Bankvrij financieren voor het MKB

GrondVrij Wonen BV - Surhuisterveen

Financiering met 1e hypotheek - LTV 45%

GrondVrij Wonen BV - Surhuisterveen
100% Gefinancierd! Met dank aan 83 investeerders!

GrondVrij Wonen maakt woningwaarde van bestaande woningen contant door de grond te kopen.
Als op grond een woning staat geeft dat waarde aan de grond. Een prima basis om zaken te doen. Woningeigenaren kunnen met GrondVrij Wonen waarde vrij maken om:

 • hun pensioen aan te vullen
 • de woning aan te passen
 • schenkingen te doen aan kinderen
 • aflossingsvrije hypotheken af te lossen
 • financiële ruimte te creëren om zakelijk in te zetten
 • of simpelweg leuke dingen te doen.

Kortom, regie behouden over de eigen financiële situatie.

Hoe?
GrondVrij neemt eigendom van de grond over voor een deel van de getaxeerde woningwaarde en spreekt op hetzelfde moment met de woningeigenaar af de grond terug te leveren voor 10% meer. De grond wordt teruggeleverd als de woningeigenaar daarom vraagt. Tot dat moment betaalt de woningeigenaar huur voor het gebruik van de grond. Zo brengt GrondVrij woningeigenaren samen met spaarders en beleggers die op zoek zijn naar risico-arm rendement als de grondpositie voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • er is een woningeigenaar met een woning
 • er is een taxatierapport
 • de grond kan vrij van hypotheek worden geleverd
 • met woningeigenaar is terugkoopwaarde overeengekomen.

GrondVrij heeft in de afgelopen 3 jaar inmiddels ruim €3,25 miljoen aan terugkoopwaarde gefinancierd. Een deel daarvan met GrondVrij Ontwikkelen BV ten behoeve van de realisatie van een vijftigtal wooneenheden en een deel met GrondVrij Wonen BV ten behoeve van woningeigenaren met een bestaande woning. Dat is in de eerste fase gebeurd met een achttal particulier investeerders, waarbij bedragen per investeerder oplopen tot boven de €1 miljoen.

In december 2019 is er voor het eerst een positie met Kapitaal op Maat gefinancierd, waarmee honderdveertien investeerders uit de Kapitaal op Maat closed crowd samen voor €450.000 zijn mee gaan doen met risico-arm inzetten van hun vermogen via GrondVrij Ontwikkelen BV. Dat willen we nu graag een vervolg geven met een “bestaande woning” positie, welke wordt verworven met GrondVrij Wonen BV, en zo Kapitaal op Maat in de volle breedte inzetten voor verdere groei van de GrondVrij portefeuille.

Financiering
Het betreft een woning in Surhuisterveen. De woning met bijbehorend weiland is getaxeerd op €425.000. De overeengekomen te financieren terugkoopwaarde van de grond is € 191.250. Daarmee heeft de benodigde financiering een LTV van 45%. De financieringsduur is naar verwachting 24 maanden. GrondVrij Wonen BV is daarom op zoek naar een aflossingsvrije lening van € 191.250,- als financiering van de overeengekomen minimale terugkoopwaarde met een looptijd van 24 maanden en biedt investeerders op deze uiterst solide positie een rendement van 4,5% op jaarbasis. 

Locatie en object  
Surhuisterveen ligt tussen Leeuwarden en Groningen iets ten noorden van Drachten. Het is één van de 12 dorpen dorpen die behoren bij Achtkarspelen en heeft een kleine 6.000 inwoners. De woning is vrijstaand met een ruime kavel grond van 3851m2, aangevuld met het naastgelegen weiland met nog eens 5135m2, gelegen aan de rand van de bebouwing met naar drie zijden uitzicht over landerijen en nabijgelegen boerderijen.

Marktsituatie en woningwaarde
In het taxatierapport wordt gerefereerd aan een drietal vergelijkbare woningen waarvan er twee in 2019 zijn verkocht en één in 2017. Ten aanzien van courantheid wordt een verwachte verkoopduur genoemd van 0-3 maanden.

Dekkingswaarde (LTV 45%)
Als eigenaar van de grond heeft GrondVrij bij notariele akte het recht om bij ingebreke blijven van de woningeigenaar het vastgoed te verkopen en al hetgeen GrondVrij te vorderen heeft uit de opbrengst te voldoen. Daarmee is de dekking van de GrondVrij positie gelijk aan de waarde van de woning.De minimale terugkoopwaarde die Grondvrij in dit project is overeengekomen met de woningeigenaar bedraagt € 191.250.

Met een getaxeerde woningwaarde van €425.000 is daarmee de Loan To Value (LTV) een bijzonder comfortabele 45% (€191.250/€ 425.000).  

Maandelijkse rentebetaling
Vanaf het moment dat Grondvrij de grondpositie inneemt tot het moment dat er wordt teruggeleverd is de eigenaar van de woning een vergoeding voor grondgebruik verschuldigd van 4,75% per jaar, te berekenen over de gefinancierde terugkoopwaarde. Dit wordt door Grondvrij gebruikt voor de betaling van de renteverplichting. Huur en rente worden maandelijks betaald.

1e Hypotheek
Als zekerheid verstrekt GrondVrij recht van 1e hypotheek op de grondpositie ten gunste van de geldverstrekker.

Klik hier voor meer informatie over GrondVrij Wonen.

 

GrondVrij Wonen BV - SurhuisterveenGrondVrij Wonen BV - Surhuisterveen
Investeerder Bedrag Datum
J.E. van Veen € 1.000 17 april
Anonieme investeerder € 850 17 april
Anonieme investeerder € 1.000 17 april
Anonieme investeerder € 5.000 16 april
Anonieme investeerder € 3.000 16 april
Anonieme investeerder € 1.000 16 april
Anonieme investeerder € 1.000 16 april
Anonieme investeerder € 2.000 16 april
Anonieme investeerder € 1.000 16 april
Steven Krol € 1.000 16 april
Anonieme investeerder € 1.000 15 april
Anonieme investeerder € 1.000 14 april
Anonieme investeerder € 1.000 14 april
Anonieme investeerder € 1.000 12 april
Anonieme investeerder € 1.000 11 april
Anonieme investeerder € 1.000 10 april
Anonieme investeerder € 3.000 10 april
Ruud van der Pluijm € 1.000 10 april
Anonieme investeerder € 1.000 09 april
Anonieme investeerder € 1.000 09 april
Roel Ligtvoet € 1.000 09 april
Anonieme investeerder € 10.000 09 april
Anonieme investeerder € 10.000 09 april
Anonieme investeerder € 1.000 09 april
Anonieme investeerder € 2.500 09 april
Anonieme investeerder € 1.000 09 april
Anonieme investeerder € 5.000 09 april
Anonieme investeerder € 1.000 09 april
Anonieme investeerder € 1.000 08 april
Anonieme investeerder € 1.000 08 april
Anonieme investeerder € 1.000 08 april
Anonieme investeerder € 5.000 08 april
Anonieme investeerder € 1.000 08 april
Anonieme investeerder € 2.000 08 april
Anonieme investeerder € 1.000 08 april
Anonieme investeerder € 2.500 08 april
Anonieme investeerder € 1.000 08 april
Dirkjan van Veen € 2.500 08 april
Anonieme investeerder € 5.000 08 april
Robert Fetter € 5.000 08 april
Anonieme investeerder € 1.000 08 april
Anonieme investeerder € 1.000 08 april
Anonieme investeerder € 2.000 08 april
Gert Roseboom € 1.000 08 april
Anonieme investeerder € 3.000 08 april
Anonieme investeerder € 1.000 07 april
Anonieme investeerder € 1.000 07 april
Anonieme investeerder € 1.000 07 april
Anonieme investeerder € 1.500 07 april
Anonieme investeerder € 1.000 07 april
Anonieme investeerder € 1.000 07 april
Leo van der Vlist € 2.500 07 april
Anonieme investeerder € 1.000 07 april
Anonieme investeerder € 1.000 07 april
Anonieme investeerder € 1.000 07 april
Anonieme investeerder € 2.000 07 april
Anonieme investeerder € 5.000 07 april
Anonieme investeerder € 1.000 07 april
Anonieme investeerder € 1.000 07 april
Anonieme investeerder € 2.000 07 april
Marinus Sinke € 2.000 07 april
Anonieme investeerder € 1.000 07 april
Anonieme investeerder € 10.000 07 april
Anonieme investeerder € 2.500 07 april
Anonieme investeerder € 1.000 07 april
Pieter Meeusen € 2.000 06 april
Anonieme investeerder € 1.000 06 april
Line Up BV € 2.000 06 april
Anonieme investeerder € 1.000 06 april
H.Job Langbroek € 2.000 06 april
Anonieme investeerder € 1.000 06 april
Anonieme investeerder € 1.000 06 april
Anonieme investeerder € 1.500 06 april
Anonieme investeerder € 1.000 04 april
Anonieme investeerder € 1.000 03 april
Anonieme investeerder € 2.500 03 april
Anonieme investeerder € 2.500 03 april
Anonieme investeerder € 1.000 03 april
Anonieme investeerder € 2.500 03 april
Anonieme investeerder € 3.000 03 april
Anonieme investeerder € 2.500 03 april
Anonieme investeerder € 2.000 03 april
Anonieme investeerder € 1.000 03 april
Anonieme investeerder € 5.000 03 april
Anonieme investeerder € 5.000 03 april
Anonieme investeerder € 4.900 02 april
Anonieme investeerder € 10.000 02 april

DIT BETREFT EEN FINANCIERING VIA CLOSED CROWD

In dit project kunt u alleen investeren als u een uitnodiging gehad heeft namens de geldnemer van dit project. Tenzij anders vermeld is een closed crowd project niet door Kapitaal Op Maat getoetst en voorzien van een risico analyse. Bij closed crowd projecten maakt de geldnemer gebruik van de faciliteiten van het platform (communicatie met zijn investeerders) en de diensten vanuit Stichting Derdengelden Kapitaal Op Maat (voor het betalingsverkeer) en Stichting Zekerheden Kapitaal op Maat (voor de juridische aspecten). De algemene voorwaarden en de door de investeerders te accepteren raamovereenkomst zijn hiervoor onverkort van toepassing. 

Financieringsbehoefte:
Gondvrij Wonen BV wenst een financiering van € 191.250,-.

Doel van de financiering:
De financiering wordt gebruikt voor aankoop van de grondpositie en de terug levering daarvan. 

Aangeboden lening:
De aangeboden leningvoorwaarden omvatten een looptijd van maximaal 24 maanden en een jaarlijkse rente van 4,5%. De rente wordt maandelijks uitbetaald. 
Aflossing vindt plaats bij teruglevering van de grond , uiterlijk na 24 maanden. Vervroegde aflossing is toegestaan zonder extra kosten.

Minimaal investeringsbedrag voor dit project:
De minimale investering bedraagt € 1.000,-.

Gepubliceerde informatie:
- Taxatierapport
- Kadastrale kaart

Toelichting op de gepubliceerde informatie:
Het taxatierapport wordt gekwalificeerd als een niet-gevalideerd taxatierapport. Wat betekent dat?
GrondVrij Wonen BV verkrijgt deze positie als bedrijf. Alszodanig heeft de makelaar taxateur er voor gekozen de taxatie uit te voeren als bedrijfsmatig, waarbij validering van de door een geregistreerd taxateur opgemaakte taxatie niet door het NWWI plaatsvindt, maar door een tweede geregistreerd taxateur. Het zo toegepaste “vier ogen” principe borgt daarmee de kwaliteit en is gebruikelijk in de bedrijfsmakelaardij.

Het taxatierapport is verder samengesteld conform de door NRVT in samenwerking met CHF, NVM, VastgoedPRO, VBO Makelaar en Waarborgfonds Eigen Woningen in april 2018 vastgestelde versie. Het niet-gevalideerd zijn zegt dus niets over de kwaliteit maar geeft  alleen aan dat validering niet via het NWWI is gelopen, zodat daarmee onderscheid met NWWI gevalideerde taxaties voor iedereen duidelijk is. Het meekijken door het tweede paar ogen is gedocumenteerd in de door J.W. Dijkstra RT getekende Plausibiliteitsverklaring. Deze is als laatste pagina toegevoegd aan het Taxatierapport.

Volgens bijgevoegd taxatierapport bedraagt de marktwaarde € 425.000. Bij een doelbedrag van de lening van € 191.250 bedraagt de LTV 45%.

Risicoklasse:
Deze aanvraag is geclassificeerd als een zeer laag risico (klasse AA).

Kapitaal Op Maat heeft het project "GrondVrij Wonen B.V." - Surhuisterveen ingedeeld in de categorie/branche 'Vastgoed'.

 

 

 

Als u bent ingelogd ziet u de aanvullende financiële informatie van dit project.

Als u bent ingelogd kunt u de zekerheden zien die aan dit project zijn verbonden.

Als u bent ingelogd kunt u een reactie plaatsen die door de ondernemer wordt beantwoord.

Als u bent ingelogd en geïnvesteerd heeft in dit project kunt u de updates over dit project inzien.

100% Gefinancierd! Met dank aan 83 investeerders!
Investeringsrisico
 • AA
 • A
 • BB
 • B
 • CC
 • C

laaghoog

Financieringsduur

4 Maanden

Rente

4,5 %

Reeds geïnvesteerd
€ 191.250 van de € 191.250
Maak kennis met...
Kees en Bob van den Bovenkamp
Kees en Bob van den Bovenkamp
Kees en Bob van den Bovenkamp

Kees van den Bovenkamp (1960) begon zijn carriere begin jaren tachtig in de accountancy. Sindsdien heeft hij voor een verscheidenheid aan bedrijven diverse management en directiefuncties vervuld. In eerste instantie als werknemer maar sinds begin jaren negentig als zelfstandig interim manager. Zo heeft hij een brede ervaring opgebouwd waar “change management” als rode draad doorheen loopt. Organisaties scherper neerzetten, zowel op Europees als globaal niveau:
• ombouwen van landgestuurde verkoop teams naar EMEA gedreven “sales engines” waar de internationaal opererende klant het uitganspunt is in plaats van het individuele sales target.
• product georiënteerde organisaties integreren zodat er een klant georiënteerde aanpak ontstaat waarin de behoefte van de klant wordt vertaald naar het totale aanbod van beschikbare technologie en als totaaloplossing wordt verkocht
• opbouwen van partner programma’s waarmee de exploitatie van de markt wordt geoptimaliseerd en de groei kan worden versneld
Geen verandering omwille van de verandering, maar verandering met een doel.

GrondVrij past daar 100% in en verandert de markt:
• met GrondVrij Wonen kunnen eigenaren van (bijna) hypotheekvrije woningen tot 40% van de woningwaarde contant maken.
• met GrondVrij Ontwikkelen kunnen ontwikkelaars binnen de GrondVrij parameters voldoende waarde contant maken om grondposities aan te kopen en ook de ontwikkeling tot start verkoop te financieren.
• GrondVrij investeerders krijgen een uitstekend rendement bij een bijzonder comfortabel risicoprofiel.

Bob van den Bovenkamp (1986) begon zijn carrière in de accountancy. Na drie jaar en het succesvol afronden van zijn MSc Accountancy aan de Nyenrode Business Universiteit heeft hij de overstap gemaakt naar de Retail. Een bedrijfstak die volop in beweging is en op zoek naar manieren om de mogelijkheden van internet te integreren met traditionele “winkeldistributie”. Een omgeving waar Bob gedurende twee jaar deel nam aan het definiëren en uitzetten van nieuwe doelen en samen met de organisatie de route bepalen en invullen om er te komen. Die ervaring heeft hij vier jaar geleden meegenomen naar zijn huidige functie waar hij een financieel management rol vervult bij één van de grotere spelers in de markt van horeca-oplossingen.

Bij GrondVrij is Bob co-founder en draagt zijn steentje bij als medebestuurder. Bob is niet betrokken bij het dagelijks management maar wel lid van de Raad van Advies. Daarin wordt elke 6-8 weken de gedrevenheid van de ondernemers aangevuld met expertise uit de woningmarkt en expertise uit de wereld van de institutionele beleggers.

Dit project wordt begeleid door een intermediair

Kapitaal op Maat BV
Heb je vragen?
Wij helpen je graag! 015 760 00 19
Nieuwsbrief

Blijf up-to-date van de laatste projecten en ontwikkelingen rondom crowdfunding!