Bankvrij financieren voor het MKB

Evalytics

Dé nieuwe methode van evalueren in het hoger onderwijs.

Delen
100% Gefinancierd! Met dank aan 84 investeerders!

Eva is een innovatieve evaluatiemethode voor het hoger onderwijs, waarbij gewerkt wordt met een mobiele applicatie: de Eva-app. Eva is in nauwe samenwerking met het onderwijs ontwikkeld. Eva is geen ‘idee’, maar een volledig ontwikkeld product dat zich afgelopen jaar bewezen heeft middels succesvolle pilots bij meerdere hogescholen. Wij zijn van mening dat het moment is aangebroken om gas te geven en de markt in het hoger onderwijs verder te veroveren. Ons doel is in 2018 marktleider te zijn in het hoger onderwijs. Verder zien wij kansen om Eva in te zetten in het voortgezet en primair onderwijs, de zorg en het bedrijfsleven.

Eenvoud in innovatie
Onze passie ligt in eenvoud en innovatie; dit is onze belangrijkste drijfveer bij het ontwikkelen van onze diensten. Techniek en innovatie zetten wij in om obstakels in het dagelijks leven uit de weg te ruimen. Wij maken het voor de gebruiker zo simpel mogelijk. Dit betekent niet dat onze diensten eenvoudig te ontwikkelen zijn; hoe simpeler een dienst voor de gebruiker, hoe ingewikkelder het denkwerk. Dit is júist wat ons beweegt. Het is onze niche en onze missie; eenvoud in innovatie.

Evaluatie in het onderwijs
Het evalueren van het onderwijs is al langere tijd een verplicht onderdeel van de NVAO, de organisatie die namens de overheden van Nederland en Vlaanderen de kwaliteit van opleidingen bewaakt. In samenwerking met het onderwijs hebben wij Eva ontwikkeld. Zij is ontstaan vanuit onvrede binnen het hoger onderwijs over bestaande papieren- en e-mailevaluaties. Deze zijn arbeidsintensief, kostbaar, inflexibel en bieden weinig rapportagemogelijkheden. Eva biedt meerwaarde aan studenten, docenten en managers omdat zij het evaluatieproces versimpelt en de mogelijkheid biedt resultaten direct terug te koppelen en om te zetten in verbeteracties.

In september 2014 boden wij Eva voor het eerst aan binnen het hoger onderwijs. Inmiddels draait Eva op de Hogeschool Leiden, de Haagse Hogeschool, De Hogeschool voor de Kunsten Utrecht en de Hogeschool van Amsterdam. Binnenkort starten wij nieuwe pilots bij o.a. de Radboud Universiteit.

Wat maakt Eva uniek?
Onze concurrenten hebben producten ontwikkeld voor een algemene markt; van afstudeerders die aan hun scriptie werken tot MNO’s die middels surveys hun winst willen vergroten. Dit betekent dat er een overvloed aan functies aangeboden wordt die niet de essentie bieden die het onderwijs zo hard nodig heeft. Dat maakt deze producten onnodig ingewikkeld, kostbaar en lastig te implementeren.

Evalytics is met en speciaal voor het onderwijs ontwikkeld en speelt wél in op de essentie. Evalytics is eenvoudig, all-inclusive en borgt kwaliteitsverbetering door een ingebouwde plan-do-check-act-cyclus die in het onderwijs zo belangrijk is. De optimale gebruikersvriendelijkheid voor studenten, docenten en (kwaliteit)managers speelt een belangrijke rol, evenals het door Eva gefaciliteerde communicatieproces naar de betrokken partijen middels push-berichten.

USP’s:

 • Mobiele app en webapp
 • Zeer gebruiksvriendelijk platform
 • Uitgebreide rapportages op verschillende niveaus
 • Ingebouwde PDCA-cyclus
 • Mogelijkheid om resultaten over de jaren heen te volgen
 • Mogelijkheid tot het versturen van push-notificaties naar managers, docenten en studenten
 • Automatische terugkoppeling van de resultaten naar de betrokken partijen
 • Koppelingen met schoolinformatiesystemen als Osiris
 • Inloggen met eigen gegevens door koppeling met SURFconext; de centrale toegangscontrole binnen hogescholen en universiteiten
 • Verschillende evaluatiemethoden; live evalueren in de klas middels een code, evalueren op uitnodiging, en evalueren op inschrijving

Kansen in primair en voortgezet onderwijs, het bedrijfsleven en de zorg
Naast kansen in het hoger onderwijs, zien wij veel openingen in het primair en voortgezet onderwijs. Het primair onderwijs heeft te maken met een krimp in het aantal leerlingen waardoor zij zich meer willen onderscheiden in kwaliteit. Het meten van oudertevredenheid kan daarbij een grote rol spelen. In het voortgezet onderwijs ligt de markt nog helemaal open; momenteel is evaluatie daar nog relatief onbekend. Door het recente besluit van de Tweede Kamer om onderwijsevaluatie onderdeel te maken van het personeelsbeleid van middelbare scholen, neemt de behoefte aan een goede evaluatietool sterk toe.

Hier houdt het echter niet op, wij zien veel kansen voor Eva! Onder andere in het bedrijfsleven (denk aan medewerkers- of klanttevredenheid, gezondheidspreventie, 360 graden feedback), en in de zorg (dit houdt verband met de vrije keuze voor een ziekenhuis, kwaliteit en concurrentie). Voor beiden markten hebben wij al samenwerkingspartners gevonden. Daarnaast willen wij graag een ‘one-click-evaluatie’ ontwikkelen. Zo kunnen bedrijven met een groot klantenbestand evaluaties met één vraag uitzetten die per klant verschilt. Zo worden alle vragen beantwoord zonder dat klanten overvraagd worden.

Marktaandeel
Onderstaande tabel laat zien hoeveel potentiële klanten er heersen binnen onze huidige en beoogde markt(en) en welk aantal zich bij ons heeft aangesloten binnen een jaar actieve marketing.
 

Instelling

Aantal

Binnen of lopend (binnen 1 jaar actieve marketing)

Universiteiten

17

3

HBO’s

37

6

MBO’s

66

1

Voortgezet onderwijs

642

Toekomst

Basisscholen

6549

Toekomst

Trainingbureaus

414

2

Zorginstellingen*

928

Toekomst

Omzet en prognose
Eva opereert nu iets langer dan een jaar in de markt. Op basis van de feedback van hogescholen zijn wij onze dienst gaan verfijnen en uitbreiden. Daarnaast willen wij investeren in het voortgezet en primair onderwijs, de zorg en het bedrijfsleven. Om deze verbeteringen en vernieuwingen door te voeren, hebben wij onvoldoende eigen middelen. Daarnaast wil Eva haar marketingactiviteiten uitbreiden. Met name het voortgezet en primair onderwijs vergen een grotere marketinginspanning; het betreft een veel groter aantal instellingen. In 2015 is de verwachtte omzet € 64.000. Eva is een software as a service (SaaS): de gebruiker betaalt een vast bedrag per jaar, net als bij een abonnement. Er hoeft geen software geïnstalleerd te worden. Het afgelopen jaar zijn door vier hogescholen twee abonnementen en twee pilots afgenomen. Wij verwachten dat dit in 2016 groeit tot vier pilots, vier faculteitslicenties en drie campuslicenties
en 20 abonnementen in het voortgezet onderwijs. De totale omzet in 2016 komt dan uit op € 140.000. Vanaf 2017 kan de omzet groeien door het op grote schaal binnenhalen van nieuwe scholen en verdere verbreding van Eva’s markt. Naar verwachting groeit de omzet in deze fase van € 335.000 in 2017 naar € 650.000 in 2018. De kracht van Eva zit in de schaalbaarheid van de dienst; bij toename van de omzet stijgen de kosten zeer gering.

Eerdere projecten
Eva is niet ons eerste project. In 2010 begonnen wij met DigitaleFactuur; een online facturatie-, offerte- en projectmanagementsysteem. Het is ons eerste en vooralsnog succesvolste project en wordt gebruikt door meer dan 45.000 ondernemers, en o.a. Aegon, overheidsinstanties, de Belastingdienst, KPN Consulting, Ordina en Technische Unie. DigitaleFactuur is ontstaan vanuit onze eigen bedrijfervaring. Wij merkten op dat het versturen van papieren facturen inefficiënt en tijdrovend was en achterliep op de snelle groei van de digitale wereld. Hier spelen wij op in met DigitaleFactuur.

In 2013 zijn wij begonnen met Trix Incasso om ondernemers te ondersteunen bij het innen van niet betaalde facturen. Trix neemt het hele incassotraject uit handen tot de factuur betaald is, kent geen abonnementskosten en kan altijd stopgezet worden; een uniek concept dat wij in eerste instantie uitzetten onder klanten van DigitaleFactuur.

Waar wordt de financiering voor gebruikt?
Eenvoud in innovatie vergt tijd en een budget; in Eva is reeds € 135.000 geïnvesteerd en het product is klaar voor de volgende stap: verbreding van onze markt en het inzetten van extra marketing om diverse markten te veroveren. Nu is het momentum. Om deze stappen te kunnen nemen zijn wij op zoek naar € 50.000.

Let op! De aanvraag voor deze financiering is gedaan vanuit Gnaefa BV (zie overzicht bij foto's). Dat is de BV van Tijmen van Dobbenburgh. Hieronder valt Digitale factuur BV, Forbidden Fruit BV en Virtuele Incasso BV. Gnaefa is en zeer gezonde BV. Voor de toetsing zijn de geconsolideerde cijfers van deze 3 BV's van 2015 gebruikt. De toetsing is gedaan op basis van € 100.000,-. Gnaefa BV zal de € 50.000,- doorlenen aan Evalytics BV. Binnenkort komt Tijmen met een nieuw initiatief, hiervoor is hij ook op zoek naar € 50.000,-. Het nieuwe project zal onder dezelfde condities & toetsingsuitkomsten worden gepubliceerd als dit project.   

Tevens heeft Tijmen plannen om via het platform Symbid het eigen vermogen van Forbidden Fruit BV te verstevigen door aandelen te verkopen. Dit zal de positie van Gnaefa aleen maar beter maken. In het kader van transparantie is het goed dit hier nu al te melden. Tijmen en zijn team staan aan de vooravond om door te pakken met hun succesvolle initiatieven.

Het verdienmodel
Voor Hoger onderwijs: 
De licenties worden per student gerekend. Er kan een onbeperkt aantal evaluaties worden uitgezet. Eenmalige opstartkosten voor alle licenties € 995 (m.u.v. de pilot).
Pilotlicentie (6 maanden)
Tot 500 studenten € 1.995,-

Groepslicentie
Tot 500 studenten € 1.625,-
Tot 1.000 studenten € 3.000,-
Tot 2.000 studenten € 5.700,-
Tot 5.000 studenten € 13.750,-

Campuslicentie
Tot 5.000 studenten € 13.750,-
Tot 10.000 studenten € 22.500,-
Tot 20.000 studenten € 35.000,-
Tot 30.000 studenten € 45.000,-
Vanaf 30.000 studenten € 50.000,-

Het team
In ons kantoor op de Haagweg 4 in Leiden werken wij nauw samen aan het ontwikkelen van Eva. Ons team is hoogopgeleid, multidisciplinair en heeft bewezen ervaring: wij ontwikkelen samen al jaren innovatieve diensten. Dit doen wij met uiteenlopende expertises; van ICT, app-ontwikkeling en usability tot marketing en communicatie. Kracht van het team is dat ieder lid gedreven is in zijn eigen werk, maar ook geïnteresseerd is in en de noodzaak ziet van het werk van de andere teamleden. Er wordt gewerkt vanuit complementariteit; teamleden zijn goed op de hoogte van elkaars kennis en kunde en weten elkaar op de juiste momenten te vinden en te versterken.

De technische ontwikkelaars van Eva zijn de programmeurs Dennis en Martijn. Dennis studeerde informatica aan Hogeschool Leiden, werkt vier jaar bij ons en heeft veel ervaring in het bouwen van apps. Zijn focus is de gebruiksvriendelijkheid van Eva - hij denkt veel na over de interactie van de gebruiker met het programma. Hij heeft oog voor detail en Eva’s visuele imago.

Martijn studeerde, net als Dennis, informatica aan Hogeschool Leiden en heeft zes jaar ervaring als programmeur. Hij bouwt aan een flexibel fundament voor Eva. Martijn is goed in abstract denken en ziet snel verbanden.

Beide programmeurs zijn tevens verantwoordelijk voor het onderhoud aan Eva. Kim studeerde kunst & economie music management aan de Hogeschool voor de Kunsten in Utrecht en werkt vier jaar bij ons. Zij is voor Eva de spin-in-het-web. Zo is ze de contactpersoon voor onze klanten, test Eva voorafgaand aan nieuwe releases en draagt zorg voor alle communicatie rond Eva. Zij is communicatief, scherpzinnig en behulpzaam.

Judie studeerde onderwijskunde en pedagogiek aan de Universiteit Leiden en werkt aan de Hogeschool Leiden,
waarvan enkele jaren als kwaliteitsmanager. Zij is onze kennisbron op het gebied van onderwijs en evaluatie en heeft veel ervaring met implementatievraagstukken. Zij is oplossingsgericht, positief en stopt pas als iets ook écht gelukt is.

Tijmen is oprichter en ontwikkelaar van en eindverantwoordelijk voor Eva. Hij studeerde Biofarmacie aan Universiteit Leiden. Zijn toekomst lag echter in het ondernemerschap; hij startte 15 jaar geleden een ICT-bedrijf, waar onder andere het succesvolle DigitaleFactuur uit voortkwam. Naast een grote dosis ICT-kennis en -ervaring inspireert en enthousiasmeert hij zijn team en creëert hij de juiste kansen op het juiste moment.

Waarom hebben wij gekozen voor Kapitaal Op Maat?
Wij kregen een tip van een investeerder die Kapitaal Op Maat kent. De website en methode spaken ons aan. Het aanbod is beperkt en het platform biedt continu een aantal kwalitatief goede projecten.

Meer informatie? Zie het uitgebreide buisiness plan als u bent ingelogd. Of bezoek de website http://www.evalytics.nl/

Evalytics Evalytics Evalytics Evalytics Evalytics
Investeerder Bedrag Datum
Anonieme investeerder € 200 04 november
Anonieme investeerder € 400 04 november
Anonieme investeerder € 100 04 november
Anonieme investeerder € 200 04 november
Anonieme investeerder € 1.000 04 november
Anonieme investeerder € 100 04 november
Anonieme investeerder € 1.000 03 november
Anonieme investeerder € 500 03 november
Anonieme investeerder € 700 03 november
Anonieme investeerder € 100 03 november
Anonieme investeerder € 300 03 november
Anonieme investeerder € 500 03 november
Julia Bart € 500 03 november
Anonieme investeerder € 500 03 november
Paul Sanou € 1.000 03 november
Anonieme investeerder € 500 03 november
Anonieme investeerder € 500 03 november
Anonieme investeerder € 500 03 november
Anonieme investeerder € 200 03 november
michel tol € 500 03 november
Anonieme investeerder € 1.000 03 november
Anonieme investeerder € 200 03 november
Anonieme investeerder € 200 03 november
Anonieme investeerder € 500 03 november
Anonieme investeerder € 200 03 november
Anonieme investeerder € 1.000 03 november
Anonieme investeerder € 500 03 november
Anonieme investeerder € 100 03 november
Anonieme investeerder € 100 03 november
Ab Castel € 3.000 03 november
Anonieme investeerder € 100 03 november
jaap € 5.000 03 november
Anonieme investeerder € 500 03 november
Ruud van Leeuwen € 300 03 november
Anonieme investeerder € 100 03 november
Anonieme investeerder € 400 03 november
Anonieme investeerder € 100 03 november
Anonieme investeerder € 500 03 november
Anonieme investeerder € 100 03 november
Anonieme investeerder € 200 03 november
Anonieme investeerder € 200 03 november
Anonieme investeerder € 500 03 november
Anonieme investeerder € 100 03 november
Anonieme investeerder € 1.000 03 november
Anonieme investeerder € 2.500 03 november
Anonieme investeerder € 100 03 november
T Ruissen € 500 03 november
Anonieme investeerder € 100 03 november
Anonieme investeerder € 500 03 november
Anonieme investeerder € 500 03 november
Anonieme investeerder € 100 03 november
Anonieme investeerder € 100 03 november
Anonieme investeerder € 1.000 03 november
Anonieme investeerder € 1.000 03 november
Anonieme investeerder € 100 03 november
Anonieme investeerder € 200 03 november
Anonieme investeerder € 1.000 03 november
Anonieme investeerder € 300 03 november
Anonieme investeerder € 100 03 november
Anonieme investeerder € 2.000 03 november
Anonieme investeerder € 2.000 03 november
Anonieme investeerder € 1.300 03 november
Anonieme investeerder € 200 03 november
Anonieme investeerder € 1.000 03 november
Anonieme investeerder € 200 03 november
Anonieme investeerder € 1.000 03 november
Anonieme investeerder € 1.000 03 november
Anonieme investeerder € 100 03 november
Anonieme investeerder € 100 03 november
Anonieme investeerder € 1.000 03 november
Anonieme investeerder € 1.500 03 november
Anonieme investeerder € 100 03 november
Anonieme investeerder € 200 03 november
Anonieme investeerder € 500 03 november
Anonieme investeerder € 100 03 november
Anonieme investeerder € 100 03 november
Anonieme investeerder € 500 03 november
Anonieme investeerder € 500 03 november
Bart Vanwijnsberghe € 100 03 november
Anonieme investeerder € 1.000 03 november
Anonieme investeerder € 500 03 november
Anonieme investeerder € 500 03 november
Anonieme investeerder € 100 03 november
Anonieme investeerder € 500 03 november
Anonieme investeerder € 500 03 november
Anonieme investeerder € 100 03 november

Agium Finance & Control heeft de toetsing verzorgd Gnaefa BV. De onderneming wordt geleid door de heer Tijmen van Dobbenburgh.

Bedrijfsinformatie
Gnaefa BV is de holding van de heer van Dobbenburgh. Vanuit deze holding worden verschillende activiteiten ontplooit. Deze holding zal ook de lening aangaan. Eén van de meest recente, succesvolle activiteiten is Digitale Factuur BV. Een applicatie waardoor het facturatieproces veel efficiënter kan worden uitgevoerd.

Evalytics (kortweg Eva) is een nieuw project en de lening die nu gevraagd wordt is ook ten behoeve van dit project. Eva is een innovatieve evaluatiemethode voor het hoger onderwijs, waarbij gewerkt wordt met een mobiele applicatie: de Eva-app. Eva is in nauwe samenwerking met het onderwijs ontwikkeld.

Financieel
De toetsing is gedaan voor Gnaefa BV, de holding waar Evalytics onder valt. Het eigen vermogen van deze holding bedraagt € 110K en het verwachte bedrijfsresultaat over 2015 bedraagt € 20K voor belasting. De aanvraag nu is voor een lening van € 50K voor de ontwikkeling van Eva. Binnenkort, zo is het plan, zal deze onderneming een aanvraag doen voor nogmaals € 50K voor een ander project. In de toetsing is dus uitgegaan van een leenbedrag van € 100K. De heer van Dobbenburgh heeft plannen om via het platform Symbid het eigen vermogen van Forbidden Fruit BV te verstevigen door aandelen te verkopen. Dit zal de solvabiliteitspositie van Gnaefa alleen nog maar beter maken.

Financiering
De aangevraagde financiering van € 50.000 zal volledig worden gebruikt voor de verdere ontwikkeling en positionering van Evalytics.

Leenbedrag: € 50.000
Rente: 7%
Looptijd: 60 maanden

Cijfermatige uitwerking
Kapitaal Op Maat beschikt over de jaarrekening 2014 en 2015 (prognose) van Gnaefa B.V.

De uitkomsten van de Agium toetsing zijn bijgesloten bij het project en geven een positieve uitkomst. De liquiditeitsprognose en de prognose van het bedrijfsresultaat laten voldoende ruimte om aan de aflossingsverplichting te kunnen voldoen.

Risico
In combinatie met de geleverde cijfers en de gehanteerde uitgangspunten stellen we vanuit Kapitaal Op Maat vast dat dit een gemiddeld risico is voor de investeerders.

Agium Risico Rating
De samenvatting van de toetsing is bijgesloten bij het project en voor investeerders inzichtelijk.

Rentabiliteit
De rentabiliteitsscore is qua uitkomst een gemiddeld risico, de holding als geheel is winstgevend en het eigen vermogen is positief.

Solvabiliteit
Met een eigen vermogen van € 110K op een totaal vermogen van € 130K is de solvabiliteit goed, wat leidt tot een laag risico. Met het aangaan van deze lening zal de solvabiliteit wel dalen, maar ook na het aangaan van de lening is het risico nog laag.

Liquiditeit
Het werkkapitaal is ruim positief en ook de current en quick ratio leveren een laag risico op.

Samenvattend:
De uitkomst van de totale beoordeling (Gnaefa BV) leidt tot een gemiddeld risico. Het betreft hier een lening voor het verder uitbouwen van Evalytics. Het risico wordt opgevangen door Gnaefa BV, waar verschillende succesvolle ondernemingen in zitten en voldoende kasstromen aanwezig zijn om aan de verplichtingen te kunnen voldoen.

Als u bent ingelogd ziet u de aanvullende financiële informatie van dit project.

Als u bent ingelogd kunt u de zekerheden zien die aan dit project zijn verbonden.

Als u bent ingelogd kunt u een reactie plaatsen die door de ondernemer wordt beantwoord.

Als u bent ingelogd en geïnvesteerd heeft in dit project kunt u de updates over dit project inzien.

100% Gefinancierd! Met dank aan 84 investeerders!
Investeringsrisico
 • AA
 • A
 • BB
 • B
 • CC
 • C

laaghoog

Financieringsduur

60 Maanden

Rente

7 %

Reeds geïnvesteerd
€ 50.000 van de € 50.000
Doel van investering
Financiering werkkapitaal
Maak kennis met...
Tijmen van Dobbenburgh
Tijmen van Dobbenburgh
Tijmen van Dobbenburgh

Mijn naam is Tijmen van Dobbenburgh en ik ben 39 jaar, getrouwd en vader. Na mijn studie biofarmaceutische wetenschappen aan de Universiteit Leiden ben ik verder gegaan met mijn echte passies: ondernemen en ICT. Vijftien jaar geleden ben ik samen met mijn compagnon begonnen met Studio Projectie een webdevelopment studio waarbij we (complexe) websites en systemen maakte voor onder andere AkzoNobel, Imtech en GGZ Rivierduinen. Vanuit de opgedane ervaring zijn wij begonnen met eigen projecten, waar onder andere het succesvolle DigitaleFactuur (www.digitalefactuur.nl) uit voortkwam. De nieuwe producten waren zo succesvol (DigitaleFactuur heeft inmiddels tienduizenden klanten en wordt gebruikt door o.a. Aegon, Logius en Belastingdienst) dat deze niet meer te combineren waren met de werkzaamheden binnen Studio Projectie. Mijn compagnon heeft Studio Projectie overgenomen en ik heb nu de tijd en ruimte om mij volledig te focussen op eigen projecten.

U kent mij wellicht van het project Evalytics. Een project wat wij eerder via Kapitaal Op Maat succesvol hebben gefund. Hierin kondigden wij al aan dat wij binnenkort voor een nieuw project op zoek zijn naar € 50.000,-. Het betreft dit keer VRENDLY, een innovatieve applicatie (App) voor het beheer van debiteuren van zzp en mkb’ers. VRENDLY maakt het professioneel beheren van debiteuren voor iedereen mogelijk. VRENDLY is een al volledig ontwikkeld product dat klaar is om in de praktijk haar toegevoegde waarde te bewijzen. Ons doel is om 2018 marktleider te zijn op het gebied van geautomatiseerd debiteurenbeheer. Om onze applicatie in de markt te zetten en op maat aan te kunnen bieden zijn wij op zoek naar €50.000,- werkkapitaal. Mogen wij ook nu weer op uw steun rekenen?

Heb je vragen?
Wij helpen je graag! 015 760 00 19
Nieuwsbrief

Blijf up-to-date van de laatste projecten en ontwikkelingen rondom crowdfunding!