Bankvrij financieren voor het MKB

GrondVrij -Knuitershoek IV

Financiering 1 kavel onder reeds bestaande woning met 1e hypotheek

GrondVrij -Knuitershoek IV
100% Gefinancierd! Met dank aan 89 investeerders!

Zekerheid van bouwgrond EN bestemmingsplan geven waarde aan grond. Een prima basis om zaken te doen. Ontwikkelaars met een projectplan dat past op het bestemmingsplan, kunnen met GrondVrij ontwikkelen voldoende waarde vrij maken om grondposities aan te kopen en hun project verkoopklaar te maken.

Hoe?
GrondVrij neemt eigendom van de grond over van de ontwikkelaar voor een waarde inclusief nog te maken ontwikkelingskosten en spreekt op hetzelfde moment met ontwikkelaar af de grond terug te leveren voor 10% meer. De grond wordt teruggeleverd als de ontwikkelaar de woningen of appartementen heeft verkocht. Tot dat moment betaalt de ontwikkelaar huur voor het gebruik van de grond.

Zo brengt GrondVrij ontwikkelaars samen met spaarders en beleggers die op zoek zijn naar risico-arm rendement als de grondpositie voldoet aan de volgende voorwaarden:

- er is een ontwikkelaar met een marktconform projectplan 
- het onherroepelijk bestemmingsplan past bij het project
- met ontwikkelaar is terugkoopwaarde overeengekomen
- er is voldoende projectmarge om terugkoopwaarde ook met alternatief plan of andere ontwikkelaar te realiseren.


GrondVrij Ontwikkelen BV is inmiddels 4 jaar operationeel waarin ruim €4,6 miljoen aan terugkoopwaarde is gefinancierd. In eerste instantie met een aantal individuele investeerders, waarvan het aantal nog steeds groeit en waarbij bedragen per investeerder oplopen tot boven de €1 miljoen.

Inmiddels is er ook teruggeleverd, waarbij de default rate 0% is en ruim €600.000 door investeerders na teruglevering of herfinanciering is geherinvesteerd. Rentebetalingen zijn zonder onderbreking of uitzondering tijdig overgemaakt en het aantal ontwikkelaars dat van Grondvrij gebruik maakt is groeiende.

Met Kapitaal op Maat investeerders zijn er nu zes posities succesvol gefinancierd. Dat aantal willen we graag uitbreiden met een eerste positie als onderdeel van de derde tranche in Knuitershoek, de doorontwikkeling van een kleinschalig bungalowpark in Ossenisse-Zeeuws Vlaanderen, bestaand uit een totaal van 18 bouwkavels en 4 reeds gerealiseerde woningen, met bestemmingsplan dat past en vergunningen die zijn verstrekt. In overleg met architect, aannemer en makelaar is het project binnen de vergunningsvrije mogelijkheden opgefrist. De punten worden op de i gezet en de verwachting is dat de verkoop dit kwartaal kan starten.

Na de succesvolle bijdrage van GrondVrij aan de afname van de eerste en tweede tranche heeft GrondVrij ontwikkelaar gevraagd ook bij afname van de derde tranche een rol te mogen spelen. Dat kan. Het gaat daarbij om afname van de reeds bestaande woningen, waarbij het voor deze eerste positie gaat om de woning op kavel 11 met een kaveloppervlakte van ruim 500m2. De makelaar heeft een adviesprijs afgegeven van €285.500. 

Voor afname als onderdeel van de derde tranche zoekt GrondVrij Ontwikkelen BV daarvoor een lening van €170.000 met voorwaarden die verder gelijk zijn aan de laatste Knuitershoek posities met een aflossingvrije looptijd van 24 maanden, een rentevergoeding van 4,5% en kicker bij aflossing van 1%.

Locatie en Object

Knuitershoek bevindt zich in Ossenisse, gelegen in de Perkpolder,  strak achter de dijk langs de Westerschelde. Met vogel gebieden rondom, fietsroutes naar alle richtingen, Terneuzen op 15 fietsminuten afstand, de Westerschelde die altijd in beweging is en strandvorming door aangelegde strekdammen op fiets/loopafstand met het eerste strandpaviljoen operationeel, is het een recreatiepositie met potentieel. Daarnaast geeft het plan Perkpolder, dat volgens laatste besluitvorming en berichtgeving daarover de komende jaren wordt gerealiseerd, met vakantiewoningen, hotel en golfbanen, aan dat potentieel nog een bijzondere dimensie.

De door ontwikkelaar betrokken aannemer is Fraanje Aannemersbedrijf uit ‘s Heer Arendskerke, een gerenommeerde partij, waarmee het project in opgefriste vorm de uitstraling krijgt die het verdient en met efficiency in planning en effectiviteit in uitvoering vlot gerealiseerd kan worden.

Marktsituatie en projectwaarde
Met de recente verkoop van een woning die als nummer vijf ook al gerealiseerd was, is een referentieprijs neergezet van €225.000 voor een woning op een kavel van 377m2, exclusief BTW. De makelaar verwacht voor de bestaande woningen een gemiddelde verkooptijd nodig te hebben van zes maanden.

Met een 40% grotere kaveloppervlakte gelegen op het einde van het hofje verwacht de makelaar voor de woning op kavel 11 een VON prijs te realiseren van €285.500.

Project Dekkingswaarde (LTPCV 59,5%)
Bij verkoop wordt de VON waarde in dit geval niet gesplitst en komt  in zijn geheel beschikbaar als opbrengst voor de ontwikkelaar en afrekening met voorrang met GrondVrij. De minimale terugkoopwaarde die GrondVrij in dit project is overeengekomen met de ontwikkelaar bedraagt € 170.000. Daarmee is de afgeleide Loan To Project Cover Value (LTPCV) een comfortabele 59,5% (€170.000/€ 285.500). Voor reeds gerealiseerde projecten en gerelateerde LTPCV klik hier.

Grondgebruiksvergoedingen ten behoeve van rentebetalingen
Vanaf het moment dat Grondvrij de grondpositie inneemt tot het moment dat er wordt teruggeleverd is de ontwikkelaar een vergoeding voor grondgebruik verschuldigd van 4,75% per jaar, te berekenen over de gefinancierde terugkoopwaarde. Dit wordt door GrondVrij gebruikt voor de betaling van de renteverplichting. Huur en rente worden maandelijks betaald.

1e Hypotheek
Als zekerheid verstrekt GrondVrij recht van 1e hypotheek op de grondpositie ten gunste van de geldverstrekker.

Klik hier voor meer informatie over GrondVrij Ontwikkelen.

Investeerder Bedrag Datum
Anonieme investeerder € 100 10 november
Eddy Wicherts € 4.000 10 november
Anonieme investeerder € 1.000 10 november
Anonieme investeerder € 1.000 10 november
Anonieme investeerder € 2.500 10 november
Anonieme investeerder € 1.000 10 november
Anonieme investeerder € 1.000 10 november
Anonieme investeerder € 1.000 10 november
Anonieme investeerder € 1.000 10 november
Anonieme investeerder € 10.000 09 november
Anonieme investeerder € 1.000 09 november
Anonieme investeerder € 1.000 09 november
Anonieme investeerder € 1.000 09 november
Anonieme investeerder € 1.000 09 november
Anonieme investeerder € 1.000 09 november
Anonieme investeerder € 2.500 09 november
Anonieme investeerder € 1.500 09 november
Anonieme investeerder € 1.000 09 november
Anonieme investeerder € 1.000 09 november
Anonieme investeerder € 1.000 08 november
Anonieme investeerder € 1.000 08 november
Leo van der Vlist € 2.500 08 november
Anonieme investeerder € 1.000 08 november
Anonieme investeerder € 2.000 07 november
Anonieme investeerder € 2.000 07 november
Anonieme investeerder € 1.000 07 november
Anonieme investeerder € 1.000 07 november
Anonieme investeerder € 1.000 07 november
Anonieme investeerder € 1.000 07 november
Anonieme investeerder € 6.000 07 november
Anonieme investeerder € 1.000 07 november
Anonieme investeerder € 1.000 07 november
Anonieme investeerder € 1.000 07 november
Anonieme investeerder € 1.000 07 november
Anonieme investeerder € 1.000 07 november
J. van Duijn € 1.000 06 november
Anonieme investeerder € 1.000 06 november
Anonieme investeerder € 1.000 06 november
Anonieme investeerder € 1.000 06 november
Anonieme investeerder € 1.000 06 november
Anonieme investeerder € 1.000 06 november
Anonieme investeerder € 1.000 06 november
Anonieme investeerder € 2.000 06 november
H.Job Langbroek € 3.000 06 november
Anonieme investeerder € 1.000 06 november
Anonieme investeerder € 1.000 06 november
Anonieme investeerder € 3.000 06 november
Anonieme investeerder € 2.000 06 november
Anonieme investeerder € 1.000 06 november
Anonieme investeerder € 1.000 06 november
Anonieme investeerder € 5.000 06 november
Anonieme investeerder € 1.000 06 november
Anonieme investeerder € 1.500 06 november
Anonieme investeerder € 1.000 06 november
Anonieme investeerder € 1.000 06 november
Anonieme investeerder € 1.000 06 november
Pieter Meeusen € 2.500 06 november
Line Up BV € 2.000 06 november
Anonieme investeerder € 1.000 06 november
Anonieme investeerder € 2.000 06 november
Anonieme investeerder € 2.000 06 november
Marinus Sinke € 1.000 06 november
Anonieme investeerder € 5.000 06 november
Anonieme investeerder € 1.000 06 november
Anonieme investeerder € 2.000 06 november
Anonieme investeerder € 1.000 06 november
Anonieme investeerder € 1.000 06 november
Anonieme investeerder € 5.000 06 november
Anonieme investeerder € 1.000 06 november
Anonieme investeerder € 1.000 06 november
Anonieme investeerder € 1.000 06 november
Anonieme investeerder € 1.000 06 november
Anonieme investeerder € 2.000 06 november
Anonieme investeerder € 1.000 06 november
Anonieme investeerder € 2.000 06 november
Anonieme investeerder € 1.000 06 november
Anonieme investeerder € 3.000 06 november
Anonieme investeerder € 1.000 06 november
Anonieme investeerder € 5.000 06 november
Anonieme investeerder € 1.000 06 november
Anonieme investeerder € 2.000 06 november
Anonieme investeerder € 1.000 06 november
Jerry Bouman € 2.000 06 november
Anonieme investeerder € 1.000 06 november
Anonieme investeerder € 15.000 06 november
Anonieme investeerder € 1.000 06 november
Anonieme investeerder € 1.000 06 november
Anonieme investeerder € 1.000 06 november
Anonieme investeerder € 1.000 06 november
Anonieme investeerder € 4.900 06 november
Anonieme investeerder € 1.000 06 november
Anonieme investeerder € 2.000 06 november
Anonieme investeerder € 1.000 06 november
Anonieme investeerder € 1.000 06 november

DIT BETREFT EEN FINANCIERING VIA CLOSED CROWD
In dit project kunt u alleen investeren als u een uitnodiging gehad heeft namens de geldnemer van dit project. Tenzij anders vermeld is een closed crowd project niet door Kapitaal Op Maat getoetst en voorzien van een risico analyse. Bij closed crowd projecten maakt de geldnemer gebruik van de faciliteiten van het platform (communicatie met zijn investeerders) en de diensten vanuit Stichting Derdengelden Kapitaal Op Maat (voor het betalingsverkeer) en Stichting Zekerheden Kapitaal op Maat (voor de juridische aspecten). De algemene voorwaarden en de door de investeerders te accepteren raamovereenkomst zijn hiervoor onverkort van toepassing. 

Financieringsbehoefte:
Gondvrij Ontwikkelen BV wenst een financiering van € 170.000,-.

Doel van de financiering:
De financiering wordt gebruikt voor aankoop van de grondpositie en de teruglevering daarvan. 

Aangeboden lening:
De aangeboden leningvoorwaarden omvatten een looptijd van maximaal 24 maanden en een jaarlijkse rente van 4,5% en een extra kicker van 1,0% bij de integrale aflossing. De rente wordt maandelijks uitbetaald. Vervroegde aflossing is toegestaan zonder extra kosten.

Minimaal investeringsbedrag voor dit project:
De minimale investering bedraagt € 1.000,-.

Gepubliceerde informatie:
- Makelaars adviesprijzen Knuitershoek
- Tekening kavels (23 kavels, 5 woningen gerealiseerd)
- Tekeningen basiswoning en opties Ossenisse
- Kavelplattegrond Ossenisse
- Splitsingsakte

Toelichting op de gepubliceerde informatie: 
Het betreft hier de kavel onder een bestaande woning. Met betrekking tot de vraagprijs is er dan ook geen aanneemsom die moet worden verrekend. Daarmee komt de gehele verkoopopbrengst beschikbaar bij de ontwikkelaar als koopsom. Daaruit wordt GrondVrij met voorrang terugbetaald per notariële afrekening. 
Met een VON-waarde van €285.500 ligt de Loan To Project Cover Value (LTPCV) op het comfortabele niveau van 59,5%. (€170.000/€ 285.500).

Risicoklasse:
Deze aanvraag is geclassificeerd als een zeer laag risico (klasse AA).

Als u bent ingelogd ziet u de aanvullende financiële informatie van dit project.

Als u bent ingelogd kunt u de zekerheden zien die aan dit project zijn verbonden.

Als u bent ingelogd kunt u een reactie plaatsen die door de ondernemer wordt beantwoord.

Als u bent ingelogd en geïnvesteerd heeft in dit project kunt u de updates over dit project inzien.

100% Gefinancierd! Met dank aan 89 investeerders!
Investeringsrisico
  • AA
  • A
  • BB
  • B
  • CC
  • C

laaghoog

Financieringsduur

24 Maanden

Rente

5 %

Reeds geïnvesteerd
€ 170.000 van de € 170.000
Maak kennis met...
Kees en Bob van den Bovenkamp GVO
Kees en Bob van den Bovenkamp GVO
Kees en Bob van den Bovenkamp GVO

Kees van den Bovenkamp (1960) begon zijn carriere begin jaren tachtig in de accountancy. Sindsdien heeft hij voor een verscheidenheid aan bedrijven diverse management en directiefuncties vervuld. In eerste instantie als werknemer maar sinds begin jaren negentig als zelfstandig interim manager. Zo heeft hij een brede ervaring opgebouwd waar “change management” als rode draad doorheen loopt. Organisaties scherper neerzetten, zowel op Europees als globaal niveau:
• ombouwen van landgestuurde verkoop teams naar EMEA gedreven “sales engines” waar de internationaal opererende klant het uitganspunt is in plaats van het individuele sales target.
• product georiënteerde organisaties integreren zodat er een klant georiënteerde aanpak ontstaat waarin de behoefte van de klant wordt vertaald naar het totale aanbod van beschikbare technologie en als totaaloplossing wordt verkocht
• opbouwen van partner programma’s waarmee de exploitatie van de markt wordt geoptimaliseerd en de groei kan worden versneld
Geen verandering omwille van de verandering, maar verandering met een doel.

GrondVrij past daar 100% in en verandert de markt:
• met GrondVrij Wonen kunnen eigenaren van (bijna) hypotheekvrije woningen tot 40% van de woningwaarde contant maken.
• met GrondVrij Ontwikkelen kunnen ontwikkelaars binnen de GrondVrij parameters voldoende waarde contant maken om grondposities aan te kopen en ook de ontwikkeling tot start verkoop te financieren.
• GrondVrij investeerders krijgen een uitstekend rendement bij een bijzonder comfortabel risicoprofiel.

Bob van den Bovenkamp (1986) begon zijn carrière in de accountancy. Na drie jaar en het succesvol afronden van zijn MSc Accountancy aan de Nyenrode Business Universiteit heeft hij de overstap gemaakt naar de Retail. Een bedrijfstak die volop in beweging is en op zoek naar manieren om de mogelijkheden van internet te integreren met traditionele “winkeldistributie”. Een omgeving waar Bob gedurende twee jaar deel nam aan het definiëren en uitzetten van nieuwe doelen en samen met de organisatie de route bepalen en invullen om er te komen. Die ervaring heeft hij vier jaar geleden meegenomen naar zijn huidige functie waar hij een financieel management rol vervult bij één van de grotere spelers in de markt van horecaoplossingen.

Bij GrondVrij is Bob co-founder en draagt zijn steentje bij als medebestuurder. Bob is niet betrokken bij het dagelijks management maar wel lid van de Raad van Advies. Daarin wordt elke 6-8 weken de gedrevenheid van de ondernemers aangevuld met expertise uit de woningmarkt en expertise uit de wereld van de institutionele beleggers.

Dit project wordt begeleid door een intermediair

Kapitaal op Maat BV
Heb je vragen?
Wij helpen je graag! 015 760 00 19
Nieuwsbrief

Blijf up-to-date van de laatste projecten en ontwikkelingen rondom crowdfunding!