Bankvrij financieren voor het MKB

Grondvrij Ontwikkelen B.V.

Ondernemer zoekt financiering voor bouwgrond met bestemmingsplan en biedt 1e hypotheek

Grondvrij Ontwikkelen B.V.
100% Gefinancierd! Met dank aan 114 investeerders!

Zekerheid van bouwgrond EN bestemmingsplan geven waarde aan grond. Een prima basis om zaken te doen. Ontwikkelaars met een projectplan dat past op het bestemmingsplan, kunnen met GrondVrij ontwikkelen voldoende waarde vrij maken om grondposities aan te kopen en hun project verkoopklaar te maken.

Hoe?
GrondVrij neemt eigendom van de grond over van de ontwikkelaar voor een waarde inclusief nog te maken ontwikkelingskosten en spreekt op hetzelfde moment met ontwikkelaar af de grond terug te leveren voor 10% meer. De grond wordt teruggeleverd als de ontwikkelaar de woningen of appartementen heeft verkocht. Tot dat moment betaalt de ontwikkelaar huur voor het gebruik van de grond.

Zo brengt GrondVrij ontwikkelaars samen met spaarders en beleggers die op zoek zijn naar risico-arm rendement als de grondpositie voldoet aan de volgende voorwaarden:

- er is een ontwikkelaar met een marktconform projectplan 
- het onherroepelijk bestemmingsplan past bij het project
- met ontwikkelaar is terugkoopwaarde overeengekomen
- er is voldoende projectmarge om terugkoopwaarde ook met alternatief plan of andere ontwikkelaar te realiseren.

GrondVrij Ontwikkelen BV is inmiddels 3 jaar operationeel. Er is ruim €2.7 miljoen aan terugkoopwaarde gefinancierd, ten behoeve van de realisatie van een vijftigtal wooneenheden waarvan de helft in de zorg. Tot zover is dat gebeurd met een achttal investeerders waarbij bedragen per investeerder oplopen tot boven de €1 miljoen. 
Inmiddels is er een zestal kavels teruggeleverd. De default rate bij teruglevering is 0%, waarbij €500.000 door investeerders na teruglevering is geherinvesteerd. De rentebetalingen zijn gedurende 3 jaar zonder onderbreking of uitzondering tijdig overgemaakt en het aantal ontwikkelaars dat van Grondvrij gebruik maakt is groeiende. Met dat track record is het punt bereikt om op te schalen naar een bredere investeerders gemeenschap en deze mooie investeringskans aan te bieden aan de Kapitaal op Maat investeerders.

Voor een ontwikkeling in Groot Holthuizen, een nieuw ontwikkelde wijk in Zevenaar, is Grondvrij gevraagd ook de grondpositie over te nemen van een laatste drietal af te nemen kavels. Het project is zo goed als verkoopklaar en daarmee is de verwachte benodigde financieringsduur beperkt. GrondVrij Ontwikkelen BV is daarom op zoek naar een aflossingsvrije lening van € 450.000,- als financiering van de overeengekomen minimale terugkoopwaarde met een looptijd van 12-24 maanden en biedt investeerders een rendement van minimaal 5% op jaarbasis. 

Locatie en Object
Groot Holthuizen is een nieuwbouwwijk in Zevenaar die in de laatste fase van ontwikkeling is. Dus geen jarenlange bouwput meer, maar simpelweg instappen in de invulling van de laatst beschikbare kavels van een wijk die nagenoeg geheel woonrijp is. Daarbij is het aanbod van vrijstaande nieuwbouwwoningen in Zevenaar schaars, waarmee dit project zich onderscheidt van de markt. Dat onderscheid wordt ook vertaald in de bouwtijd. De woningen worden industrieel gefabriceerd en hebben een productietijd (vanaf ontvangst van materialen) van 1 maand, waarna vervolgens op locatie nog maximaal 3 maanden nodig is voor afbouw en oplevering.

Marktsituatie en projectwaarde
In een markt waarin het aanbod van vrijstaande nieuwbouwwoningen schaars is, geeft de makelaar adviesprijzen af voor de basisuitvoering van de woningen met een totale VON waarde voor dit project van €1.292.500,-

Project Dekkingswaarde (LTPCV 70,6%)
Bij verkoop wordt de VON waarde gesplitst in een aanneemsom voor de bouw en een koopsom voor de grond. Die koopsom wordt door koper als eerste afgerekend. GrondVrij wordt daaruit met voorrang terugbetaald bij notariele afrekening.
De minimale terugkoopwaarde die Grondvrij in dit project is overeengekomen met de ontwikkelaar bedraagt € 450.000.

Met een VON-waarde van €1.292.500 en een begrote aanneemsom van €655.052 resteert er €637.448 als totaal begrote koopsom voor de grond. Daarmee is de afgeleide Loan To Project Cover Value (LTPCV) een comfortabele 70,6% (€450.000/€ 637.448).  Voor reeds gerealiseerde projecten en gerelateerde LTPCV klik hier.

Grondgebruiksvergoedingen ten behoeve van rentebetalingen
Vanaf het moment dat Grondvrij de grondpositie inneemt tot het moment dat er wordt teruggeleverd is de ontwikkelaar een vergoeding voor grondgebruik verschuldigd van 4,75% per jaar, te berekenen over de gefinancierde terugkoopwaarde. Dit wordt door Grondvrij gebruikt voor de betaling van de renteverplichting. Huur en rente worden maandelijks betaald.

1e Hypotheek
Als zekerheid verstrekt GrondVrij recht van 1e hypotheek op de grondpositie ten gunste van de geldverstrekker.

Klik hier voor meer informatie over GrondVrij Ontwikkelen.

Investeerder Bedrag Datum
Kapitaal Op Maat € 1.000 05 december
Anonieme investeerder € 800 30 november
Anonieme investeerder € 200 30 november
Anonieme investeerder € 2.000 30 november
Rene van Geest € 5.000 30 november
Anonieme investeerder € 500 30 november
Anonieme investeerder € 1.000 29 november
Anonieme investeerder € 2.000 29 november
Anonieme investeerder € 1.000 29 november
Eddy Wicherts € 5.000 29 november
Anonieme investeerder € 1.000 29 november
Anonieme investeerder € 3.000 29 november
Anonieme investeerder € 2.000 29 november
Anonieme investeerder € 4.000 29 november
Anonieme investeerder € 1.000 29 november
Anonieme investeerder € 500 29 november
Anonieme investeerder € 2.000 29 november
Anonieme investeerder € 3.000 29 november
Anonieme investeerder € 1.000 29 november
Anonieme investeerder € 1.000 29 november
Anonieme investeerder € 5.000 29 november
Anonieme investeerder € 4.700 29 november
Anonieme investeerder € 1.000 29 november
Anonieme investeerder € 500 29 november
Anonieme investeerder € 1.000 29 november
Anonieme investeerder € 500 29 november
Anonieme investeerder € 500 29 november
Anonieme investeerder € 600 29 november
Anonieme investeerder € 3.000 29 november
Anonieme investeerder € 2.000 29 november
Anonieme investeerder € 500 29 november
Anonieme investeerder € 4.000 29 november
Anonieme investeerder € 1.000 29 november
Frans van Dijk € 1.000 29 november
Anonieme investeerder € 500 29 november
Anonieme investeerder € 1.000 29 november
Anonieme investeerder € 1.000 29 november
Anonieme investeerder € 5.000 29 november
Anonieme investeerder € 3.000 29 november
Anonieme investeerder € 5.000 29 november
Anonieme investeerder € 10.000 29 november
Anonieme investeerder € 10.000 29 november
Anonieme investeerder € 500 29 november
Anonieme investeerder € 5.000 29 november
Anonieme investeerder € 500 29 november
Anonieme investeerder € 10.000 28 november
Anonieme investeerder € 5.000 28 november
Anonieme investeerder € 3.000 28 november
Anonieme investeerder € 500 28 november
Anonieme investeerder € 2.000 28 november
Anonieme investeerder € 10.000 28 november
Anonieme investeerder € 5.000 28 november
Anonieme investeerder € 3.000 28 november
Anonieme investeerder € 1.000 28 november
Anonieme investeerder € 500 28 november
Anonieme investeerder € 5.000 28 november
Anonieme investeerder € 1.000 28 november
Anonieme investeerder € 5.000 28 november
Anonieme investeerder € 10.000 28 november
Anonieme investeerder € 5.000 28 november
Anonieme investeerder € 500 28 november
Anonieme investeerder € 5.000 27 november
Anonieme investeerder € 5.000 27 november
Anonieme investeerder € 500 27 november
Anonieme investeerder € 500 27 november
Anonieme investeerder € 5.000 27 november
Anonieme investeerder € 1.000 27 november
Anonieme investeerder € 2.500 27 november
Anonieme investeerder € 5.000 27 november
Anonieme investeerder € 500 27 november
Anonieme investeerder € 2.500 27 november
Anonieme investeerder € 2.500 27 november
Anonieme investeerder € 5.000 27 november
Anonieme investeerder € 500 27 november
Anonieme investeerder € 5.000 27 november
Anonieme investeerder € 2.500 27 november
Anonieme investeerder € 5.000 27 november
J L Wertenbroek € 5.000 27 november
Anonieme investeerder € 1.000 27 november
H.Job Langbroek € 5.000 27 november
Anonieme investeerder € 2.000 27 november
Anonieme investeerder € 5.000 27 november
Anonieme investeerder € 5.000 27 november
Anonieme investeerder € 10.000 27 november
Anonieme investeerder € 500 26 november
Anonieme investeerder € 2.500 23 november
Anonieme investeerder € 500 23 november
Anonieme investeerder € 1.500 23 november
Anonieme investeerder € 1.000 22 november
Anonieme investeerder € 10.000 22 november
Wim van Leijden € 10.000 22 november
Anonieme investeerder € 5.000 20 november
Yves Stout € 50.000 20 november
Anonieme investeerder € 10.000 20 november
Anonieme investeerder € 5.000 20 november
Anonieme investeerder € 500 20 november
Anonieme investeerder € 5.000 19 november
Anonieme investeerder € 4.000 19 november
Anonieme investeerder € 1.000 19 november
Anonieme investeerder € 5.000 19 november
Anonieme investeerder € 5.000 19 november
Anonieme investeerder € 5.000 19 november
Anonieme investeerder € 700 19 november
Pieter Meeusen € 5.000 19 november
Anonieme investeerder € 5.000 19 november
Anonieme investeerder € 1.000 19 november
Adri van Denderen € 5.000 18 november
Anonieme investeerder € 5.000 18 november
Rene van Geest € 5.000 18 november
Anonieme investeerder € 1.000 17 november
Anonieme investeerder € 2.500 16 november
Anonieme investeerder € 10.000 16 november
Anonieme investeerder € 5.000 16 november
Anonieme investeerder € 5.000 15 november
Anonieme investeerder € 1.000 15 november
Anonieme investeerder € 5.000 15 november
Anonieme investeerder € 1.000 15 november
Anonieme investeerder € 500 15 november
Anonieme investeerder € 500 15 november
Anonieme investeerder € 5.000 15 november
Anonieme investeerder € 2.500 15 november
Anonieme investeerder € 1.000 15 november
Anonieme investeerder € 5.000 15 november
Line Up BV € 5.000 15 november
Anonieme investeerder € 500 15 november

DIT BETREFT EEN FINANCIERING VIA CLOSED CROWD

In dit project kunt u alleen investeren als u een uitnodiging gehad heeft namens de geldnemer van dit project. Tenzij anders vermeld is een closed crowd project niet door Kapitaal Op Maat getoetst en voorzien van een risico analyse. Bij closed crowd projecten maakt de geldnemer gebruik van de faciliteiten van het platform (communicatie met zijn investeerders) en de diensten vanuit Stichting Derdengelden Kapitaal Op Maat (voor het betalingsverkeer) en Stichting Zekerheden Kapitaal op Maat (voor de juridische aspecten). De algemene voorwaarden en de door de investeerders te accepteren raamovereenkomst zijn hiervoor onverkort van toepassing. 

Financieringsbehoefte:
Gondvrij Ontwikkelen BV wenst een financiering van € 450.000,-.

Doel van de financiering:
De financiering wordt gebruikt voor aankoop van de grondpositie en de terug levering daarvan. 

Aangeboden lening:
De aangeboden leningvoorwaarden omvatten een looptijd van maximaal 24 maanden en een jaarlijkse rente van 5,0%. De rente wordt maandelijks uitbetaald. 
Bij aflossing wordt 1% extra kicker betaald. Aflossing vindt pro rata (ca. € 150.000 per kavel) plaats bij teruglevering van de 3 afzonderlijke kavels , uiterlijk na 24 maanden. Vervroegde aflossing is toegestaan zonder extra kosten.

Minimaal investeringsbedrag voor dit project:
De minimale investering bedraagt € 5.000,-.
Er is geen investeringsfee verschuldigd aan Kapitaal op Maat.

Gepubliceerde informatie:
Makelaars adviesprijzen

Toelichting op de gepubliceerde informatie: 

Volgens bijgevoegde adviesprijzen voor de 3 onderhavige kavels met woning bedraagt de huidige VON-waarde € 1.292.500,-. Het gaat om de kavels behorende bij bouwnummer 4 (€ 437.500), bouwnummer 6 (€ 425.000) en bouwnummer 7 (€ 430.000) 
Bij een huidige VON-waarde van € 1.292.500,- en een doelbedrag van de lening van € 450.000 bedraagt de LTPCV 70,6%.

Risicoklasse:
Deze aanvraag is geclassificeerd als een zeer laag risico (klasse AA).

Kapitaal Op Maat heeft het project GrondVrij Ontwikkelen B.V. - Zevenaar 2 ingedeeld in de categorie/branche 'Onroerend Goed'.

Als u bent ingelogd ziet u de aanvullende financiële informatie van dit project.

Als u bent ingelogd kunt u de zekerheden zien die aan dit project zijn verbonden.

Als u bent ingelogd kunt u een reactie plaatsen die door de ondernemer wordt beantwoord.

Als u bent ingelogd en geïnvesteerd heeft in dit project kunt u de updates over dit project inzien.

100% Gefinancierd! Met dank aan 114 investeerders!
Investeringsrisico
  • AA
  • A
  • BB
  • B
  • CC
  • C

laaghoog

Financieringsduur

24 Maanden

Rente

5 %

Reeds geïnvesteerd
€ 450.000 van de € 450.000
Maak kennis met...
Kees en Bob van den Bovenkamp GVO
Kees en Bob van den Bovenkamp GVO
Kees en Bob van den Bovenkamp GVO

Kees van den Bovenkamp (1960) begon zijn carriere begin jaren tachtig in de accountancy. Sindsdien heeft hij voor een verscheidenheid aan bedrijven diverse management en directiefuncties vervuld. In eerste instantie als werknemer maar sinds begin jaren negentig als zelfstandig interim manager. Zo heeft hij een brede ervaring opgebouwd waar “change management” als rode draad doorheen loopt. Organisaties scherper neerzetten, zowel op Europees als globaal niveau:
• ombouwen van landgestuurde verkoop teams naar EMEA gedreven “sales engines” waar de internationaal opererende klant het uitganspunt is in plaats van het individuele sales target.
• product georiënteerde organisaties integreren zodat er een klant georiënteerde aanpak ontstaat waarin de behoefte van de klant wordt vertaald naar het totale aanbod van beschikbare technologie en als totaaloplossing wordt verkocht
• opbouwen van partner programma’s waarmee de exploitatie van de markt wordt geoptimaliseerd en de groei kan worden versneld
Geen verandering omwille van de verandering, maar verandering met een doel.

GrondVrij past daar 100% in en verandert de markt:
• met GrondVrij Wonen kunnen eigenaren van (bijna) hypotheekvrije woningen tot 40% van de woningwaarde contant maken.
• met GrondVrij Ontwikkelen kunnen ontwikkelaars binnen de GrondVrij parameters voldoende waarde contant maken om grondposities aan te kopen en ook de ontwikkeling tot start verkoop te financieren.
• GrondVrij investeerders krijgen een uitstekend rendement bij een bijzonder comfortabel risicoprofiel.

Bob van den Bovenkamp (1986) begon zijn carrière in de accountancy. Na drie jaar en het succesvol afronden van zijn MSc Accountancy aan de Nyenrode Business Universiteit heeft hij de overstap gemaakt naar de Retail. Een bedrijfstak die volop in beweging is en op zoek naar manieren om de mogelijkheden van internet te integreren met traditionele “winkeldistributie”. Een omgeving waar Bob gedurende twee jaar deel nam aan het definiëren en uitzetten van nieuwe doelen en samen met de organisatie de route bepalen en invullen om er te komen. Die ervaring heeft hij vier jaar geleden meegenomen naar zijn huidige functie waar hij een financieel management rol vervult bij één van de grotere spelers in de markt van horecaoplossingen.

Bij GrondVrij is Bob co-founder en draagt zijn steentje bij als medebestuurder. Bob is niet betrokken bij het dagelijks management maar wel lid van de Raad van Advies. Daarin wordt elke 6-8 weken de gedrevenheid van de ondernemers aangevuld met expertise uit de woningmarkt en expertise uit de wereld van de institutionele beleggers.

Dit project wordt begeleid door een intermediair

Kapitaal op Maat BV
Heb je vragen?
Wij helpen je graag! 015 760 00 19
Nieuwsbrief

Blijf up-to-date van de laatste projecten en ontwikkelingen rondom crowdfunding!