Bankvrij financieren voor het MKB

EPW+ woningen fase II

Energie Producerende Woningen

EPW+ woningen fase II
100% Gefinancierd! Met dank aan 68 investeerders!

Projectontwikkelaar (derde generatie) en ondernemer Peter Roos heeft de grondpositie in Chaam verworven en heeft binnen het bestemmingsplan van Den Brabander een marktconform plan om 14 woningen te ontwikkelen. Na een succesvolle eerste financiering via Kapitaal Op Maat voor aankoop van de grond gaan we nu de tweede fase in. Inmiddels ligt het bestemmingsplan (bijgevoegd) ter visie. Hierdoor vindt er een waardevermeerdering van de grond plaats (zie bijgevoegd taxatierapport en addendum). Om de verdere ontwikkeling ter hand te nemen, ben ik op zoek naar een aflossingsvrije lening van € 250.000,- gedurende 36 maanden. In ruil biedt ik een rentepercentage van 4,5% op jaarbasis en een extra kicker van 1% per jaar looptijd bij de integrale aflossing. Als zekerheid is een 1e hypotheek gevestigd ten gunste van de Stichting Zekerheden Kapitaal Op Maat.

Locatie en Object

Het betreft hier een locatie in Chaam, een dorp in de gemeente Alphen-Chaam, in de Nederlandse provincie Noord-Brabant. Het ligt tussen Ulvenhout, Baarle-Nassau en Baarle-Hertog. Grote plaatsen in de buurt zijn Breda en Tilburg. In mei 2019 bedroeg het aantal inwoners in de gemeente 10.149 (bron: CBS). De bevolkingstoename in de gemeente Alphen-Chaam is (van 2009 tot 2019) 7,7%.
Hoewel Chaam omgeven is door landbouwgebied, vindt men op enige afstand een aantal uitgestrekte natuurgebieden, namelijk de Chaamse Bossen in het noordoosten, de Strijbeekse Heide in het westen en het landgoed Hondsdonk in het noordwesten, alsmede het natuurgebied Chaamse Beken.

Marktsituatie en projectwaarde
Er worden 14 woningen gerealiseerd: tien 2-onder-1 kap woningen en vier vrijstaande woningen.
Op basis van marktgegevens in Noord-Brabant, rekening houdend met ligging en oppervlakte bedraagt de verwachte VON-waarde van dit cluster woningen circa € 6.9 miljoen inclusief BTW. Dit is € 5,7 miljoen exclusief BTW.

Project dekkingswaarde/LTV
Volgens bijgevoegd addendum taxatierapport bedraagt de huidige marktwaarde € 995.000,- met bijzonder uitgangspunt dat de gemeente de bestemmingswijziging ter visie heeft gelegd. Het doelbedrag van fase II is € 250.000,-. Hierdoor bedraagt de LTV van beide financieringen samen ten opzichte van de huidige getaxeerde waarde 69%.
Bij de gehanteerde projectgrootte van € 5,7 miljoen en bij in de regio gehanteerde grondquote-model van 25% voor deze categorie, komt de totale project grondwaarde uit op € 1,425 miljoen. Daarmee is de hoogte van het doelbedrag samen met de reeds afgeronde fase I (grootte € 439.000,-) slechts 48% van het eind totaalwaarde van de grond.

Rentebetalingen
Rentebetaling vindt maandelijks plaats.

Zekerheden
Als zekerheid is recht van 1e hypotheek verstrekt op de grondpositie ten gunste van Stichting Zekerheden Kapitaal op Maat. Daarbovenop wordt een borg gesteld van € 15.000 door de vader van de ondernemer/ontwikkelaar.

EPW+ woningen fase IIEPW+ woningen fase IIEPW+ woningen fase IIEPW+ woningen fase IIEPW+ woningen fase II
Investeerder Bedrag Datum
Anonieme investeerder € 8.500 29 april
Anonieme investeerder € 1.000 28 april
Anonieme investeerder € 18.000 28 april
Anonieme investeerder € 1.000 27 april
Anonieme investeerder € 1.000 25 april
Anonieme investeerder € 2.000 24 april
R Smits € 1.500 23 april
Anonieme investeerder € 1.000 22 april
Anonieme investeerder € 1.000 22 april
Anonieme investeerder € 5.000 21 april
Anonieme investeerder € 1.000 20 april
Anonieme investeerder € 1.000 20 april
Eddy Wicherts € 5.000 20 april
Steven Krol € 1.000 20 april
Anonieme investeerder € 1.000 20 april
Anonieme investeerder € 1.000 17 april
Anonieme investeerder € 1.000 17 april
Anonieme investeerder € 1.000 15 april
Anonieme investeerder € 1.000 14 april
Ruud van der Pluijm € 1.000 14 april
Gert Roseboom € 1.000 14 april
Anonieme investeerder € 1.000 12 april
Dirkjan van Veen € 1.000 11 april
Anonieme investeerder € 1.000 10 april
Anonieme investeerder € 1.000 10 april
Anonieme investeerder € 1.000 10 april
Anonieme investeerder € 1.000 10 april
Anonieme investeerder € 2.000 10 april
Anonieme investeerder € 2.500 09 april
Anonieme investeerder € 10.000 08 april
Anonieme investeerder € 5.000 07 april
Line Up BV € 2.500 07 april
Anonieme investeerder € 5.000 03 april
Anonieme investeerder € 10.000 03 april
Anonieme investeerder € 2.500 02 april
Anonieme investeerder € 2.500 02 april
Anonieme investeerder € 3.000 01 april
Robert Fetter € 2.500 01 april
Anonieme investeerder € 5.000 01 april
Anonieme investeerder € 2.500 01 april
Ruud van der Pluijm € 2.500 01 april
Anonieme investeerder € 2.500 01 april
Anonieme investeerder € 2.500 01 april
Anonieme investeerder € 2.500 01 april
Anonieme investeerder € 2.500 01 april
Anonieme investeerder € 3.000 01 april
Anonieme investeerder € 2.500 31 maart
Pieter Meeusen € 2.500 31 maart
Anonieme investeerder € 2.500 31 maart
Anonieme investeerder € 10.000 31 maart
Anonieme investeerder € 5.000 31 maart
Anonieme investeerder € 10.000 31 maart
Anonieme investeerder € 2.500 30 maart
Anonieme investeerder € 2.500 30 maart
Leo van der Vlist € 2.500 30 maart
Anonieme investeerder € 5.000 30 maart
Anonieme investeerder € 2.500 30 maart
Anonieme investeerder € 5.000 30 maart
Anonieme investeerder € 3.000 30 maart
Anonieme investeerder € 2.500 30 maart
Anonieme investeerder € 10.000 30 maart
Anonieme investeerder € 10.000 27 maart
Gezinus Schuiling € 2.500 27 maart
Anonieme investeerder € 3.000 26 maart
Anonieme investeerder € 2.500 25 maart
Anonieme investeerder € 5.000 24 maart
Anonieme investeerder € 2.500 24 maart
H.Job Langbroek € 2.500 23 maart
Anonieme investeerder € 2.500 23 maart
Anonieme investeerder € 2.500 23 maart
Anonieme investeerder € 2.500 23 maart
willem keijzer € 10.000 23 maart
Anonieme investeerder € 5.000 23 maart

DIT BETREFT EEN FINANCIERING VIA CLOSED CROWD

In dit project kunt u alleen investeren als u een uitnodiging gehad heeft namens de geldnemer van dit project. Tenzij anders vermeld is een closed crowd project niet door Kapitaal Op Maat getoetst en voorzien van een risico analyse. Bij closed crowd projecten maakt de geldnemer gebruik van de faciliteiten van het platform (communicatie met zijn investeerders) en de diensten vanuit Stichting Derdengelden Kapitaal Op Maat (voor het betalingsverkeer) en Stichting Zekerheden Kapitaal op Maat (voor de juridische aspecten). De algemene voorwaarden en de door de investeerders te accepteren raamovereenkomst zijn hiervoor onverkort van toepassing. 

Financieringsbehoefte:
Rosa Amber Queen BV wenst een financiering van € 250.000,-.

Doel van de financiering:
De financiering wordt gebruikt voor de verdere ontwikkeling van het project en het betalen van de exploitatiebijdrage aan de gemeente. De exploitatiebijdrage aan de Gemeente dekt de kosten van de door de Gemeente te maken infrastructurele kosten in dit project en zijn onderdeel van de kosten voor het bouwrijp maken. 

Aangeboden lening:
De aangeboden leningvoorwaarden omvatten een looptijd van 36 maanden en een jaarlijkse rente van 4,5%. De rente wordt maandelijks uitbetaald. Per jaar looptijd wordt 1% extra kicker betaald bij aflossing. De aangeboden lening wordt na 36 maanden ineens en volledig afgelost. Vervroegde aflossing is toegestaan zonder extra kosten.

Minimaal investeringsbedrag voor dit project:
Het minimale investeringsbedrag per investeerder is vastgesteld op: € 2.500,-

Gepubliceerde informatie:
- Ter visie gelegde bestemmingsplan
- Taxatieverslag Heerebeemd
- Addendum verslag Heerebeemd dd 19 maart 2020
- Ontwerpbestemmingsplan
- Artikel BN de Stem 20-2-2020
- Artikel Ons AlphenChaam.nl
- Staatscourant 21-2-2020
- Hypotheekakte voor fase I en fase II

Toelichting op de Gepubliceerde Informatie:

Volgens bijgevoegd taxatierapport bedraagt de huidige marktwaarde € 995.000,- met bijzonder uitgangspunt dat er een ontwerpbestemmingsplan (tot wonen) ter inzage ligt tot en met 9 april 2020.

Bij een huidige marktwaarde van € 995.000,- en een doelbedrag van de lening van € 250.000,- samen met de reeds afgeronde fase I (€ 439.000,-) bedraagt de LTV 69%.
Bij de gehanteerde projectgrootte van € 5,7 miljoen en bij in de regio gehanteerde grondquote-model van 25% voor deze categorie, komt de totale project grondwaarde uit op € 1,425 miljoen exclusief BTW. Daarmee is de hoogte van het doelbedrag tezamen met de reeds afgeronde fase I (€ 439.000,-) slechts 48% van de de totale project grondwaarde.

Risicoklasse:
Deze aanvraag is geclassificeerd als een zeer laag risico (klasse AA).

Kapitaal Op Maat heeft het project EPW+ woningen: fase II ingedeeld in de categorie/branche 'Vastgoed".

 

Als u bent ingelogd ziet u de aanvullende financiële informatie van dit project.

Als u bent ingelogd kunt u de zekerheden zien die aan dit project zijn verbonden.

Als u bent ingelogd kunt u een reactie plaatsen die door de ondernemer wordt beantwoord.

Als u bent ingelogd en geïnvesteerd heeft in dit project kunt u de updates over dit project inzien.

100% Gefinancierd! Met dank aan 68 investeerders!
Investeringsrisico
  • AA
  • A
  • BB
  • B
  • CC
  • C

laaghoog

Financieringsduur

36 Maanden

Rente

4,5 %

Reeds geïnvesteerd
€ 250.000 van de € 250.000
Maak kennis met...
Peter Roos
Peter Roos

Ondernemer Peter Roos (1975) is na zijn een studie aan de Design Academy altijd werkzaam geweest in de vastgoed branche. Hij werkte voor Architectenbureaus, Woningcorporaties en diverse toeleveranciers en aannemers. Als zoon van een aannemer kreeg hij het vak met de paplepel ingegoten. Peter is betrokken geweest bij meerdere Projectontwikkelings-projecten en heeft nu een positie verworven in Chaam, waar 14 woningen worden ontwikkeld.

Dit project wordt begeleid door een intermediair

Kapitaal op Maat BV
Heb je vragen?
Wij helpen je graag! 015 760 00 19
Nieuwsbrief

Blijf up-to-date van de laatste projecten en ontwikkelingen rondom crowdfunding!