Bankvrij financieren voor het MKB

Beleggen vastgoed via GrondVrij

Grondpositie in Hoogkarspel met marktconform projectplan en onherroepelijk bestemmingsplan: LTV 31% en 1e hypotheekrecht

Zekerheid van bouwgrond EN bestemmingsplan. Grondkavels met een onherroepelijk bestemmingsplan voor wonen hebben waarde. GrondVrij onderkent dat en laat die waarde werken. Ontwikkelaars met een projectplan dat past op het bestemmingsplan, kunnen met GrondVrij ontwikkelen 30%-40% van te realiseren VON waarde vrij maken. Met doorlooptijden van gemiddeld 6-24 maanden krijgen ontwikkelaars zo de financiële ruimte om grondposities aan te kopen, hun project verkoopklaar te maken en woningen te verkopen. De ontwikkelaar betaalt GrondVrij een grondgebruiksvergoeding totdat er verkocht is en er geleverd moet worden. GrondVrij levert dan de grond weer terug tegen de terugkoopwaarde die bij aankoop is afgesproken. Zo zijn er ontwikkelaars die projectwaarde willen vrijmaken terwijl spaarders en beleggers op zoek zijn naar rendement op hun vermogen. GrondVrij brengt hen samen rond aankoop van grond als de grondpositie voldoet aan de volgende voorwaarden:

- er is een ontwikkelaar met een marktconform projectplan
- het onherroepelijk bestemmingsplan past bij het project
- met ontwikkelaar is terugkoopwaarde overeengekomen
- er is voldoende projectmarge om terugkoopwaarde ook met alternatief plan of andere ontwikkelaar te realiseren.

Uw rendement bestaat uit drie componenten: een inzetvergoeding van 1%, een rentepercentage van 4,75% en een kicker bij aflossing van 1%. Een relatief korte termijn positie. U kunt bij elke teruglevering uw inleg terugkrijgen of herinvesteren. U beslist. Zo houdt u controle over uw portefeuille.  GrondVrij blijft verantwoordelijk voor terugbetaling van uw investering, ongeacht wat er met de grondpositie gebeurt. Daarmee is het risico dat overblijft beperkt.

GrondVrij Ontwikkelen BV is inmiddels 2,5 jaar operationeel. Er is reeds €2.7 miljoen aan terugkoopwaarde gefinancierd, ten behoeve van de realisatie van een vijftigtal wooneenheden waarvan de helft in de zorg. Tot zover is dat gebeurd met een zevental investeerders waarbij bedragen per investeerder oplopen tot boven de €1 miljoen.
Inmiddels is er een zestal kavels teruggeleverd. De default rate bij teruglevering is 0%, waarbij €500.000 door investeerders na teruglevering is geherinvesteerd. De rentebetalingen zijn gedurende 2,5 jaar zonder onderbreking of uitzondering tijdig overgemaakt en het aantal ontwikkelaars dat van Grondvrij gebruik maakt is groeiende. Met dat track record is het punt bereikt om op te schalen naar een bredere investeerders gemeenschap en deze mooie investeringskans aan te bieden aan de Kapitaal op Maat investeerders.

Voor de ontwikkeling van een appartementencomplex in Hoogkarspel is Grondvrij gevraagd de grondpositie over te nemen gedurende de ontwikkelfase van dit project. GrondVrij Ontwikkelen BV is daarom op zoek naar een aflossingsvrije lening van € 950.000,- gedurende 24 maanden. In ruil biedt ondernemer investeerders een inzetvergoeding van 1% bij succesvolle funding, een rentepercentage van 4,75% en een extra kicker van 1% bij aflossing. 

Locatie en Object
Het betreft hier een centrumlocatie in Hoogkarspel, een dorp in de gemeente Drechterland, gelegen in West Friesland, tussen Hoorn en Enkhuizen. Met het winkelcentrum in de directe nabijheid wordt hier een appartementencomplex gerealiseerd voor senioren bestaand uit drie woonlagen met in totaal 18 appartementen. In twee daarvan, op de begane grond, zal naar verwachting een praktijk voor fysiotherapie worden gevestigd.

Marktsituatie en projectwaarde
Op dit moment worden er geen appartementen in Hoogkarspel aangeboden. Het laatste project dat is gerealiseerd in Hoogkarspel was meervoudig ‘overtekend” door kandidaat kopers. De betrokken makelaar geeft aan dat er ook voor dit project in deze fase al belangstelling is. Op basis van marktgegevens in West Friesland heeft de makelaar adviesprijzen afgegeven voor de individuele appartementen, rekening houdend met ligging, woonlaag en oppervlakte. Het totaal van de adviesprijzen leidt tot een VON waarde van het project van €6.239.500,-

De rol van GrondVrij
GrondVrij is gevraagd de grondpositie over te nemen gedurende de ontwikkelfase van dit project. Met de overnamesom wordt de grondpositie aangekocht en daarmee zekergesteld. Daarnaast wordt er ruimte gecreëerd om ontwikkelkosten tot aan de verkoop af te dekken.

Project Dekkingswaarde (LTPCV 31%)
De minimale terugkoopwaarde die Grondvrij is overeengekomen met de ontwikkelaar bedraagt € 950.000. Dit bedrag wordt toegerekend aan individuele appartementen op basis van de VON waarde. Zodra het grondaandeel van een appartement wordt teruggeleverd wordt de betreffende terugkoopwaarde door de notaris met GrondVrij verrekend uit de opbrengst van de eerste termijn die de koper aan de ontwikkelaar betaalt. Daar is in het project meer dan voldoende financiële ruimte voor. Op basis van de opgave van de te betrekken aannemer is de begrote aanneemsom voor het geheel €3.206.500 inc BTW. Het restant van de VON waarde van het geheel is daarmee €3.033.000. Uit dat restant krijgt GrondVrij met voorrang de overeengekomen terugkoopwaarde. Daarmee is de afgeleide Loan To Project Cover Value (LTPCV) ruim 31% (€ 950.000/€ 3.033.000). Voor reeds gerealiseerde projecten en gerelateerde LTPCV klik hier

Grondgebruiksvergoedingen ten behoeve van rentebetalingen
Vanaf het moment dat Grondvrij de grondpositie inneemt tot het moment dat er wordt teruggeleverd is de ontwikkelaar een vergoeding voor grondgebruik verschuldigd van 4,75% per jaar, te berekenen over de gefinancierde terugkoopwaarde. Het grootste deel daarvan wordt door Grondvrij gebruikt voor betaling van de renteverplichting van 4%. Huur en rente worden maandelijks betaald.

Aanvullende zekerheid
Als aanvullende zekerheid kan GrondVrij recht van 1e hypotheek verstrekken op de grondpositie ten gunste van de geldverstrekker.

Klik hier voor meer informatie over GrondVrij Ontwikkelen.

 

Investeerder Bedrag Datum

De informatie is afkomstig van GrondVrij en is bestemd voor (potentiële) investeerders van Kapitaal Op Maat. De informatie wordt vertrouwelijk beschikbaar gesteld en mag op geen enkele wijze worden gedeeld. Stichting Zekerheden Kapitaal op Maat heeft de definitieve randvoorwaarden voor dit project vastgesteld. 

Financieringsbehoefte:
GrondVrij Ontwikkelen BV wenst een financiering van € 950.000,-.

Doel van de financiering:
De financiering wordt gebruikt voor aankoop van de grondpositie.

Aangeboden lening:
De aangeboden leningvoorwaarden omvatten een looptijd van 24 maanden en een rente van 4,75%. Er is geen investeerdersfee verschuldigd aan Kapitaal op Maat.  De aangeboden lening wordt na 24 maanden ineens en volledig afgelost. Vervroegde aflossing is toegestaan zonder extra kosten.

Gepubliceerde informatie:
- Investerings overzicht project Hoogkarspel
- Jaarrekening Grondvrij Ontwikkelen BV 2017
- Makelaarsadvies inzake VON-waarde.

Toelichting op de Gepubliceerde Informatie:
Op basis van marktgegevens in West Friesland heeft de makelaar adviesprijzen afgegeven voor de individuele appartementen, rekening houdend met ligging, woonlaag en oppervlakte. Het totaal van de adviesprijzen leidt tot een VON waarde van het project van  €6.239.500,-, conform bijgevoegd makelaarsadvies. De aanneemsom is begroot op € 3.206.500,-. De waardedekking na aftrek van de aanneemsom bedraagt daarmee € 3.033.000,-. Bij de gefinancierde terugkoopwaarde van € 950.000,- leidt dit tot een Loan To Project Cover Value (LTPCV) van 31%. 

De gemiddelde VON-waarde per m2 bedraagt €3.374 conform bijgevoegde makelaars referenties.

Risicoklasse:
Zodra 70% van de appartementen is verkocht start de ontwikkelaar met de bouw en maakt de ontwikkelaar gebruik van haar recht de grond terug te kopen tegen de overeengekomen terugkoopwaarde van € 950.000,- en wordt vervolgens de lening afgelost. Wanneer de 70% verkoop niet wordt bereikt zullen de verkoopprijzen worden verlaagd, waarmee de LTPCV uiteraard toeneemt. Mocht de ontwikkelaar geen gebruik maken van het recht op terugkoop dan zal Grondvrij op zoek gaan naar een alternatieve projectontwikkelaar.

GrondVrij blijft verantwoordelijk voor terugbetaling van uw investering, ongeacht wat er met de grondpositie gebeurt. Daarmee is het risico dat overblijft beperkt tot:

  1. tijd – met rente die gewoon doorloopt kan de doorlooptijd wel langer zijn dan verwacht;
  2. samenloop – als ontwikkelaar niet meer aan verplichtingen kan voldoen EN GrondVrij niet meer aan verplichtingen kan voldoen EN de grondwaarde daalt, EN/OF bij uitwinning van het recht van 1e hypotheek de terugkoopwaarde wordt gerealiseerd tegen “koude” grondprijs zonder projectwaarde, kan deze te laag zijn om de volledige lening terug te betalen.

Deze aanvraag is geklassificeerd als een laag risico (klasse A) met materiële zekerheden voor de investeerders.

Kapitaal Op Maat heeft het project Hoogkarspel via Grondvrij ingedeeld in de categorie/branche 'Onroerend Goed'.

Als u bent ingelogd ziet u de aanvullende financiële informatie van dit project.

Als u bent ingelogd kunt u de zekerheden zien die aan dit project zijn verbonden.

Als u bent ingelogd kunt u een reactie plaatsen die door de ondernemer wordt beantwoord.

Als u bent ingelogd en geïnvesteerd heeft in dit project kunt u de updates over dit project inzien.

Investeringsrisico
  • AA
  • A
  • BB
  • B
  • CC
  • C

laaghoog

Financieringsduur

24 Maanden

Rente

4,75 %

Reeds geïnvesteerd
€ 0 van de € 950.000
Maak kennis met...
Kees en Bob van den Bovenkamp
Kees en Bob van den  Bovenkamp
Kees en Bob van den  Bovenkamp

Kees van den Bovenkamp (1960) begon zijn carriere begin jaren tachtig in de accountancy. Sindsdien heeft hij voor een verscheidenheid aan bedrijven diverse management en directiefuncties vervuld. In eerste instantie als werknemer maar sinds begin jaren negentig als zelfstandig interim manager. Zo heeft hij een brede ervaring opgebouwd waar “change management” als rode draad doorheen loopt. Organisaties scherper neerzetten, zowel op Europees als globaal niveau:
• ombouwen van landgestuurde verkoop teams naar EMEA gedreven “sales engines” waar de internationaal opererende klant het uitganspunt is in plaats van het individuele sales target.
• product georiënteerde organisaties integreren zodat er een klant georiënteerde aanpak ontstaat waarin de behoefte van de klant wordt vertaald naar het totale aanbod van beschikbare technologie en als totaaloplossing wordt verkocht
• opbouwen van partner programma’s waarmee de exploitatie van de markt wordt geoptimaliseerd en de groei kan worden versneld
Geen verandering omwille van de verandering, maar verandering met een doel.

GrondVrij past daar 100% in en verandert de markt:
• met GrondVrij Wonen kunnen eigenaren van (bijna) hypotheekvrije woningen tot 40% van de woningwaarde contant maken.
• met GrondVrij Ontwikkelen kunnen ontwikkelaars binnen de GrondVrij parameters voldoende waarde contant maken om grondposities aan te kopen en ook de ontwikkeling tot start verkoop te financieren.
• GrondVrij investeerders krijgen een uitstekend rendement bij een bijzonder comfortabel risicoprofiel.

Bob van den Bovenkamp (1986) begon zijn carrière in de accountancy. Na drie jaar en het succesvol afronden van zijn MSc Accountancy aan de Nyenrode Business Universiteit heeft hij de overstap gemaakt naar de Retail. Een bedrijfstak die volop in beweging is en op zoek naar manieren om de mogelijkheden van internet te integreren met traditionele “winkeldistributie”. Een omgeving waar Bob gedurende twee jaar deel nam aan het definiëren en uitzetten van nieuwe doelen en samen met de organisatie de route bepalen en invullen om er te komen. Die ervaring heeft hij vier jaar geleden meegenomen naar zijn huidige functie waar hij een financieel management rol vervult bij één van de grotere spelers in de markt van horecaoplossingen.

Bij GrondVrij is Bob co-founder en draagt zijn steentje bij als medebestuurder. Bob is niet betrokken bij het dagelijks management maar wel lid van de Raad van Advies. Daarin wordt elke 6-8 weken de gedrevenheid van de ondernemers aangevuld met expertise uit de woningmarkt en expertise uit de wereld van de institutionele beleggers.


Dit project wordt begeleid door een intermediair

Kapitaal op Maat BV
Heb je vragen?
Wij helpen je graag! 015 760 00 19
Nieuwsbrief

Blijf up-to-date van de laatste projecten en ontwikkelingen rondom crowdfunding!