Bankvrij financieren voor het MKB

Barnehage Kinderopvang

Barnehage biedt flexibele kinderopvang in de regio ’s Hertogenbosch. Het afgelopen jaar is het aantal ingeschreven kinderen verdrievoudigd en daarom is een investering in efficiëntie een slimme keuze.

Barnehage Kinderopvang
plus 1 Delen
100% Gefinancierd! Met dank aan 190 investeerders!

Kinderopvang Barnehage is een eenmanszaak van onderneemster Helena Hamelink. Barnehage is sinds de opening in maart 2015 ontzettend snel gegroeid. Barnehage biedt flexibele opvang en de vraag hiernaar blijkt erg groot. In 1 jaar tijd is het aantal aangemelde kinderen verdrievoudigd. Dit brengt druk op de organisatie en op de middelen. Het is dan ook noodzakelijk dat er geïnvesteerd wordt in middelen om de organisatie efficiënter te laten draaien. Om de aanschaf van twee grotere busjes, een herfinanciering en een uitbreiding van het bestaande werkkapitaal mogelijk te maken wordt nu een lening gevraagd van € 110.000,- gedurende 60 maanden. In ruil wordt de investeerders van Kapitaal Op Maat een rentepercentage aangeboden van 8,5%.

Het Bedrijf
Barnehage is een kleinschalige kinderopvang voor de regio ’s Hertogenbosch. Barnehage onderscheidt zich in de markt door de ruime openingsuren van 06:00 uur tot 23:30 uur op weekdagen en ook in het weekend is Barnehage geopend. Kleinschaligheid en het bieden van directe lijnen met de algemene leiding vinden wij erg belangrijk. Barnehage biedt zowel plaats aan kinderen tussen de 0 jaar en 4 jaar (kinderopvang) en kinderen tussen de 4 jaar en 13 jaar (buitenschoolse opvang). Wat Barnehage bijzonder maakt is de flexibele opvang, dit betekent dat er niet in blokken van 4 uur afgenomen hoeft te worden. In de kinderopvang wordt doorgaans gerekend in blokken van 4 uur en dit is niet voor iedereen wenselijk.

Barnehage positioneert zich met haar aanbod echt als het ideale kinderdagverblijf voor ouders met flexibele arbeidscontracten zoals in onder andere de zorg en horeca. Ook voor ouders met arbeidscontracten die flexibel over de week worden ingepland is flexibele opvang de enige oplossing. Zo heeft Barnehage veel cliënten die werken in de horeca, ziekenhuizen, zorginstellingen en zelfs de Efteling.

In detail betekent dit het volgende:
- Langere openingstijden. Van 06:00 tot 23.30 uur
- Reserveren per uur, betalen per kwartier.
- Opvang op tijden dat de cliënt ook daadwerkelijk opvang nodig heeft.
- Open in het weekend.

Hiermee onderscheidt Barnehage zich echt van de reguliere kinderopvang in de regio. Immers bij de reguliere kinderopvang dient u per dagdeel (blokken van 4 uur) af te nemen. Vaak ook nog eens enkele weken vooruit. Bij Barnehage kan men minimaal een week vooruit de opvang laten inplannen. Men kan kiezen per uur. Barnehage heeft ruime openingstijden, van 06:00 uur tot 23:30 uur. Barnehage is actief in de regio ’s Hertogenbosch, maar heeft ook klanten daarbuiten. De klanten concentreren zich in de vijfhoek: Waalwijk (Efteling) – Tilburg – Boxtel – Oss – Zaltbommel. Klanten zijn ofwel woonachtig in ’s Hertogenbosch en werkachtig in de vijfhoek. Of omgekeerd. Echter zijn er ook klanten die in hun eigen regio geen flexibele kinderopvang hebben en gebruik maken van Barnehage. Barnehage is gevestigd aan de Zilverahorn in ’s Hertogenbosch. Centraal en gelegen in een woonwijk. Het kinderdagverblijf is goed bereikbaar via de doorgaande weg en vlakbij de A59.

De organisatie
Barnehage is een eenmanszaak in eigendom van mevrouw Helena Hamelink. De eenmanszaak is opgericht op 14-11-2014 en gevestigd in ’s Hertogenbosch. Op dit moment zijn er 14 medewerkers werkzaam, waarvan 12 mensen met een contract met minimale garantie uren en 2 mensen met een 0-uren contract. Er wordt gewerkt conform de CAO Kinderopvang. Hierbij wordt zo flexibel als mogelijk gewerkt, zodat overbodige uren zo veel al mogelijk worden vermeden. De algemene leiding is in handen van mevrouw H.A. Hamelink zij wordt hierin bijgestaan door een assistent en een administratief medewerker. De administratief medewerker is verantwoordelijk voor de administratie en planning van de kinderen en de gewerkte uren van personeel. Het werken op de groepen wordt uitgevoerd door de gediplomeerde pedagogisch medewerkers. 

Omzet en Groei
De onderneming is geregistreerd in november 2014 en pas echt van start gegaan in maart 2015. Barnehage profiteert van de aantrekkende economie die direct voelbaar is in de kinderopvang. Na een aantal jaren van forse daling is sinds 2016 de markt van kinderopvang weer gegroeid met een verwachte volumegroei van 1% tot 3%. In 2016 was er een stijging in de bijdrage van de overheid inzake de kosten voor kinderopvang en in 2017 komt hier nog eens 200 miljoen euro extra bij. Ouders die tijdens de crisis alternatieven hebben gevonden keren nu weer terug naar de reguliere kinderopvang. Barnehage is sinds de operationele start in maart 2015 heel snel gegroeid. In januari 2016 waren er 43 kinderen ingeschreven en in december 2016 waren er al 105 ingeschreven kinderen. Op dit moment zijn er tot oktober 2017 al 35 kinderen die binnenkort bij ons opgevangen worden. De door Barnehage aangeboden flexibele opvang met ruime openingstijden is voor veel mensen erg aantrekkelijk. Barnehage doet nagenoeg geen promotie en krijgt haar aanmeldingen door aanbevelingen van klanten. Het nieuws over het aanbod verspreidt zichzelf. Per 1 januari 2017 biedt Barnehage ook bijzondere Buitenschoolse Opvang aan gericht op de thema’s Outdoor Sport en Creativiteit en ook dit zorgt voor meer aanmeldingen en groei. 

Financieringsbehoefte
In 1 jaar tijd is het aantal ingeschreven kinderen verdrievoudigd. Dit brengt druk op de organisatie en op de middelen van Barnehage. Het is dan ook noodzakelijk dat er geïnvesteerd wordt om de organisatie efficiënter te laten draaien. Door de groei en de uitbreiding van de activiteiten voor de BSO is een investering in de aanschaf van twee busjes voor 9 personen de beste keuze. Hiermee gaan zowel de transportkosten als de personeelskosten omlaag. Men verwacht twee 9 personenbusjes te kunnen aanschaffen. Deze investering is begroot op € 27.500,-

Naast deze investering bestaat de wens om een herfinanciering door te voeren en het werkkapitaal uit te breiden.

De herfinanciering
Tijdens de opstart is er gekozen voor een financiering via Qredits, een huurkoop via Six- pack en een achtergestelde financiering via Kensberg B.V. Hierdoor zijn er momenteel 3 financiers van vreemd vermogen. Met deze 4e financiering is de wens ook ontstaan om het vreemd vermogen te herstructureren en het aantal financiers te beperken tot 2 aanbieders. De financiering via Qredits en Sixpack zullen met deze financiering worden afgelost.

De totale investering bedraagt € 110.000,-. De onderneemster heeft zelf al € 110.000,- ingebracht de afgelopen 2 jaren en kan de gewenste investering niet uit eigen middelen doen. 

De gevraagde lening bedraagt € 110.000,- gedurende 60 maanden. In ruil biedt de onderneemster de investeerders van Kapitaal Op Maat een rente percentage aan van 8,5%. 

Waarom crowdfunding via Kapitaal Op Maat
Er wordt gekozen voor een financiering via Crowdfunding omdat het voor ons niet mogelijk is om een dergelijk investering via de traditionele banken te doen. Als Kinderdagverblijf en BSO staan wij midden in de maatschappij en voor ons is de meerwaarde van crowdfunding dat het een financieringsvorm van deze tijd is en dat wij de crowd kunnen laten zien hoezeer wij met onze flexibele opvang ook echt van deze tijd zijn. We danken u voor uw interesse en vertrouwen!

Meer informatie? Bezoek onze website http://barnehage.nl/ of onze Facebook pagina.

Barnehage KinderopvangBarnehage KinderopvangBarnehage KinderopvangBarnehage KinderopvangBarnehage KinderopvangBarnehage KinderopvangBarnehage KinderopvangBarnehage Kinderopvang
Investeerder Bedrag Datum
Anonieme investeerder € 6.900 21 april
Anonieme investeerder € 2.000 20 april
Anonieme investeerder € 100 20 april
Anonieme investeerder € 500 19 april
Anonieme investeerder € 100 19 april
Anonieme investeerder € 600 19 april
Anonieme investeerder € 1.000 19 april
Anonieme investeerder € 2.200 19 april
Anonieme investeerder € 100 18 april
Anonieme investeerder € 100 18 april
Anonieme investeerder € 100 18 april
Anonieme investeerder € 1.000 17 april
Anonieme investeerder € 100 15 april
Anonieme investeerder € 5.000 15 april
Anonieme investeerder € 300 15 april
Anonieme investeerder € 100 15 april
Robert van Oers € 200 14 april
Anonieme investeerder € 100 14 april
Anonieme investeerder € 100 14 april
Anonieme investeerder € 100 14 april
John Grinwis € 100 13 april
Anonieme investeerder € 500 13 april
Hans Duiker € 100 13 april
Anonieme investeerder € 100 13 april
Anonieme investeerder € 500 13 april
Anonieme investeerder € 500 13 april
Anonieme investeerder € 200 13 april
Anonieme investeerder € 500 13 april
Anonieme investeerder € 200 12 april
Anonieme investeerder € 100 12 april
Pieter Meeusen € 400 11 april
Anonieme investeerder € 100 11 april
Taeke Pol € 500 10 april
Anonieme investeerder € 200 10 april
Anonieme investeerder € 200 10 april
Anonieme investeerder € 1.000 10 april
arie de ruiter € 100 09 april
Anonieme investeerder € 400 08 april
michel tol € 1.000 07 april
Anonieme investeerder € 1.000 07 april
Anonieme investeerder € 100 07 april
Anonieme investeerder € 100 07 april
mark van leeuwen € 200 06 april
Geert Jan Brink € 100 06 april
Anonieme investeerder € 100 04 april
Anonieme investeerder € 200 04 april
mendy kwaks € 100 04 april
Anonieme investeerder € 100 03 april
Anonieme investeerder € 500 03 april
Anonieme investeerder € 2.000 03 april
Anonieme investeerder € 500 02 april
Paul Voorn € 300 02 april
Anonieme investeerder € 500 01 april
Anonieme investeerder € 500 01 april
Anonieme investeerder € 1.000 01 april
Anonieme investeerder € 100 01 april
Anonieme investeerder € 400 01 april
Anonieme investeerder € 100 31 maart
Anonieme investeerder € 500 31 maart
Anonieme investeerder € 1.500 31 maart
Anonieme investeerder € 100 30 maart
Mark Okkerse € 200 30 maart
Anonieme investeerder € 500 30 maart
P van Dam € 100 30 maart
Anonieme investeerder € 100 30 maart
Anonieme investeerder € 200 30 maart
Anonieme investeerder € 1.000 29 maart
Anonieme investeerder € 2.000 29 maart
Anonieme investeerder € 100 28 maart
Anonieme investeerder € 1.000 27 maart
Anonieme investeerder € 100 27 maart
Anonieme investeerder € 100 27 maart
Anonieme investeerder € 500 27 maart
Daniel Corrales € 1.500 27 maart
Anonieme investeerder € 500 27 maart
Anonieme investeerder € 1.000 27 maart
Anonieme investeerder € 100 27 maart
Joop van Duijn € 800 27 maart
Anonieme investeerder € 3.000 26 maart
Anonieme investeerder € 300 26 maart
Anonieme investeerder € 300 26 maart
Anonieme investeerder € 100 26 maart
S.R. Sijtsma € 200 26 maart
Anonieme investeerder € 500 25 maart
Anonieme investeerder € 5.000 25 maart
Anonieme investeerder € 100 25 maart
Anonieme investeerder € 500 25 maart
Anonieme investeerder € 200 25 maart
Anonieme investeerder € 1.000 25 maart
Anonieme investeerder € 500 25 maart
Anonieme investeerder € 300 25 maart
Anonieme investeerder € 500 25 maart
Anonieme investeerder € 100 25 maart
Anonieme investeerder € 200 25 maart
Anonieme investeerder € 200 25 maart
J. van Duijn € 1.000 25 maart
Anonieme investeerder € 2.000 24 maart
Anonieme investeerder € 500 24 maart
Anonieme investeerder € 100 24 maart
John Sanders € 300 24 maart
Anonieme investeerder € 300 24 maart
Anonieme investeerder € 500 24 maart
Anonieme investeerder € 100 24 maart
Anonieme investeerder € 100 24 maart
Anonieme investeerder € 300 24 maart
Anonieme investeerder € 200 24 maart
Anonieme investeerder € 300 24 maart
Anonieme investeerder € 300 24 maart
Anonieme investeerder € 100 24 maart
Anonieme investeerder € 300 24 maart
Anonieme investeerder € 500 24 maart
Anonieme investeerder € 100 24 maart
Anonieme investeerder € 100 24 maart
Anonieme investeerder € 300 24 maart
Anonieme investeerder € 100 24 maart
Anonieme investeerder € 500 24 maart
Anonieme investeerder € 300 24 maart
Anonieme investeerder € 200 24 maart
Anonieme investeerder € 200 24 maart
Anonieme investeerder € 2.000 24 maart
Anonieme investeerder € 100 24 maart
Anonieme investeerder € 5.000 24 maart
Anonieme investeerder € 1.000 24 maart
Ruud van der Pluijm € 500 24 maart
Anonieme investeerder € 300 24 maart
Anonieme investeerder € 2.000 24 maart
Anonieme investeerder € 500 24 maart
Quener Medalla € 200 24 maart
Anonieme investeerder € 200 24 maart
Rogier den Uyl € 1.000 24 maart
Anonieme investeerder € 100 24 maart
Willy Scheper € 200 24 maart
Anonieme investeerder € 200 24 maart
Anonieme investeerder € 400 24 maart
Anonieme investeerder € 100 24 maart
Anonieme investeerder € 100 24 maart
Anonieme investeerder € 300 24 maart
George Germing € 500 24 maart
Anonieme investeerder € 100 24 maart
Anonieme investeerder € 100 24 maart
Anonieme investeerder € 100 24 maart
Anonieme investeerder € 100 24 maart
Anonieme investeerder € 3.000 24 maart
Anonieme investeerder € 100 24 maart
J.H. Janssen € 1.400 24 maart
Anonieme investeerder € 500 24 maart
Anonieme investeerder € 500 24 maart
Anonieme investeerder € 100 24 maart
Anonieme investeerder € 500 24 maart
Anonieme investeerder € 300 24 maart
Anonieme investeerder € 500 24 maart
Anonieme investeerder € 100 24 maart
Jaap Crezee € 100 24 maart
Olga Fjodorowa € 100 24 maart
Alex Van Trirum € 200 24 maart
Remco Schreuders € 300 24 maart
Ria van Zundert € 200 24 maart
Anonieme investeerder € 500 24 maart
Anonieme investeerder € 200 24 maart
Anonieme investeerder € 1.000 24 maart
Anonieme investeerder € 100 24 maart
H. Bruns € 1.000 24 maart
Anonieme investeerder € 300 24 maart
Anonieme investeerder € 200 24 maart
Anonieme investeerder € 2.500 24 maart
Anonieme investeerder € 100 24 maart
Anonieme investeerder € 300 24 maart
E H € 500 24 maart
Anonieme investeerder € 200 24 maart
Anonieme investeerder € 400 24 maart
Anonieme investeerder € 100 24 maart
Anonieme investeerder € 300 24 maart
Anonieme investeerder € 100 24 maart
Anonieme investeerder € 300 24 maart
Willy Eissens € 2.000 24 maart
Anonieme investeerder € 300 24 maart
Anonieme investeerder € 100 24 maart
Anonieme investeerder € 100 24 maart
Bart Vanwijnsberghe € 100 24 maart
Anonieme investeerder € 100 24 maart
Gert mulder € 200 24 maart
Anonieme investeerder € 300 24 maart
Anonieme investeerder € 1.000 24 maart
Frans van Dijk € 200 24 maart
Anonieme investeerder € 200 24 maart
Cornelis Jan Groeneveld € 100 24 maart
Anonieme investeerder € 200 24 maart
Anonieme investeerder € 500 24 maart
Anonieme investeerder € 1.000 24 maart
Anonieme investeerder € 100 24 maart
Anonieme investeerder € 100 24 maart
Anonieme investeerder € 300 24 maart
Anonieme investeerder € 500 24 maart
Anonieme investeerder € 400 24 maart
Gert Roseboom € 200 24 maart
Anonieme investeerder € 100 24 maart
Anonieme investeerder € 1.000 24 maart
Anonieme investeerder € 100 24 maart
Anonieme investeerder € 100 24 maart

Stichting Exsyting heeft de toetsing verzorgd van Kinderopvang Barnehage (eenmanszaak) in opdracht van Kapitaal Op Maat B.V. De inhoud is bestemd voor (potentiële) investeerders van Kapitaal Op Maat. De informatie wordt vertrouwelijk beschikbaar gesteld en mag op geen enkele wijze worden gedeeld.

Mevrouw H. Hamelink heeft in 2014 de kinderopvang Barnehage opgericht. De onderneemster was tussen 1999 en 2007 eigenaar van een kinderopvang in Hulst. De onderneemster heeft in totaal €110.000,- nodig voor investeringen in de inventaris, voertuigen, werkkapitaal en herstructurering van de financiering. In hoofdstuk 2.3.3 is een specificatie opgenomen van het investeringsplan.

Afgelopen jaren was de kinderopvang branche aan het krimpen, maar sinds 2016 groeit de branche weer. De voornaamste reden van de groei is de invloed van de overheid. In 2016 was de overheidsbijdrage al gestegen en daar komt in 2017 nog een bedrag van 200 miljoen euro bovenop. Door de economische ontwikkeling groeit de vraag naar arbeid waardoor de vraag naar kinderopvang stijgt.

Barnehage biedt haar cliënten buitenschoolse opvang aan. Vanaf 1 januari 2017 is Barnehage ook bijzondere buitenschoolse opvang aan gaan bieden. De activiteiten die Barnehage hier biedt is gericht op de thema’s: outdoor, sport en creativiteit.

Barnehage onderscheidt zich van de concurrenten door het flexibele beschikbaar stellen van kinderopvang. Samenvattend houdt dat het volgende in:
• Langere openingstijden. Van 06:00 tot 23.30 uur
• Reserveren per uur, betalen per kwartier.
• Opvang op tijden dat de cliënt ook daadwerkelijk opvang nodig heeft.
• Open in het weekend.
• Kleinschalig en directe lijnen met de algemene leiding.
De doelgroep van Barnehage zijn ouders van kinderen tussen de 0 en 13 jaar die werkzaam zijn in de zorgsector, horeca of ouders die parttime werken.

Barnehage heeft klanten in de regio ’s-Hertogenbosch, Waalwijk, Tilburg, Boxtel, Oss en Zaltbommel.

De onderneemster verwacht in 2017 een omzet verdubbeling ten opzichte van 2016. Dit is te verklaren door de lange wachtlijst en de tariefverhoging van 7,5%. De omzet voor januari volgens de prognose is € 35.000,-. In januari 2017 is er € 32.500 aan omzet gerealiseerd.

Investeerders die zijn ingelogd kunnen het volledige rapport van de toetsing raadplegen alsook het Businessplan.

Als u bent ingelogd ziet u de aanvullende financiële informatie van dit project.

Als u bent ingelogd kunt u de zekerheden zien die aan dit project zijn verbonden.

Als u bent ingelogd kunt u een reactie plaatsen die door de ondernemer wordt beantwoord.

Als u bent ingelogd en geïnvesteerd heeft in dit project kunt u de updates over dit project inzien.

100% Gefinancierd! Met dank aan 190 investeerders!
Investeringsrisico
  • B-
  • BB+
  • CC
  • C+
  • C
  • BB-
  • C-

laaghoog

Financieringsduur

60 Maanden

Rente

8,5 %

Reeds geïnvesteerd
€ 109.300 van de € 109.300
Doel van investering
Overig
Maak kennis met...
Leny (Helena) Hamelink
Leny (Helena) Hamelink

Mijn naam is Helena Hamelink en ik ben al ruim 17 jaar ondernemer. Ik ben 52 jaar en alleenstaand. Ik werk al geruime tijd met veel plezier in 's-Hertogenbosch en omgeving.

In 1999 besloot ik mijn ondernemersdroom te volgen en ben ik een kinderopvang in Hulst gestart. Van 2002 - 2004 heb ik nog een post HBO opleiding gevolgd: Bedrijfskunde & Economie kinderopvang.
Ik ben van mening dat je als ondernemer voeling moet hebben met je business. Dat heb ik in de kinderopvang wel gevonden. Ik vind het zorgdragen voor kinderen, het contact met de kinderen en hun ouders heel bijzonders en het geeft me veel plezier! Ik ben me terdege bewust van het enorme vertrouwen dat ouders in mij en mijn team stellen als ze besluiten om hun kinderen naar onze opvang te brengen en ik ga hier dan ook erg zorgvuldig mee om.

Een van mijn speerpunten is dat ik mijn team hier bewust van maak en zorg dat ze het nooit als vanzelfsprekend ervaren.
Wij zijn om die reden ook kleinschalig en zullen dit ook blijven. Er moet direct contact met de dagelijkse leiding mogelijk zijn is mijn principe. Ik ben ontzettend blij met de groei en vind het ondanks de drukte toch echt het mooiste , dat het lukt om wederom een kinderopvangorganisatie te starten en te zien dat het lukt.
Afgelopen jaren zijn we met ons unieke concept van flexibele kinderopvang heel erg gegroeid en zijn er wachtlijsten ontstaan.
We zijn bijna letterlijk onze huidige lokatie uitgegroeid.
Om het bedrijf op een gezonde manier verder te laten groeien gaan we uitbreiden met verschillende lokatie's zodat we alle ouders tegemoet kunnen komen in het vinden van opvang die bij hen past.

Dit project wordt begeleid door een intermediair

Claassen,Moolenbeek &Partners
Geen project van uw keuze?

Mail mij bij nieuwe projecten.

Heb je vragen?
Wij helpen je graag! 015 760 00 19
Nieuwsbrief

Blijf up-to-date van de laatste projecten en ontwikkelingen rondom crowdfunding!