Bankvrij financieren voor het MKB

Hollands Glorie in China

Exploitatie uniek Nederlands horecaconcept in Holland Flowers Kingdom - Flora Liefde

Hollands Glorie in China
plus 1 Delen
100% Gefinancierd! Met dank aan 106 investeerders!

Dit project betreft de exploitatie van de catering en souvenirwinkel in het nieuw te starten Flora park in China. In de nabije omgeving van Guangzhou, een stad met circa 15.000.000 inwoners, zal in februari 2015 een Nederlands Flora park worden geopend. Het park zal volledig Nederlands ingericht worden met typisch Nederlandse kenmerken. In het restaurant en de diverse kiosken op het park worden Nederlandse gerechten & snacks geserveerd. Denk hierbij aan: pannenkoeken, poffertjes, bitterballen, kroketten met frites en nassi maaltijden. De reden voor de realisatie van het park is de zeer sterk toenemende populariteit van het “Nederlandse product” in China.

Update 09-02-2015

Holland Flower Kingdom in China sensationeel geopend!

Het Holland Flower Kingdom, het Nederlandse themapark in China is afgelopen weekend succesvol geopend. Onder een enorme belangstelling van ondermeer de CCTV, de Chinese Televisie, heeft de opening plaatsgevonden. Voor de ondernemers van BlessYou betekent dit een vliegende start. Er is de afgelopen periode enorm hard gewerkt om dit mooie resultaat voor elkaar te krijgen. Het resultaat mag er dan ook zijn en de verwachtingen zijn hoog.

Om u een kijkje te geven in het resultaat verwijzen wij u graag naar onderstaande recente foto’s van het park, het restaurant en de eetkiosken. Zie ook de link naar de uitzending van CCTV waarin het park is gepresenteerd. En hier een samenvatting van de opening. 

Ton van Marrewijk, één van de ondernemers van BlessYou, is donderdag 12 februari aanstaande te gast bij BNR radio. Het programma zal rond 14.00 uur worden uitgezonden. Uiteraard zal het themapark ruim worden besproken.

Status investering via Kapitaal op Maat
De ondernemers hebben de investeringen volledig binnen de begroting kunnen uitvoeren en met het eigen vermogen zijn alle investeringen in het restaurant, de (eet)kiosken en de keukens uitgevoerd.

Desondanks blijft de kapitaalvraag via crowdfunding overeind. Het benodigde kapitaal is nodig omdat het de verwachting is dat er grotere voorraden etenswaren en souvenirartikelen voorgefinancierd moeten worden.

Er zijn nu al concrete plannen gemaakt door de eigenaren van het park voor verdere uitbreiding. Dit houdt tevens in dat er een fors groter aantal bezoekers wordt verwacht en dat er meer verkooppunten gaan komen.

Om deze groei te financieren is er werkkapitaal en financiële ruimte nodig. Het park is nu geopend en de resultaten zijn concreet zichtbaar. Het moet voor u als investeerder via Kapitaal Op Maat duidelijk zijn dat uw investering vooral nodig is voor groeikapitaal.

Ton van Marrewijk: "Wij hebben u hopelijk kunnen overtuigen dat wij niet alleen geloven in deze onderneming, maar dat wij hierin vooral ook zelf veel geïnvesteerd hebben. Helpt u ons door te groeien? We hebben nog krap een week de tijd!"

Het park
De Nederlandse tuin zal Holland Flowers Kingdom - Flora Liefde gaan heten. Bloemen houden tenslotte van mensen. Nederland staat wereldwijd bekend om haar bloemen. De liefde en passie die de Nederlander aan haar bloemen geeft kan nu ook in China ervaren worden. Dit geldt ook voor de cultuur, voedsel en sport. Dit komt allemaal samen in het Holland “China” park. Het doel van het park is om Holland in China te promoten d.m.v. bloemen, eten, sport en foto’s waarbij de bezoeker in enkele uren een reis maakt door Nederland. De 1e fase van het park is 5 hectare groot.

De consumentengoederen, het eten, de bloemen, de sport en de tradities zijn worden steeds populairder in China en de nieuwsgierigheid van de Chinezen in Nederland en de Nederlandse producten nemen sterk toe. De tweede reden is de grote voorliefde van de Chinezen voor bloemen, planten en parken. Dit is zeer populair in China en hiervoor zijn de Chinezen bereidt geld uit te geven.

Het park is een initiatief van een drietal Chinese/Nederlandse investeerders en exploitanten. Hiervan is Melonie Tan de trekker van het project. Zij heeft tien jaar in Amsterdam gewerkt en is bekend met de Nederlandse cultuur, gewoontes en de taal. Het betreft een bestaand natuurpark wat omgebouwd zal worden tot een Nederlandse park in China. De exploitanten huren het onroerend goed van familie Fok, een zeer invloedrijke familie uit Hongkong.

De locatie
Het park ligt in nabije omgeving van Guangzhou, Hongkong en Macau. Het is goed en snel te bereiken via het openbaar voervoer en per vliegtuig. De stad Guangzhou is zeer goed ontwikkeld, mede door de Asian Games die er in 2010 zijn gehouden. Het park zal in de 1e fase 5 hectare groot zijn. Het betreft de ombouw van een bestaand park dat in eigendom is van de familie Fok uit Hongkong. Wanneer het park rendeert zal er snel gestart worden met fase twee en dat betreft het deel van het park welke gelegen is aan het water, waarbij onder andere ‘Volendam’ zal worden nagebouwd.

Het restaurant
De exploitatie van de catering zal volledig Nederlands gericht zijn met Nederlands eten, souvenirs en promotie. Hiervoor is Melonie Tan terecht gekomen bij de ondernemers en de onderneming BlessU. BlessU is een eetgelegenheid in de stad Chengdu welke volledig bestaat uit Nederlands eten en met een volledige Nederlandse uitstraling. De twee ondernemers hierachter, het echtpaar (de Chinese) Camp Chan en (de Nederlander) Bart IJlst hebben dit concept in 2012 opgestart. Samen met de Nederlandse ondernemer Ton van Marrewijk zullen zij het nieuwe restaurant gaan exploiteren. Het eten wordt gemaakt in Chinese keukens waarbij de voorwaarden zijn dat er gewerkt wordt volgens strenge hygiëneregels en goede arbeidsomstandigheden voor medewerkers. De keukens moeten de vereiste certificaten hiervoor overleggen en worden hierop regelmatig gecontroleerd. De fabrieken moeten hiervoor de benodigde certificaten hebben.

De financiering
Voor het restaurant (en de kiosken) is kapitaal nodig om het te verbouwen en de aanloopkosten voor te financieren. De exploitant van het park, die het restaurant ter beschikking stelt tegen een omzet fee, zorgt voor het schilderwerk en presentatie aan de buitenkant van het restaurant, de airconditioning en de elektra binnen het restaurant. BlessU zal moeten investeren in de inrichting van het restaurant en de keuken. Voor de verbouwing en inrichting is er € 150.000,- nodig.

Naast deze investering is er een bedrag begroot aan benodigd bedrijfskapitaal van € 200.000,-. Dit is nodig voor de opstart van het restaurant en om de aanloopkosten voor de eerste 10 maanden voor te financieren. De vaste kosten bedragen € 20.000,- per maand en om geen valse start te hebben moeten hier liquiditeiten voor beschikbaar zijn. De totale investeringskosten voor het restaurant bedragen € 350.000,-.

Vanuit aandeelhouders (Ton van Marrewijk en Bart IJlst) is er reeds een bedrag van € 150.000,- beschikbaar voor de investering. Dit bedrag zal als een lening aan Tony.NL BV worden verstrekt. Er is aanvullend nog een financiering benodigd van € 200.000,- waarvoor risico dragend kapitaal wordt gevraagd. Dit aanvullende kapitaal zal geleend worden aan Tony.NL BV. Dit is een financieringsmaatschappij in Nederland welke 100 % eigendom is van de Beheer BV van aandeelhouder Ton van Marrewijk. De exploitatie van het restaurant wordt gerealiseerd in de Chinese ltd BlessU.

Kapitaal Op Maat zal faciliterend zijn voor het formaliseren van de leningsovereenkomst betreffende de reeds toegezegde € 150.000,-. Voor de resterende € 200.000,- kunnen derden inschrijven als financier via Kapitaal Op Maat.

Over de ondernemers
De initiatiefnemers en ondernemers zijn Camp Chan en Bart IJlst. Dit is een Chinees/Nederlands echtpaar. Zij hebben, naast het opgezette BlessU gezamenlijk twee bedrijven in designing van Chinese producten en de verkoop van deze producten over heel de wereld. Het eerste bedrijf heet Follow (www.followltd.com) Follow laat de producten in heel China maken en verkoopt het over de gehele wereld. Zo is Follow preferred supplier bij Nestle, levert het aan Pepsi Cola en nog vele andere bedrijven. Het tweede bedrijf heet Presign. Dit bedrijf is opgericht in 1998 en is een snelgroeiende, internationale handelsorganisatie dat wereldwijd Non-Food consumenten producten levert. De derde ondernemer is Ton van Marrewijk. Hij onderneemt als aandeelhouder in verscheidene bedrijven en heeft een financieel adviesbureau (http://www.tvmbedrijfsadvies.nl). Het adviesbureau opereert onder de naam TVM Bedrijfsadvies. Daarnaast is hij onderdeel van het managementteam van Van der Valk Systemen/Solar Systems uit Monster en tevens commissaris van dit bedrijf. Verder vervult hij nog commissaris rollen bij Verkade Beton uit Monster en Nova Lignum uit Zevenbergen.

Taakverdeling
Camp Chan zal zich vanuit haar huidige bedrijf volledig vrijmaken om het restaurant aan te sturen en te managen. Zij verzorgt de inkoop, de kwaliteitsbewaking en de algehele leiding. Er worden aansturende personen met veel ervaring in de horeca aangetrokken om het proces in het restaurant aan te sturen. Bart IJlst zal ondersteunend zijn aan de activiteiten van Camp en zeer sterk betrokken zijn bij het proces en activiteiten. Ton van Marrewijk zal de financiële kant van het bedrijf ondersteunen en is tevens strategisch adviserend. Tevens onderhoudt hij de kontakten in Nederland inzake overheden en andere instanties die belang en interesse hebben in de Holland promotie in China.

Tijdslijnen en realisatie
Er is Nederlandse deskundige ervaring betrokken bij het project. De realisatie van het project is inmiddels gestart. Het park zal op 7 februari 2015 haar deuren openen.

Openingstijden
Het park zal het gehele jaar geopend zijn aangezien er een goed klimaat is om jaarrond bloemen en planten te telen. Vier keer per jaar, rond de feestdagen, zullen er nieuwe bollen/bloemen aangeplant worden waardoor er een periode van (4x) 2 maanden een optimaal park is met alles in bloei. In de overige maanden is er ook een groei en bloei van de andere planten.

Bezoekerspotentieel
In het business model van het park wordt uitgegaan van een potentieel van 2.000.000 bezoekers per jaar. Met 30 mln. consumenten in de nabije omgeving met een hoog besteedbaar inkomen is dit perspectief zeker aanwezig.

Begroting en onderbouwing
Wat betreft de begroting zijn er meerdere scenario’s gemaakt, gebaseerd op verschillende aantallen bezoekers per jaar. Uitgangspunten voor de begroting zijn: Gemiddeld bestedingsbedrag per bezoeker: € 3,68. Dit is iets meer dan de helft van de entreekosten hetgeen een goede verhouding is t.o.v. andere parken en bestedingspatronen. De inkoopwaarde van de omzet bedraagt circa 50 %. Dit is gebaseerd op de ervaringen bij de winkel van BlessU in Chengdu. Hier ligt de bruto marge zelfs hoger dan 50 %. De grotere aantallen zullen ook zorgen voor lagere inkoopkosten. Arbeidskosten gebaseerd op 20 medewerkers die een inkomen hebben van € 7.368,- per jaar hetgeen normatief is in die streek. Tot circa 1,5 mln. bezoekers per jaar kan het met dit aantal medewerkers gerealiseerd worden. Bij 1,5 mln. bezoekers is uitgegaan van 30 medewerkers en bij 2 mln. van 40.

De begroting geeft aan dat er break-even gedraaid wordt bij een omzet van € 800.000,- hetgeen past bij 217.000 bezoekers per jaar. De begroting geeft een goed rendementsperspectief aan.

Conclusie
Holland Flowers Kingdom - Flora Liefde is een uniek initiatief en gaat Nederland verder op de kaart zetten in China. Geen enkele investering en financiering is zonder risico. Echter de professionaliteit van de opzet, de vele goede partners en de goede onderbouwing van de plannen geven veel vertrouwen in het slagen ervan. Verscheidene Nederlandse bedrijven zullen als leverancier en partner optreden. Premier Rutte heeft het project ook bezocht en zijn enthousiasme voor het project betuigd en aangegeven dat dit park ook erg belangrijk is voor de PR van Nederland.

Waarom heeft u gekozen voor crowdfunding via kapitaalopmaat.nl?
Banken zijn betreffende horecafinancieringen terughoudend. Wij hebben sympathie voor crowdfunding. Daarnaast is dit project een uniek project waar veel Nederlandse bedrijven bij betrokken zijn. Wij hopen dat we naast een gezonde exploitatie ook een stuk Holland Marketing in China kunnen bewerkstelligen. Crowdfunding en de combinatie met marketing & bereik lijkt ons voor dit plan een passende manier van financieren.

Noot van Kapitaal Op Maat
Dit project kan niet volledig worden getoetst conform het gebruikelijke risico model van Kapitaal Op Maat aangezien dit een startende activiteit betreft. Wel zijn de ondernemers door ons getoetst evenals de BV’s waarin betreffende ondernemers hun huidige activiteiten in exploiteren. Dit geeft een positieve uitkomst. Ondernemers hebben een goede track record. Dit in combinatie met het feit dat dit een uniek project is wat vanuit diverse vooraanstaande Nederlandse organisaties wordt ondersteund heeft ons (Agium Finance & Control) doen besluiten een positief advies uit te brengen om het project te presenteren op Kapitaal Op Maat.

De kwaliteit van het uitgewerkte ondernemingsplan, de aannames, de betrokken ondernemers en het reeds ingebrachte/toegezegde eigen kapitaal maakt dat dit project met een gemiddeld/hoog risico wordt ingeschat tegen 7,5% rente.

Het complete business plan is in te zien wanneer u bent ingelogd.

Hollands Glorie in ChinaHollands Glorie in ChinaHollands Glorie in ChinaHollands Glorie in ChinaHollands Glorie in ChinaHollands Glorie in ChinaHollands Glorie in ChinaHollands Glorie in ChinaHollands Glorie in ChinaHollands Glorie in ChinaHollands Glorie in ChinaHollands Glorie in ChinaHollands Glorie in ChinaHollands Glorie in ChinaHollands Glorie in ChinaHollands Glorie in ChinaHollands Glorie in ChinaHollands Glorie in China
Investeerder Bedrag Datum
Kapitaal Op Maat € 400 17 februari
Anonieme investeerder € 6.600 16 februari
Anonieme investeerder € 100 16 februari
Anonieme investeerder € 500 16 februari
Anonieme investeerder € 200 16 februari
Anonieme investeerder € 300 16 februari
Anonieme investeerder € 10.000 16 februari
Anonieme investeerder € 2.500 16 februari
Anonieme investeerder € 1.000 15 februari
Anonieme investeerder € 100 15 februari
Anonieme investeerder € 300 15 februari
Anonieme investeerder € 2.000 15 februari
Anonieme investeerder € 500 14 februari
Anonieme investeerder € 400 14 februari
Anonieme investeerder € 300 14 februari
Anonieme investeerder € 1.000 13 februari
Anonieme investeerder € 1.000 13 februari
Anonieme investeerder € 15.000 13 februari
Anonieme investeerder € 25.000 13 februari
Anonieme investeerder € 500 13 februari
Anonieme investeerder € 100 13 februari
Anonieme investeerder € 500 13 februari
Anonieme investeerder € 200 13 februari
Anonieme investeerder € 100 13 februari
Anonieme investeerder € 200 13 februari
Anonieme investeerder € 500 13 februari
Anonieme investeerder € 2.000 13 februari
Anonieme investeerder € 500 13 februari
Anonieme investeerder € 500 13 februari
Anonieme investeerder € 1.000 12 februari
Anonieme investeerder € 1.000 12 februari
Anonieme investeerder € 400 12 februari
Anonieme investeerder € 7.500 12 februari
Anonieme investeerder € 2.000 12 februari
Anonieme investeerder € 2.000 12 februari
Anonieme investeerder € 200 12 februari
Anonieme investeerder € 1.000 12 februari
Anonieme investeerder € 800 12 februari
Anonieme investeerder € 300 12 februari
Anonieme investeerder € 200 12 februari
Anonieme investeerder € 500 12 februari
Anonieme investeerder € 200 11 februari
Anonieme investeerder € 500 11 februari
Anonieme investeerder € 400 11 februari
Anonieme investeerder € 1.500 11 februari
Anonieme investeerder € 400 11 februari
Anonieme investeerder € 2.000 11 februari
Anonieme investeerder € 300 11 februari
Anonieme investeerder € 200 11 februari
Anonieme investeerder € 7.500 11 februari
Anonieme investeerder € 1.700 10 februari
Anonieme investeerder € 1.000 09 februari
Anonieme investeerder € 5.000 09 februari
Anonieme investeerder € 300 08 februari
Anonieme investeerder € 500 07 februari
Anonieme investeerder € 1.000 07 februari
Anonieme investeerder € 200 07 februari
Anonieme investeerder € 3.900 06 februari
Anonieme investeerder € 100 06 februari
Anonieme investeerder € 2.000 06 februari
Anonieme investeerder € 2.000 05 februari
Anonieme investeerder € 2.000 05 februari
Anonieme investeerder € 200 04 februari
Rianne Heijboer € 2.500 04 februari
Anonieme investeerder € 500 04 februari
Anonieme investeerder € 2.500 03 februari
Anonieme investeerder € 200 03 februari
Anonieme investeerder € 5.000 02 februari
Anonieme investeerder € 5.000 02 februari
Anonieme investeerder € 100 30 januari
Anonieme investeerder € 100 28 januari
Anonieme investeerder € 2.000 28 januari
Anonieme investeerder € 5.000 27 januari
Anonieme investeerder € 5.000 27 januari
Anonieme investeerder € 2.000 27 januari
Anonieme investeerder € 500 24 januari
Anonieme investeerder € 100 22 januari
Anonieme investeerder € 5.000 21 januari
Anonieme investeerder € 500 20 januari
Anonieme investeerder € 500 20 januari
Anonieme investeerder € 500 19 januari
Anonieme investeerder € 500 18 januari
Anonieme investeerder € 100 17 januari
Anonieme investeerder € 200 16 januari
Anonieme investeerder € 1.000 14 januari
Anonieme investeerder € 500 14 januari
Anonieme investeerder € 1.000 14 januari
Anonieme investeerder € 500 11 januari
Anonieme investeerder € 500 09 januari
Anonieme investeerder € 500 07 januari
Anonieme investeerder € 3.000 05 januari
Anonieme investeerder € 100 31 december
Anonieme investeerder € 200 29 december
Anonieme investeerder € 1.000 23 december
Anonieme investeerder € 2.000 20 december
Anonieme investeerder € 200 19 december
Anonieme investeerder € 100 14 december
Anonieme investeerder € 300 04 december
Anonieme investeerder € 1.000 04 december
Anonieme investeerder € 1.100 04 december
Anonieme investeerder € 200 01 december
Anonieme investeerder € 100 28 november
Anonieme investeerder € 100 27 november
Anonieme investeerder € 100 23 november
Anonieme investeerder € 1.000 22 november
Anonieme investeerder € 800 20 november
Anonieme investeerder € 2.700 12 november
Anonieme investeerder € 300 11 november
Anonieme investeerder € 500 11 november
Anonieme investeerder € 100 11 november
Anonieme investeerder € 100 09 november
Anonieme investeerder € 1.000 09 november
Anonieme investeerder € 300 07 november
Anonieme investeerder € 200 07 november
Anonieme investeerder € 1.800 06 november
Anonieme investeerder € 100 06 november
Anonieme investeerder € 100 05 november
Anonieme investeerder € 5.000 05 november
Anonieme investeerder € 1.000 05 november
Anonieme investeerder € 1.000 05 november
Anonieme investeerder € 100 05 november
Anonieme investeerder € 200 04 november
Anonieme investeerder € 1.000 04 november
Ton van Marrewijk € 150.000 04 november
Anonieme investeerder € 5.000 04 november
Anonieme investeerder € 1.500 03 november
Anonieme investeerder € 1.000 03 november
Anonieme investeerder € 300 03 november
Anonieme investeerder € 1.500 03 november

Hoe wordt de lening verstrekt?
De lening wordt indirect verstrekt aan BlessU Ltd. Deze buitenlandse BV is gevestigd in Hong Kong en is de werkmaatschappij waarin de activiteiten plaatsvinden. Aandeelhouders van BlessU Ltd zijn Bart IJlst en Camp Chan voor 70% en Ton van Marrewijk, via zijn Beheer BV, voor 30%. Om te voorkomen dat er rechtstreeks aan een buitenlandse Ltd geleend wordt is er een Nederlandse tussen BV opgericht, Tony.NL BV. Deze BV is een 100% dochter van de beheer BV van Ton van Marrewijk. Deze BV heeft als enige activiteit het lenen van geld van derden en dit doorlenen aan bedrijven waarin geïnvesteerd wordt. Er zit geen vermogen in deze BV en deze BV kan ook niet garant staan voor de verplichtingen van BlessU Ltd.

Ton van Marrewijk stort vanuit zijn Beheer BV ook zijn bijdrage in het project, € 150.000,-. Hij laat dit ook via Tony.NL BV lopen om straks één totale lening aan BlessU ltd te verstrekken.

Hiermee wil hij inzichtelijk maken dat hij als ondernemer er zoveel vertrouwen in heeft dat hij dit bedrag investeert in het project. Vanuit Tony.NL is dit jaar in een drietal projecten op een gelijke manier geïnvesteerd. Tony.NL BV heeft dus geen andere inkomstenbron ter dekking van de lening.

Als u bent ingelogd ziet u de aanvullende financiële informatie van dit project.

Als u bent ingelogd kunt u de zekerheden zien die aan dit project zijn verbonden.

Als u bent ingelogd kunt u een reactie plaatsen die door de ondernemer wordt beantwoord.

Als u bent ingelogd en geïnvesteerd heeft in dit project kunt u de updates over dit project inzien.

100% Gefinancierd! Met dank aan 106 investeerders!
Investeringsrisico
  • AA
  • A
  • BB
  • B
  • CC
  • C

laaghoog

Financieringsduur

60 Maanden

Rente

7,5 %

Reeds geïnvesteerd
€ 350.000 van de € 350.000
Doel van investering
Financiering werkkapitaal
Maak kennis met...
Ton van Marrewijk
Ton van Marrewijk
Ton van Marrewijk

Een enthousiaste, sportieve hardwerkende ondernemer met een grote drive. Op deze manier kan je de ondernemer Ton van Marrewijk wel omschrijven. Naast het ondernemen is hij ook trotse vader van zes kinderen, is hij jeugdvoorzitter bij de plaatselijke voetbalvereniging en voorzitter van de medezeggenschapsraad van de basisschool van zijn kinderen. Ton is al 26 jaar actief in de financiële en ondernemerswereld. Hij heeft door zijn ervaring in het ondernemen een goed inzicht in de kansen en bedreigingen. Hij opereert als zelfstandig financieel adviseur voor het bedrijfsleven, is onderdeel van de directie van het familiebedrijf van zijn schoonfamilie, is mede aandeelhouder bij een drietal bedrijven in andere sectoren en vervult een tweetal commissariaten. Vanuit deze rol heeft hij al meerdere jaren ervaring met het Nederlands/Chinese echtpaar en meerdere malen zaken gedaan. Hij heeft alle vertrouwen in deze ondernemers en ondersteunt hen al jaren. Hierdoor is hij na gedegen onderzoek ook zeer enthousiast geraakt in de kansen van het Flowerpark in China en de Nederlandse promotie en de economische kansen van dit project.

Geen project van uw keuze?

Mail mij bij nieuwe projecten.

Heb je vragen?
Wij helpen je graag! 015 760 00 19
Nieuwsbrief

Blijf up-to-date van de laatste projecten en ontwikkelingen rondom crowdfunding!