Bankvrij financieren voor het MKB

GrondVrij - Resort de Fontein fase 1 - V

Financiering 3 kavels in 1e fase her- en doorontwikkeling resort in Eibergen, met 1e hypotheek

GrondVrij - Resort de Fontein fase 1 - V
Delen
100% Gefinancierd! Met dank aan 99 investeerders!

Zekerheid van bouwgrond EN bestemmingsplan geven waarde aan grond. Een prima basis om zaken te doen. Ontwikkelaars met een projectplan dat past op het bestemmingsplan, kunnen met GrondVrij ontwikkelen voldoende waarde vrij maken om grondposities aan te kopen en hun project verkoopklaar te maken.

Hoe?
GrondVrij neemt eigendom van de grond over van de ontwikkelaar voor een waarde inclusief nog te maken ontwikkelingskosten en spreekt op hetzelfde moment met ontwikkelaar af de grond terug te leveren voor 10% meer. De grond wordt teruggeleverd als de ontwikkelaar de woningen of appartementen heeft verkocht. Tot dat moment betaalt de ontwikkelaar huur voor het gebruik van de grond.

Zo brengt GrondVrij ontwikkelaars samen met spaarders en beleggers die op zoek zijn naar risico-arm rendement als de grondpositie voldoet aan de volgende voorwaarden:

- er is een ontwikkelaar met een marktconform projectplan
- het onherroepelijk bestemmingsplan past bij het project
- met ontwikkelaar is terugkoopwaarde overeengekomen
- er is voldoende projectmarge om terugkoopwaarde ook met alternatief plan of andere ontwikkelaar te realiseren.

GrondVrij Ontwikkelen BV is nu ruim 5 jaar operationeel waarin ruim €11,5 miljoen aan terugkoopwaarde is gefinancierd. Kapitaal op Maat investeerders doen sinds 2019 mee en hebben daaraan met ruim €7 miljoen bijgedragen. Deze Kapitaal op Maat - GrondVrij crowd bestaat inmiddels uit bijna 700 investeerders en groeit per positie sterk. Die uitbreiding is bijzonder welkom gezien de groeiende portefeuille van GrondVrij en daarmee gepaard gaande groei van de vraag naar funding.

GrondVrij heeft een prachtig trackrecord met een default rate van 0% en rentebetalingen die in al die jaren zonder onderbreking tijdig zijn voldaan. Doorlooptijden zijn relatief kort en met de kickers bij aflossing krijgt het rendement een leuk duwtje in de rug. Met de portefeuille die GrondVrij heeft opgebouwd is er doorlopend ruimte voor investeerders om vrijkomende middelen opnieuw in te zetten of om hun investeringen in GrondVrij verder uit te breiden. Daar wordt, gezien het groeiend aantal Kapitaal op Maat investeerders en het groeiende volume van via Kapitaal op Maat beschikbaar gekomen middelen, flink gebruik van gemaakt.

Deze GrondVrij positie betreft de her- en doorontwikkeling van een onverwacht waterrijke locatie in het oosten van het land bij Eibergen. Dit is de vijfde van een serie posities op deze bijzondere locatie. Rond een plas van maar liefst 7 hectare wordt een recreatiepark ontwikkeld dat de allure meekrijgt van een beach-resort. Met architectuur waarmee opnieuw het onderscheid wordt gemaakt enerzijds en een gevarieerde inrichting van de verkaveling anderzijds ontstaan verschillende belevingszones die stuk voor stuk gaan bijdragen aan recreëren op een manier die uniek is voor het oosten van ons land.

Er wordt hard gewerkt aan de ontwikkeling van dit project en op bijgevoegde kavelkaart is te zien hoe de verkaveling van Fase 1 er uit gaat zien. Het water van de plas wordt naar binnen gebracht, waardoor het merendeel van de kavels aan het water komt te liggen. Kavels zijn gemiddeld ca 250m2. Ook concept tekeningen van model 1, 2 en 3, zijn inmiddels op papier gezet en toegevoegd als bijlage.

De ontwikkelaar werkt voor de verkoop samen met Sense Vastgoed. Voor de te realiseren  verkoopprijzen wordt vooralsnog gerekend met ca €189.500 voor model 1, ca €199.500 voor model 2 tot ca €279.500 voor model 3. Alle prijzen exclusief BTW en verder nog afhankelijk van ligging en grootte van de kavel. Die prijsniveaus kunnen gerealiseerd worden bij een verwachting ten aanzien van een bruto huuropbrengst die ligt tussen ca €14.000 en €24.000 per jaar.  Op basis van eerdere gesprekken met makelaars lijkt dat een comfortabele aanname. Met inachtneming van 13 keer model 1, 9 keer model 2 en 8 maal model 3 levert Fase 1 een totale VON waarde van €7.858.950 en totale verwachte bouwkosten van €4.210.800 inclusief BTW. Dat betekent voor Fase 1 een projectdekkingswaarde van €3.648.150 ofwel gemiddeld €121.605 per kavel.

Deze 5e positie betreft drie kavels, nummer 22, 23 en 24 met een totale oppervlakte van 706 m2 en gezamenlijke dekkingswaarde van €364.815. Voor overname van de bloot eigendom zoekt GrondVrij Ontwikkelen BV een aflossingsvrije lening van €195.000 met een looptijd van 24 maanden, een jaarlijkse rentevergoeding van 4,5% en kicker bij aflossing van 1%. Opnieuw een prima positie om aan te bieden aan de Kapitaal op Maat crowd. U wordt dan ook van harte uitgenodigd mee te doen. Bij teruglevering van individuele kavels recreatiewoningen wordt er pro rata afgelost.

Locatie en Object
Het park met grote waterplas ligt net buiten Eibergen, omringd met gevarieerd groen en weilanden rondom. De onverwacht grote plas is garantie voor de “wow” factor bij iedereen die deze locatie bezoekt. Vogels op het water en in het groen, koeien kleinschalig in het gras, plezier in en rond het water op het park. Zand en duingras rond terrassen aan het water versterken het “beach-gevoel”. Centrale voorzieningen met restaurant, café en speelhal maken het plaatje compleet. Voor wie toch meer wil is de historie van de Achterhoek garantie voor een gevarieerde invulling.

Marktsituatie en projectwaarde
De tweede woningen zijn in de huidige tijd enorm gewild. In het gesprek met de makelaar in juli kregen we een aantal kengetallen aangereikt om rekening mee te houden:

 • De onderkant van de verkoopprijzen voor 4-persoons eenheden op dit moment is €200.000 exclusief BTW;
 • De te verwachten bruto huuropbrengst varieert van €18.000 tot €24.000 per jaar;
 • De parkkosten die daarop in mindering komen zijn bij een park met uitgebalanceerde centrale voorzieningen en goedlopende verhuur 50%;
 • De rendementsverwachting waar kopers mee kopen ligt rond de 4,5%.

Met de hiervoor beschreven projectdekkingswaarde gaat GrondVrij daar voorzichtig mee om. Een mooie aanvulling op de portefeuille van GrondVrij.

Project Dekkingswaarde - LT(PC)V 53,5%
Na verrekenen van de aanneemsom resteert er een opbrengst bij verkoop van €364.815 voor de ontwikkelaar. De minimale terugkoopwaarde die GrondVrij in dit project is overeengekomen met de ontwikkelaar bedraagt €195.000. Daarmee is de afgeleide Loan To Project Cover Value (LTPCV) een comfortabele 53,5%(€195.000/€364.815). Voor reeds gerealiseerde projecten en gerelateerde LTPCV klik hier.

Grondgebruiksvergoedingen ten behoeve van rentebetalingen
Vanaf het moment dat Grondvrij de grondpositie inneemt tot het moment dat er wordt teruggeleverd is de ontwikkelaar een vergoeding voor grondgebruik verschuldigd van 4,75% per jaar, te berekenen over de gefinancierde terugkoopwaarde. Dit wordt door GrondVrij gebruikt voor de betaling van de renteverplichting. Huur en rente worden maandelijks betaald.

1e Hypotheek
Als zekerheid verstrekt GrondVrij recht van 1e hypotheek op de grondpositie ten gunste van de geldverstrekker.

Investeerder Bedrag Datum
Anonieme investeerder € 800 09 maart
Anonieme investeerder € 27.500 09 maart
Anonieme investeerder € 1.000 09 maart
Anonieme investeerder € 2.500 09 maart
Jacobus Johannes Mariak Wartna € 1.000 09 maart
jaap € 5.000 08 maart
Gezinus Wessel Schuiling € 1.000 08 maart
Anonieme investeerder € 2.000 08 maart
Line Up BV € 2.500 08 maart
Anonieme investeerder € 1.000 08 maart
Anonieme investeerder € 1.000 08 maart
Anonieme investeerder € 1.000 08 maart
Anonieme investeerder € 2.500 08 maart
Anonieme investeerder € 2.000 08 maart
Anonieme investeerder € 1.000 08 maart
Anonieme investeerder € 1.000 08 maart
Gerrit Tabak € 1.000 08 maart
Anonieme investeerder € 1.000 08 maart
Anonieme investeerder € 1.000 08 maart
Anonieme investeerder € 1.000 07 maart
Anonieme investeerder € 1.000 06 maart
Anonieme investeerder € 1.000 06 maart
Anonieme investeerder € 1.000 05 maart
Anonieme investeerder € 1.000 04 maart
Anonieme investeerder € 1.000 04 maart
Anonieme investeerder € 1.000 04 maart
Anonieme investeerder € 1.000 02 maart
Niels Patrick Frans-Josef Maria Hendriks € 1.000 02 maart
Pieter Meeusen € 1.000 02 maart
Johannes Ursem € 2.000 01 maart
Anonieme investeerder € 1.000 01 maart
Leonard Van Der Vlist € 2.500 01 maart
Ruben Smits € 1.000 01 maart
Sake Reinder Sijtsma € 1.000 01 maart
Anonieme investeerder € 1.000 28 februari
Anonieme investeerder € 1.000 28 februari
Anonieme investeerder € 2.000 28 februari
Anonieme investeerder € 1.000 28 februari
Anonieme investeerder € 1.000 28 februari
Anonieme investeerder € 1.000 28 februari
Anonieme investeerder € 1.000 28 februari
Anonieme investeerder € 1.000 27 februari
Anonieme investeerder € 1.000 27 februari
Anonieme investeerder € 5.000 27 februari
Anonieme investeerder € 1.000 27 februari
Anonieme investeerder € 5.000 27 februari
Anonieme investeerder € 1.000 27 februari
Anonieme investeerder € 1.000 27 februari
Anonieme investeerder € 1.000 27 februari
Anonieme investeerder € 1.000 27 februari
Anonieme investeerder € 1.000 26 februari
Anonieme investeerder € 1.000 26 februari
Anonieme investeerder € 1.200 26 februari
Anonieme investeerder € 1.000 26 februari
Johannes Henricus Janssen € 2.000 26 februari
Timotheüs Gerrit Vlieger € 3.000 26 februari
Anonieme investeerder € 1.000 26 februari
Anonieme investeerder € 1.000 26 februari
Anonieme investeerder € 2.000 26 februari
Felix Hubertus Theresia Dominicus Bevk € 1.000 26 februari
Anonieme investeerder € 1.000 26 februari
Anonieme investeerder € 2.000 26 februari
Anonieme investeerder € 1.000 26 februari
Anonieme investeerder € 1.000 26 februari
Anonieme investeerder € 1.000 26 februari
Anonieme investeerder € 1.000 26 februari
Jan Hendrik Pieter Hoekveen € 2.000 26 februari
Willem Teunis Van Drunen € 1.000 26 februari
Anonieme investeerder € 1.000 26 februari
Anonieme investeerder € 5.000 26 februari
Anonieme investeerder € 5.000 26 februari
Anonieme investeerder € 1.000 26 februari
Anonieme investeerder € 1.000 26 februari
Anonieme investeerder € 3.000 26 februari
Anonieme investeerder € 1.000 26 februari
Anonieme investeerder € 1.000 26 februari
Anonieme investeerder € 5.000 26 februari
Anonieme investeerder € 5.000 26 februari
Anonieme investeerder € 2.500 26 februari
Anonieme investeerder € 1.000 26 februari
Charl Klein Woolthuis € 1.000 26 februari
Anonieme investeerder € 1.000 26 februari
Anonieme investeerder € 1.000 26 februari
Anonieme investeerder € 1.000 26 februari
Anonieme investeerder € 1.500 26 februari
Anonieme investeerder € 2.000 26 februari
Anonieme investeerder € 1.000 26 februari
Anonieme investeerder € 1.000 26 februari
Anonieme investeerder € 1.000 26 februari
Anonieme investeerder € 1.000 26 februari
Anonieme investeerder € 1.000 26 februari
Anonieme investeerder € 2.000 26 februari
Anonieme investeerder € 1.000 26 februari
Anonieme investeerder € 1.000 26 februari
Anonieme investeerder € 1.000 26 februari
Anonieme investeerder € 1.000 26 februari
Anonieme investeerder € 5.000 26 februari
jaap € 5.000 26 februari
Anonieme investeerder € 1.000 26 februari
Anonieme investeerder € 1.000 26 februari
Anonieme investeerder € 2.500 26 februari
Anonieme investeerder € 1.000 26 februari
Anonieme investeerder € 1.000 26 februari

Kapitaal op Maat aan het woord
Wij hebben deze financieringsaanvraag, op basis van de informatie afkomstig van ondernemer aan onze acceptatie criteria onderworpen en een risicoklasse gekwalificeerd. De toelichting op de risicokwalificatie door Kapitaal op Maat is bijgevoegd. Het project is ingedeeld in de sector 'Vastgoed'. De hier getoonde informatie wordt vertrouwelijk beschikbaar gesteld en mag op geen enkele wijze worden gedeeld. 

Financieringsbehoefte:
GrondVrij Ontwikkelen BV wenst een financiering van € 195.000,-.

Doel van de financiering:
De financiering wordt gebruikt voor aankoop van de grondpositie en de teruglevering daarvan. 

Aangeboden lening:
De aangeboden leningvoorwaarden omvatten een looptijd van maximaal 24 maanden en een jaarlijkse rente van 4,5% en een extra kicker van 1,0% bij aflossing. De rente wordt maandelijks uitbetaald, voor het eerst in april 2022 over de periode maart 2022. Vervroegde aflossing is toegestaan zonder extra kosten. Aflossing vindt pro rata plaats bij teruglevering van individuele kavels.

Minimaal investeringsbedrag voor dit project:
De minimale investering bedraagt € 1.000,-.

Gepubliceerde informatie:
- GrondVrij - De Fontein Eibergen masterplan fase 1
- Eibergen verkaveling
- fontein model 1
- fontein model 2
- fontein model 3
- Toelichting Risicokwalificatie Kapitaal op Maat

Risicoklasse:
Deze aanvraag is geclassificeerd als een zeer laag risico (klasse AA). De onderbouwing hiervan is te vinden in de bijgevoegde Toelichting Risicokwalificatie.

Investeerders, let op!

 • Loop geen onnodig risico, lees alle essentiële informatie.
 • Maak optimaal gebruik van onze unieke crowdduedillence-periode, vraag de ondernemer om meer informatie daar waar nodig.
 • Wij wijzen erop dat er wordt uitgeleend aan een ondernemer in het MKB. Hierdoor blijven er altijd risico's bestaan dat niet de volledige inleg en/of rente terugbetaald wordt.
 • Wij adviseren alleen een verantwoord deel van het vermogen te investeren en vooral te spreiden over meerdere projecten. Ook de Autoriteit Financiële Markten (AFM) raadt consumenten aan een verantwoord deel van hun vermogen in crowdfunding te investeren en dit te spreiden over meerdere projecten. Als richtlijn hanteert de AFM maximaal 10% van het vrij belegbaar vermogen.

Als u bent ingelogd ziet u de aanvullende financiële informatie van dit project.

Als u bent ingelogd kunt u de zekerheden zien die aan dit project zijn verbonden.

Als u bent ingelogd kunt u een reactie plaatsen die door de ondernemer wordt beantwoord.

Als u bent ingelogd en geïnvesteerd heeft in dit project kunt u de updates over dit project inzien.

100% Gefinancierd! Met dank aan 99 investeerders!
Investeringsrisico
 • AA
 • A
 • BB
 • B
 • CC
 • C

laaghoog

Financieringsduur

24 Maanden

Rente

4,5 %

Reeds geïnvesteerd
€ 189.000 van de € 189.000
Doel van investering
Financiering kapitaalgoederen
Maak kennis met...
Kees en Bob van den Bovenkamp GVO
Kees en Bob van den Bovenkamp GVO
Kees en Bob van den Bovenkamp GVO

Kees van den Bovenkamp (1960) begon zijn carriere begin jaren tachtig in de accountancy. Sindsdien heeft hij voor een verscheidenheid aan bedrijven diverse management en directiefuncties vervuld. In eerste instantie als werknemer maar sinds begin jaren negentig als zelfstandig interim manager. Zo heeft hij een brede ervaring opgebouwd waar “change management” als rode draad doorheen loopt. Organisaties scherper neerzetten, zowel op Europees als globaal niveau:
• ombouwen van landgestuurde verkoop teams naar EMEA gedreven “sales engines” waar de internationaal opererende klant het uitganspunt is in plaats van het individuele sales target.
• product georiënteerde organisaties integreren zodat er een klant georiënteerde aanpak ontstaat waarin de behoefte van de klant wordt vertaald naar het totale aanbod van beschikbare technologie en als totaaloplossing wordt verkocht
• opbouwen van partner programma’s waarmee de exploitatie van de markt wordt geoptimaliseerd en de groei kan worden versneld
Geen verandering omwille van de verandering, maar verandering met een doel.

GrondVrij past daar 100% in en verandert de markt:
• met GrondVrij Wonen kunnen eigenaren van (bijna) hypotheekvrije woningen tot 40% van de woningwaarde contant maken.
• met GrondVrij Ontwikkelen kunnen ontwikkelaars binnen de GrondVrij parameters voldoende waarde contant maken om grondposities aan te kopen en ook de ontwikkeling tot start verkoop te financieren.
• GrondVrij investeerders krijgen een uitstekend rendement bij een bijzonder comfortabel risicoprofiel.

Bob van den Bovenkamp (1986) begon zijn carrière in de accountancy. Na drie jaar en het succesvol afronden van zijn MSc Accountancy aan de Nyenrode Business Universiteit heeft hij de overstap gemaakt naar de Retail. Een bedrijfstak die volop in beweging is en op zoek naar manieren om de mogelijkheden van internet te integreren met traditionele “winkeldistributie”. Een omgeving waar Bob gedurende twee jaar deel nam aan het definiëren en uitzetten van nieuwe doelen en samen met de organisatie de route bepalen en invullen om er te komen. Die ervaring heeft hij vier jaar geleden meegenomen naar zijn huidige functie waar hij een financieel management rol vervult bij één van de grotere spelers in de markt van horecaoplossingen.

Bij GrondVrij is Bob co-founder en draagt zijn steentje bij als medebestuurder. Bob is niet betrokken bij het dagelijks management maar wel lid van de Raad van Advies. Daarin wordt elke 6-8 weken de gedrevenheid van de ondernemers aangevuld met expertise uit de woningmarkt en expertise uit de wereld van de institutionele beleggers.

Dit project wordt begeleid door een intermediair

Kapitaal op Maat BV
Heb je vragen?
Wij helpen je graag! 015 760 00 19
Nieuwsbrief

Blijf up-to-date van de laatste projecten en ontwikkelingen rondom crowdfunding!