Bankvrij financieren voor het MKB

Betervenlo

Uw zorg, Onze zorg is onze missie en dit slaat aan! Daarom zoeken we werkkapitaal om een nieuwe grote outplacement opdracht te kunnen uitvoeren.

Delen
100% Gefinancierd! Met dank aan 114 investeerders!
Betervenlo BV- Ambaum Arbeids Analyse heeft als missie dat er echt wordt geluisterd naar klachten. Een mens moet een mens zijn. Vanuit deze filosofie verzorgen wij voor bedrijven, gemeenten, UWV, verzekeraars en particulieren uitsluitend maatwerk op het gebied van re-integratie, arbeidsbemiddeling, verzuim en outplacement. Uw zorg, Onze zorg! De groei gaat harder dan verwacht en daarom zoeken wij € 75.000 werkkapitaal tegen 7% rente gedurende 48 maanden.

Het Bedrijf
Ambaum Arbeids Analyse Betervenlo BV is in 2010 opgericht nadat Wim Ambaum in 2009 zelf als 47-jarige werd ontslagen. Vanuit die ervaring en met veel ingehuurde deskundigheid bieden wij bedrijven en particulieren trajecten aan op het gebied van verzuim, outplacement, re-integratie en arbeidsbemiddeling. Wij begeleiden mensen terug naar werk, ook mensen die nu in de bijstand zitten. Onze unique selling point is dat wij maatwerk leveren en echt aandacht besteden aan de persoonlijke en psychologische aspecten van de mens.

Verzuim & Re-integratie
Onze missie is dat er echt wordt geluisterd naar de klachten van de mensen. Vanuit deze filosofie verzorgen wij voor bedrijven, gemeenten, UWV, verzekeraars en particulieren uitsluitend maatwerk op het gebied van verzuim. Een goede arbeidssfeer op de werkvloer is de basis van een goed verzuimbeleid. “Een tevreden werknemer heeft hart voor de zaak” is de kern van onze pragmatische aanpak. Wij willen geen grote logge organisatie zijn, maar snel en efficiënt kunnen werken en daar ligt onze kracht. Het uitgangspunt is snelle terugkeer naar de werkplek eventueel met aanpassingen van die werkplek en altijd met verbetering van het welzijn van de werknemer. Wij werken samen met fysiotherapeuten, HBO psychologen, verzuimconsulenten, bedrijfsartsen, mediators en budgetcoaches. Daar waar terugkeer niet mogelijk is door bijvoorbeeld een arbeidsconflict kunnen wij optreden als intermediair of adviseur.

Outplacement en Arbeidsbemiddeling
Wij bieden een outplacement traject op maat aan voor medewerkers die met ontslag worden bedreigd of ontslagen zijn. Een outplacementtraject kan ook worden ingezet bij een arbeidsconflict, een reorganisatie of indien medewerker vastloopt in zijn/haar carrière. Een outplacement is altijd maatwerk. Hierbij wordt rekening gehouden met de beschikbare tijd, het budget en de specifieke situatie van de betreffende werknemer. Betervenlo BV heeft diverse trainingen ontwikkeld die goed aansluiten bij diverse situaties.

Organisatie
Betervenlo BV is in 2010 gestart als eenmanszaak en uitgegroeid naar een bedrijf met 8 personen. We werken uitsluitend met Bic geregistreerde bedrijfsartsen, gecertificeerde arbeidsdeskundigen, toegepaste psychologen, Hobeon( =keurmerk) consulenten en reintegratieconsulenten. Ten slotte zijn wij ook een erkend ECABO leerwerkbedrijf voor het HBO en MBO. Ieder jaar is er een audit door het UWV en we beschikken over de benodigde keurmerken en kwalificaties. Deze certificaten worden onder andere uitgeven door TÜV.
Sinds 2010 hebben we met het UWV een reintegratieovereenkomst en een overeenkomst voor Sociale Activering. Bij het UWV staan we op de longlist als “preferred suppliers”. Ambaum Arbeids Analyse is onderdeel van BeterVenlo BV. Ons bedrijf wordt geleid door Lea Ambaum en Wim Ambaum is directeur.

Omzet en Groei
In Venlo hebben wij 30 mensen bemiddeld naar een nieuwe baan. We hebben diverse arbeidsbemiddelingsprojecten succesvol afgesloten bij grote werkgevers in de regio zoals DSV. Verder zijn we medeoprichter van de coöperatie A4works, een initiatief van de Provincie Limburg waarbij wij in een project 48 mensen begeleid hebben waarvan 32 mensen naar een daadwerkelijke baan! Met deze mijlpaal is onze goede naam in de provincie Limburg definitief gevestigd. Op het gebied van kwaliteitsverbetering hebben we ook niet stil gezeten. We hebben een keurmerk behaald***(blik op werk) en behoren inmiddels tot de beste 5 bureaus in de regio Noord Limburg. 

Dit alles vertaalt zich in de volgende omzetprognoses 
In 2014 was het resultaat € 3K positief bij een omzet van € 145K.
Voor de komende twee jaar is de verwachting:
2015: omzet € 238K en een positief resultaat van € 7K voor belasting
2016: omzet € 383K en een positief resultaat van € 64K voor belasting

Voor verdere groei zijn we nu met het UWV bezig om op hun verzoek een erkende JOBCOACH accreditatie te verkrijgen. Al met al voldoende reden om te vertrouwen dat de groei door blijft gaan.

Financieringsbehoefte
De financiering die nu wordt aangevraagd is ten behoeve van een nieuw op te starten outplacement traject. In dit traject zullen werkzoekenden intensief begeleid worden bij het vinden van een geschikte nieuwe werkgever. Dit gebeurt aan de hand van een 6 stappenplan dat BeterVenlo aanbiedt. Inmiddels heeft BeterVenlo al een toezegging gedaan om 35 personen te gaan begeleiden in het outplacement traject. De vergoeding per persoon bedraagt € 3.500, de totale waarde van de toezegging bedraagt dus € 122.500. Hiervan wordt 50% ontvangen bij aanvang van het traject per 1 december 2015. De overige 50% wordt ontvangen na 6 maanden, dus op 1 juni 2016. De Financiering zal dienen als werkkapitaal voor het outplacement traject.

In een eerder stadium heeft BeterVenlo voor een specifiek project een financieringsaanvraag gedaan bij Geld Voor Elkaar. Deze lening wordt zonder problemen afgelost. Kapitaal Op Maat heeft dit nagevraagd bij Geld Voor Elkaar en hieruit zijn geen belemmeringen naar voren gekomen met betrekking tot deze aanvraag.

Waarom crowdfunding bij Kapitaal Op Maat?
Het gaat erg goed met ons bedrijf en we krijgen op basis van onze behaalde resultaten steeds meer opdrachten. Omdat we nu een omvangrijke opdracht aangenomen hebben worden we geconfronteerd met een behoefte aan werkkapitaal. Voor een bank is dit financieren geen optie. Met crowdfunding bereiken we veel mensen en kunnen we op een transparante manier laten zien waar wij mee bezig zijn. Dat past bij ons.

Op zoek naar meer informatie? Bezoek onze website http://betervenlo.nl/
BetervenloBetervenloBetervenloBetervenloBetervenlo
Investeerder Bedrag Datum
Anonieme investeerder € 1.000 02 december
Anonieme investeerder € 200 02 december
Anonieme investeerder € 1.000 02 december
Ab Castel € 3.000 02 december
Anonieme investeerder € 500 02 december
Anonieme investeerder € 1.000 02 december
Jan Hoekveen € 2.000 02 december
Anonieme investeerder € 100 02 december
Anonieme investeerder € 200 02 december
Anonieme investeerder € 300 02 december
Anonieme investeerder € 200 02 december
Anonieme investeerder € 100 02 december
Anonieme investeerder € 500 02 december
Anonieme investeerder € 700 02 december
Anonieme investeerder € 4.000 02 december
Sybrand Bok € 500 02 december
Anonieme investeerder € 1.500 02 december
Anonieme investeerder € 1.000 02 december
Anonieme investeerder € 200 02 december
Anonieme investeerder € 200 02 december
Anonieme investeerder € 400 02 december
Anonieme investeerder € 300 02 december
Anonieme investeerder € 500 02 december
Anonieme investeerder € 1.500 01 december
Anonieme investeerder € 200 01 december
Anonieme investeerder € 100 01 december
Anonieme investeerder € 2.000 01 december
Anonieme investeerder € 500 01 december
Anonieme investeerder € 1.000 01 december
Anonieme investeerder € 500 01 december
de rick € 1.000 01 december
Anonieme investeerder € 2.000 01 december
Anonieme investeerder € 1.000 01 december
Anonieme investeerder € 500 01 december
Anonieme investeerder € 500 01 december
Anonieme investeerder € 200 01 december
Anonieme investeerder € 100 01 december
Anonieme investeerder € 500 01 december
Anonieme investeerder € 300 01 december
Anonieme investeerder € 100 01 december
Anonieme investeerder € 2.500 01 december
Anonieme investeerder € 1.500 01 december
Andries Heidema € 500 01 december
Anonieme investeerder € 100 01 december
Anonieme investeerder € 1.000 01 december
Anonieme investeerder € 400 01 december
Anonieme investeerder € 100 01 december
Anonieme investeerder € 100 01 december
Anonieme investeerder € 700 01 december
Anonieme investeerder € 100 01 december
Anonieme investeerder € 300 01 december
Anonieme investeerder € 500 01 december
Anonieme investeerder € 400 01 december
Anonieme investeerder € 3.000 01 december
Anonieme investeerder € 200 01 december
Anonieme investeerder € 500 01 december
Anonieme investeerder € 200 01 december
Anonieme investeerder € 1.000 01 december
Anonieme investeerder € 200 01 december
Bastiaan van der Plas € 500 01 december
Anonieme investeerder € 400 01 december
Anonieme investeerder € 200 01 december
Anonieme investeerder € 200 01 december
Anonieme investeerder € 200 01 december
Anonieme investeerder € 100 01 december
Anonieme investeerder € 100 01 december
Anonieme investeerder € 100 01 december
Anonieme investeerder € 5.000 01 december
Anonieme investeerder € 500 01 december
Anonieme investeerder € 500 01 december
Anonieme investeerder € 1.000 01 december
Anonieme investeerder € 300 01 december
Anonieme investeerder € 500 01 december
Anonieme investeerder € 500 01 december
Anonieme investeerder € 500 01 december
Anonieme investeerder € 200 01 december
Anonieme investeerder € 200 01 december
Anonieme investeerder € 500 01 december
Anonieme investeerder € 1.000 01 december
Anonieme investeerder € 100 01 december
Anonieme investeerder € 100 01 december
Anonieme investeerder € 500 01 december
Anonieme investeerder € 3.000 01 december
Anonieme investeerder € 100 01 december
Anonieme investeerder € 100 01 december
Anonieme investeerder € 200 01 december
Anonieme investeerder € 500 01 december
Anonieme investeerder € 300 01 december
Anonieme investeerder € 500 01 december
Anonieme investeerder € 200 01 december
Anonieme investeerder € 1.000 01 december
Anonieme investeerder € 500 01 december
Anonieme investeerder € 3.000 01 december
Anonieme investeerder € 200 01 december
Anonieme investeerder € 1.500 01 december
Anonieme investeerder € 100 01 december
Anonieme investeerder € 200 01 december
Boen Jozef € 1.000 01 december
Anonieme investeerder € 100 01 december
Frank Massuger € 1.000 01 december
Anonieme investeerder € 100 01 december
Anonieme investeerder € 100 01 december
Anonieme investeerder € 200 01 december
Anonieme investeerder € 200 01 december
Anonieme investeerder € 500 01 december
Anonieme investeerder € 200 01 december
Anonieme investeerder € 100 01 december
Anonieme investeerder € 500 01 december
Anonieme investeerder € 200 01 december
Anonieme investeerder € 1.000 01 december
Anonieme investeerder € 500 01 december
Anonieme investeerder € 100 01 december
Anonieme investeerder € 300 01 december
Anonieme investeerder € 100 01 december
Anonieme investeerder € 100 01 december
Anonieme investeerder € 100 01 december

Agium Finance & Control heeft de toetsing verzorgd van Ambaum Arbeids Analyse Betervenlo BV. De onderneming wordt geleid door de heer Wim Ambaum. De onderneming (BV) is opgericht in oktober 2012. Hiervoor was het een eenmanszaak.

Bedrijfsinformatie
In het verleden is BeterVenlo al succesvol betrokken geweest bij een aantal re-integratie trajecten in de regie Noord-Limburg. Ambaum Arbeids Analyse BeterVenlo BV biedt de volgende drie diensten aan:
- Re-integratie en outplacement
- Arbo & Verzuim
- Opleidingen en Trainingen

De financiering die nu wordt aangevraagd is ten behoeve van een nieuw op te starten outplacement traject. In dit traject zullen werkzoekenden intensief begeleid worden bij het vinden van een geschikte nieuwe werkgever. Dit gebeurt aan de hand van een 6 stappenplan dat BeterVenlo aanbiedt.

Inmiddels heeft BeterVenlo al een toezegging om 35 personen te gaan begeleiden in het outplacement traject. De vergoeding per persoon bedraagt € 3.500, de totale waarde van de toezegging bedraagt dus € 122.500. Hiervan wordt 50% ontvangen bij aanvang van het traject per 1 december 2015. De overige 50% wordt ontvangen na 6 maanden, dus op 1 juni 2016.

Financieel
De toetsing is gebaseerd op de prognose voor de winst en verliesrekening en de balans van 2015 en 2016, de cijfers voor 2015 zijn deels prognose en deels realisatie. Kapitaal Op Maat heeft ook de jaarrekening van 2015 ingezien.

In een eerder stadium heeft Betervenlo voor een specifiek project een financieringsaanvraag gedaan bij Geld Voor Elkaar. Deze lening wordt zonder problemen afgelost. Kapitaal Op Maat heeft hierover ook navraag gedaan bij Geld Voor Elkaar, hieruit zijn geen belemmeringen naar voren gekomen met betrekking tot deze aanvraag.

Financiering
De Financiering zal dienen als werkkapitaal voor het outplacement traject.

Bedrag lening: € 75.000
Rentepercentage: 7%
Looptijd: 48 maanden

Cijfermatige uitwerking
Kapitaal Op Maat beschikt over een prognose voor de jaren 2015-2016. Deze prognose vormt de basis van deze toetsing. De jaarrekening van 2014 heeft Kapitaal Op Maat ook ingezien. In 2014 was het resultaat € 3K positief bij een omzet van € 145K. Voor de komende twee jaar is de verwachting:
- 2015: omzet € 238K en een positief resultaat van € 7K voor belasting
- 2016: omzet € 383K en een positief resultaat van € 64K voor belasting

Risico
In combinatie met de geleverde cijfers en de gehanteerde uitgangspunten stellen we vanuit Kapitaal Op Maat vast dat dit een gemiddeld risico is voor de investeerders. Bij een gemiddeld risico hoort een rente tussen 6,5% en 7,5%. Deze lening wordt aangeboden tegen 7% rente.

Agium Risico Rating
De toetsing is bijgesloten bij het project en voor investeerders inzichtelijk.

Rentabiliteit
Vanaf het eerste jaar is de rentabiliteit goed, wat leidt tot een laag risico.

Solvabiliteit
De solvabiliteit is gemiddeld laag met 20% (6% in 2015 en 34% in 2016). Mede door de goede winstverwachtingen zal de solvabiliteit wel verbeteren de komende jaren. De lage solvabiliteit leidt tot een hoog risico.

Liquiditeit
Het werkkapitaal is in beide jaren ruim positief. Ook is positief dat voor een groot deel van de omzet al contracten zijn afgesloten. Dit leidt tot een laag risico.

Aflossingscapaciteit
Volgens de prognose zijn er voldoende liquide middelen om aan de aflossingsverplichting te voldoen, wat leidt tot een laag risico.

Samenvattend:
Volgens de prognose laat de onderneming in 2015 en 2016 een positief bedrijfsresultaat laten zien. Voor een groot deel van de omzet zijn contracten afgesloten en de ondernemer biedt voldoende zekerheden. Op basis hiervan heeft dit traject een laag risico. Het betreft hier een relatief jonge onderneming en er wordt een nieuw traject opgestart, hierdoor wordt het project gekwalificeerd met een gemiddeld risico.

Als u bent ingelogd ziet u de aanvullende financiële informatie van dit project.

Als u bent ingelogd kunt u de zekerheden zien die aan dit project zijn verbonden.

Als u bent ingelogd kunt u een reactie plaatsen die door de ondernemer wordt beantwoord.

Als u bent ingelogd en geïnvesteerd heeft in dit project kunt u de updates over dit project inzien.

100% Gefinancierd! Met dank aan 114 investeerders!
Investeringsrisico
  • AA
  • A
  • BB
  • B
  • CC
  • C

laaghoog

Financieringsduur

75 Maanden

Rente

7 %

Reeds geïnvesteerd
€ 75.700 van de € 75.700
Doel van investering
Financiering werkkapitaal
Maak kennis met...
Wim Ambaum
Wim  Ambaum

Mijn naam is W. Ambaum. Ik ben 55 jaar en 33 jaar getrouwd en met veel plezier woonachtig in Tegelen. Samen hebben wij 2 kinderen en ook 4 kleinkinderen. Na het laatste project via Kapitaal Op Maat hebben wij echt een sprong kunnen maken qua groei en kwaliteit. Deze beide in balans houden is in onze branche erg belangrijk en na 7 jaar durf ik te zeggen dat ons dit goed afgaat. Wij groeien momenteel in de ARBO dienstverlening en zijn een door het UWV erkende jobcoachorganisatie geworden. We maken nu opnieuw een groeisprong doordat wij als preferred supplier van een zorgorganisatie aan de slag gaan. Dit is de reden dat we weer op zoek zijn naar werkkapitaal. We vragen de investeerders van Kapitaal Op Maat om opnieuw te investeren in onze groei en mee te profiteren van ons succes.
Heb je vragen?
Wij helpen je graag! 015 760 00 19
Nieuwsbrief

Blijf up-to-date van de laatste projecten en ontwikkelingen rondom crowdfunding!