. Het beheer en exploitatierisico voor deze kamers ligt volledig bij Marvin. Lambert heeft reeds meerdere partijen die minimaal de gelijke huurstroom bereid zijn te betalen en zal deze alternatieven meewegen in de overweging om de huidige huurovereenkomst te verlengen. Gezien de recente discussie over huisvesting bij arbeidsmigranten wordt erop toegezien dat de kamers zelfstandig en alleen of in de grotere kamers per koppel zijn verhuurd op een sociaal verantwoorde manier.

Het taxatierapport is gebaseerd op een markthuur van € 80.000. De feitelijke huur die gerealiseerd wordt ligt € 18.400 hoger per jaar. Dit komt vooral doordat bij de bijna permanente verhuur van alle kamers gezamenlijk aan één partij de kosten voor de exploitatie minimaal zijn (en daardoor een short-stay functie heeft). Het gevolg is dat voor de feestzalen, café met de bedrijfswoning gedeelte een huur wordt betaald passend bij de huidige risico’s van de exploitatie.

Dekkingswaarde (LTV)
Volgens bijgevoegd taxatierapport bedraagt de marktwaarde € 980.000 in verhuurde staat. Bij een doelbedrag van deze lening van € 450.000,- en kavel lening I van € 100.000 bedraagt de LTV 56%. ((100+450)/980).

Maandelijkse rentebetaling
Uit de maandelijks te ontvangen huur wordt ook de maandelijkse rentebetaling voldaan.

Zekerheden
Als zekerheid voor Kapitaal op Maat investeerders verstrekt Licela Management recht van eerste hypotheek. Nadere informatie over deze en de overige zekerheden zie het tabblad zekerheden. Tevens erkent Lambert privé en via zijn holding Carenso Beheer hoofdelijke aansprakelijkheid.

Waarom crowdfunding via Kapitaal op Maat
Lambert: "Vanuit mijn directe betrokkenheid bij Stichting Zekerheden Kapitaal op Maat heb ik geregeld contact met verschillende investeerders en ondernemers van dit platform. Voor mij leeft crowdfunding echt. Het is een bron van inspiratie voor ondernemers die een kans krijgen om hun plan voor te leggen. Tevens zie ik een waardering voor investeerders die vertrouwen geven aan ondernemers. Ik ben zeer enthousiast. Elke investeerder zal ik laten zien hoe direct en transparant de nu voorgelegde propositie wordt beheerd. Juist Kapitaal op Maat geeft mij hiervoor de mogelijkheid om dit samen met jou mogelijk te maken. In mijn voorstel is een jaarlijkse bijeenkomst op ons familiebedrijf in Bunnik meegenomen waarvoor jij van harte bent uitgenodigd. Om deze propositie mogelijk te maken heb ik jou nodig." 

[1] Loan-to-Value: De loan-to-value (LTV) is het percentage waarin de leensom wordt afgezet tegen de waarde van het onderpand. Hoe lager de LTV hoe meer zekerheid dat de leensom kan worden terugbetaald uit de opbrengst van (executie) verkoop van het onderpand.

Licela Management BV - kavellening IILicela Management BV - kavellening IILicela Management BV - kavellening IILicela Management BV - kavellening II
Investeerder Bedrag Datum
Anonieme investeerder € 2.000 28 september
M.E.M de Wit € 1.000 28 september
Anonieme investeerder € 1.000 25 september
Anonieme investeerder € 2.500 24 september
Anonieme investeerder € 5.000 24 september
Anonieme investeerder € 1.000 23 september
Anonieme investeerder € 1.000 22 september
Anonieme investeerder € 1.000 22 september
Anonieme investeerder € 1.000 21 september
Anonieme investeerder € 1.000 20 september
Anonieme investeerder € 5.100 19 september
Anonieme investeerder € 1.000 13 september
Anonieme investeerder € 2.000 10 september
Anonieme investeerder € 1.000 10 september
Anonieme investeerder € 1.500 08 september
Anonieme investeerder € 1.500 06 september
Anonieme investeerder € 1.000 05 september
Anonieme investeerder € 1.000 05 september
Anonieme investeerder € 2.000 04 september
Anonieme investeerder € 1.000 03 september
Anonieme investeerder € 1.000 03 september
michel tol € 1.000 02 september
Anonieme investeerder € 1.000 02 september
Anonieme investeerder € 1.000 02 september
Anonieme investeerder € 1.000 02 september
Anonieme investeerder € 1.000 29 augustus
Anonieme investeerder € 1.000 28 augustus
Anonieme investeerder € 1.000 28 augustus
Anonieme investeerder € 1.000 28 augustus
Anonieme investeerder € 1.000 28 augustus
Anonieme investeerder € 1.000 28 augustus
Anonieme investeerder € 1.000 28 augustus
Anonieme investeerder € 2.000 28 augustus
Anonieme investeerder € 1.000 28 augustus
Anonieme investeerder € 1.000 28 augustus
Ruud Peters € 1.000 28 augustus
Anonieme investeerder € 1.000 28 augustus
Anonieme investeerder € 1.000 27 augustus
J. van Duijn € 1.000 27 augustus
Anonieme investeerder € 1.000 27 augustus
Anonieme investeerder € 1.000 27 augustus
Anonieme investeerder € 1.000 27 augustus
Anonieme investeerder € 1.000 27 augustus
Anonieme investeerder € 1.000 27 augustus
Anonieme investeerder € 2.000 27 augustus
Anonieme investeerder € 2.000 27 augustus
Anonieme investeerder € 2.500 27 augustus
Anonieme investeerder € 1.000 27 augustus
Anonieme investeerder € 2.000 27 augustus
Wim van Leijden € 5.000 27 augustus
Anonieme investeerder € 1.000 27 augustus
Anonieme investeerder € 1.000 27 augustus
Anonieme investeerder € 2.000 27 augustus
Anonieme investeerder € 1.500 27 augustus
Anonieme investeerder € 1.000 27 augustus
Thibaut Braet € 2.000 27 augustus
Anonieme investeerder € 1.000 27 augustus
Anonieme investeerder € 3.000 27 augustus
Anonieme investeerder € 1.000 27 augustus
Anonieme investeerder € 1.000 26 augustus
Anonieme investeerder € 1.000 26 augustus
Anonieme investeerder € 1.500 26 augustus
Anonieme investeerder € 1.000 26 augustus
Anonieme investeerder € 1.000 26 augustus
Anonieme investeerder € 1.000 26 augustus
martin rosier € 1.000 26 augustus
Jan Willem Meijberg € 1.000 26 augustus
Anonieme investeerder € 1.000 26 augustus
Anonieme investeerder € 5.000 26 augustus
Anonieme investeerder € 1.000 26 augustus
Anonieme investeerder € 1.000 26 augustus
Anonieme investeerder € 1.000 26 augustus
Gert Roseboom € 1.000 26 augustus
Anonieme investeerder € 1.000 26 augustus
Anonieme investeerder € 1.000 26 augustus
Andries Heidema € 1.000 26 augustus
Jan Janssen € 5.000 26 augustus
Anonieme investeerder € 2.000 26 augustus
Anonieme investeerder € 5.000 26 augustus
Anonieme investeerder € 4.900 26 augustus
Anonieme investeerder € 1.000 26 augustus
Anonieme investeerder € 1.000 26 augustus
Anonieme investeerder € 1.000 26 augustus
Anonieme investeerder € 5.000 26 augustus
Anonieme investeerder € 1.000 26 augustus
Anonieme investeerder € 2.000 26 augustus
Anonieme investeerder € 1.000 26 augustus
Anonieme investeerder € 2.500 26 augustus
Anonieme investeerder € 1.000 26 augustus
Anonieme investeerder € 1.000 26 augustus
Anonieme investeerder € 1.000 26 augustus
Anonieme investeerder € 1.000 26 augustus

DIT BETREFT EEN FINANCIERING VIA ONROEREND GOED OP MAAT

Financieringsbehoefte:
Licela Management wenst een totale financiering van € 980.000,- (met een minimum van € 800.000).

Doel van de financiering:
De financiering wordt gebruikt voor de aankoop van de onroerende zaak gelegen aan de Vijverstraat 15 te Sint Willebrord en de daarbij behorende notaris- en overdrachtskosten. Verder is er werkkapitaal nodig voor de overname van inventaris (behorend tot het hotel en het feestzalencentrum), de kosten van betrokken bemiddelaar, de kosten van de financieringstransactie en een reservering voor toekomstige investeringen voor zover als nodig om te voorzien in de wensen van een mogelijke nieuwe huurder alsmede het in depot zetten van toekomstige rente.

Uitleg financieringsstructuur - kavelleningen via Kapitaal op Maat
De gevraagde financiering is opgesplitst in meerdere leningdelen. In dit geval worden de kavelleningen I, II, III en IV aangeboden aan de investeerders welke als afzonderlijke projecten worden gepubliceerd. Gezamenlijk dekken deze kavelleningen het gevraagde financieringsbedrag.

Er wordt een eerste hypotheekrecht vastgelegd voor een bedrag van hoofdsom en rente van de gezamenlijke lening-delen, te vermeerderen met de kosten, ter dekking van deze kavelleningen. In de overeenkomst van geldlening wordt opgenomen dat mocht het tot uitwinning van deze zekerheid komen dan zal uit de verkoopopbrengst in eerste instantie (het restant van) kavellening I te vermeerderen met de kosten aan de investeerders in kavellening I worden terugbetaald, waarna vervolgens uit de meerdere opbrengst de investeerders uit kavellening II worden terugbetaald, vervolgens uit de meerdere opbrengst de investeerders uit kavellening III en vervolgens uit de meerdere opbrengst de investeerders uit kavellening IV. Alle opbrengst die daarna overblijft zal terugvloeien naar Licela Management B.V. Dit is vergelijkbaar met een eerste hypothecaire inschrijving voor de investeerders in kavellening I, een tweede voor de investeerders in kavellening II, een derde inschrijving voor de investeerders in kavellening III en een vierde voor kavellening IV. De uitwinning van het geheel aan zekerheid voor alle leningen gezamenlijk rust bij Stichting Zekerheden Kapitaal op Maat (zie toelichting bij tabblad Zekerheden).

Aanbieding kavellening II
De totale financieringsvraag wordt opgesplitst in vier kavelleningen:

Kavellening I  : € 100.000 (LTV 10%, succesvol)
Kavellening II : € 450.000 (LTV 56%)

Loan-to-Value: De loan-to-value (LTV) is het percentage waarin de leensom wordt afgezet tegen de waarde van het onderpand. Hoe lager de LTV hoe meer zekerheid dat de leensom kan worden terugbetaald uit de opbrengst van (executie) verkoop van het onderpand. Opgemerkt is dat de waarde van het onderpand is vastgesteld door een beëdigd taxateur op basis van uitgangspunten en ervaringen. Deze uitgangspunten en ervaringen kunnen veranderen in de loop van de tijd.

Minimale inleg voor de investeerders is € 1.000.

De aangeboden leningsvoorwaarden bij kavellening II omvatten een looptijd van 36 maanden en een jaarlijkse rente van 6,0%. De rente wordt maandelijks uitbetaald. Gedurende de looptijd wordt niet afgelost waarna na 36 maanden de restschuld geheel en ineens wordt afgelost met een bonus van 1,5% (0,5% per jaar looptijd). Hiermee wordt een totale rente geboden van 6,5% bij een looptijd van 36 maanden. Vervroegde aflossing is mogelijk met een extra rentevergoeding over het openstaande bedrag, zie hieronder. 

Voor de te publiceren kavelleningen geldt:

                                       LTV           Aflossing       Rente       Bonus(*)   Vervroegd aflossen(**)

Kavellening I  :               10%              0%           4,5%            0,5%                    1,0%
Kavellening II :               56%              0%           6,0%            0,5%                    1,0%

Voor de nog te publiceren kavellening III en IV zullen de voorwaarden worden vastgesteld op basis van de terugkoppelingen en ervaringen inzake deze kavellening II.

Genoemde rentepercentage geldt per jaar, met uitzondering van de extra rente bij vervroegde aflossing. Rente wordt bepaald over het bij de investeerders openstaande bedrag per begin van de maand.

(*) Bonus, de extra rentevergoeding bij aflossing:

Bij volledige aflossing van de Lening (zowel bij vervroegde aflossing als bij het einde van de looptijd) zal de Geldnemer per jaar looptijd 0,5% extra aan rentevergoeding betalen. Bij de berekening van dit bedrag wordt het aantal jaren looptijd van de Lening naar beneden afgerond (als voorbeeld: een looptijd van 1 jaar en 6 maanden, geldt bij de berekening van het verschuldigde bedrag het aantal jaren looptijd als 1). Bij het einde van de maximale looptijd van 36 maanden is het aantal jaren looptijd 3.

(**) Extra rentevergoeding bij vervroegde aflossing:

Tijdens de looptijd van de Overeenkomst van Geldlening is het de Geldnemer normaal niet toegestaan gedeeltelijk vervroegd af te lossen op de Lening. Het is de Geldnemer wel toegestaan de Lening tijdens de looptijd in één keer in zijn geheel vervroegd af te lossen met bijbetaling van een rente 1% van het op dat moment nog niet afgeloste deel van de Lening.

Indien de resterende looptijd van de Lening minder dan 6 maanden bedraagt, is de Geldnemer bij vervroegde gehele aflossing van de Lening een bedrag verschuldigd dat gelijk is aan het aantal resterende maanden van de looptijd van de Lening, maal de Maandrente over het op dat moment nog niet afgeloste deel van de lening. Bij de berekening van dit bedrag wordt het aantal resterende maanden van de Lening naar beneden afgerond.

Gepubliceerde informatie:
- Taxatieverslag
- Begroting De Kwast

Toelichting op de Gepubliceerde Informatie:
Volgens bijgevoegd taxatierapport gedateerd 7 mei 2020 is de GETAXEERDE WAARDE met de bijbehorende uitgangspunten:

1. Marktwaarde € 895.000,--, zegge: achthonderd vijfennegentigduizend euro
2. Marktwaarde in verhuurde staat € 980.000,--, zegge: negenhonderd tachtigduizend euro
3. Markthuur per jaar € 80.000,--, zegge: tachtigduizend euro (exclusief BTW)

Datum opname voor de taxatie 9 april 2020

De taxateurs (zie www.vdweerd.nl/de-diensten-van-van-de-weerd-horecamakelaardij/taxaties/) zijn W. Toes RT, als Register-Taxateur verbonden aan Van de Weerd Taxaties B.V., taxateurs van horecabedrijven, lid NVM, in overleg met, R. Rijers RT, als Register-Taxateur verbonden aan Van de Weerd Taxaties B.V., taxateurs van horecabedrijven, lid NVM.

Risicoklasse
De aanvraag voor kavellening II is geclassificeerd met een zeer laag risico (klasse AA).

Als u bent ingelogd ziet u de aanvullende financiële informatie van dit project.

Als u bent ingelogd kunt u de zekerheden zien die aan dit project zijn verbonden.

Als u bent ingelogd kunt u een reactie plaatsen die door de ondernemer wordt beantwoord.

Als u bent ingelogd en geïnvesteerd heeft in dit project kunt u de updates over dit project inzien.

Investeringsrisico
  • AA
  • A
  • BB
  • B
  • CC
  • C

laaghoog

Financieringsduur

36 Maanden

Rente

6,5 %

Reeds geïnvesteerd
€ 143.500 van de € 450.000
Doel van investering
Financiering kapitaalgoederen
Maak kennis met...
Lambert Kassing
Lambert  Kassing
Lambert  Kassing

Ik ben Lambert Kassing geboren en getogen in Utrecht. 55 jaar jong. Met drie broers betrokken bij een sinds 1926 bij de kamer van koophandel ingeschreven familie bedrijf in Bunnik werkzaam in vervoer en logistiek.
Gelukkige vader van een fantastische 23 jarige dochter die nog studeert.

Na mijn studie aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam heb ik mij 8 jaar bekwaamd als (internationaal) belastingadviseur en fusie- en overnamespecialist. Na die tijd heb ik grootschalige muziekevenementen geproduceerd, o.a. in Arena di Verona. Terug in Nederland ben ik betrokken bij verschillende uitdagende trajecten om voor ondernemers schuldsaneringstrajecten te begeleiden. Als zodanig dus de nodige zaken in de praktijk meegemaakt. Er is altijd een voorliefde geweest om ondernemers met een goed hart en een bepaalde gedrevenheid te begeleiden.

Deze ervaringen hebben mij gebracht waar ik nu ben. Het ligt op mijn pad om vanuit een positieve inborst mensen bijeen te brengen. Het inzichtelijk maken van de verschillende belangen rondom het ondernemerschap is dan ook iets waar iemand mij warm voor krijgt. Met een bepaalde gedrevenheid en inspiratie besteed ik een deel van mijn tijd aan de werkzaamheden bij Stichting Zekerheden Kapitaal op Maat.

Dit project wordt begeleid door een intermediair

Kapitaal op Maat BV
Incentive

Uitnodiging voor een jaarlijkse bijeenkomst in Bunnik met een hapje en een drankje.

Heb je vragen?
Wij helpen je graag! 015 760 00 19
Nieuwsbrief

Blijf up-to-date van de laatste projecten en ontwikkelingen rondom crowdfunding!