Bankvrij financieren voor het MKB

Grondvrij Ontwikkelen - Zevenaar III

Ondernemer zoekt financiering voor bouwgrond met bestemmingsplan en biedt 1e hypotheek

Grondvrij Ontwikkelen - Zevenaar III
100% Gefinancierd! Met dank aan 75 investeerders!

Zekerheid van bouwgrond EN bestemmingsplan geven waarde aan grond. Een prima basis om zaken te doen. Ontwikkelaars met een projectplan dat past op het bestemmingsplan, kunnen met GrondVrij ontwikkelen voldoende waarde vrij maken om grondposities aan te kopen en hun project verkoopklaar te maken.

Hoe?
GrondVrij neemt eigendom van de grond over van de ontwikkelaar voor een waarde inclusief nog te maken ontwikkelingskosten en spreekt op hetzelfde moment met ontwikkelaar af de grond terug te leveren voor 10% meer. De grond wordt teruggeleverd als de ontwikkelaar de woningen of appartementen heeft verkocht. Tot dat moment betaalt de ontwikkelaar huur voor het gebruik van de grond.

Zo brengt GrondVrij ontwikkelaars samen met spaarders en beleggers die op zoek zijn naar risico-arm rendement als de grondpositie voldoet aan de volgende voorwaarden:

- er is een ontwikkelaar met een marktconform projectplan 
- het onherroepelijk bestemmingsplan past bij het project
- met ontwikkelaar is terugkoopwaarde overeengekomen
- er is voldoende projectmarge om terugkoopwaarde ook met alternatief plan of andere ontwikkelaar te realiseren.

GrondVrij is inmiddels bijna 4 jaar operationeel, waarin een €3,5 miljoen aan terugkoopwaarde is gefinancierd. In eerste instantie met een aantal individuele investeerders, waarvan het aantal nog steeds groeit en waarbij bedragen per investeerder oplopen tot boven de €1 miljoen.

Inmiddels is er ook teruggeleverd, waarbij de default rate 0% is en €500.000 door investeerders na teruglevering is geherinvesteerd. Rentebetalingen zijn zonder onderbreking of uitzondering tijdig overgemaakt en het aantal ontwikkelaars dat van Grondvrij gebruik maakt is groeiende.

Met Kapitaal op Maat investeerders zijn er nu twee posities succesvol gefinancierd. Dat aantal willen we graag laten groeien met het volgende:
Het betreft uitbreiding van de met Kapitaal op Maat investeerders gefinancierde positie in de wijk Groot Holthuizen in Zevenaar. Met die positie zijn we 8 van de 24 maanden onderweg, een drietal kavels, onderdeel van een project van  zeven kavels, waarop vrijstaande woningen worden gerealiseerd.

In de loop van het eerste kwartaal is conform plan de verkoop gestart en verkoop van de eerste kavel leek in het tweede kwartaal een feit. Toen die koop in juni toch werd afgeblazen en er geen andere kandidaatkopers in beeld waren, is ontwikkelaar in overleg gegaan met makelaar om het aanbod aan te passen.  Als resultaat van dat overleg is de vrijstaande woning aangepast en nu standaard voorzien van garage en uitbouw aan de achterzijde. Zo is de woning naast vrijstaand ook qua inhoud en uitrusting een vooruitgang ten opzichte van de woning die de beoogde kandidaatkoper verlaat. Het aanbod schuift daarmee met  €50.000 op naar het segment tussen €450.000 -€500.000.

Tegelijkertijd is het overleg met de gemeente opgestart om op een aantal kavels in plaats van vrijstaand ook twee-onder een-kap woningen aan te bieden. Daarmee komt een deel van het aanbod in het lagere segment van €300.000-€350.000. De gemeente heeft vorige week haar akkoord gegeven op deze wijzigingen. De website wordt aangepast en in september wordt het project opgefrist de markt ingezet. Dat creëert ook een prima moment voor financiering door Kapitaal op Maat investeerders van de vier kavels die daar nog niet zijn ondergebracht.

GrondVrij Ontwikkelen BV wil dit middels een drietal tranches financieren. De eerste tranche, met kavel 1 en 2 als aangegeven op de kavelkaart, is inmiddels  succesvol gefinancierd. Voor de tweede tranche, opnieuw een twee onder een kap met kavelnummers 4 en 5 als aangegeven op de kavelkaart, is GrondVrij op zoek naar een aflossingsvrije lening van € 163.000,- als financiering van de overeengekomen minimale terugkoopwaarde. De looptijd is 12-24 maanden en GrondVrij biedt investeerders een rendement van minimaal 5,5% op jaarbasis. 

Locatie en Object
Groot Holthuizen is een nieuwbouwwijk in Zevenaar die in de laatste fase van ontwikkeling is. Dus geen jarenlange bouwput meer, maar simpelweg instappen in de invulling van de laatst beschikbare kavels van een wijk die nagenoeg geheel woonrijp is. De woningen onderscheiden zich qua architectuur met veel lichtinval op de bovenverdiepingen.

Marktsituatie en projectwaarde
In een markt waarin het aanbod van nieuwbouwwoningen schaars is, geeft de makelaar adviesprijzen af voor de woningen met een totale VON waarde voor de twee onder een kap van deze tweede tranche van €659.000.

Project Dekkingswaarde (LTPCV 70,5%)
Bij verkoop wordt die VON waarde gesplitst in een aanneemsom voor de bouw en een koopsom voor de grond. Die koopsom wordt door koper als eerste afgerekend. GrondVrij wordt daaruit met voorrang terugbetaald bij notariele afrekening. 
Met een VON-waarde van €659.000 en een begrote aanneemsom van €427.800 resteert er €231.200 als totaal begrote koopsom voor de kavels van deze tweede tranche. Daarmee ligt de afgeleide Loan To Project Cover Value (LTPCV) op hetzelfde niveau als bij de eerste drie door Kapitaal op Maat investeerders gefinancierde kavels, een comfortabele 70,5% (€163.000/€ 231.200).  Voor reeds gerealiseerde projecten en gerelateerde LTPCV klik hier.

Grondgebruiksvergoedingen ten behoeve van rentebetalingen
Vanaf het moment dat GrondVrij de grondpositie inneemt tot het moment dat er wordt teruggeleverd is de ontwikkelaar een vergoeding voor grondgebruik verschuldigd. Dit wordt door GrondVrij gebruikt voor de betaling van de renteverplichting. Huur en rente worden maandelijks betaald.

1e Hypotheek
Als zekerheid verstrekt GrondVrij recht van 1e hypotheek op de grondpositie ten gunste van de geldverstrekker.

Klik hier voor meer informatie over GrondVrij Ontwikkelen.

Investeerder Bedrag Datum
Anonieme investeerder € 3.500 17 september
Anonieme investeerder € 1.000 17 september
Anonieme investeerder € 1.000 17 september
Anonieme investeerder € 1.000 17 september
Anonieme investeerder € 1.000 17 september
Anonieme investeerder € 2.000 17 september
Yves Stout € 25.000 17 september
Timon Vlieger € 7.000 17 september
Anonieme investeerder € 1.000 17 september
Anonieme investeerder € 1.000 17 september
Anonieme investeerder € 2.000 17 september
Anonieme investeerder € 1.000 17 september
Anonieme investeerder € 1.000 17 september
Anonieme investeerder € 1.000 17 september
Anonieme investeerder € 1.000 17 september
Anonieme investeerder € 1.000 17 september
Anonieme investeerder € 1.000 17 september
Anonieme investeerder € 1.000 17 september
Anonieme investeerder € 1.000 17 september
Anonieme investeerder € 1.000 17 september
Anonieme investeerder € 1.000 17 september
Anonieme investeerder € 1.000 16 september
Rene van Geest € 5.000 16 september
Anonieme investeerder € 10.000 16 september
Anonieme investeerder € 5.000 16 september
Anonieme investeerder € 5.000 16 september
Anonieme investeerder € 5.000 15 september
H.Job Langbroek € 1.000 15 september
Anonieme investeerder € 3.000 15 september
Peter Jaarsveld € 2.500 15 september
Anonieme investeerder € 1.000 15 september
Gert Roseboom € 1.000 15 september
Anonieme investeerder € 1.000 15 september
Anonieme investeerder € 1.000 15 september
Anonieme investeerder € 1.500 15 september
Anonieme investeerder € 5.000 15 september
Anonieme investeerder € 1.000 15 september
Anonieme investeerder € 1.000 15 september
Anonieme investeerder € 1.000 14 september
Anonieme investeerder € 1.000 14 september
Anonieme investeerder € 2.500 14 september
Anonieme investeerder € 1.000 14 september
Anonieme investeerder € 1.000 14 september
Anonieme investeerder € 2.000 14 september
Anonieme investeerder € 1.000 14 september
Pieter Meeusen € 1.000 14 september
Anonieme investeerder € 1.000 14 september
Anonieme investeerder € 1.000 14 september
Anonieme investeerder € 2.000 14 september
Anonieme investeerder € 1.000 14 september
Anonieme investeerder € 1.000 14 september
Anonieme investeerder € 1.000 14 september
Anonieme investeerder € 1.000 14 september
Anonieme investeerder € 1.000 14 september
Anonieme investeerder € 1.000 14 september
Anonieme investeerder € 1.000 14 september
Anonieme investeerder € 1.000 14 september
Leo van der Vlist € 2.500 14 september
Anonieme investeerder € 2.000 14 september
Anonieme investeerder € 2.500 14 september
Anonieme investeerder € 2.000 14 september
Line Up BV € 2.000 14 september
Anonieme investeerder € 1.000 14 september
Anonieme investeerder € 2.000 14 september
Anonieme investeerder € 1.000 14 september
Anonieme investeerder € 1.000 14 september
Anonieme investeerder € 1.000 14 september
Anonieme investeerder € 3.000 14 september
Anonieme investeerder € 5.000 14 september
Anonieme investeerder € 1.000 14 september
Anonieme investeerder € 3.000 14 september
Anonieme investeerder € 1.000 14 september
Anonieme investeerder € 1.000 12 september
Anonieme investeerder € 1.000 12 september
Anonieme investeerder € 1.000 12 september
Anonieme investeerder € 1.000 12 september
Anonieme investeerder € 1.000 12 september

DIT BETREFT EEN FINANCIERING VIA CLOSED CROWD

In dit project kunt u alleen investeren als u een uitnodiging gehad heeft namens de geldnemer van dit project. Tenzij anders vermeld is een closed crowd project niet door Kapitaal Op Maat getoetst en voorzien van een risico analyse. Bij closed crowd projecten maakt de geldnemer gebruik van de faciliteiten van het platform (communicatie met zijn investeerders) en de diensten vanuit Stichting Derdengelden Kapitaal Op Maat (voor het betalingsverkeer) en Stichting Zekerheden Kapitaal op Maat (voor de juridische aspecten). De algemene voorwaarden en de door de investeerders te accepteren raamovereenkomst zijn hiervoor onverkort van toepassing. 

Financieringsbehoefte:
Gondvrij Ontwikkelen BV wenst een financiering van € 163.000,-.

Doel van de financiering:
De financiering wordt gebruikt voor aankoop van de grondpositie en de terug levering daarvan. 

Aangeboden lening:
De aangeboden leningvoorwaarden omvatten een looptijd van maximaal 24 maanden en een jaarlijkse rente van 5,0%. De rente wordt maandelijks uitbetaald. 
Bij aflossing wordt 1% extra kicker betaald. Aflossing vindt plaats bij teruglevering van de kavel , uiterlijk na 24 maanden. Vervroegde aflossing is toegestaan zonder extra kosten.

Minimaal investeringsbedrag voor dit project:
De minimale investering bedraagt € 1.000,-.

Gepubliceerde informatie:
- Makelaars adviesprijzen
- Bijlage met plattegrond/kavelaanduiding en kadastrale informatie

Toelichting op de gepubliceerde informatie: 
Volgens bijgevoegde adviesprijzen voor de woningen op de onderhavig kavels bedraagt de huidige VON-waarde € 659.000,-. Het gaat om de kavel 4 en 5, volgens bijgevoegde kaveloverzicht en kaveltekeningenbijlage met op elke kavel een 2-onder 1 kap woning (€ 329.500).
Bij een huidige totale VON-waarde van € 659.000,- en een doelbedrag van de lening van € 163.000,- bedraagt de LTPCV 70,5%.

Risicoklasse:
Deze aanvraag is geclassificeerd als een zeer laag risico (klasse AA).

Als u bent ingelogd ziet u de aanvullende financiële informatie van dit project.

Als u bent ingelogd kunt u de zekerheden zien die aan dit project zijn verbonden.

Als u bent ingelogd kunt u een reactie plaatsen die door de ondernemer wordt beantwoord.

Als u bent ingelogd en geïnvesteerd heeft in dit project kunt u de updates over dit project inzien.

100% Gefinancierd! Met dank aan 75 investeerders!
Investeringsrisico
  • AA
  • A
  • BB
  • B
  • CC
  • C

laaghoog

Financieringsduur

24 Maanden

Rente

5 %

Reeds geïnvesteerd
€ 163.000 van de € 163.000
Maak kennis met...
Kees en Bob van den Bovenkamp GVO
Kees en Bob van den Bovenkamp GVO
Kees en Bob van den Bovenkamp GVO

Kees van den Bovenkamp (1960) begon zijn carriere begin jaren tachtig in de accountancy. Sindsdien heeft hij voor een verscheidenheid aan bedrijven diverse management en directiefuncties vervuld. In eerste instantie als werknemer maar sinds begin jaren negentig als zelfstandig interim manager. Zo heeft hij een brede ervaring opgebouwd waar “change management” als rode draad doorheen loopt. Organisaties scherper neerzetten, zowel op Europees als globaal niveau:
• ombouwen van landgestuurde verkoop teams naar EMEA gedreven “sales engines” waar de internationaal opererende klant het uitganspunt is in plaats van het individuele sales target.
• product georiënteerde organisaties integreren zodat er een klant georiënteerde aanpak ontstaat waarin de behoefte van de klant wordt vertaald naar het totale aanbod van beschikbare technologie en als totaaloplossing wordt verkocht
• opbouwen van partner programma’s waarmee de exploitatie van de markt wordt geoptimaliseerd en de groei kan worden versneld
Geen verandering omwille van de verandering, maar verandering met een doel.

GrondVrij past daar 100% in en verandert de markt:
• met GrondVrij Wonen kunnen eigenaren van (bijna) hypotheekvrije woningen tot 40% van de woningwaarde contant maken.
• met GrondVrij Ontwikkelen kunnen ontwikkelaars binnen de GrondVrij parameters voldoende waarde contant maken om grondposities aan te kopen en ook de ontwikkeling tot start verkoop te financieren.
• GrondVrij investeerders krijgen een uitstekend rendement bij een bijzonder comfortabel risicoprofiel.

Bob van den Bovenkamp (1986) begon zijn carrière in de accountancy. Na drie jaar en het succesvol afronden van zijn MSc Accountancy aan de Nyenrode Business Universiteit heeft hij de overstap gemaakt naar de Retail. Een bedrijfstak die volop in beweging is en op zoek naar manieren om de mogelijkheden van internet te integreren met traditionele “winkeldistributie”. Een omgeving waar Bob gedurende twee jaar deel nam aan het definiëren en uitzetten van nieuwe doelen en samen met de organisatie de route bepalen en invullen om er te komen. Die ervaring heeft hij vier jaar geleden meegenomen naar zijn huidige functie waar hij een financieel management rol vervult bij één van de grotere spelers in de markt van horecaoplossingen.

Bij GrondVrij is Bob co-founder en draagt zijn steentje bij als medebestuurder. Bob is niet betrokken bij het dagelijks management maar wel lid van de Raad van Advies. Daarin wordt elke 6-8 weken de gedrevenheid van de ondernemers aangevuld met expertise uit de woningmarkt en expertise uit de wereld van de institutionele beleggers.

Dit project wordt begeleid door een intermediair

Kapitaal op Maat BV
Heb je vragen?
Wij helpen je graag! 015 760 00 19
Nieuwsbrief

Blijf up-to-date van de laatste projecten en ontwikkelingen rondom crowdfunding!